Projektledelse & agile principper

Definér projektet.
Eller lad det definere dig.

Kan jeres projektledere føre organisationen gennem kritisk transformation? Indsigtsfulde projektledere er guld værd. Vi hjælper jer med at styrke jeres kompetencer og eksekvere forretningskritiske projekter. Vi udvikler medarbejdere, træner teams og hjælper ledelsen med at skabe den rette projektorganisation, så I indfrier jeres strategiske mål.

Mannaz eksperter
+
Projektledelse
×
Lars Østerby
Client Director
+45 4517 6000
Lars Bebe Johannessen
Client Director
+45 3177 0160
Thomas Peter Rønholt
Client Director
+45 4517 6000
Oscar Gomez Svendsen
Senior Consultant
Henrik Bjerregaard Nielsen
Vice President, Projects & Programmes
+45 4517 6000
Ditte Enevoldsen
Client Director
+45 6170 8230
Martin Bo Nielsen
Senior Consultant
+45 4517 6000
Daniel Ladefoged Jensen
Consultant
+45 30905754
Peter Stensig
Senior Consultant
+45 3024 6404
Lydie Lambert
Senior Consultant

Bæredygtige projekter giver bæredygtige resultater

Effektive in-house projektledere er det kit, der binder en virksomhed sammen og sikrer fremdrift og resultater. Når I er gode til at opdyrke talenter og udvikle jeres projektkompetencer, brolægger I også vejen til forretningsmæssig succes.

Uanset om slutbrugeren er en sårbar borger, en kommerciel kunde, en afdeling i virksomheden eller en utålmodig bestyrelse – så spiller projektledelse en afgørende rolle i at realisere de strategiske mål. Man kan faktisk dårligt overvurdere betydningen, hverken for private og offentlige organisationer.

Til gengæld er risikoen ved at underprioritere projektlederkompetencer heller ikke til at overse. Fra budgetter, der eksploderer, mens uret tikker – over dårlig produktkvalitet – til udbrændte og søvnløse medarbejdere, der sender trivselsmålingen i bund, så påvirker kuldsejlede eller forsinkede projekter bundlinjen negativt. I sidste ende kan dårlig projektledelse koste markedsandele, som konkurrenterne villigt samler op.

 

Med et mindset, der sætter dig i stand til at gennemføre et succesfuldt projekt

Mannaz’ projektledelsesprogram er blandt de mest populære og anerkendte i Danmark. Hvert år hjælper vi tusindvis af teamledere og specialister med at udvikle deres projekt-kompetencer, så de kan drive kritiske projekter, der lever op til forretningsmål. Vi støtter også bestyrelser og ledelser i at udvikle det helt rette projekt set-up, så organisationen effektivt kan levere på dets strategiske mål.

Det handler om at tilegne sig værktøjer og mindset, der sætter projektlederen i stand til at gennemføre et succesfuldt projekt. Effektivt, til tiden og inden for budget. Om at skabe en valid ramme med strømlinede processer, få flaskehalse – og hvor kulturen i projektteamet er optimistisk, afslappet og med mod på forbedringer. Engagement og motivation er af afgørende betydning.

Den dygtige projektleder sikrer, at interessenterne er ombord, at kvalitetskvalitetsstandarder ikke ender som et fy-ord, at timeline og budget overholdes, at medarbejderne kan sove om natten, at produktet har en høj kvalitet. Og mange andre ting, som vi hjælper specialister, mellemledere og bestyrelser med at udvikle.

Mon jeres konkurrenter tænker på samme måde?

Inspiration
Projektledelse & Agile principper
Bæredygtighed Projektledere kan være missing link i at nå bæredygtighedsmål

Energibranchen har fart på at levere bæredygtige løsninger. Men desværre tænker flertallet af danske virksomheder på tværs af brancher ikke bæredygtighed ind i deres projekter.
Derfor bør projektledere inddrages og videreuddannes, fordi deres rolle kan blive en afgørende drivkraft for at opnå ambitiøse bæredygtighedsmål, udtaler ekspert på området Berit Kristine Bøggild.

Læs artiklen
Projektledelse Større projektmodenhed vil hjælpe Energisektoren i en aktuel, grøn omstilling

Energi- og vandforsyningen spiller en afgørende rolle i Danmarks grønne omstilling og forsyningssikkerhed. Det er derfor vigtigt, at energisektorens projekter er succesfulde, overholder både tids- og budgetramme og giver de planlagte gevinster. Det kræver en højere grad af projektmodenhed end den, der kendetegner sektoren i øjeblikket, konkluderer rapport.

Projektledelse 590 projektledere har talt: Sådan lykkes dit projekt

Kompleksiteten i projekterne stiger, og det kræver bedre forarbejde, klar kommunikation, og at ledelsen bakker op. Men det er nemmere sagt end gjort. Derfor har vi bedt ekspert Henrik Bjerregaard Nielsen dykke ned i Mannaz’ Projektlederundersøgelse og give sit bud på dos and don’ts.

Projektledelse Få en god projektstart med de 5 R´er

Få indblik i, hvordan du kan bruge 5R-modellen til at skabe en succesfuld projektopstart ved at krydre modellen med indsigter fra projektledelse, teamudvikling og psykologisk tryghed.

