Projektledelse

Kurser og uddannelser med brugbare redskaber til at planlægge, lede og styre dine projekter.

Kurser og uddannelser til dig som projektleder

Træn dit håndværk som projektleder

Som projektleder er din fornemste opgave at planlægge, budgettere og håndtere et projekt sikkert i mål. Et stærkt projekt har en solid og realistisk projektplan med en klar retning for alle involverede parter. Projektledelse er derfor et håndværk, som kræver en række værktøjer og teknikker – og ikke mindst øvelse.

Se vores udbud indenfor projektledelse:

 

Mannaz projektlederkurser klæder dig på

Mannaz giver dig de rette projektledelsesværktøjer til at lykkes som projektleder. På vores praksisnære projektlederkurser og uddannelser får du ikke alene en brugbar værktøjskasse fyldt med brugbare redskaber og modeller. Du lærer også at motivere og kommunikere med mange interessenter på én gang.

Flere metoder til projektledelse

Der er efterhånden udviklet mange forskellige projektledelsesmetoder. Du har sikkert allerede hørt om Agile, Scrum, PRINCE2® og SAFe, som alle ruster dig til at drive projekter sikkert i mål.

Kom sikkert i mål som projektleder

Metoderne griber projektledelse an på hver deres måde alt efter hvilken type virksomhed du arbejder i og hvilke projekter, du sidder med.

For uanset hvad din virksomhed står over for, får du brug for en række teknikker, så de projekter du skal lede, kommer sikkert i mål.

Personlig rådgivning og sparring om din karriere?
Kontakt Renè Fabricius Weichel på tlf. 4517 6140 eller rfw@mannaz.com

Mannaz Projektlederuddannelse

Projektledelse

Mannaz Projektlederuddannelse

Få en helhedsforståelse af projektledelse og en solid værktøjskasse med redskaber til at planlægge, lede og styre dine projekter. Lær at motivere, kom i dybden med din ledelsesadfærd og bliv klædt på til at levere resultater i projekter på alle niveauer. Mulighed for IPMA® certificering.

Uddannelsen består af kurserne:
 • Projektledelse 1
 • Projektledelse 2
 • Projektledelse 3
 • Projektledelse 4
 • Projektledereksamen
12 dage 58.500 krekskl. moms
Læs mere om uddannelsen
Projektledelse

Projektledelse 1

Få en helhedsforståelse af projektarbejdsformen og grundlæggende værktøjskasse til effektive projekter. Du får bl.a. styr på interessentanalyse, målformulering og planlægning, så du bliver en værdsat projektleder. Mulighed for IPMA® certificering.

3 dage 17.500 krekskl. moms Læs mere
Projektledelse

Projektledelse 1 - Flex

Et fleksibelt kursus i projektledelse, hvor kombinationen af online læring og fysisk tilstedeværelse skaber det optimale udbytte. Du opnår en helhedsforståelse af projektarbejdsformen og får styr på den grundlæggende værktøjskasse til at gennemføre effektive projekter.

3 dage 17.500 krekskl. moms Læs mere
Nyhed
Projektledelse

Projektledelse 2

Den gode begyndelse afgør din succes. Lær at engagere dine projektdeltagere fra start af, og få kvalitet i hele projektledelsesprocessen.

3 dage 17.500 krekskl. moms Læs mere
Projektledelse

Projektledelse 3

Lær at navigere under skiftende forudsætninger med fokus på fremdrift, resultater og afslutning af projektet.

3 dage 17.500 krekskl. moms Læs mere
Projektledelse

Projektledelse 4

Sæt fokus på din ledelsesadfærd som projektleder, og få afdækket dit udviklingspotentiale, så det er dig, der leder vejen. Du udvikler din egen dynamiske og personlige handlingsplan, som du kan anvende i dit job.

3 dage 20.500 krekskl. moms Læs mere
Projektledelse

Projektledereksamen

Projektledereksamenen afslutter Mannaz Projektlederuddannelse og dokumenterer alle dine nye kompetencer inden for projektledelse. Få Mannaz Certifikat i Projektledelse.

