Persondatapolitik

·

Behandling af personoplysninger

Sidst opdateret: 25.11.2021

Hos Mannaz A/S passer vi på dine personoplysninger, og vi ønsker, at du som kunde hos os er orienteret om, hvordan vi behandler dem. På denne side kan du læse om, hvad vi bruger dine personoplysninger til, hvor længe vi opbevarer dem, og hvem vi deler dem med. Du kan også læse, hvilke rettigheder du har, og hvordan du kan kontakte Mannaz A/S, hvis du har spørgsmål til brugen af dine personoplysninger.

Mannaz A/S er den dataansvarlige  hvordan kontakter du os?
Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger i Mannaz A/S, er:

Mannaz A/S
Farvergade 8, 2. sal
1463 København
Telefon: + 45 45 17 60 00
CVR-nr. 17 96 92 34

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på info@mannaz.com.

Formål med behandling af personoplysninger

Mannaz A/S behandler dine personoplysninger til en række formål, som er beskrevet nedenfor. Under hvert formål kan du se, hvilke kategorier af personoplysninger Mannaz A/S behandler, hvor Mannaz A/S indsamler personoplysningerne fra, hvorfor vi har lov til at behandle dine personoplysninger, og hvem Mannaz A/S kan videregive personoplysningerne til.

1

Kursus-/uddannelsesaktivitet & konsulentydelser

Vi behandler i visse tilfælde personoplysninger om dig, når vi eller du selv tilmelder dig et kursus eller en uddannelse, eller når du deltager i en konsulentydelse i din organisation med Mannaz som ekstern konsulent. Det sker for, at vi kan sikre, at du får det bedste forløb hos os eller for at vi kan løse opgaven for din organisation.

1.1 Kategorier af personoplysninger

I forbindelse med kursus-/uddannelsesaktivitet behandler vi nedenstående personoplysninger om dig:

 • Navn, kundenummer, fødselsdato, e-mail, telefonnummer, titel, virksomhedsnavn, stillingsniveau, demografiske forhold, kursuskøb og evt. EAN-nummer samt evt. rekvisitions./PO-/Ref.nummer.
 • Dine svar i test og evalueringer.

1.2 Hvorfor har vi lov til at behandle personoplysninger om dig?

Mannaz A/S indsamler, anvender og videregiver dine personoplysninger ud fra følgende juridiske grundlag:

Hvis du deltager på et åbent kursus hos Mannaz:
Indsamling, anvendelse og videregivelse af almindelige personoplysninger om dig foretages på et aftalebaseret grundlag idet du køber en ydelse hos Mannaz A/S. Det gør vi for at kunne levere ydelsen til dig (jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a).

Hvis du deltager på et virksomhedskursus eller i en coaching- eller konsulentydelse i din organisation med Mannaz som ekstern konsulent:
Indsamling, anvendelse og videregivelse af almindelige personoplysninger om dig sker for at Mannaz A/S kan forfølge en legitim interesse (jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f).

1.3 Hvor får vi personoplysninger om dig fra?

Mannaz A/S kan modtage dine personoplysninger fra dig selv, din arbejdsgiver eller organisation (som du er medlem af).

1.4 Videregivelse af dine personoplysninger

Mannaz A/S kan videregive dine personoplysninger til samarbejdspartnere, som assisterer vores virksomhed med f.eks. teknisk support, leverandørydelser og samarbejde om kursusafholdelse. Det sker i forbindelse med e-læringsplatforme, diverse testplatforme, eksterne undervisernetværk og kursustilmelding. Vi har databehandleraftaler med de virksomheder, som udbyder disse ydelser, så vi kan sikre, at de lever op til vores høje krav om datasikkerhed.

2

Markedsføring

Mannaz A/S har forskellige markedsføringstiltag, som skal sikre, at du får netop den viden fra os, der er mest relevant for dig i forhold til dine interesser. Mannaz A/S giver dig viden, tilbud, og nyheder inden for kompetenceudvikling, som er målrettet dig, din situation og dine behov i de forskellige faser af dit arbejdsliv.

Hvis vi har et samtykke fra dig, behandler vi dine personoplysninger, når vi markedsfører vores produkter og ydelser via de kanaler, der er angivet i samtykket. Vi bruger cookies til at se din adfærd på vores hjemmeside, så vi i vores markedsføring til dig fx via nyhedsbreve kan sikre dig den bedste og mest relevante kommunikation. Du kan læse mere om dette samtykke her.

Hvis du endnu ikke har givet dit samtykke til, at Mannaz A/S må sende relevant markedsføring fx via nyhedsbreve til dig, så kan du gøre det her.

2.1 Kategorier af personoplysninger

I forbindelse med markedsføring kan vi behandle disse personoplysninger om dig, som du selv har angivet ved kursus-, uddannelse- eller nyhedsbrevtilmelding:

 • Navn, kundenummer, fødselsdato, e-mail, telefonnummer, titel, virksomhedsnavn, stillingsniveau, demografiske forhold, link til LinkedIn-profil, kursuskøb, og dine egne valgte interesseområder.

