Kurser

Proceskonsulentuddannelsen

Få redskaber til at lede forandringer, processer og møder gennem facilitering
4.5/5.0 tilfredshed
Baseret på 306 anmeldelser
Varighed 12 dage
Sted Aarhus, København
Moduler 6 moduler
Sprog Dansk
Pris 49.999 kr. ekskl. moms
Vælg startdato, eller se alle datoer:
27. maj - 19. nov 2024
København
Dansk
Få ledige pladser
27. aug 2024 - 24. jan 2025
Aarhus
Dansk
Ledige pladser
Proceskonsultation
Proceskonsulentuddannelsen

Danmarks mest eftertragtede uddannelse som proceskonsulent

Drømmer du om at skabe reelt følgeskab i dine forandringsprocesser? Har du følelsen af, at dine evner ikke helt rækker til at lede dynamiske og uforudsigelige processer? Og har du lyst til at tage et stort skridt i din udvikling som facilitator af processer, forandringer og møder? Så er Proceskonsulentuddannelsen (PKU) noget for dig. Med afsæt i systemisk teori får du den nyeste viden og metoder inden for procesledelse.

Forløbet giver dig forståelse for facilitator- og proceskonsulentrollen, samt en lang række konkrete teorier, værktøjer og metoder, som giver sikkerhed i rollen og mulighed for at træffe begrundede valg af metode og tilgang i den konkrete situation.

Du kan bliv uddannet proceskonsulent i både Aarhus og i København.

Hvorfor vælge Mannaz' Proceskonsulentuddannelse?

Mange deltagere vælger Mannaz’ proceskonsulentuddannelse, fordi den bygger på et stærkt fundament af systemisk og anerkendende teori, samt en lang række nyere teorier inden for psykologi, sociologi og ledelse. Du får ikke bare en lang række værktøjer, metoder og praktiske greb, men også en solid teoretisk forståelse, der gør, at du bedre forstår de situationer, du befinder dig i og bedre kan træffe begrundede valg af metoder.

Når du vælger Mannaz’ proceskonsulentuddannelse, vælger du samtidigt Danmarks ældste og mest veletablerede proceskonsulentuddannelse. Vi har siden 1990’erne udannet flere tusinde proceskonsulenter og uddanner hvert år cirka 150 nye. Og vi arbejder konstant med at forfine og udvikle arvegodset.

“Underviserne på uddannelsen har været så kompetente. Øvelser og gruppearbejde har været virkelig givende, og jeg har ofte tænkt videre over dem på vej hjem. Uddannelsen har et godt mix af teori og øvelser.”
Else Marie Jakobsen, Chefkonsulent, HOFOR

På uddannelsen arbejder du med

 • Afstemme og afgrænse din rolle som konsulent
 • Designe og planlægge møder, workshops og forandringsprocesser
 • Facilitere afklarende og udviklende samtaler med rekvirenter, teams og samarbejdspartnere
 • Skabe energi og involvere deltagerne i både fysiske og virtuelle rammer
 • Tilrettelægge for-møder og afklare processers formål og udbytte som afsæt for design af udviklingsforløb
 • Understøtte din facilitering med tegning og visuelle stilladser (grafisk facilitering)
 • Bruge stemme, energi og kropssprog hensigtsmæssigt i mødeledelse og facilitering
 • Håndtere modstand samt komplekse og uforudsete situationer
 • Være bevidst om egne styrker, faldgruber og udviklingsområder

Uddannelsens moduler

Proceskonsulentuddannelsen varer 12 dage fordelt over seks moduler af to dage. Uddannelsen strækker sig over ca. et halvt år, så du har mulighed for at øve dig mellem modulerne.

På første modul bliver du og de øvrige deltagere inddelt i mindre læringsgrupper, som følges gennem hele forløbet. Formålet med grupperne er at styrke læring, omsætning og fællesskab i forløbet. I mødes i læringsgrupperne en gang mellem hvert modul, hvor I arbejder med en fælles hvidbog, konkrete øvelser og giver hinanden sparring på brug at teori og metode i egne opgaver.

Modul 1

Procesledelse, konsulentrollen og systemisk tænkning
 • Velkomst og overblik over forløbet
 • Præsentation af deltagere og klargøring til den fælles læringsproces
 • Afklaring af forskellige konsulentroller og hjælperoller
 • Sprog og begrebsapparat om involverende og meningsskabende processer
 • Indsigt i systemisk tænkning som fundament for procesledelse
 • Dialogiske værktøjer og proceslederens
 • Værktøjer til afklaring og design af processer
 • Dannelse af læringsgrupper – hvad, hvem og hvordan?
 • Hjemmeopgaver, logbog og tjek ud

Modul 2

Sprog skaber virkelighed og Appreciative Inquiry
 • Velkomst, tilbageblik og tjek ind
 • Det systemiske landkort
 • Socialkonstruktionisme og sprogets betydning i proceskonsultation
 • Fra problemfokus til mulighedsfokus
 • Kraftfulde og fremadrettede spørgsmål
 • Kontekst
 • Anerkendelse og Appreciative Inquiry – håb, ønsker og drømme
 • Hjemmeopgaver, logbog og tjek ud