1 dag 3.200 krekskl. moms Læs mere

Agil projektledelse

Projektledelse

Agil Projektledelse

Få effektive værktøjer til at arbejde hurtigt, fleksibelt og være parat til forandring og tilpasning i dine projekter. Du får bl.a. træning i at benytte Planlægningspoker, Scrum Boards og Burn Down-diagrammer.

2 dage 13.500 krekskl. moms Læs mere
Projektledelse

Eksamineret Scrum Master

En Scrum Master er en leder for et team, der arbejder med den agile metode Scrum. På dette kursus bliver du trænet i at fungere som Scrum Master og gøre dit Scrum-team højtydende.

1 dag 12.500 krekskl. moms Læs mere
Agil transformation

SAFe® for Teams (4.6)

Få en dybdegående forståelse af et teams rolle i et SAFe® Agile Release Train. Herunder hvordan I sammen skaber værdi, og effektivt udfører jeres roller ved hjælp af Scrum, Kanban og XP i en skaleret, agil organisation.

2 dage 10.000 krekskl. moms Læs mere
Nyhed
Agil transformation

Leading SAFe® 4.6

Lær at lede agile transformationer i din organisation, og bliv ”Certified SAFe® Agilist”. Få en solid introduktion til SAFe® rammeværket, og bliv klædt på til at arbejde effektivt med agil skalering.

2 dage 10.000 krekskl. moms Læs mere
Nyhed
Agil transformation

SAFe® Product Owner/Product Manager (4.6)

Kurset udvikler de færdigheder, som skaber innovation og værdi i en Lean-Agile Enterprise med SAFe® - via de aktiviteter, værktøjer og metoder, der anvendes til backlogs, leverancer og programmer.

2 dage 10.000 krekskl. moms Læs mere
Nyhed
Agil transformation

SAFe® Scrum Master (4.6)

Bliv certificeret SAFe® Scrum Master. På kurset lærer du at arbejde agilt og sikre samarbejde på tværs af organisationen. Du får kompetencer til at facilitere, planlægge og eksekvere iterationer.

2 dage Fra 9.900 krekskl. moms Læs mere
Nyhed
Projektledelse

PRINCE2® Agile

Skab endnu stærkere PRINCE2®-projekter ved at udvide din PRINCE2®-værktøjskasse med agile metoder – hvad enten din virksomhed har valgt at arbejde agilt eller ej.

3 dage 13.900 krekskl. moms Læs mere

Mannaz Project Management Training

Project Management

Mannaz Project Management Programme

Acquire a holistic understanding of project management and a useful toolbox with tools for planning, leading and managing your projects. Learn to motivate; explore your leadership behaviour in depth; and learn to deliver results in projects at all levels.

Uddannelsen består af kurserne:
 • Project Management 1
 • Project Management 2
 • Project Management 3
 • Project Management 4
 • Project Management Exam
12 dage 58.500 krekskl. moms
Læs mere om uddannelsen
Project Management

Project Management 1

Project Management 1 provides you with a holistic understanding of the basic methods and tools for project Work.

3 dage 17.500 krekskl. moms Læs mere
Project Management

Project Management 2

A good start determines your success. Learn to engage your project participants right from the beginning and ensure quality throughout the project management process.

3 dage 17.500 krekskl. moms Læs mere
Project Management

Project Management 3

Learn how to navigate under changing conditions with focus on progress, results and completion of the project.

3 dage 17.500 krekskl. moms Læs mere
Project Management

Project Management 4

Focus on your leadership behaviour as a project manager and uncover your development potential to help you lead the way. You will develop your own dynamic and personal action plan, which you can apply in your job.

3 dage 20.500 krekskl. moms Læs mere
Project Management

Project Management Exam

The Project Management Examination concludes Mannaz Project Management Training and tests all your new skills in project management.

1 dag 3.200 krekskl. moms Læs mere

PRINCE2®

Projektledelse

PRINCE2® Foundation

Forøg succesraten i dine projekter ved at anvende en metode, der eliminerer risikoen for fejl og forliste projekter.