Derudover behandler vi data om dig ud fra din adfærd på Mannaz A/S´ digitale kanaler (f.eks. hvilke mails du åbner, hvilke artikler du læser, og hvad du interesserer dig for på www.mannaz.com), dine kursuskøb hos Mannaz A/S, din kommunikation med Mannaz A/S (f.eks. hvis du har spørgsmål vedr. din kompetenceudvikling eller ønsker yderligere viden om et af vores produkter), offentligt tilgængelige eller købte data og oplysninger du har givet os i forbindelse med spørgeskemaer og evalueringer.

2.2 Hvor får vi oplysninger om dig fra?

Mannaz A/S får dine personoplysninger fra dig selv, når du tilmelder dig et kursus, en uddannelse eller vores nyhedsbrev, fra telefoniske rådgivningssamtaler, fra vores hjemmeside, fra vores nyhedsbrevudsendelsessystem eller fra offentligt tilgængelige registre.

2.3 Hvorfor har vi lov til at behandle personoplysninger om dig?

Mannaz A/S behandler kun dine personoplysninger til markedsføring, hvis du har givet dit samtykke hertil (jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a).

2.4 Videregivelse af dine personoplysninger

Mannaz A/S kan videregive dine personoplysninger til vores samarbejdspartner, som assisterer vores virksomhed. Vi har databehandleraftaler med disse, så vi kan sikre, at de lever op til vores høje krav om datasikkerhed.

3

Analyse og statistik

Vi behandler dine personoplysninger, når vi udarbejder statistikker og analyser til at udlede tendenser og trends. Det kan være ved interne undersøgelser og købsanalyser.

3.1 Kategorier af personoplysninger

I forbindelse med at Mannaz A/S udarbejder statistikker og analyser, behandler vi nedenstående personoplysninger om dig, som dog altid er i anonymiseret form:

 • Titel, virksomhedsnavn, stillingsniveau, demografiske forhold og kursuskøb.

3.2 Hvorfor har vi lov til at behandle personoplysninger om dig?

I forbindelse med analyser og statistik behandler Mannaz A/S dine personoplysninger i anonymiseret form, og vi behøver derfor ikke samtykke til dette.

3.3 Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med analyse og statistik bliver der ikke videregivet personoplysninger til andre modtagere.

4

Optimering af brugeroplevelse

Vi behandler dine personoplysninger, når du bruger vores hjemmeside(r), vores kundeportal “Mit Mannaz” og/eller vores kontaktformularer. Dette gør vi for at kunne optimere brugeroplevelsen på de nævnte steder.

4.1 Kategorier af personoplysninger

Når vi bruger dine data til at optimere de ovenstående steder, så behandler vi nedenstående personoplysninger om dig.

 • Navn, kundenummer, fødselsdato, e-mail, telefonnummer, titel, virksomhedsnavn, stillingsniveau, demografiske forhold, link til LinkedIn-profil, kursuskøb, og dine egne valgte interesseområder.

Når du henvender dig via en af vores kontaktformularer, registrerer Mannaz A/S kun de oplysninger, som du selv afgiver.

4.2 Hvor får vi oplysninger om dig fra?

Mannaz A/S indsamler oplysninger om din adfærd på hjemmesiden og “Mit Mannaz” fra disse kilder:

 • Google Analytics – Mannaz A/S anvender Google Analytics på Mannaz A/S’ hjemmeside(r) til at undersøge, hvordan siden besøges, og hvordan brugerne navigerer på hjemmesiden.
 • Cookies – Mannaz A/S anvender fire typer af cookies: 1) cookies der bruges med det formål at få hjemmesiden til at fungere 2) Funktionelle cookies – der hjælper dig med at huske eksempelvis foretrukne indstillinger 3) cookies til statistik og 4) cookies til markedsføring. Når du bruger vores hjemmeside vil du blive oplyst herom. Læs mere om vores brug af cookies.

4.3 Hvorfor har vi lov til at behandle personoplysninger om dig?

Mannaz A/S behandler dine personoplysninger ud fra følgende juridiske grundlag:

Hvis du besøger vores hjemmeside(r) og accepterer cookie-samtykket, siger du ja til, at vi må indsamle dine personoplysninger og tracke din adfærd på hjemmesiden og “Mit Mannaz”.

4.4 Videregivelse af dine personoplysninger

Mannaz A/S kan videregive dine personoplysninger til vores samarbejdspartner Face Media A/S og HubSpot, som assisterer vores virksomhed. Vi har databehandleraftaler med disse, så vi kan sikre, at de lever op til vores høje krav om datasikkerhed.

