Offentlig ledelse og organisationsudvikling

Hvordan ser fremtidens offentlige organisation ud?

Presset på velfærdens organisationer har aldrig været højere. Vi hjælper offentlige ledere med at gentænke organisationen og implementere strukturer, der sætter mennesker fri – og får forventninger til at gå op med virkelighed.

Mannaz eksperter
+
organisering
Mannaz develop modern public organizations
×
Lars Nellemann
Manager, Ph.d.
+45 51396043
Henrik Schelde Andersen
Client Director
+ 45 2156 0156
Peter Wang Maarbjerg
Vice President
+45 2428 5973
Martin Bo Nielsen
Senior Consultant
+45 4517 6000
Anne Friland
Client Director
+45 4517 6262
Morten Flørnæss Kerrn-Jespersen
Client Director
+45 4517 6000
Brian Knappmann
Consultant
+45 9394 6874
Magnus Ramdén
Senior Consultant
+46 735 01 63 21
Henrik Challis
Vice President
+46 707 12 72 07
Anna Rosdahl
Senior Consultant
+46 708 23 84 41

Hvilke værktøjer kræver det, når velfærden skal rustes til fremtiden?

Man behøver ikke lede længe efter udfordringerne i den offentlige sektor. Mens de politiske rammer er under konstant forandring, står ledere overfor et stejlt stigende antal borgere med behov for ydelser – og med ditto forventninger til kvaliteten.

Læg dertil skårede budgetter og akut behov for at at tiltrække morgendagens medarbejdere – og det bliver klart at fremtidens leder skal være god til mennesker, god til at kommunikere, god til at skabe opbakning og god til at gentænke den offentlige organisation, så den er skræddersyet til mennesker – og til fremtiden.

 

 

Skab resultater med Mannaz

Hos Mannaz har vi har mange års erfaring i at sparre og udvikle med offentlige ledere. Vi bistår i de strategiske transformationer, hjælper med at implementere holistiske modeller og mindsets, der nedbryder bureaukrati og sætter medarbejdere fri, øger autonomi og trivsel – og styrker performance.

Vi tilbyder også landets mest anerkendte offentlige lederuddannelse, hvor vi hvert år uddanner hundredvis af ledere i at møde forandringer, mennesker og systemer med de mest effektive værktøjer

Inspiration
Offentlig ledelse & Organisationsudvikling
Offentlig ledelse & Organisationsudvikling Mannaz hjælper psykiatrien i Region Sjælland med implementering af ny behandlingsmetode

Mannaz har hjulpet en række af distriktspsykiatrierne i Region Sjælland med facilitering af workshops om implementering af en ny behandlingsmetode. Få indblik i vores arbejde.

Læs artiklen
Case study Fælles om ledelse i Kolding Kommune

Case: Læs om hvordan Kolding Kommune har fået et fælles skolevæsen ved at være Fælles om Ledelse fra elev til direktør og på tværs af skoler og forvaltning.

Case study Aalborg Kommune

Case: Få indblik i vores arbejde med Aalborg Kommune, hvor Mannaz har været med til at udviklet en læringsplatform, som kan hjælpe ledere og medarbejdere med at udvikle samtalefagligheden på ældreområdet.

Case study Buurtzorg - En fremtidssikret organisationsform der slipper potentialet løs​

Mannaz & Buurtzorg hjælper organisationer til at etablere og implementere en fremtidssikret organisationsform, der indfrier deres potentiale.

Ydelser Børn og Unge området

Læs mere om hvordan vi hjælper og inspirer vores kunder.

Professionalisering af skoleledere og ledelsesteam

Skoleledelse er kompleks opgave, der bør understøttes af kompetenceudvikling kombineret med sparring tæt på praksis. Udarbejdelse af et personligt ledelsesgrundlag, såvel som et fælles ledelsesgrundlag er et godt afsæt for ikke at stå alene i den svære balance mellem udvikling og drift. Ligeledes er databaseret ledelse og distribueret ledelse centrale kompetencer til at lede udvikling af de Pædagogiske Læringscentre. 

Tværgående samarbejde mellem politiske intentioner og skolernes lokale behov.

Et fælles skolevæsen, der sammen kan håndtere de komplekse udfordringer på skoleområdet kræver et fællessprog og værktøjskasse som afsæt for øget videndeling og tværgående samarbejde. Både skolerne imellem, i konsulenters understøttende arbejde, samt tværs af afdelinger som fx PPR, skoleafdeling og pædagogiske centre.

Professionelle læringsfællesskaber (PLF)

PLF er en udviklingskultur og en samarbejdsform, der virker for både ledelsesteams og teams af fagprofessionelle.  

At samarbejde som et professionelt læringsfællesskab fremmer læring og trivsel for børn og unge. Men det er lettere sagt en gjort. Den forudsætter at vi motiveres af en fælles læringsvision, har psykologisk tryghed og støtter hinanden i at finder måder til at forandre egen praksis gennem systematisk opsamling, undersøgelse og refleksion over data og en stærk feedbackkultur 

Ydelser inden for Ældreområdet

Medledelse baseret på Buurtzorg-modellen

Sæt medarbejderne fri og få bedre resultater.

