Den Statslige Kompetencefond

·
Søg her

Få økonomisk tilskud til din kompetenceudvikling

Puljerne åbner igen d. 22. maj kl. 10.00

Akademiker-fondspuljen, CO10-fondspuljen, LC-fondspuljen og HK Stat-fondspuljen åbner igen onsdag d. 22. maj kl. 10.00.

Læs mere om alle fondspuljers åbningsperioder her.

Hvad kan jeg gøre inden puljerne åbner

Fonden har forskellige fondspuljer, som har forskellige åbningsperioder, hvor du kan ansøge om midler til din kompetenceudvikling.

Nogle er åbne hele tiden, og andre er kun i en begrænset periode og er ofte tom efter 24 timer. Så det er en god idé på forhånd at være klar med din ansøgning.

Hvad kan jeg søge om?

Fonden støtter mange former for kompetenceudvikling. Det kan være et kursus, en hel uddannelse eller en anden aktivitet, der styrker dine kompetencer i dit arbejde og din værdi på arbejdsmarkedet. Betingelserne for at opnå fondsstøtte varierer alt efter, hvilken af de fire fondspuljer, du tilhører.

Hvilken centralorganisation tilhører jeg?

Den Statslige Kompetencefonds midler er opdelt i fem fondspuljer med hver deres retningslinjer og tidsbegrænsninger:

1) Akademikerne (AC)

2) Centralorganisationen af 2010 (CO10)

3) Lærernes Centralorganisation (LC)

4) Offentligt Ansattes Organisationer (OAO HK Stat)

5) Offentligt Ansattes Organisationer (OAO Øvrige)

Du kan ofte i din ansættelseskontrakt se, hvilken centralorganisation der har indgået din overenskomst. Ellers tryk på linkene ovenfor, og find ud af, hvilken pulje du tilhører.

Hvem kan få fondsstøtte?

Alle, der er ansat på en statslig arbejdsplads, kan søge om penge fra Den Statslige Kompetencefond – både ledere og medarbejdere. Du kan også søge, hvis du er ansat i staten på tjenestemands- eller tjenestemandslignende vilkår.

Du kan ikke søge, hvis du på ansøgningstidspunktet er ledig eller opsagt. Så skal du søge i den regionale uddannelsespulje. Se muligheder og kurser her.

Medfinansiering

Din arbejdsplads skal medfinansiere den kompetenceudvikling, du søger om støtte til. Det kan fx være i form af betalt arbejdstid, betaling af kursusgebyr, materialer, ophold eller transportudgifter – det behøver ikke at være et kontant bidrag til kurset.

Hvilke kurser og uddannelser kan jeg vælge?

Hos Mannaz kan du vælge imellem en lang række af kompetencegivende kurser og uddannelser inden for ledelse, projektledelse, proceskonsultation, digital transformation, coaching med flere.

Nedenfor ser du nogle af de mest populære kurser og uddannelser lige nu, som du kan prøve at søge om tilskud til

Fondspuljen "Akademikerne"

Ansøgninger til uddannelser, der overstiger beløbsgrænsen (se ovenfor), kan alligevel ansøges, hvis det søges modulvist. Du kan derfor søge om midler til flere af vores længerevarende forløb, da de er opdelt i moduler. Du kan søge om støtte fra Den Statslige Kompetencefond, hvis du er omfattet af fællesoverenskomsten mellem Skatteministeriet og Akademikerne samt øvrige særskilte statslige overenskomster på akademikerområdet.

Fondspuljen "Centralorganisationen af 2010 – CO10"

Langt de fleste af Mannaz' kurser opfylder kravene for ansøgning til CO10´s fondspulje, så gå endelig på opdagelse. CO10-fondspuljen er for dig, hvis du er omfattet af en CO10-overenskomst under CFU-fællesoverenskomsten. Der kan gives støtte til kompetenceudviklingsaktiviteter, der ikke er på positivlisten, hvis aktiviteten i øvrigt opfylder betingelserne for støtte, og overenskomstparterne prioriterer det. Du kan derfor godt ansøge om støtte til kompetenceudvikling, der ikke fremgår af positivlisten. Positivlisten omfatter også individuelle, supplerende aktiviteter og kurser, som har fokus på digitalisering og IT, herunder individuelle kursusforløb fra Statens digitaliseringsakademis kursusprogram.

Lærernes Centralorganisation – LC

LC-fondspuljen er for dig, hvis du er omfattet af en LC-overenskomst under CFU-fællesoverenskomsten. Der kan gives støtte til kompetenceudviklingsaktiviteter, der ikke er på positivlisten, hvis aktiviteten i øvrigt opfylder betingelserne for støtte, og overenskomstparterne prioriterer det. Du kan derfor godt ansøge om støtte til kompetenceudvikling, der ikke fremgår af positivlisten, og en ansøgning på mere end 25.000 kr. vil blive imødekommet med delvis støtte.  

