fbpx
×
Diversitet og inklusion

Diversitet og inklusion skaber robuste virksomheder, tilfredse medarbejdere og bedre bundlinjer.
Læs mere

Bæredygtighed

Lad os hjælpe med, at bæredygtighed hos jer bliver til resultater, ikke bare en agenda.
Læs mere

Virtuel facilitering

Styrk jeres virtuelle faciliterings- kompetencer, så I står stærkere i din virtuelle verden.
Læs mere

Privat

Vi laver projekter for det private erhvervsliv i en lang række brancher.
Se vores cases

Offentlig

Vi leverer både i stat, regioner og kommuner samt på alle velfærdsområderne.
Se vores cases

Vi leverer i hele verden Vi leverer i hele verden

Med kontorer i London, København, Malmö og Aarhus, samt et netværk af 300 konsulenter, kan Mannaz levere i hele verden.
Læs mere

Se alle vores konsulenter

Rasmus Bay VP Consulting Nordic

+45 4022 2922
rba@mannaz.com

Peter Wang Maarbjerg VP Public

+45 2428 5973
pwm@mannaz.com

Line Thatt Jensen Senior Consultant

+45 5139 6178
ltj@mannaz.com

Thomas Peter Rønholt Client Director

+45 5139 6257
tpr@mannaz.com

Henrik Bjerregaard Nielsen Client Director

+45 5139 6259
hbn@mannaz.com

Berit Kristine Bøggild Client Director

+45 2295 0151
bkb@mannaz.com

Anette Forsner-Hansen Client Director

+45 2087 1199
afh@mannaz.com

Anne Friland Client Director

+45 4517 6274
afr@mannaz.com

Emil Lindeløv Vestergaard Chefkonsulent, cand.psych.

+45 5139 6033
elv@mannaz.com

Lars Nellemann Manager, Ph.d.

+45 5139 6043
lne@mannaz.com

Marianne Bruun Okholm Manager

+45 5139 6048
mok@mannaz.com

Morten Flørnæss Kerrn-Jespersen Client Director

+45 5139 6052
mfk@mannaz.com

Dorte Spiegelhauer Client Director

+45 5139 6062
dsp@mannaz.com

Berit Urup Hankelbjerg Senior Consultant

+45 5139 6130
buh@mannaz.com

Lars Østerby Client Director

+45 5139 6221
los@mannaz.com

Martin Bo Nielsen Senior Consultant

+45 8192 5343
mni@mannaz.com

Thomas Overbeck Gredal Consultant

28180692
tog@mannaz.com

Nanna Gry Mahler Tolborg Senior Consultant

+45 6178 2404
nto@mannaz.com

Christina Lundsgaard Ottsen Senior Consultant

+45 2682 8885
cot@mannaz.com

Peter Stensig Consultant

+45 3024 6404
pst@mannaz.com

Cecilia Fagerberg Wästfelt Country Manager

+46 735 22 29 82
cfw@mannaz.com

Joakim Eriksson Client Director

+46 735 286 071
jer@mannaz.com

Magnus Ramdén Senior Consultant

+46 735 01 63 21
mra@mannaz.com

Anna Rosdahl Senior Consultant

+46 708 23 84 41
aro@mannaz.com

Stuart Turnbull Country Manager

+44 7789 546 100
stu@mannaz.com

Nathan Hobbs Director, Client Solutions

+44 796 288 1445
nho@mannaz.com

Paul Frederick Blackhurst Client Director

+44 759 527 5952
pbl@mannaz.com

Stuart Schofield Client Director

+44 7990 036110
ssc@mannaz.com

Christine Dandy Client Director

+44 783 402 2486
cda@mannaz.com

×
København

Farvergade 8, 2. sal
1463 København
Denmark

+45 4517 6000
info@mannaz.com

Aarhus

Olof Palmes Allé 20
8200 Aarhus
Danmark

+45 4517 6000
info@mannaz.com

London

15-19 Bloomsbury Way, Holborn,
London WC1A 2TH
United Kingdom

+44 (0)203 119 1240
info@mannaz.com

Malmö

Stora Varvsgatan 6A
211 19 Malmö
Sweden

+46 4012 7218
info@mannaz.com

Ønsker du personlig rådgivning?

Hvis du har spørgsmål om dit valg af kursus eller uddannelse, så kontakt os.

Alle vores kurser kan også komme ud til jer. Læs mere

Kontakt: René Fabricius Weichel

+45 4517 6140
rfw@mannaz.com

Er du tilmeldt et kursus?

Hvis du er kommet i tvivl om det praktiske vedr. dit kursus, så er vi klar til at hjælpe dig.