3 dage 12.900 krekskl. moms Læs mere
Projektledelse

PRINCE2® Foundation og Practitioner

Med PRINCE2®-metoden forøger du succesraten i dine projekter. Lær at planlægge, styre og gennemføre projekter ud fra best practice. Få både PRINCE2® Foundation- og Practitioner-eksamen.

5 dage 21.900 krekskl. moms Læs mere
Projektledelse

PRINCE2® Practitioner eller Re-registrering

Tag en overbygning på din PRINCE2® Foundation, og få målrettet træning i at anvende PRINCE2®-metoden i praksis.

3 dage 9.900 krekskl. moms Læs mere
Projektledelse

PRINCE2® Agile

Skab endnu stærkere PRINCE2®-projekter ved at udvide din PRINCE2®-værktøjskasse med agile metoder – hvad enten din virksomhed har valgt at arbejde agilt eller ej.

3 dage 13.900 krekskl. moms Læs mere
Projektledelse

Projektledelse 1 og PRINCE2® Foundation

Lær at styre projekter, og få samtidig værktøjerne til at gennemføre projekter med denne kombination af PRINCE2® Foundation og Projektledelse 1 eller It projektledelse 1.

Uddannelsen består af kurserne:
 • Projektledelse 1
 • PRINCE2® Foundation
6 dage 26.900 krekskl. moms
Læs mere om uddannelsen

PMI®High Speed

Projektledelse

PMI High Speed Projektlederuddannelse og eksamensforberedelse

Her får du både uddannelsen i den internationalt anerkendte metode, som giver dig et dybt indblik i og kendskab til PMI®-terminologien og det eksamensforberedende modul, så du bliver klædt på til at tage en PMP®-certificering (Project Management Professional).

Uddannelsen består af kurserne:
 • PMI High Speed Projektlederuddannelsen
 • PMI High Speed – eksamensforberedelse
7 dage 43.900 krekskl. moms
Læs mere om uddannelsen
Projektledelse

PMI High Speed Projektlederuddannelsen

Få et indgående kendskab til PMI® Framework og de tilknyttede vidensområder samt processer. Lær at anvende den internationalt anerkendte metode gennem et projekt. Bliv klædt på til at tage en PMP®-certificering (Project Management Professional).

4 dage 27.900 krekskl. moms Læs mere
Projektledelse

PMI High Speed – eksamensforberedelse

Dette modul er et eksamensforberedelseskursus med fokus på at træne dig til at bestå PMP®-eksamen

3 dage 19.900 krekskl. moms Læs mere

Mannaz It Projektlederuddannelse

Projektledelse

Mannaz It Projektlederuddannelse

Opnå et solidt fundament for at lede og levere succesfulde it-projekter på alle niveauer. Få indsigt i it-projekters særlige kompleksitet, terminologi, processer og discipliner. Lær om forandringsledelse, og få de værktøjer, der gør en reel forskel.

Uddannelsen består af kurserne:
 • It Projektledelse 1
 • It Projektledelse 2
 • It Projektledelse 3
 • It Projektledereksamen
10 dage 51.900 krekskl. moms
Læs mere om uddannelsen
Projektledelse

It Projektledelse 1

Lær de grundlæggende værktøjer og nødvendige discipliner, som skal til for at gennemføre et succesfuldt it-projekt.

3 dage 15.900 krekskl. moms Læs mere
Projektledelse

It Projektledelse 2

Kom med helt ind i motorrummet på et effektivt it-projekt. Vi giver dig hands-on redskaber til effektiv projektledelse med fokus på estimering, planlægning, opfølgning, kommunikation og agil projektledelse.

3 dage 15.900 krekskl. moms Læs mere
Projektledelse

It Projektledelse 3

Dit it-projekt skal gøre en forskel. Med fokus på forandringsledelse lærer du at skabe tilslutning til dine it-forandringer og optimere chancen for succes væsentligt.

3 dage Fra 15.900 krekskl. moms Læs mere
Projektledelse

It Projektledereksamen

It Projektledereksamenen afslutter Mannaz It Projektlederuddannelsen og dokumenterer din viden og kompetencer inden for it-projektledelse.