Ydelser

Læs mere om hvordan vi hjælper og inspirer vores kunder

Projektledelsesudvikling

Vi udvikler projektledelse som en central og veludviklet kernekompetence i organisationen.

De fleste organisationer er afhængige af kompetent projektledelse og kompetente projektledere. I Mannaz tror vi på, at dette bedst gøres ved at styrke projektlederne og projektlederrollen, bl.a. ved brug af assessments, kompetenceudvikling og organisationsudvikling. Vi benytter os af de ledende og forskningsbaserede metoder og organisationer – IPMA, PMI og Prince2®.

Er du nysgerrig på at vide mere?
Kontakt enten Peter Stensig eller Thomas Peter Rønholt.

Agil projektledelse og coaching

Vi hjælper organisationer med at vurdere deres agile parathed og sætter dem i stand til at udvikle sig.

Nylige undersøgelser viser at op imod 70% af danske organisationer benytter agile arbejdsmetoder, på den ene eller anden måde. Vi hjælper organisationen med at udvikle sig og integrere et agilt mindset i samspil med den øvrige organisations arbejdsformer.

Er du nysgerrig på at vide mere?
Kontakt enten Morten Flørnæss Kern Jespersen eller Lars Bebe Johannessen.

Udvikling af projektmodel

Vi hjælper din organisation med at udvikle den helt rette projektmodel. En projektmodel kan også indeholde en kategorisering af projekter efter vigtighed.

En projektmodel er et ”vejkort”, der viser projektlederen og projektets interessenter hvordan projektet køres. Det giver mulighed for læring, videndeling og forbedret samspil mellem projektets mange interessenter, og hjælper med at lykkes til tiden og indenfor det afsatte budget.

Er du nysgerrig på at vide mere?
Kontakt enten Martin Bo Nielsen eller Peter Stensig.

Du kan også lade dig inspirerer af video nedenfor eller læse videre videre her, hvor vi udfolder emnet og dine muligheder.

 

Udlån af erfaren projektleder

Der kan være behov for at styrke sin organisation i en kortere eller længere periode med en ekstern projektleder.

Alle organisationer kan ”løbe tør” for kritiske ressourcer, og vi tilbyder at indtage projektlederrollen for dit projekt i en kortere eller længere periode.

Mannaz råder over erfarne projektledere indenfor bygge/anlæg, planlægning, offentlige projekter, IT, Pharma og Industrien.

Er du nysgerrig på at vide mere?
Klik videre til denne side, hvor mulighederne for Udlån af erfaren projektleder udbydes.

Kontakt enten Lars Bebe Johannessen eller Oscar Gomez Svendsen.

interim projektleder Ekstern projektleder

Styregruppetræning

Mange undersøgelser viser, at et effektivt og tillidsfuldt samarbejde mellem projektets styregruppe/ledelsen og projektlederen er en af de vigtigste parametre for successfulde projekter.

Vi giver værktøjerne og kompetencer, der er nødvendige for at bidrage aktivt og konstruktivt som medlem af en styregruppe via teori og praktiske øvelser. Der kan suppleres med assessments blandt organisationens projektledere, så der tages helt konkret udgangspunkt i organisationens samarbejdsformer.

Er du nysgerrig på at vide mere?
Kontakt enten Lars Østerby eller Henrik Bjerregaard Nielsen.

Projektmodenhedsvurdering

En organisations projektmodenhed udtrykker hvor effektivt den arbejder med og lærer af de projekter, den gennemfører. For lav modenhed medfører ofte stort økonomisk spild og forsinkelser.

Sammen med jer undersøger vi i fællesskab projektmodenheden i jeres organisation for at vurdere, hvor I kan fokusere jeres indsatser og hæve det interne modenhedsniveau. Mannaz kan udover vurderingen bidrage med konkrete punkter, der kan styrke jeres rejse mod højere modenhed. For lav modenhed medfører ofte stort økonomisk spild og forsinkelser.

Er du nysgerrig på at vide mere?
Kontakt enten Henrik Bjerregaard Nielsen eller Daniel Ladefoged Jensen.

Facilitering af inspirationsoplæg

Mannaz kan som gæsteoplægsholder sætte fokus på en enkelt konkret problemstilling, der kan skabe fokus for en organisation. Mannaz’ konsulenter har arbejdet i private virksomheder og offentlige organisationer, og den erfaring giver næring til et inspirerende oplæg med en direkte forbindelse til jeres dagligdag.

På fx. uddannelsesdage eller netværksdage for ledelsen eller projektledere, leverer Mannaz et inspirationsoplæg indenfor aktuelle emner eller nyeste dansk og international forskning indenfor feltet, såsom risikostyring, programledelse eller AI i projekter.

Klik videre her og bliv klogere på oplægsholdere, aktuelle emner og se vores inspirationskatalog.

Er du nysgerrig på at vide mere?
Kontakt Lydie Lambert og find ud af, om Mannaz skal afholde jeres næste inspirationsoplæg.

