Kurser

Projektledelse 1

Lær om overblik, indhold og metode - Mulighed for IPMA® certificering
4.7/5.0 tilfredshed
Baseret på 849 anmeldelser
Varighed 3 dage
Sted Aarhus, København
Moduler 1 modul
Sprog Dansk
Pris 16.999 kr. ekskl. moms
Vælg startdato, eller se alle datoer:
29. apr - 1. maj 2024
København
Dansk
Ledige pladser
22. maj - 24. maj 2024
København
Dansk
Ledige pladser
Projektledelse
Projektledelse 1

Dit faglige fundament som projektleder

Få en helhedsforståelse af projektarbejdsformen og de grundlæggende værktøjer og metoder inden for projektledelse, så du bliver en værdsat projektleder.

Du får bl.a. styr på interessentanalyse, målformulering og planlægning.

Hvorfor vælge Projektledelse 1?

Mannaz Projektlederuddannelse er IPMA® Registreret*
Mannaz’ Projektlederuddannelse er bygget op om “The International Competence Baseline”, som er udarbejdet af International Project Management Association (IPMA®). På uddannelsen gennemgår vi de emner, der er en forudsætning for, at du kan blive certificeret gennem Dansk Projektledelse.

Læs mere om certificeringen

*At uddannelsen er IPMA® Registreret i Danmark indebærer, at mål og indhold af de enkelte moduler er scoret i forhold til den danske NCB, “Kompetencer i Projektledelse” – og at Mannaz’ angivelser af deltagernes muligheder for at udvikle kompetencer er verificeret af Dansk Projektledelse (www.danskprojektledelse.dk).

“Jeg har fået et godt overblik over basisværktøjer, som jeg kan gå hjem og anvende med det samme.”
Christina Kobbernagel, Health and Safety Partner, Novo Nordisk A/S

Kursets opbygning og indhold

Kurset foregår over 3 sammenhængende dage.

På kurset arbejder du bl.a. med:

Projektarbejdsformen

Metoder til at styre og sikre fremdrift

Projekttrekanten (tid, ressourcer, indhold)

Interessentanalyse

Organisering og planlægning af arbejdet

Målformulering og udvikling af en business case

i

Praktisk gennemførelse og forberedelse

Kurset tager fat på emner, der er relevante både for de interne opgaver i en virksomhed og de opgaver, der knytter sig til samarbejde med kunder og andre interessenter.

Kurset er praktisk orienteret krydret med teori, og du arbejder med typiske situationer i et projektforløb ud fra en gennemgående case.

Undervisningen er sammensat af forberedende digitale læringsmoduler samt plenum- og gruppearbejde.

Forberedelsen består af:

 • Præ-test
 • DiSC-profil
 • 9 digitale læringsmoduler

Præ-testen tager du inden kurset. Den vil give dig en indikation på, hvor meget du i forvejen ved om de emner, der bliver gennemgået på kurset. Resultatet af præ-testen kan underviseren også bruge til at tilrettelægge undervisningen til det konkrete hold og de enkelte deltageres behov.

Udover præ-testen får du tilsendt et link til en DiSC-profil, som du ligeledes skal udfylde forud for kursusstart, og som kommer i spil på kursusdagene.

Dernæst skal du gennemføre 9 e-læringsmoduler, før du møder op på kurset.

Du skal påregne ca. ½-1 dags forberedelse.

Få 23% rabat ved køb af hele uddannelsen

Kurset er en del af Mannaz Projektlederuddannelse. Hvis du køber hele uddannelsen (4 moduler og eksamen) på én gang, får du uddannelsen til 54.999 kr. ekskl. moms*. Du sparer ca. 23% ift. køb af hvert modul/kursus enkeltvis.
*Kurserne skal bestilles samlet. Såfremt du afmelder et af kurserne, vil du blive faktureret fuld pris på de kurser, du har deltaget på.

Læs mere om Mannaz Projektlederudddannelse

Hvem deltager på kurset?

Du er projektleder eller kommende projektleder, og du ønsker at få overblik over et projekt, dets indhold og metode. Måske står du overfor et konkret projekt eller nogle tværgående problemstillinger i relation til forandringer i organisationen og dens produkter/ydelser. Selvom du har arbejdet med projekter i nogle år, er der stadig meget nyt at lære på kurset.