1 dag 3.200 krekskl. moms Læs mere

Program- og porteføljeledelse

Projektledelse

PMO Manager uddannelse

Vil du styrke din virksomheds project management office (PMO)? Brænder du for at starte, udvikle og implementere et PMO, så det for alvor bidrager? Vil du sikre det strategiske link mellem PMO’et og virksomheden?

6 dage 27.900 krekskl. moms Læs mere
Nyhed
Projektledelse

Programledelse

Skab succesrig programledelse, der opnår forretningsmæssige fordele, ved at benytte en robust Business Case.

3 dage 17.500 krekskl. moms Læs mere
Projektledelse

Porteføljeledelse

Lær hvordan du med professionel porteføljeledelse sikrer valg af og fokus på de rigtige projekter, så du er med til at realisere din organisations strategi.

3 dage 17.500 krekskl. moms Læs mere

Andre projektleder kurser

Projektledelse

Gevinstrealisering i projekter

Lær hvordan du sikrer, at dine projekter giver forretningsværdi. Bliv certificereret i TOP Value Equation®-metoden, og få styr på de vigtige sammenhænge i gevinstrealiseringen helt fra idé til gevinsten er høstet.

3 dage 20.900 krekskl. moms Læs mere
Nyhed
Projektledelse

Projektdeltagerens værktøjskasse

Som deltager i projektgrupper er du personligt med til at skabe resultater og værdi. Så hvorfor ikke gøre det 100%?

3 dage 17.500 krekskl. moms Læs mere
Ledelse

8 Gates to Change - Forandringsledelse

Hvert år bruger tusindvis af medarbejdere deres arbejdstid på forandringsprocesser, som ikke lykkes. Med 8 Gates konceptet lykkes du som leder med at implementere og gennemføre forandringer på en effektiv og beslutningsdygtig måde.

3 dage 17.900 krekskl. moms Læs mere
Nyhed

PRINCE2® and PMI® in English

PRINCE2

PRINCE2® Foundation

Increase the success rate of your projects by applying a method that eliminates the risk of errors and failed projects.

3 dage 12.900 krekskl. moms Læs mere
Project Management

PRINCE2® Practitioner or Re-registration

Build on your PRINCE2® Foundation and receive targeted training in how to use the PRINCE2® method in practice.

0 dag 9.900 krekskl. moms Læs mere
Project Management

PRINCE2® Foundation and Practitioner

With the PRINCE2® method, you will increase the success rate of your projects. Learn to plan, manage and carry out projects based on best practice. Earn your PRINCE2® Foundation and Practitioner certification.

5 dage 21.900 krekskl. moms Læs mere
Project Management

PRINCE2® Agile

PRINCE2 Agile® is the world’s most comprehensive collection of agile project management methods. Learn how to work in a more agile way with PRINCE2®.

3 dage 13.900 krekskl. moms Læs mere
Project Management

PMI® High-Speed Project Management Training and Examination Preparation

Here you will get both the program in the internationally recognized method, which gives you a deep insight into and knowledge of the PMI® terminology and the exam preparation module so that you're readyto take a PMP® (Project Management Professional) certification.

Uddannelsen består af kurserne:
 • PMI® High-Speed Project Management Training
 • PMI® High-Speed Examination Preparation
7 dage 43.900 krekskl. moms
Læs mere om uddannelsen
Project Management

PMI® High-Speed Project Management Training

Get an in-depth knowledge of the PMI® Framework and the associated knowledge areas and processes. Learn to apply the internationally recognized method through a project. Get dressed to take a PMP® (Project Management Professional) certification.

4 dage 27.900 krekskl. moms Læs mere
Project Management

PMI® High-Speed Examination Preparation

This module is a preparation course with the focus on training you to pass the PMP® exam

3 dage 19.900 krekskl. moms Læs mere

Jeg vil gerne høre mere. Ring mig op.

Om projektledelse

Hvad er projektledelse?

Projektledelse er ansvaret for, samt rollen og opgaven med at planlægge, organisere og styre en afsat mængde ressourcer frem mod et fastlagt mål og formål. Altså har projektledelse både elementer af planlægning, styring og af ledelse. Derfor skal projektlederen også mestre mange discipliner indenfor projektledelse.

