Projektledelse

Større projektmodenhed vil hjælpe Energisektoren i en aktuel, grøn omstilling

Energi- og vandforsyningen spiller en afgørende rolle i Danmarks grønne omstilling og forsyningssikkerhed. Det er derfor vigtigt, at energisektorens projekter er succesfulde, overholder både tids- og budgetramme og giver de planlagte gevinster. Det kræver en højere grad af projektmodenhed end den, der kendetegner sektoren i øjeblikket, konkluderer rapport.
·
Artikel

Respondenternes vurdering er, at Energisektorens projektmodenhed halter efter andre brancher, konkluderer rapporten ’Projektledelse i en foranderlig verden’ gennemført i 2023 af Mannaz og RUC (v. Professor Jan Pries-Heje).

Havvindparker, solenergiparker, udskiftning af Tyra-platformen i Nordsøen, energi-øerne (i Nordsøen og ved Bornholm), Power to X-projekter, grøn brintforbindelse til Tyskland og projekter med CO2 -lagring er blot nogle af de store projekter, som Energisektoren styrer. Danmarks grønne omstilling og forsyningssikkerheder således direkte afhængig af Energisektorens store projekter, og det er derfor særlig problematisk, at lige netop denne branches projektmodenhed halter efter andre brancher.

Samtidig er Energisektoren afhængig af rettidige godkendelser fra myndighederne og anden sagsbehandling, og det er derfor problematisk, at både offentlig forvaltning og administration også ligger lavt i nedenstående tabel. Det hjælper givetvis ikke sektoren med at realisere dens målsætninger om at skabe grøn energi de kommende år.

spørgeskema

Projektmodenhed afhænger af ledelsen

Målet om at højne projekters projektmodenhed kræver involvering fra ledelsen. Både i forhold til at afsætte de nødvendige ressourcer til projektet (herunder medarbejdere, udstyr og penge), beslutningstagning løbende, sparring med projektledelsen, tage ansvar for projektets liv efter færdiggørelse – og alt det andet undervejs.

PMI konkluderede i en global undersøgelse (2017), at 77% af de såkaldte Champion-organisationer rapporterede aktivt engagerede sponsorer, mod kun 44% af Underperformers-organisationer.*)

Organisationer med en passende høj grad af projektmodenhed er i stand til at træffe balancerede beslutninger for deres projekter – forstået på den måde at både driften og projekterne/forandringerne kan forløbe sideløbende, uden at opleve ledelsesmæssige underskud og arbitrære beslutninger om ressourcer eller budgetter.

Når man betragter respondenternes svar i tabellen ovenfor, er det tydeligt, at Energi- og vandforsyningen kunne forbedre deres projektmodenhed. En højere projektmodenhed er attraktiv, fordi det kan højne andelen af succesfulde projekter – både i forhold til at overholde tidsplan og budget og levere de gevinster, der sigtes efter.

*) Champions: Mere end 80% af deres projekter færdiggøres til tiden, til budget og leverer tilsigtede gevinster. Underperformers: Mindre end 60% af deres projekter færdiggøres til tiden, til budget og leverer tilsigtede gevinster.

Få gode råd til at højne projektmodenheden i jeres projekter lige her:

En højere projektmodenhed er et værdifuldt bidrag til højere projektsucces. Forsinkelser og fordyrelser kan med de helt store projekter være af betydelig størrelse og lede til tab af tillid fra investorer og andre interessenter … og i værste fald betyde, at den grønne omstilling i Danmark udsættes.

Det handler også om at håndtere (stor) kompleksitet. Her beskrev lektor Magnus Rotvig Perlt Hansen og Prof. Jan Pries-Heje ’Projektledelse i en foranderlig verden’ en række tilgange, der kan anvendes. En større grad af projektmodenhed får ledelsens øjne op for at bringe disse tilgange til kompleksitet i spil.

I Mannaz arbejder vi efter en 5-trins-model (se illustration) i forhold til at højne projektmodenhed.

Hvis man ligger ‘for langt nede’ i projektmodenhed i forhold til mængden og omfanget af organisationens projekter, kan man opleve:

  • Store budgetoverskridelser
  • Store forsinkelser
  • Vanskeligheder ved både at holde driften i gang OG porteføljen af projekter, idet samme ressourcer skal dække begge områder
  • Utilstrækkelig ledelsesindsats i projekterne kan betyde konflikter med kunden

projektmodenhed

Man bør analysere stadiet på organisationens projektmodenhed set fra ledelsens, projektledernes og projektdeltagernes synspunkter (muligvis også fra bestyrelsens synspunkt). Det kan give et værdifuldt og neutralt billede af den øjeblikkelige situation.
Derefter kan man igangsætte en eller flere indsatser for at højne projektmodenheden:

  • Træning af projektets styregruppe. Dette arbejde er ofte meget anderledes end ’almindelig ledelse’, da formålet er at højne projektsuccesen og ikke at kontrollere projektlederen. Styregruppe-faglighed er en helt særlig disciplin, hvor styregruppen skal understøtte projektlederen og projektet.
  • Kategoriser projekterne – for eksempel efter risiko eller kompleksitet i A, B, C og D-projekter. Det sikrer, at de bedste folk og ledelsen bruger deres energi på det mest kritiske projekt, hvorimod de mindre komplekse projekter kan bruges som ’training ground’ for mindre erfarne folk og med langt mindre ledelsesbevågenhed og -indsats.
  • Vælg projektmodel, da ’Projektlederrapporten’ viser, at det højner brugen af en række særdeles værdifulde værktøjer; såsom risikoanalysen. Man får simpelthen et landkort til at gennemføre projekter, som sikrer, at der ikke vælges for mange ’nemme’ løsninger undervejs.
  • Træning af projektlederne, herunder i samspillet med ledelsen, er også væsentligt. Det er med til at sikre en bedre videndeling mellem projekterne, da man både taler samme sprog og har en mere effektiv ledelse af projekterne.
  • Træning af projektets deltagere. De skal levere arbejdet i projekterne og er derfor uundværlige, men de har ofte andre opgaver i driftsorganisationen, som konkurrerer om deres tid og energi, og som ikke nødvendigvis har samme kritikalitet, tidsramme mv. som projektet har.
  • Overvej systemunderstøtning af projekterne og porteføljen af projekter. IT kan virkeligt give et stort løft, lette rapporteringen, og de nyeste værktøjer har tillige nogle yderst anvendelige AI-faciliteter til blandt andet risikoafdækning.