Projektledelse 1 henvender sig til alle brancher, faggrupper og organisationer.

Er du it projektleder eller involveret i it-relaterede projekter, kan du med fordel se på It Projektledelse 1.

Det får du ud af kurset

Når du deltager i dette kursus, får du ikke bare personlige kompetencer, men også færdigheder, som din virksomhed eller organisation kan få stor gavn af.

Dit personlige udbytte

 • Grundlæggende metoder og værktøjer

 • Forstå og være bevidst om din rolle som projektleder

 • Lær at udnytte de stærke sider hos deltagerne i projektet

 • Skab godt samarbejde i projektgruppen

 • Forstå ledelsesprocesserne

 • Skab godt samarbejde med interessenter

Din virksomheds udbytte

 • En projektleder, der kan velgennemføre projekter internt og eksternt

 • En projektleder, der kan give kvalificeret sparring til interessenter og ledelse

 • En projektleder, der effektiv kan organisere projektteamet

Har du spørgsmål?

Er du i tvivl om, hvorvidt dette kursus er det rigtige for dig?

Så lad mig ringe dig op til en rådgivende samtale.

Lotte Foged
Commercial & Product Manager

lfo@mannaz.com
+45 4517 6235

Få kurset ud til jer

Med et virksomhedsinternt forløb vælger I et kursus fra vores brede portefølje. Forløbet afholdes kun for jeres medarbejdere og tilpasses jeres konkrete behov, ønsker og forretningsmæssige mål.

Mariann Illum Vendler
Relation Manager

miv@mannaz.com
+45 4517 6189

Mød dine undervisere

Client Director
Vice President, Projects & Programmes
Senior Consultant
Senior Consultant
Senior Consultant
Associated Consultant
Associated Consultant
Associated Consultant
Associated Consultant
Associated Consultant
Associated Consultant

Ofte stillede spørgsmål

Herunder kan du få svar på nogle af de spørgsmål, vi ofte får i forbindelse med dette kursus.

Skal jeg tage Projektledelse 1, før jeg tager Projektledelse 2, 3 og 4?

Ja, som udgangspunkt. Men hvis du er en meget erfaren projektleder, og hvis du har været teorien igennem på et tilsvarende kursus, hvor de grundlæggende termer er gennemgået (målformulering, interessentanalyse, projektorganisation og milepælsplanlægning), så kan du godt begynde direkte på et af de andre kurser.

Fordelen ved Projektledelse 1 er, at du lærer at få mere struktur på din projektgennemførelse, hvorved du øger sandsynligheden for succes. Såfremt du tilmelder dig Projektledelse 2Projektledelse 3 eller Projektledelse 4 uden forudgående deltagelse på Projektledelse 1, bedes du orientere os om det ved tilmeldingen.

Du kan også teste dig selv her: Er du klar til projektledelse?

Skal projektlederuddannelsen tages i numerisk rækkefølge?

Vi anbefaler, at du tager modulerne i numerisk rækkefølge. Du kan dog sagtens tage Projektledelse 4 uafhængigt af de andre moduler, da dette modul mest af alt handler om din rolle som leder i projekter, og mindre om metoder, der bygger ovenpå de andre moduler.

Hvor lang tid skal der gå mellem de enkelte moduler i Projektlederuddannelsen?

Vi anbefaler, at der minimum går 1 måned, men gerne 2-3 måneder mellem de enkelte moduler i din Projektlederuddannelse. På den måde kan du nå at få de nye kompetencer i spil i den hverdag, før du går videre til næste modul.

Vi anbefaler også, at du højst er 2 år om at gennemføre uddannelsen.

Skal jeg være projektleder for at deltage på Projektledelse 1 eller Projektlederuddannelsen?

Kurset/uddannelsen henvender sig både til nyudnævnte projektledere og kommende projektledere. Hvis du lige nu skal til at lede et projekt, er kurset/uddannelsen også relevant.

Du kan også deltage, hvis du er projektkoordinator og fungerer som støttefunktion til projektledere.

Også erfarne projektdeltagere (min. 2 år) kan få udbytte af kurset.

Hvis jeg p.t. er projektdeltager, men skal starte op som projektleder, kan jeg så deltage på “Projektledelse 1”?

Ja, det er du meget velkommen til.

Skal jeg tage hele uddannelsen for at tage Projektledereksamen?