Se alle kontaktpersoner

Kontakt: Gitte Madsen

+45 4517 6226
gma@mannaz.com

Vil du høre mere om vores konsulentydelser? Se liste over alle konsulenter
Rasmus Bay

VP Consulting Nordic +45 4022 2922
rba@mannaz.com

Peter Wang Maarbjerg

VP Public +45 2428 5973
pwm@mannaz.com

Line Thatt Jensen

Senior Consultant +45 5139 6178
ltj@mannaz.com

Thomas Peter Rønholt

Client Director +45 5139 6257
tpr@mannaz.com

Henrik Bjerregaard Nielsen

Client Director +45 5139 6259
hbn@mannaz.com

Berit Kristine Bøggild

Client Director +45 2295 0151
bkb@mannaz.com

Anette Forsner-Hansen

Client Director +45 2087 1199
afh@mannaz.com

Anne Friland

Client Director +45 4517 6274
afr@mannaz.com

Emil Lindeløv Vestergaard

Chefkonsulent, cand.psych. +45 5139 6033
elv@mannaz.com

Lars Nellemann

Manager, Ph.d. +45 5139 6043
lne@mannaz.com

Marianne Bruun Okholm

Manager +45 5139 6048
mok@mannaz.com

Morten Flørnæss Kerrn-Jespersen

Client Director +45 5139 6052
mfk@mannaz.com

Dorte Spiegelhauer

Client Director +45 5139 6062
dsp@mannaz.com

Berit Urup Hankelbjerg

Senior Consultant +45 5139 6130
buh@mannaz.com

Lars Østerby

Client Director +45 5139 6221
los@mannaz.com

Martin Bo Nielsen

Senior Consultant +45 8192 5343
mni@mannaz.com

Thomas Overbeck Gredal

Consultant 28180692
tog@mannaz.com

Nanna Gry Mahler Tolborg

Senior Consultant +45 6178 2404
nto@mannaz.com

Peter Stensig

Consultant +45 3024 6404
pst@mannaz.com

Christina Lundsgaard Ottsen

Senior Consultant +45 2682 8885
cot@mannaz.com

Cecilia Fagerberg Wästfelt

Country Manager +46 735 22 29 82
cfw@mannaz.com

Joakim Eriksson

Client Director +46 735 286 071
jer@mannaz.com

Magnus Ramdén

Senior Consultant +46 735 01 63 21
mra@mannaz.com

Anna Rosdahl

Senior Consultant +46 708 23 84 41
aro@mannaz.com

Stuart Turnbull

Country Manager +44 7789 546 100
stu@mannaz.com

Nathan Hobbs

Director, Client Solutions +44 796 288 1445
nho@mannaz.com

Paul Frederick Blackhurst

Client Director +44 759 527 5952
pbl@mannaz.com

Stuart Schofield

Client Director +44 7990 036110
ssc@mannaz.com

Christine Dandy

Client Director +44 783 402 2486
cda@mannaz.com

Interessentanalyse

Interessenter

Hvad er en interessentanalyse?

Interessentanalysen har til formål at sikre, at projektlederen og projektgruppen ved, hvilke personer (i organisationen eller uden for) der har interesse i projektet. Ofte vil mange personer have en eller anden interesse i et projekt. De kan enten synes, at projektet gavner deres situation, eller fremmer mål de har, og vil derfor arbejde for projektet. Andre har interesser, der er i modstrid med projektet, eller selve projektforløbet vil gribe forstyrrende ind i deres hverdag. Derfor er det vigtigt at analysere, hvilke personer, der kommer i kontakt med projektet eller bliver berørt af projektet under projektforløbet og efter projektforløbet, når projektets resultat skal implementeres.

 

Er vores projekt attraktivt for vores interessenter?

Interessentanalysen gennemføres for at sikre, at projektets formål, mål og succeskriterier er attraktive for de væsentligste interessenter, således at interessenterne ser en fordel i, at projektet bliver gennemført. Projektet skal også have en hensigtsmæssig fremgangsmåde, der er accepteret af interessenterne. Interessentanalysen kan også bruges til at planlægge beslutningsprocessen i et projekt. For mange projekter er det vigtigt, at beslutningsprocessen er accepteret af en stor del af organisationen.
Interessentanalysen anvendes også til at finde ud af, hvem der skal involveres i projektet, og hvordan de skal involveres; skal de sidde i styregruppe, i projektgruppe eller i referencegruppe?

