Bæredygtighed

Kurser til større bæredygtighed

Hos Mannaz får du og din virksomhed viden, metoder og træning i at gøre din virksomhed mere bæredygtig med tæt kobling til jeres strategi, kunder/brugere og omverden.

Bæredygtighed begynder med én, der gør en forskel

Ønsker din virksomhed eller organisation at blive mere bæredygtig og opfylde FN´s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling? Er I klar til en bæredygtig transformation?

Bæredygtighed er god forretning og et krav fra omverdenen, du snart ikke kan komme udenom. Men det er ikke så let at få alle engageret i bæredygtighedsstrategien og implementeret den.

På nedenstående kurser inden for bæredygtighed får du viden, metoder og træning i at gøre din virksomhed mere bæredygtig med tæt kobling til jeres strategi, kunder/brugere og omverden.

Kurser til større bæredygtighed

Kurser til større bæredygtighed

Har du brug for personlig rådgivning?

Har du spørgsmål om vores kurser eller uddannelser? Så lad mig ringe dig op til en rådgivende samtale.

Lotte Foged
Commercial & Product Manager

lfo@mannaz.com
+45 4517 6235

Mød vores undervisere

Her kan du møde nogle af vores konsulenter, der underviser i bæredygtighed.

Client Director

Ofte stillede spørgsmål

Herunder kan du få svar på nogle af de spørgsmål, vi ofte får om bæredygtighed.

Hvad er bæredygtighed?

Bæredygtighed er mange ting. Bæredygtighed er et komplekst begreb, som der i praksis kun er enighed om i forhold til de generelle og helt overordnede principper. De fleste tænker nok mest på det miljømæssige aspekt. Men bæredygtighed inkluderer også sociale og økonomiske aspekter.

Det ser man blandt andet i flere virksomheder, der er begyndt at fokusere mere på den tredobbelte bundlinje, hvor der også bliver taget hensyn til sociale og miljømæssige aspekter udover de økonomiske.

I praksis vil der dog være nogle områder, hvor enten det økonomiske, miljømæssige eller det sociale vægter tungest.

Hvad er social bæredygtighed?

Social bæredygtighed lægger vægt på menneskelige faktorer og ser menneskers liv, adfærd og velbefindende som afgørende for at skabe et bæredygtigt samfund.

I forhold til byer og arkitektur handler social bæredygtighed om at sikre inklusion og diversitet, boligtilbud til alle samt skabe trygge omgivelser. Socialt bæredygtige byområder udvikler sig ud fra den måde mennesker bruger dem på.

Samtidig arbejdes der med, hvordan valg af materialer og placering i rummet kan frembringe følelser og skabe nye (bæredygtige) handlinger samt ændre værdinormer og ikke mindst forbrugsmønstre.

Hvad er økonomisk bæredygtighed?

Den økonomiske del af bæredygtighed er oftest det, der vægtes mindst i bæredygtighedsbegrebet. Det hænger bl.a. sammen med, at bæredygtige løsninger ofte er dyrere end almindelige løsninger – både når det handler om bygninger, materialer, fødevarer m.m.

At tænke og arbejde bæredygtigt kræver derfor også en omstilling i forhold til forventninger om resultater. Bæredygtig udvikling er en lang proces, som vil give en masse resultater, men ikke i form af simple regnestykker, hvor to plus to giver fire. Mere i retning af langsigtede resultater, hvor der er en større gevinst at hente.

Hvad er FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling?

I 2015 vedtog FN nogle verdensmål, der tilsammen skal skabe en mere bæredygtig verden i fremtiden.

Målene forpligter alle FN’s medlemslande til bl.a. at afskaffe fattigdom og sult, reducere uligheder, sikre god uddannelse, bedre sundhed, fremme fred og sikkerhed, styrke internationale partnerskaber og skabe mere bæredygtig økonomisk vækst.

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål. Læs mere herom.

Hvorfor er FN´s verdensmål relevante for min virksomhed?

Udover at gøre noget godt for miljøet og samfundet, er det også en forretningsmæssig fordel at koncentrere sig om bæredygtighed.

Bæredygtighedsdagsordenen har indtil nu fokuseret på bæredygtig produktion og branding, såsom bæredygtigt indkøb, grøn energi og lige muligheder for udvikling blandt ansatte. I dag er der også fokus på bæredygtig innovation af forretningsmodeller og ydelser.

Læs hvordan din virksomhed afdækker muligheder og risici, og skaber vækst nu og i fremtiden.

Hvad er regenerativt ledelse?

Regenerativ ledelse er en ledelsesform, der fokuserer på at skabe positiv og vedvarende forandring i organisationer og fællesskaber ved at opbygge regenerative systemer.

Disse systemer er designet til at regenerere og vitalisere de naturlige, sociale og økonomiske systemer, de opererer i, i stedet for at udnytte eller forringer dem.

Se kurset Det regenerative lederskab.

The potential is people