Det vigtigste råd i forhold til at styrke projektmodenhed er, at ledelsen skal gå forrest og ikke regne med, at problemet er løst med et snuptag. Det kræver masser af øvelse og vedholdenhed at lykkes med de store og komplekse projekter. Men i sidste ende er det besværet værd, hvis Danmark skal lykkes med den grønne omstilling.

Mød Henrik

Henrik Bjerregaard Nielsen
Vice President, Projects & Programmes

hbn@mannaz.com
+45 4517 6000

Se vores kurser

Projektledelse NYHED

Bæredygtig projektledelse

Lær at navigere i begreber og krav indenfor bæredygtighed, og udvid dine projektlederkompetencer med nye vigtige værktøjer.
Lær at inkorporere bæredygtighed i dine projekter og få kendskab til den grundlæggende terminologi og nøglebegreber. Du får bl.a. styr på interessentanalyse, målformulering og planlægning fra et bæredygtigt perspektiv.

2 dage 10.999 kr. ekskl. moms
Projektledelse Pakkepris -23%

Mannaz Projektlederuddannelse

En praksisorienteret og virkelighedsnær projektuddannelse med mulighed for IPMA®-certificering.
Få en helhedsforståelse af projektledelse og en solid værktøjskasse med redskaber til at planlægge, lede og styre dine projekter. Lær at motivere, kom i dybden med din ledelsesadfærd og bliv klædt på til at levere resultater i projekter på alle niveauer. Mulighed for IPMA® certificering. Du sparer penge ved at købe hele uddannelsen som én pakke.

12 dage 54.999 kr. ekskl. moms
Projektledelse NYHED

PMI®-projektledelse (PMP®)

Baseret på PMBOK® Guide – 7th Edition fra PMI®.
Lær de essentielle PMI®-projektledelsesprincipper, -værktøjer og -teknikker. Kurset er baseret på PMBOK® Guide – 7th Edition.

6 dage 29.999 kr. ekskl. moms
Projektledelse Pakkepris -14%

Bliv Project Management Professional (PMP®)

PMI®-uddannelse og eksamenstræning baseret på PMBOK® Guide – 7th Edition.
Med vores PMI®-pakke får du både teori og praksis og forbereder dig til din PMP®-certificeringseksamen hos PMI®.

8 dage 36.999 kr. ekskl. moms
Projektledelse

Projektledelse 1

Lær om overblik, indhold og metode - Mulighed for IPMA® certificering.
Få en helhedsforståelse af projektarbejdsformen og grundlæggende værktøjskasse til effektive projekter. Du får bl.a. styr på interessentanalyse, målformulering og planlægning, så du bliver en værdsat projektleder. Mulighed for IPMA® certificering.

3 dage 16.999 kr. ekskl. moms
Projektledelse

Projektledelse 2

Teamledelse, engagement og projektstart - Mulighed for IPMA® certificering.
Den gode begyndelse afgør din succes. Lær at engagere dine projektdeltagere fra start af, og få kvalitet i hele projektledelsesprocessen.

3 dage 16.999 kr. ekskl. moms
Projektledelse

Projektledelse 3

Gennemførelse, resultater og afslutning - Mulighed for IPMA® certificering.
Lær at navigere under skiftende forudsætninger med fokus på fremdrift, at skabe resultater og få afsluttet projektet.

3 dage 16.999 kr. ekskl. moms
Projektledelse

Projektledelse 4

Kom i mål som projektleder - Mulighed for IPMA® certificering.
Sæt fokus på din ledelsesadfærd som projektleder, og få afdækket dit udviklingspotentiale, så det er dig, der leder vejen. Du udvikler din egen dynamiske og personlige handlingsplan, som du kan anvende i dit job.

3 dage 17.499 kr. ekskl. moms
Inspiration
Bliv inspireret
Projektledelse 590 projektledere har talt: Sådan lykkes dit projekt

Kompleksiteten i projekterne stiger, og det kræver bedre forarbejde, klar kommunikation, og at ledelsen bakker op. Men det er nemmere sagt end gjort. Derfor har vi bedt ekspert Henrik Bjerregaard Nielsen dykke ned i Mannaz’ Projektlederundersøgelse og give sit bud på dos and don’ts.

Ledelse Fremtidens udfordringer kalder på modige ledere

Glem alt om stærke skjoldmøer og uovervindelige superhelte. At være en modig leder i 2024 handler om helt andre værdier. Du skal være sårbar, udvise tillid og turde fejle i målet om at finde nye løsninger.

Personlig & faglig udvikling Genvind din personlige styrke og kraft

Bruger du dine ressourcer og dit potentiale? Og står du fast? Eller går du på kompromis og har mistet dig selv på vejen? I en tid med fart på er det nærmest en forudsætning at kende sig selv på et dybere plan, hvis du vil brænde igennem. Læs med i denne artikel, og bliv inspireret.

The potential is people