Projektledelse - forskellige metoder

Det kan være svært at skelne mellem de mange retninger indenfor projektledelse – PRINCE2®, Scrum, PMI®, Agile, SAFe®? Her sætter vi nogle få ord på hver retning. Som oftest dækker metoderne mange af de samme discipliner og du kan som projektleder opleve, at der bliver brugt blandinger eller tillempede versioner af forskellige metoder.

Hvad er vandfaldsmodellen?

Vandfaldsmodellen bruges tit i softwareudvikling. Ideen er at planlægge projektet, så det flyder nedad (som et vandfald) gennem faserne: kravspecifikation, design, implementation, afprøvning/fejlfinding, integration og vedligeholdelse. Man planlægger altså hele projektet fra starten og betragter det som en lineær proces. De fleste er gået over til iterative modeller som fx agile, hvor man planlægger små sprints ad gange i konstant dialog. Alligevel hænger elementer af vandfaldsmodellen ofte ved.

Agile, Scrum og SAFE

De fleste projektledere har hørt om Agile eller agil projektledelse. Det er en måde at arbejde med forandring på, og projektledelse handler jo meget om forandring. Scrum er en ramme, som bygger på agile principper og koncentrerer sig om et selvstyrende team. Når man vil bruge Scrum i større organisationer, er SAFe® et godt rammeværk

Læs mere og Agil projektledelse

PRINCE2

PRINCE står for: “PRojects IN Controlled Environments” og metoden er grundlagt i 1975 – i 1996 kom der et 2-tal på. PRINCE2® har 7 principper, der beskriver et universelt ’best practice’ grundlag for projektledelse.

Læs mere om PRINCE2®

Hvad er PMI® High Speed?

PMI® High Speed Projektlederuddannelse udspringer af erhvervslivets ønske om kompetent og effektiv gennemførelse af projekter i et internationalt miljø. Forløbet foregår i højt tempo, er på højt fagligt niveau. Derfor skal du have mindst 2½ års erfaring som projektleder først. Uddannelsen er med til at kvalificere dig til en PMP®-eksamen, som du efterfølgende skal tage hos Project Management Institute (PMI®).

Find det rette kursus

Filtrér kurser
Filtrér din søgning:
› Personlig udvikling › Projektledelse › HR › Project Management › Proceskonsultation › Communication › Leadership Development › Executive › Coaching › Ledelse › Agil transformation › Digital transformation › Kommunikation › PRINCE2 › Forhandling og salg
› Ledelse › Projektledelse › Coaching › Kommunikation › Agil › Projektstyring › PMI › IPMA › PRINCE2 › Porteføljeledelse › Salg › Distanceledelse › Teamledelse › Programledelse › Effektivitet › Forandringsledelse › Forhandling › Innovation › Forretningsudvikling › Gennemslagskraft › Konflikthåndtering › Mål og resultatstyring › Motivation › Performance › Personlig styrke › Planlægning › Præsentation › Psykologi › Samarbejde › Selvindsigt › Strategi › Tidsoptimering › Undervisning
› Direktør › Erfaren leder › Nyere leder › Projektleder › Specialist › Administrativ medarbejder
› 0 - 10.000 › 10 - 20.000 › 20 - 30.000 › 40 - 50.000 › Over 50.000
› 5 dage og derover › 4 dage › 3 dage › 2 dage › 1 dag
› oktober 2019 › November 2019 › December 2019 › januar 2020 › februar 2020 › marts 2020 › April 2020 › maj 2020 › juni 2020 › juli 2020 › August 2020 › September 2020 › oktober 2020 › November 2020 › December 2020 › januar 2021 › februar 2021 › marts 2021 › April 2021 › maj 2021 › juni 2021 › juli 2021 › August 2021 › September 2021
Aktive filtre:
Fjern alle filtre

 

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited used under the permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Mannaz.com - Dette websted bruger cookies

Cookies hjælper os til at give dig den bedst mulige oplevelse af dette websted. Læs mere her
×