Modul 3

Samtaler: Proceslederens samtaler og coachende tilgang
 • Velkomst, tilbageblik og tjek ind
 • Forskellige samtaleformer som arenaer for udvikling og læring
 • Positioner i samtaler
 • Nysgerrighed og lytteniveauer
 • Spørgsmålstyper
 • Øvelser i coachende og løsningsfokuserede samtaler
 • Feedback
 • Coachende og reflekterende samtaler med teams og grupper
 • Hjemmeopgaver, logbog og tjek ud

Modul 4

Mødefacilitering og afklaringsprocesser
 • Velkomst, tilbageblik og tjek ind
 • Faserne i proceskonsultation
 • Fra første kontrakt til afklaring og design af løsning
 • Spørgsmål og faciliteringsgreb til afklaringsmøder
 • Resultat- og ressourcefokus i interventioner
 • Mødekultur
 • At facilitere involverende, effektive og energifyldte møder
 • Psykologisk tryghed
 • Personlige præferencer og forskellighed
 • Drejebogen
 • Virtuelle møder
 • Hjemmeopgaver, logbog og tjek ud.

Modul 5

Organisatorisk forandring, procesdesign og grafisk facilitering
 • Velkomst, tilbageblik og tjek ind
 • Organisationsteori og forandringsforståelse
 • Forandringsledelse
 • Modeller og tilgange til at udvikle og designe forandringsprocesser
 • Metoder til inddragelse, mening- og samskabelse i forandringsprocesser
 • Metoder til implementering
 • Arbejde med forandringsdesign på egne cases
 • Modstand og facilitering i vanskelige situationer
 • Understøt dine processer med grafisk facilitering
 • Hjemmeopgaver, logbog og tjek ud.

Modul 6

Storgruppeprocesser og facilitators personlige fremtræden
 • Velkomst, tilbageblik og tjek ind.
 • Introduktion til facilitering af storgruppeprocesser – hvad skal du særligt være opmærksom på?
 • Teoretiske og metodiske tilgange metoder til at designe processer med mange mennesker, hvor alle har mulighed for at bidrage og føler sig involveret.
 • Indtag rummet og stå på gulvet.
 • Hvad gør du med nervøsitet?
 • Når du selv skal præsentere: Hvordan disponerer du oplæg og får opmærksomhed?
 • Brug af stemme, krop og rum.
 • Øvelse med video og feedback i grupper.
 • Fejring: Beviser, bobler og taler.

Hvem uddanner sig til Proceskonsulent?

Proceskonsulentuddannelsen er målrettet konsulenter og medarbejdere, der ønsker at styrke deres faglige profil som konsulent, forandringsagent og facilitator.

På uddannelsen deltager både eksterne og interne konsulenter og deltagere fra både private og offentlige virksomheder.

Du kan fx være en

 • HR- eller udviklingskonsulent, der har fået ansvaret for vigtige processer og gerne vil træde endnu mere i karakter i organisationen
 • Mellemleder, der har brug for en ny måde at kommunikere med sine medarbejdere og som savner mere opbakning og engagement fra sit team
 • Specialist, der ønsker at blive mindre ekspert og mere facilitator
 • Projektleder, som ønsker redskaber til den ”bløde del”
 • It-konsulent og/eller kvalitetskonsulent, som ønsker værktøjer til implementering
 • Erfaren konsulent, der trænger til ny inspiration og flere hands-on kompetencer

Det får du ud af uddannelsen

Når du deltager i Proceskonsulentuddannelse, får du ikke bare personlige kompetencer, men også færdigheder, som din virksomhed eller organisation kan få stor gavn af.

Dit personlige udbytte

 • En stor værktøjskasse med de nyeste metoder og -teknikker.

 • Træning i at anvende interventionsmodeller, målrettet individer, teams og større grupper.
 • Lær at koble interventioner med målene for dit arbejde.
 • Indsigt i systemisk teori og kompleksitetstænkning.
 • Et stærkt teoretisk fundament, der tager afsæt i videnskabsteori, grundantagelser for læring og udvikling i en reflekteret praksis.
 • Et avanceret kommunikationsteoretisk blik på konsulentens påvirkningskraft, brug af sproget som redskab og skabelse af handlemuligheder.
 • Samtalefærdigheder til at skabe effektive og udviklende møder og samarbejdssituationer.
 • En coachende tilgang i forhold til teams og grupper, gennem praktiske redskaber og spørgeteknikker.
 • Redskaber til tilrettelæggelse af formøder og afklaring af processers formål og udbytte som afsæt for design af udviklingsforløb.
 • Afklaring af en række centrale udfordringer, du møder som henholdsvis intern og ekstern konsulent.
 • Udvikling af din personlige stil gennem anerkendende feedback
 • Netværksdannelse og faglig sparring på højt niveau med andre konsulenter og procesledere, der alle er interesserede i at arbejde med procesledelse i teori og praksis.

