Virksomhedsinterne kurser

Mannaz tilrettelægger og gennemfører flere typer af interne forløb, hvis I er flere medarbejdere fra samme organisation, der har behov for at udvikle kompetencerne og skabe bedre resultater i fællesskab.

Hold kurset i din egen virksomhed

Med et virksomhedsinternt kursus vælger I et kursus fra vores brede program inden for ledelse, projektledelse eller personlig og faglig udvikling. Kurset afholdes kun for jeres virksomhed og tilpasses jeres konkrete behov, ønsker og forretningsmæssige mål.

Forløbet faciliteres af markedets bedste konsulenter og er baseret på aktiv involvering, træning, virkelighedsnære cases og øvelser. Samtidig er der prismæssige fordele ved at afholde det samme kursus internt for flere personer (min. 6) i forhold til at købe det tilsvarende antal individuelle kursuspladser.

Udgangspunktet for et konkret tilbud er et møde med Mannaz uden omkostninger (inkl. behovsafdækning, oplæg og endelig tilpasning). Læs mere om virksomhedsinterne kurser inden for hhv. ledelse, projektledelse, personlig og faglig udvikling nedenfor.

Et fælles kompetenceløft giver fælles forankring af det lærte, fælles fundament og fælles retning.

Et internt forløb styrker virksomheden gennem udviklingen af individuelle kompetencer og er baseret på en tilgang til læring og udvikling, der integrerer forretning og de menneskelige aspekter.

Indholdet kan tilpasses i større eller mindre grad og strækker sig fra virksomhedsinterne kurser, der tager udgangspunkt i et kursus fra vores portefølje, til helt skræddersyede konsulentydelser, hvor vi udvikler et forløb 100% til jeres specifikke ønsker og behov.

Læs beskrivelse på virksomhedsinterne kurser inden for Ledelse, Projektledelse og Personlig og Faglig udvikling nedenfor.

Personlig rådgivning og sparring om et internt kursus?
Kontakt Mariann Illum Vendler på tlf. 4517 6189 eller miv@mannaz.com

Ledelse

Med et virksomhedsinternt kursus for ledere styrker I virksomheden gennem udvikling af de fælles lederkompetencer. Programmet tilrettelæges med udgangspunkt i jeres virkelighed, konkrete behov og aktuelle udfordringer og faciliteres af en erfaren konsulent, der matcher netop jeres ledergruppes profil og niveau.

Indholdet på forløbet har et strategisk afsæt i forhold til jeres overordnede mål og strategiske ambitioner, samtidig med at der arbejdes ud fra evt. allerede eksisterende ledelsesværdier og principper i organisationen. Det gør de tilegnede kompetencer nærværende, relevante og direkte anvendelige.

Alle kurser og uddannelser inden for ledelse tilpasses i længde og indhold efter jeres ønsker. Forløbet sammensættes af netop de indholdselementer, læringsmetoder og discipliner, I foretrækker. Ligesom at I selv vælger tid og sted – herunder om det skal være internat eller eksternat.

Et virksomhedsinternt kursus giver de enkelte ledergrupper:

 • Styrket ledelsesfundament og fælles sprog
 • Forbedret samarbejde og øget videndeling på tværs af ledergrupper
 • Fælles kompetenceløft af ledere
 • Indsigt i andres udfordringer og løsninger

Projektledelse

Professionelt arbejde med projektledelse i organisationen kræver stærke kompetencer! Mange års erfaring med udvikling af projektledere og høj faglig indsigt betyder, at vi har markedets mest benyttede og velafprøvede træningskompetencer inden for feltet.

Uanset om jeres organisation arbejder efter PMI, IPMA eller PRINCE2-metoderne, har vi den rette løsning, der klæder jeres projektledere professionelt på. Selvom I ikke har lagt jer fast på en bestemt metode, men blot ønsker inspiration til at komme i gang med projektledelse kan vi hjælpe med den rette løsning.

Det faglige indhold på et virksomhedsinternt forløb i projektledelse baseres på vores store og brede udbud af kurser og uddannelser. Langt de fleste kurser kan let tilrettes til netop det behov, som I står med og målrettes i større eller mindre grad til netop jeres virkelighed. Samtidig kan både indhold, tid, sted og pris sammensættes, så det matcher jeres organisations ønsker.

Mannaz trækker på et stort netværk af erfarne facilitatorer og den enkelte konsulent kan nøje udvælges til at matche netop jeres branche. På den måde bliver både viden og værktøjer nemt omsat til anvendelige redskaber for projektlederne i jeres virksomhed.

Et virksomhedsinternt kursus inden for projektledelse:

 • Øger projektledernes kompetenceniveau
 • Stimulerer det faglige miljø for professionel projektledelse
 • Giver et fælles projektsprog
 • Styrker projektledernes samarbejde på tværs

Jeg vil gerne høre mere. Ring mig op.

Personlig og faglig udvikling

Vil I styrke samarbejdet i jeres organisation? Sætte fokus på medarbejdernes evne til at kommunikere, præsentere eller forhandle?

Personlig og faglig udvikling dækker bredt hos Mannaz – lige fra selvindsigt og samarbejde over arbejdsglæde til mental robusthed. Paletten indeholder også discipliner som effektivitet, forhandling, gennemslagskraft og præsentationsteknik.

På et virksomhedsinternt forløb arbejder underviserne professionelt med de menneskelige kompetencer i organisationen. Det gør den enkelte bedre til at håndtere sine udfordringer, udfolde sit potentiale og skabe endnu bedre resultater.

Personlig og faglig udvikling skaber hele mennesker. Og hele mennesker er forudsætningen for hele virksomheder.

Et virksomhedsinternt forløb kan tilpasses de konkrete problemstillinger og udfordringer, I står overfor. Underviserne er markedets bedste og er nøje udvalgt i forhold til at arbejde med netop de temaer, der optager jeres organisation.

Tilrettelæggelsen af et internt forløb inden for personlig og faglig udvikling er baseret på mange års erfaring, velgennemprøvede koncepter og erfarne undervisere, der kan give deltagerne praktiske værktøjer, der kan implementeres direkte og bruges aktivt i hverdagen.

Et virksomhedsinternt kursus inden for personlig og faglig udvikling:

 • Styrker samarbejdet og motivationen på tværs
 • Giver professionelt løft af personlige og faglige kompetencer
 • Skaber robuste medarbejdere, der hviler i sig selv og kan modstå pres
 • Skaber sund trivsel og stærk performance i organisationen

Kontakt os

Kontakt os for vejledning og priser, og lad os hjælpe dig og din organisation med at finde den rette løsning.

 

Mariann Illum Vendler

Relation Manager

E-mail: miv@mannaz.com

Tlf: +45 4517 6189

René Fabricius Weichel

Relation Manager

E-mail: rfw@mannaz.com

Tlf: +45 4517 6140

Mannaz.com - Dette websted bruger cookies

Cookies hjælper os til at give dig den bedst mulige oplevelse af dette websted. Læs mere her
×