Offentligt Ansattes Organisationer (OAO HK Stat)

OAO HK Stat-fondspuljen er for dig, hvis du er omfattet af en HK Stat-overenskomst under CFU-fællesoverenskomsten. Der kan gives støtte til kompetenceudviklingsaktiviteter, der ikke er på positivlisten, hvis aktiviteten i øvrigt opfylder betingelserne for støtte, og overenskomstparterne prioriterer det. Du kan derfor godt ansøge om støtte til kompetenceudvikling, der ikke fremgår af positivlisten. Der ydes støtte til individuelle, supplerende aktiviteter og kurser, som har fokus på digitalisering og IT, herunder individuelle kursusforløb fra Statens Digitaliseringsakademi.

Offentligt Ansattes Organisationer (OAO Øvrige)

OAO Øvrige-fondspuljen er for dig, hvis du er omfattet af en OAO-overenskomst under CFU-fællesoverenskomsten – med undtagelse af HK Stat, der har sin egen fondspulje. Der kan gives støtte til kompetenceudviklingsaktiviteter, der ikke er på positivlisten, hvis aktiviteten i øvrigt opfylder betingelserne for støtte, og overenskomstparterne prioriterer det. Du kan derfor godt ansøge om støtte til kompetenceudvikling, der ikke fremgår af positivlisten. Der ydes støtte til individuelle, supplerende aktiviteter og kurser, som har fokus på digitalisering og IT, herunder individuelle kursusforløb fra Statens Digitaliseringsakademi. Overenskomstparterne kan øremærke midler og iværksætte indsatser for særlige målgrupper af ansatte i staten. De særlige fondsindsatser er som udgangspunkt tidsbegrænsede.

Sporskifte – Ansatte på Akademiker-overenskomst

Der kan kun søges støtte til kompetenceudviklingsaktiviteter, der peger i retning af et sporskifte. Det er ansøger og leder, der i fællesskab definerer og bekræfter, at den søgte kompetenceudvikling peger i retning af et sporskifte. Den særlige indsats åbner for modtagelse af ledergodkendte ansøgninger fra tirsdag den 28. november 2023 kl. 10.00 til mandag den 4. december 2023 kl. 23.59.

Hvor meget kan jeg søge om?

Det kommer an på, hvilken fondspulje du tilhører og søger midler hos. Her er et eksempel for Akademiker-fondspuljen:

  • Op til 50.000 kr. til en master-/kandidatuddannelse eller modul heraf.
  • Op til 30.000 kr. til en diplom-/akademi-/bacheloruddannelse eller modul heraf.
  • Op til 5.000 kr. pr. kursusdag for kurser uden ECTS-kreditering, maksimalt 25.000 kr. for kurset i alt.

Vær opmærksom på, at den Statslige Kompetencefond ikke dækker udgifter til moms. Alle beløb i ansøgningen skal derfor være uden moms. Hvis arbejdspladsen ikke kan afløfte fuld moms, skal arbejdspladsen selv afholde den udgift.

Hvor ansøger jeg om at få tilskud?

Send ansøgning

For at opnå økonomisk støtte til at deltage på et af Mannaz´ kurser eller uddannelser, skal du sende en ansøgning til Den Statslige Kompetencefond via ansøgningsskemaet på Kompetencesekretariatets hjemmeside her, hvor der også er en 4-trins guide til ansøgningsprocessen.

Forbered dig, så du har større chance for at opnå støtte

Du kan allerede nu skrive din ansøgning i fondssystemet og nå helt til sidste skridt i ansøgningsprocessen. Det sidste skridt er nemlig din leders godkendelse af din ansøgning.

Men husk, hvis godkendelsen lander i fondssystemet inden det pågældende fondsåbningstidspunkt, vil din ansøgning blive afvist, og du skal starte forfra.

Sidder din leder derimod klar i fondssystemet med din allerede skrevne ansøgning og blot skal trykke “Send” kl. 10 på åbningsdagen, så vil din ansøgning være en af de første, der kommer til fonden.

Alternativ: Få betalt kurset via en bruttolønsordning.

Få hjælp her

Kontakt mig gerne, hvis du ønsker rådgivning om din kompetenceudvikling. Jeg kan hjælpe dig med at finde det kursus eller den uddannelse, der passer netop til dig.

René Fabricius Weichel
Commercial & Product Manager

rfw@mannaz.com
+45 4517 6140

The potential is people