Din virksomheds udbytte

 • En stærk proceskonsulent med selvindsigt og nye handlemuligheder.

 • En proceskonsulent med evne til at få organisationen i mål med processer og forandringstiltag.
 • En ny og forbedret tilgang til processer.
 • Mere engagement, indlevelse og forankring hos alle involverede.
 • Effektiv udnyttelse af ressourcer.
 • Mulighed for bedre understøttelse af grupper i deres udvikling.
 • Forståelse for, hvordan udvikling sker i grupper og relationer.

Det siger andre deltagere om uddannelsen
”Underviserne på uddannelsen har været så kompetente. Øvelser og gruppearbejde har været virkelig givende, og jeg har ofte tænkt videre over dem på vej hjem. Uddannelsen har et godt mix af teori og øvelser.”
Else Marie Jakobsen, Chefkonsulent, HOFOR
”Jeg vil helt klart anbefale Proceskonsulentuddannelsen til andre. Selvom jeg har en del erfaring med undervisning og facilitering som konsulent, så har jeg fået så meget ny inspiration og flere begreber at sætte på, hvorfor jeg gør som jeg gør – og tænker, som jeg gør, f.eks. multivers og autopoesis.”
Sanne Jensen, Arbejdsmiljøkonsulent, Danske Bioanalytikere
””

Har du spørgsmål?

Er du i tvivl om, hvorvidt vores Proceskonsulentuddannelse er noget for dig?

Så lad mig ringe dig op til en rådgivende samtale.

René Fabricius Weichel
Commercial & Product Manager

rfw@mannaz.com
+45 4517 6140

Mød dine undervisere

På Proceskonsulentuddannelsen møder du kompetente og erfarne undervisere med stor teoretisk indsigt og praktisk erfaring med proces- og udviklingskonsultation. De er ikke bare undervisere, de bruger også deres færdigheder som proceskonsulenter og facilitatorer i både offentlige og private virksomheder.

Manager, Ph.d.
Senior Consultant
Senior Consultant
Client Director
Senior Consultant
Senior Consultant
Associated Consultant
Associated Consultant
Associated Consultant
Associated Consultant
Associated Consultant
Associated Consultant
Uddannelse

Vi anbefaler også

Ledelse

Lederen som facilitator af innovation og forandring

Bliv bedre til at facilitere ideer og forandringer i din virksomhed.
Bliv bedre til at facilitere som leder. Få indsigt og træning i forskellige faciliteringsteknikker og -værktøjer, fx grafisk facilitering. Bliv bedre til at gribe ideer og øge engagementet.

3 dage 16.999 kr. ekskl. moms
Coaching

Professionel coaching

Brug samtalen som et redskab til udvikling og forandring.
Coaching er brugbar i mange situationer og på alle niveauer i organisationen. På dette kursus får du effektive samtale- og coachingteknikker til at motivere kunder, medarbejdere, kolleger m.m.

6 dage 29.999 kr. ekskl. moms
Facilitering

Grafisk facilitering

Visuel kommunikation der skaber overblik, stærkere budskaber og effektivt samarbejde.
Få redskaber til at koble ord med billeder og illustrationer, som styrker den fælles forståelse, læring og hukommelse i forhold til beslutninger, ideer, referater m.m. Selvom du ikke tror, du kan tegne, så kan du lære det her.

2 dage 10.999 kr. ekskl. moms
Coaching

Certificeret systemisk coach

Bliv coach med en international anerkendt certificering.
Løft dine samtale- og kommunikationskompetencer til højeste niveau med denne eksklusive og EMCC-akkrediterede coachuddannelse. Uddannelsen er bygget op omkring otte undervisningsmoduler á to dage. Dertil kommer to læringssamtaledage, hvor du får personlig feedback på din coaching og udvikling.

19 dage 69.999 kr. ekskl. moms
Facilitering

Den virtuelle procesfacilitator

Bliv endnu bedre til at facilitere og lede virtuelle processer .
Tag dine online møder til næste niveau, hvor teamet reelt kan samarbejde digitalt og køre mere komplekse processer. Lær at lede og facilitere virtuelle workshops, og brug det virtuelle rum til mere krævende samarbejdsprocesser, dialog og udvikling.

2 dage 5.999 kr. ekskl. moms
Facilitering NYHED

Faciliter kreative processer og idéudvikling

Skab innovative og kreative udviklingsprocesser.
Det lyder som et paradoks, det er det ikke! Struktur og kreativitet er fine venner, der kompletterer hinanden. De fleste mennesker har aflært den naturlige kreativitet vi er født med. Derfor skal den provokeres frem. Ved hjælp af strukturerede processer, bliver kreativitet målrettet og dermed et kraftfuldt redskab.

2 dage 11.999 kr. ekskl. moms

Mød vores kunder

The potential is people