Organisationsudvikling

Når mennesker hører til, hører de også efter.

Når forandringer er konstante, bliver excellent, strategisk ledelse uvurderlig. Vi hjælper jer med at samle organisationen, navigere i kompleksiteter, få interessenternes opbakning og øge værdiskabelsen – foruden naturligvis medarbejdernes følelse af at høre til.

Mannaz eksperter
Strategi
×
Dorte Spiegelhauer
Client Director
+45 4517 6000

Sådan udvikler I organisationen og møder forandringer

Når medarbejderne kan mærke jeres værdier i hjertet, er vejen banet for at forbedre jeres kollektive performance.

Som mennesker har vi ofte en grundlæggende modstand mod forandring. Derfor er forandringsprocessen sjældent gjort med et nyt organisationsdiagram, en ændring i forretningsgangen eller øvrige, strukturelle tiltag. Den reelle forandring er ofte uformel, og kan kun komme indefra – og i fællesskab. Derfor bør ledelsen kigge strategisk på, hvordan organisationens kultur bliver bæredygtig.

Men hvordan skaber man en kultur, der navigerer efter forandringer? Når ledelsen fx skal implementere en ny struktur, handler det om at holde fokus på samarbejde, transparens og adfærd. Alle skal mærke, at de har noget at bidrage med.

Det handler om at aktivere jeres medarbejdere med en autentisk grundfortælling som ledestjerne. Hvis I lykkes med at definere det dybereliggende formål, vil medarbejderen finde mening med forandringerne – og skubbe på.

Vores Whole System tilgang binder den strategiske grundfortælling sammen med bl.a. stakeholder management og mobilisering af medarbejdere, så alle får lyst til at stille deres ressourcer og kreativitet til rådighed, når I skal implementere morgendagens forretnings-løsninger.

 

Vi hjælper jer bl.a. med at fokusere på at

– Involvere teammedlemmer og stakeholders for at løfte virksomhedens kollektive intelligens i

– Skabe åbenhed og psykologisk tryghed så alle får lyst til at byde ind med perspektiver og idéer

– Opdyrke et økosystem, som sikrer at forskellige interessenter, afdelinger o.s.v. deler samme forståelse af det kollektive formål og de samlede mål

– Facilitere co-creation hvor medarbejder samarbejder om at innovere og skabe nye løsninger

– Skabe systemisk opmærksomhed – stimulere en nysgerrighed efter at forstå de underligggende drivkræfter, opfattelse, antagelser og adfærd, der påvirker organisationen

Inspiration
Strategi & organisationsudvikling
Ledelse Cirkulær økonomi handler om at drive smart forretning

Den bæredygtige omstilling er en god forretning, som skal udnyttes – ikke bare til gavn for miljøet og klimaet, men også til gavn for vækst og beskæftigelse. Bliv inspireret til at reducere brugen af knappe og kostbare naturressourcer for i stedet at omdanne affald til værdifulde indtægter og styrke deres markedsposition.

Ledelse Specialistens karriereudvikling

Specialisten indtager en kerneposition i sikringen af virksomhedens standarder, forfinelse af eksisterende løsninger og udvikling af nye produkter og ydelser. Organisationer, der har en beskrevet model for et specialist-karriereforløb, danner samtidig grundlag for et godt talent- og læringsmiljø, hvor den enkelte specialist får mulighed for at udleve sit fulde potentiale.

Ledelse 6 råd til psykologisk tryghed på arbejdspladsen

Psykologisk tryghed på arbejdet er afgørende for trivsel og produktivitet. Når medarbejdere føler sig trygge, tør de tage chancer og komme med idéer.

Ydelser

Kulturanalyse og transformation

Forstå hvad der sker under overfladen fra et multi-stakeholder perspektiv.

Forstå din kultur, måder at arbejde på, uformelle beslutningsprocesser, og hvorfor noget føles lettere at få gjort end andre.

Engagér hele organisationen i en transformationsproces, der giver grobund for det, der virker.

Organisationsudviklingsstrategi

Gør din organisation til et sundt sted at arbejde og med fokus på formålet.

Skab enighed og sammenhæng mellem formål, forretningsprocesser, organisationsdesign, arbejdsformer, kultur, strategi og mål.

De fleste organisationer har et “hul mellem det at gøre og det at vide”, vi kan hjælpe dig med at lukke det.

Dialogfacilitering

Hav meningsfulde, produktive, og om nødvendigt svære, samtaler på en sikker måde.

Hvad sker der, når tingene stagnerer? Når passionerede og engagerede mennesker taler sammen, kan det være svært, at få samtalen til at holde sig på sporet.

Vi hjælper dig med at blive i dialogen, at kunne arbejde positivt med konflikter og indgå aftaler, der muliggør handling og samarbejde så resultaterne bliver leveret.

Strategi udførelse

Få en kompleks strategi med flere interessenter til at ske.

Når din strategi synes svær at føre ud i livet, eller du ikke er klar over, hvordan du får tingene gjort, så kan Mannaz hjælpe dig i med at få gennemføre en forandring ved at bruge en systemisk og holistisk tilgang til strategiudførelse.

Bestyrelsesudvikiling

Udvikling af effektive bestyrelsespræstationer.

Bestyrelsen er en vital del af styringsmekanismen for din organisation. Hvad sker der, når det er ineffektivt? Vi kan hjælpe med at udvikle og implementere en bestyrelsesudviklingsstrategi for at sikre, at din bestyrelse er egnet til formålet og tilfører virksomheden værdi.

Mød vores rådgivere

Vores rådgivere har en bred, imponerende baggrund inden for specifikke fagområder, akademisk teori og menneskelig adfærd.

Client Director
Client Director
Senior Vice President
Vice President
Kurser

Kurser og uddannelser indenfor Strategi & organisationsudvikling

Ledelse

Strategiimplementering - fra strategi til resultater

Kom fra strategiske intentioner til handling og resultater.
Din strategi er færdiggjort, nedskrevet og klar – men hvordan får du den omsat til konkrete handlinger og målbare resultater? Få konkrete værktøjer og metoder til at implementere din virksomheds strategi.

4 dage 24.999 kr. ekskl. moms
Ledelse

Strategiudvikling – fra analyse til strategi

Lær at designe en strategi, der skaber resultater.
En god strategi har et solidt fundament af analyse og viser retning for årene, der kommer. Lær at komme i dybden med analyse og design af virksomhedens strategi.

3 dage 20.999 kr. ekskl. moms
Ledelse Spar 19%NYHED

Mannaz Strategikonsulentuddannelse

Få værktøjer og metoder til at udvikle og implementere din organisations strategi.
Med denne kombination af vores tre strategikurser får du fyldt hele din strategiværktøjskasse op. Du lærer at komme hele vejen fra analyse over strategi til handling, så du og din virksomhed eller organisation opnår de bedste resultater.

8 dage 41.999 kr. ekskl. moms
Bæredygtighed NY PRIS

Transformation til større bæredygtighed

Lær at implementere bæredygtighed i din organisation på dette videregående kursus.
Kurset er en overbygning til uddannelsen og til dig ønsker en konkret fremgangsmåde til at gøre organisationen mere bæredygtig med tæt kobling til jeres strategi, kunder/brugere, omverden – og ikke mindst de resultater, som I ønsker at skabe.

2 dage 13.499 kr. ekskl. moms


The potential is people