Download rapport

Mannaz Projektlederundersøgelse 2023

Bliv klogere på de mange perspektiver, der spiller ind i nutidens projektlederrolle i Mannaz’ seneste Projektlederundersøgelse, som igen er udarbejdet i samarbejde med forskere fra Roskilde Universitet.

I rapporten kan du bl.a. læse om, at projektlederens rolle er vigtigere end nogensinde. Projektlederen møder nye teknologier og arbejdsformer og krav til større fleksibilitet.

Og så skal projektlederen også lære at håndtere andre emner som bæredygtighed, ligestilling, diversitet og inklusion og indarbejde dem i sin måde at drive projekter på.

Download rapporten


Fakta om Mannaz Projektlederundersøgelse

Samarbejde mellem Mannaz og RUC
For at svare på, hvordan det går med projektledelse som disciplin i Danmark, har Mannaz og Roskilde Universitet (RUC) i 2022, ligesom i 2014 og 2018, indgået et samarbejde om at gennemføre en undersøgelse blandt danske projektledere.

Mannaz er en kursus- og konsulentvirksomhed, der udvikler mennesker og organisationer i Danmark og internationalt, så de kan udfolde deres potentiale. Mannaz’ kernekompetencer ligger inden for ledelse, projektledelse, personlig udvikling, bæredygtighed, diversitet, ligestilling og inklusion. Hver år udvikler erfarne konsulenter fra Mannaz over 10.000 ledere, projektledere og specialister. Mannaz blev etableret i 1975 og har i dag kontorer i København, Aarhus, Malmø og London.

Roskilde Universitet (RUC) har eksisteret i 50 år og bygger på idéen om, at problemer og udfordringer løses bedst i projekter. Så idéen om projektarbejde og problemorienteret læring har været og er stadig i dag kerneværdier på Roskilde Universitet. På alle RUC’s uddannelser indgår projekter med mindst 50% af tiden, så når man ansætter en RUC-kandidat med 5 års studier bag sig, har vedkommende samtidig mindst 2,5 års erfaring med projektarbejde. RUC har yderligere en Masteruddannelse i Projekt- og Forandringsledelse (MPF), der med succes har dimitteret mere end 300 personer i de 15 år, som uddannelsen har eksisteret. Bag uddannelsen på RUC står en gruppe forskere, der fokuserer på projekt- og forandringsledelse samt ledelse af procesforbedring. Forskergruppen fra RUC er ved at blive kendt verden over, udgiver artikler i de mest relevante tidsskrifter og deltager på adskillige konferencer hvert år. Gruppen har bl.a. stået bag fem DAPMARC (Danish Project Management Conference) samt ISO 33014-standarden om procesforbedring, som nu bruges verden over.

Fordelen ved samarbejdet mellem Mannaz og Roskilde Universitet er, at vi hver især bringer vores styrker med ind i arbejdet med undersøgelsen. Roskilde Universitet har forskning i verdensklasse i projekt- og forandringsledelse og producerer megen ny viden, der anvendes i danske virksomheder. Mannaz har en meget stor berøringsflade med store og små virksomheder og organisationer i Danmark og dermed med aktive projektledere på alle niveauer og med alle typer baggrund.

Ligesom i projektlederundersøgelserne fra 2014 og 2018 vil denne nye 2022-undersøgelse også indgå i produktionen af ny viden. Vi forventer at skrive flere artikler i det kommende år om status for det agile, om digital transformation m.m.

Respondenter

Mannaz’ Projektlederundersøgelse 2023 bygger på svar fra 590 respondenter, der bredt repræsenterer forskellige brancher. Respondentgruppen er ligeledes repræsenteret bredt i forskellige projekttyper, dog med en lille overvægt af projekter med et fokus på henholdsvis IT og procesoptimering.

Fakta om respondentgruppen

  • 79% har over 6 års erfaring med projektarbejde
  • 62% har funktion som projektleder
  • 14% er projektdeltagere eller -koordinatorer
  • 48% bruger over 75% af deres arbejdstid på projektarbejde
  • 48% kommer fra virksomheder/organisationer med over 1.000 ansatte
  • 51% er ansat i Region Hovedstaden
  • 55% har en lang videregående uddannelse
  • 37% har en mellemlang uddannelse

Er der noget du er i tvivl om?

Lad mig ringe dig op for personlig rådgivning.

Lotte Foged
Commercial & Product Manager

lfo@mannaz.com
+45 4517 6235

The potential is people