Nej, kun Projektledelse 2-4 er obligatoriske. Du skal til gengæld have viden tilsvarende det indhold, der gennemgås på Projektledelse 1, da der er spørgsmål til alle 4 kurser.

Henvender kurset sig til specielle brancher og/eller projekttyper?

Kurset henvender sig til alle brancher og alle projekttyper. Der tages udgangspunkt i et generelt tankesæt, som alle projektledere kan gøre brug af. De værktøjer og teknikker, som vi arbejder med, er specielt udarbejdet til brug inden for alle områder af projektledelse.

Hvad er forskellen mellem vores almindelige Projektlederuddannelse og It Projektlederuddannelsen?

Den store forskel på de to uddannelser er, at Projektlederuddannelsen er en generel uddannelse, som er relevant for alle, der arbejder med projekter – uanset projektets karakter. It Projektlederuddannelsen behandler derimod projekter med it som fagområde. Ligesom man går på kursus for at lære om fagområder såsom økonomi, marketing og produktion, kan man gøre det samme med projekter med en it-vinkel. Her får du indsigt i projekt- og it-terminologi og finder ud af, hvorfor it-relaterede projekter har nogle andre udfordringer end projekter uden it.

Derudover er der også indholdsmæssige forskelle i de to uddannelser, som du kan læse om herunder:

Modul 1:

Det første og grundlæggende modul på begge uddannelser behandler nogle af de samme elementer, såsom interessenter, organisering, risici, planlægning og estimering osv. på et overordnet niveau. På It Projektledelse 1 runder vi dog også et it-projekts særlige kendetegn, processer og metoder og fokuserer på det højtydende team.

På Projektledelse 1 derimod fokuserer vi også på den DiSC-profil, som alle deltagere har udfyldt forud for kurset, og på hvad forskellige profiler betyder for dynamikken i et projektteam.

Modul 2:

Modul 2 på It Projektledelse giver et dybdegående kendskab til estimering, planlægning og opfølgning i et it-projekt, og vi udarbejder bl.a. en detaljeplan, der inkluderer afhængigheder, kritisk vej og usikkerhed. Derudover får deltagerne en konkret værktøjskasse til agil projektledelse, såsom stå-op møder, use cases og scrum boards. Endelig er basal forhandlingsteknik også på dagsorden, så du kan matche kunder og styregrupper.

Modul 2 på vores ”almindelige” Projektlederuddannelse fokuserer i høj grad på teamsamarbejde, og kurset er præget af en form for rollespil, som skal klæde deltagerne på til at kunne etablere og lede en effektiv projektgruppe. Vi fokuserer på konstruktiv feedback, facilitering og motivation.

Modul 3:

På begge uddannelser fokuserer modul 3 på, hvordan man effektivt gennemfører og afslutter sit projekt. På vores almindelig Projektlederuddannelse runder vi forandringsledelse og situationsbestemt ledelse – igen kører vi med mange gruppeøvelser og rollespil for at simulere konkrete situationer, fx møder med styregruppen.

It Projektledelse 3 fokuserer i høj grad på forandringsledelse, og hvordan du gør en reel forskel med dit it-projekt. Du får indsigt i faser, fælder og faldgruber inden for it projektledelse. Og du får hands-on redskaber til at lede forandringerne, så du kan implementere dem direkte i din arbejdsdag. Endelig får du et værktøj til at vælge den rigtige måde at forandre på – der er nemlig 10 forskellige måder, man kan gøre dette på.

Modul 4:

Modul 4 på vores Projektlederuddannelse handler om dig som uformel leder, din ledelsesstil osv. Her får du lavet en 360 graders undersøgelse og bliver klogere på dig selv som leder. Dette modul er ikke en del af vores It Projektlederuddannelse, men du vil sagtens kunne tilkøbe dette modul, efter du har gennemført din It Projektlederuddannelse.

Jeg har gennemført Mannaz Projektlederuddannelse. Hvordan kan jeg nu blive IPMA-certificeret?

Vores Projektlederuddannelse og vores tilhørende eksamen er ikke det samme som en IPMA-certificering. Med din gennemførte Projektlederuddannelse hos os skulle du meget gerne have fået den nødvendige viden til at kunne tage en IPMA-certificering – enten på D-niveau eller C-niveau (se nedenstående billede). Vores eksamen er mest tænkt som en opsamling på den viden, man har tilegnet sig gennem de 4 moduler. Og så udsteder vi et Mannaz-certifikat på, at man har gennemført hele uddannelsen og eksamen med succes.