Inspirationsoplæg

Projekt-akademier

Større organisationer med mange projektledere har behov for et IT-understøttet akademi med styring af tilmelding, datoer og generel information.

I tæt samarbejde med jer tilbyder vi komplette uddannelsesforløb, hvor jeres medarbejdere kan se deres kompetencemæssige progression i organisationen og hvor I nemt kan skabe overblik over de nødvendige uddannelses-skridt, I kan tage internt for at holde projektledere, projektdeltagere og styregrupper skarpe.

Er du nysgerrig på at vide mere?
Kontakt enten Thomas Peter Rønholt eller Lars Østerby.

Projekt-deltagertræning

Flere og flere projekter kommer i problemer, når ikke projektkommunikationen flyder perfekt.

Vi stiller skarpt på dette spændende fagområde, og hjælper med fokus på skarp kommunikation af projektets fremdrift, potentiale og vanskeligheder samt udvidet undervisning i forståelsen af projektlederens rolle som mediebureau i projektets levetid.

Er du nysgerrig på at vide mere?
Kontakt enten Daniel Ladefoged Jensen eller Isaac Bagayaza Kasule og find ud om projekt-deltagertræning er noget for dig. Du kan tilmelde dig kurser i projektledelse for projektdeltagere.

Projektdeltager træning

Projektkommunikation

Flere og flere projekter støder ind i problemer, når kommunikationsstrømmen er mangelfuld.

Vi fokuserer på dette spændende ekspertiseområde. Vi fokuserer på kommunikationen af projektets fremskridt, potentiale og vanskeligheder samt at give ekspertviden om projektlederens rolle som mediecenter i projektets livscyklus.

Vil du dyrke dette område noget mere, kan du tilmelde dig kurset i Effektiv projektkommunikation.

Er du nysgerrig på at vide mere?
Kontakt enten Oscar Gomez Svendsen eller Lydie Lambert.

Co-piloting & Coaching

Mannaz’ erfarne konsulenter hjælper projektlederen med at lykkes i rollen som projektleder.

Vi arbejder med direkte kompetenceudvikling, sparring og coaching under projektet, så projektet kommer sikkert i mål, med maksimal læring undervejs. En erfaren sparringspartner kan være en uvurderlig støtte igennem projektets uforudsigelige og vanskelige faser.

Er du nysgerrig på at vide mere?
Kontakt enten Henrik Schelde Andersen eller Martin Bo Nielsen.

Quote
“We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them”
Albert Einstein

Mød vores konsulenter

Vores team har en bred, imponerende baggrund inden for specifikke fagområder, akademisk teori og menneskelig adfærd.

Client Director
Vice President, Projects & Programmes
Client Director
Senior Consultant
Senior Consultant
kurser

Kurser og uddannelser indenfor Projektledelse

Project Management SAVE 23%

Mannaz Project Management Programme

A practice-oriented and realistic project management education with the possibility of an IPMA® certification.
Acquire a holistic understanding of project management and a useful toolbox of tools for planning, leading and managing your projects. Learn to motivate; explore your leadership behaviour in depth; and learn to deliver results in projects at all levels.

12 dage 54.999 kr. ekskl. moms
Projektledelse Pakkepris -23%

Mannaz Projektlederuddannelse

En praksisorienteret og virkelighedsnær projektuddannelse med mulighed for IPMA®-certificering.
Få en helhedsforståelse af projektledelse og en solid værktøjskasse med redskaber til at planlægge, lede og styre dine projekter. Lær at motivere, kom i dybden med din ledelsesadfærd og bliv klædt på til at levere resultater i projekter på alle niveauer. Mulighed for IPMA® certificering. Du sparer penge ved at købe hele uddannelsen som én pakke.

12 dage 54.999 kr. ekskl. moms
Projektledelse Pakkepris -5%

PRINCE2® Foundation og PRINCE2® Practitioner

Få det fulde indblik i og kendskab til PRINCE2®-metoden.
Med PRINCE2®-metoden forøger du succesraten i dine projekter. Lær at planlægge, styre og gennemføre projekter ud fra best practice. Få både PRINCE2® Foundation- og Practitioner-eksamen.

5 dage 21.999 kr. ekskl. moms
Projektledelse NYHED

Bæredygtig projektledelse

Lær at navigere i begreber og krav indenfor bæredygtighed, og udvid dine projektlederkompetencer med nye vigtige værktøjer.
Lær at inkorporere bæredygtighed i dine projekter og få kendskab til den grundlæggende terminologi og nøglebegreber. Du får bl.a. styr på interessentanalyse, målformulering og planlægning fra et bæredygtigt perspektiv.

2 dage 10.999 kr. ekskl. moms
Projektledelse

Bliv Professionel Scrum Master

Bliv Scrum Master med en PSM® I-certificering.
En Scrum Master er en facilitator for et team, der arbejder med den agile metode Scrum. På dette kursus får du konkrete værktøjer og teknikker til at kunne fungere som Scrum Master. Kurset forbereder dig til at tage Scrum.org's officielle certificering "Professional Scrum Master® I (PSM® I)".

2 dage 12.499 kr. ekskl. moms

Vores kunder

Følg med og få unikke muligheder videreudvikling


The potential is people