Dedikerede medarbejdere kan selv, og tager gerne et stort ansvar – når de selv har indflydelse på tilrettelæggelse, udførelse og opfølgning på opgaverne. I samarbejde med hollandske Buurtzorg, har Mannaz udviklet en køreplan fra traditionel organisering til slev- og medledende teams i ældreplejen.

Samtalefaglighed i ældreplejen - for mere omsorg og nærvær

Nærværende og omsorgsfulde samtaler er en helt central del af en god ældrepleje. Men det er ikke altid noget, der kommer af sig selv.

Mannaz har i samarbejde med Aalborg Kommune udviklet et forløb, som giver medarbejdere og ledere konkrete samtaleværktøjer som skaber glæde og tilfredshed for de ældre.

Læs mere her

Ydelser inden for beskæftigelsesområdet og jobcentre – A-kasser

Den joborienterede samtale - målrettet og motiverende samtaler

Find ud af, hvordan samtaler bliver mere målrettede og motiverende.

Gennem forløbet får du et fælles sprog for den gode samtale, og du får konkrete værktøjer, så samtalerne bliver både mere målrettede og effektive og samtidig mere motiverende, fordi du bliver bedre til at tage udgangspunkt i den enkeltes situation og behov. 

Den virksomhedsrettede indsats - med konkrete værktøjer

Få konkrete værktøjer til samarbejdet. Emner i undervisningen:

 • Jobcentrets kerneopgave og virksomhedskonsulentens roller
 • Salg og service
 • Myndighedskultur og virksomhedskultur
 • Virksomhedernes rekrutteringsstrategier
 • Virksomhedernes holdninger til medarbejdere, som har udfordringer
 • Virksomhedernes forventninger til samarbejdet med jobcentret
 • Mødefacilitering og det gode opfølgningsmøde

Den gode medlemsservice - gode samtaler er en del af fagligheden

Et forløb som styrker medlemsservice i a-kasserne. Træning i telefoniske samtaler og skriftlig kommunikation med fokus på hjælpsom, tillid og tydelighed. 

Kollegial feedback og læringskultur

På vores forløb indenfor kollegial feedback og læringskultur vil vi blandt andet komme ind på følgende:

 • Hvordan lære man af hinanden, så man får styrket kvaliteten?
 • Hvad er læringskultur?
 • Faglig ledelse
 • Facilitering af lærende møder
 • Systematisk kvalitetsudvikling og brug af data
 • Kollegial feedback og sparring

Strategi og forandring

I Mannaz fungerer vi også som proceskonsulenter, der tilrettelægger og faciliterer strategiprocessen eller forandringsprojektet i tæt samarbejde med ledere og nøglemedarbejdere.

Mød dit team

Vores kvalificerede team har en bred, imponerende baggrund inden for specifikke fagområder, akademisk teori og menneskelig adfærd.

Client Director

afr@mannaz.com
+45 4517 6262

Client Director

hsa@mannaz.com
+ 45 2156 0156

Manager, Ph.d.

lne@mannaz.com
+45 51396043

Vice President

pwm@mannaz.com
+45 2428 5973

Senior Consultant

mni@mannaz.com
+45 4517 6000

Kurser

Udforsk ledertræning og lederkurser

Ledelse Virtual

Introduktion til Buurtzorg-modellen

Få introduktion til selvstyrende teams inspireret af Buurtzorg .
Lær at skabe selvstyrende teams, hvordan man arbejder med brugeren i centrum, hvordan man kommunikerer, holder møder og håndterer svære situationer

1 dag 799 kr. ekskl. moms
Ledelse

Mannaz Offentlige Lederuddannelse

Systemisk anerkendende ledelse i teori og praksis.
Opbyg dit ledelsesmæssige fundament på baggrund af en systemisk tilgang til ledelse, der styrker din egen og din organisations handlekraft. Styrk din kommunikation, dine procesfærdigheder og dine relationer i din organisation, så du opnår bedre resultater.

12 dage 49.999 kr. ekskl. moms
Proceskonsultation

Proceskonsulentuddannelsen

Få redskaber til at lede forandringer, processer og møder gennem facilitering.
Kom på Danmarks mest eftertragtede uddannelse som proceskonsulent. Du får viden og indsigt, der er skræddersyet til arbejdet med processer i organisationer af enhver art.

12 dage 49.999 kr. ekskl. moms
Bæredygtighed NYHED

Biasbevidst Ledelse (Masterclass)

Træf bedre beslutninger med diversitet.
Den biasbevidste leder ved, at det er lederens mindset, der skal trænes, så der kan opøves en adfærd, som gør diversitet til den virksomme ingrediens. Deltag på kurset, og lær at mestre den nye ledelsesstil, der gør op med fordomme, stereotyper og vanemønstre, så du kan opnå endnu større succes.

3 dage 16.999 kr. ekskl. moms
Ledelse

Mannaz Lederuddannelse

Få styr på den grundlæggende teori og praksis.
På denne grundlæggende lederuddannelse får du styr på teori og praksis. Du bliver udfordret, styrket og får skabt et solidt fundament for dit lederskab. Samtidig opbygger du et aktivt ledernetværk med ligesindede.

10 dage 59.999 kr. ekskl. moms

Mød vores kunder

Følg med og få unikke muligheder indenfor kompetenceudvikling


The potential is people