Da IPMA i Danmark kun administreres af Dansk Projektledelse, kan en IPMA-certificering kun foregå i deres regi. På IPMA’s hjemmeside kan du læse alt om, hvad det kræver at blive certificeret på de enkelte niveauer, herunder kompetenceniveau og erfaringsniveau. Derudover finder du også en oversigt over selve certificeringsprocessen:

https://www.ipma.dk/ipma-certificering/ipma-certificeringsmuligheder/

Hvilke projektledelsescertificeringer har Mannaz? Og hvilken skal jeg vælge?

Mannaz tilbyder dig en certificering i PRINCE2® eller at blive klædt på til en IPMA-certificering.

Du kan bl.a. vælge certificering ud fra, om din virksomhed er primært orienteret mod det amerikanske eller europæiske marked. Dit valg kan også afhænge af, om du er projektleder med fokus på metode, proces eller praktik.

Læs mere om de forskellige certificeringer

Kurser

Vi anbefaler også

Projektledelse SPAR 16%

Projektledelse 1 og PRINCE2® Foundation

Har du brug for værktøjer? .
Lær at styre projekter, og få samtidig værktøjerne til at gennemføre projekter med denne kombination af PRINCE2® Foundation og Projektledelse 1.

6 dage 24.999 kr. ekskl. moms
Projektledelse

Projektledelse 2

Teamledelse, engagement og projektstart - Mulighed for IPMA® certificering.
Den gode begyndelse afgør din succes. Lær at engagere dine projektdeltagere fra start af, og få kvalitet i hele projektledelsesprocessen.

3 dage 16.999 kr. ekskl. moms
Projektledelse NYHED

Projektledelse for projektdeltagere

Introduktion til projektarbejdet for deltagere og koordinatorer.
Få de mest effektive værktøjer til at arbejde i projekter, uden at være projektleder.

2 dage 11.999 kr. ekskl. moms
Projektledelse NYHED

Bæredygtig projektledelse

Lær at navigere i begreber og krav indenfor bæredygtighed, og udvid dine projektlederkompetencer med nye vigtige værktøjer.
Lær at inkorporere bæredygtighed i dine projekter og få kendskab til den grundlæggende terminologi og nøglebegreber. Du får bl.a. styr på interessentanalyse, målformulering og planlægning fra et bæredygtigt perspektiv.

2 dage 10.999 kr. ekskl. moms
Projektledelse

Projektledelse 4

Kom i mål som projektleder - Mulighed for IPMA® certificering.
Sæt fokus på din ledelsesadfærd som projektleder, og få afdækket dit udviklingspotentiale, så det er dig, der leder vejen. Du udvikler din egen dynamiske og personlige handlingsplan, som du kan anvende i dit job.

3 dage 17.499 kr. ekskl. moms
Projektledelse

Agil projektledelse

Kom hurtigere og lettere frem til de store resultater.
Få effektive værktøjer til at arbejde hurtigt, fleksibelt og være parat til forandring og tilpasning i dine projekter. Du får bl.a. træning i at benytte Planlægningspoker, Scrum Boards og Burn Down-diagrammer

2 dage 11.999 kr. ekskl. moms
Projektledelse

PRINCE2® Foundation

Bliv klar til fremtidens projektledelse med PRINCE2®.
Forøg succesraten i dine projekter ved at anvende en metode, der eliminerer risikoen for fejl og forliste projekter.

3 dage 12.999 kr. ekskl. moms
Projektledelse

Projektledelse 3

Gennemførelse, resultater og afslutning - Mulighed for IPMA® certificering.
Lær at navigere under skiftende forudsætninger med fokus på fremdrift, at skabe resultater og få afsluttet projektet.

1 - 3 dage 16.999 kr. ekskl. moms
Projektledelse NYHED

Effektiv projektkommunikation

Få værktøjer til god og effektiv kommunikation i dine projekter.
Få styr på hvordan du engagerer, informerer og håndterer alle projekternes interessenter, og brug kommunikation som særskilt redskab i din projektledelse.

2 dage 11.999 kr. ekskl. moms

Mød vores kunder

The potential is people