Pligtmæssig information

Mannaz A/S behandler dine personoplysninger til en række formål, som er beskrevet nedenfor. Under hvert formål kan du se, hvilke kategorier af personoplysninger Mannaz A/S behandler, hvor Mannaz A/S indsamler personoplysningerne fra, hvorfor vi har lov til at behandle dine personoplysninger, og hvem Mannaz A/S kan videregive personoplysningerne til..

Overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS

Mannaz A/S overfører udelukkende personoplysninger til lande uden for EU/EØS såfremt den af kunden bestilte ydelse påkræver engagement af Mannaz A/S’ søsterselskab i eller dele af Mannaz A/S’ globale netværk, som inkluderer lande uden for EU/EØS.

Mannaz A/S bruger desuden samarbejdspartnere (databehandlere og underdatabehandlere) i England. Det betyder, at dine personoplysninger kan blive overført til England. England er nu udtrådt af EU og udgør et såkaldt tredjeland uden for EU/EØS. De præcise retningslinjer er under udarbejdelse i England. Indtil videre sker evt. dataoverførsel i henhold til EU Kommissionens standardkontrakt for overførsel af personoplysninger.

Hvis Mannaz A/S indgår EU Kommissionens standardkontrakt med de engelske samarbejdspartnere, kan du til hver en tid få udleveret en kopi af standardkontrakten ved at kontakte Mannaz A/S på gdpr@mannaz.com.

Opbevaring af dine personoplysninger

Mannaz A/S opbevarer dine personoplysninger, indtil de automatisk bliver slettet 5 år efter, du sidst har modtaget en ydelse fra Mannaz (kursus-/uddannelsesaktivitet og nyhedsbrevstilmelding), eller indtil du ønsker, de skal slettes. Opbevaringen af personoplysningerne sker dog med respekt for Mannaz A/S’ forpligtelser til at opbevare personoplysninger i henhold til regnskabs- og bogføringslovgivningen. Mannaz A/S opbevarer udelukkende dine personoplysninger til deres oprindelige formål og som eksplicit angivet ved forespørgsel om personoplysninger.

Mannaz A/S bevarer til enhver tid retten til at anonymisere og efterfølgende bruge den anonymiserede data til statistiske formål.

Dine rettigheder

Når Mannaz A/S behandler personoplysninger om dig, har du følgende rettigheder:

 • Retten til indsigt
  Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Mannaz A/S behandler om dig.
 • Ret til at gøre indsigelse
  Du har ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring og til at gøre indsigelse mod profilering i det omfang, den vedrører direkte markedsføring.
 • Retten til berigtigelse
  Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger uden unødig forsinkelse, herunder har du under hensyn til formålene med behandlingen ret til at få tilføjet eventuelt manglende personoplysninger.
 • Retten til sletning
  Du har ret til at få dine personoplysninger slettet – det gælder både for elektroniske data og for printet data. Det kan du bede om ved at kontakte os på gdpr@mannaz.com. Sletning af dine data sker senest 30 dage efter din henvendelse under hensyntagen til regnskabs- og bogføringslovgivningen, som nævnt under afsnittet “Opbevaring af dine personoplysninger”.
 • Retten til begrænset behandling
  Du har ret til at begrænse Mannaz A/S’ behandling af dine personoplysninger i visse tilfælde, blandt andet når der foreligger tvivl om dine personoplysningers rigtighed.
 • Retten til dataportabilitet
  Du har ret til at få personoplysninger, som du selv har afgivet til Mannaz A/S, overført til dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.
 • Tilbagekaldelse af samtykke
  Hvis Mannaz A/S behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke til markedsføring, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. En tilbagekaldelse af samtykket indebærer, at Mannaz A/S ikke fremover må behandle dine personoplysninger til det formål, som du gav dit samtykke til. Tilbagekaldelsen påvirker ikke den behandling af dine personoplysninger, som er foretaget forud for tilbagekaldelsen, f.eks. hvis du har givet os samtykke til at videregive oplysningerne.Hvis du tilbagekalder dit samtykke, kan konsekvensen være, at vi i nogle tilfælde ikke vil kunne fortsætte kundeforholdet.Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke til markedsføring, kan du logge på Mit Mannaz eller kontakte os på news@mannaz.com.

Benyt dine rettigheder

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at skrive til Mannaz A/S på gdpr@mannaz.com. Mannaz vil behandle sagen inden for 30 dage.

Klage til Datatilsynet

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet over Mannaz A/S’ behandling af dine personoplysninger. Du bør dog altid først tage kontakt til Mannaz A/S, hvis du mener, at Mannaz A/S har behandlet dine personoplysninger i strid med den persondataretlige regulering. På den måde kan du få Mannaz A/S’ forklaring af sagen. Du kan kontakte Datatilsynet pr. mail dt@datatilsynet.dk eller læse mere på www.datatilsynet.dk.

Datoen for, hvornår vi sidst har opdateret denne politik, fremgår øverst på siden.

The potential is people