Fastlæggelse af informationsstrategi

Endelig er interessentanalysen velegnet til at fastlægge en informationsstrategi; hvilke interessenter skal informeres om hvad og hvornår?
Som resultat af interessentanalysen vil man ofte få identificeret de ressourcepersoner, projektet kan trække på, og i modsætning til den kendte situation, hvor projektet mangler ressourcer, vil en velgennemført interessentanalyse kunne afdække hvilke ressourcer, der vil samarbejde og støtte projektet.
Samtidig giver interessentanalysen mulighed for at kortlægge og dermed forebygge mulige interessekonflikter.

Interessentanalyse skabelon

Interessentanalysen gennemføres i følgende trin:

Trin 1 – Brainstorm

Brainstorm, hvor projektgruppen kommer med idéer til, hvem der bliver berørt i projektforløbet, og hvem der bliver berørt af resultatet. Denne brainstorm bør gennemføres i projektgruppen, da de forskellige medlemmer fra forskellige steder i organisationen har kendskab til forskellige interessenter. Brainstormingen gennemføres med fordel v.h.a. papkort, hvor hvert projektgruppemedlem noterer interessenter ned på papkort, der så sættes op på væggen. Fordelen ved at anvende papkort er, at det senere er muligt at sortere interessenterne i forskellige grupper på væggen. Det er vigtigt at vælge en idégenereringsmetode, der lægger op til at udnytte gruppedynamikken i projektgruppen.

 

Trin 2 – Opdel i kategorier

Interessenterne sorteres i kategorier. Dette kan dels være ud fra, hvem man synes helt overordnet er vigtigst i forhold til projektet. Der kan også anvendes en sortering, hvor man ser på, hvem der har stor indflydelse på projektet, og hvem der er væsentlig, for at projektet bliver gennemført. Endelig kan der anvendes en sorteringsmetode, hvor man kigger på, hvem der har stor indflydelse på projektet, og hvem vi har stor indflydelse på, så vi kan påvirke de pågældende personer.

Trin 3 – Udvælgelse af interessenter

Efter sorteringen udvælges de væsentligste interessenter, da det ikke er muligt at fokusere på samtlige interessenter i projekterne. Ud fra de væsentligste interessenter diskuteres hvilke mål, interesser og succeskriterier, disse interessenter har. Der opstilles derfor en beskrivelse af, hvilke forventninger disse interessenter har til projektet, og hvilke mål, der vil være attraktive for disse interessenter.

 

Trin 4 – Identificér interessekonflikter

Når interessenterne er beskrevet med deres mål og interesse, identificeres mulige interessekonflikter, og det vurderes hvem, disse interessekonflikter vil opstå mellem, hvad de vil opstå om, og hvornår i projektforløbet, de vil opstå.

 

Trin 5 – Vurdering af det samlede billede

Som sidste trin i interessentanalysen vurderes det samlede billede;

  • Hvad betyder det for hele projektet og for projektledelsen?
  • Giver det anledning til at justere vores formål, mål, fremgangsmåden og forløbet i projektet?
  • Hvordan skal beslutningsprocessen indrettes?
  • Hvad med organisering af projektet og informationsstrategien?
  • Hvilke ressourcepersoner skal vi trække på?
  • Er der specielle tiltag, vi skal igangsætte for at hindre de mulige interessekonflikter?

Endelig beskrivelse af analysen

Den endelige beskrivelse af interessentanalysen kan foretages ved hjælp af et skema, hvor interessenterne er listet. Ud for hver interessent er der beskrevet, hvorfor de er interesseret i projektet; hvad er deres interesser og succeskriterier?

I kolonne 3 beskriver man, hvad interessenten ønsker af dette projekt (det kunne også være “frygter”), og i kolonne 4 beskrives hvilken betydning den pågældende interessent har for projektet; hvordan kan interessenten påvirke projektet.

Det siger sig selv (alt efter hvor ærlig og detaljeret en sådan beskrivelse er), at det måske ikke er hensigtsmæssigt, at interessentanalysen er beskrevet i et referat, som rundsendes til store dele af organisationen. Oftest vil det være en idé, at interessentanalysen kun findes i projektdeltagernes baghoved. Det vil være klogt at begrænse sin dokumentation til at nedskrive, hvilke interessenter, der er, og hvad de forventes at have af mål med projektet.

Faldgruber og begrænsninger

Interessentanalysen er kun effektfuld, hvis den omfatter de væsentligste interessenter. Derfor er det vigtigt, at interessentanalysen foretages i projektgruppen af personer, der har et indgående kendskab til organisationen. Interessentanalysen og interessenternes interesser og indflydelse på projektet kan ændre sig med tiden. Det er derfor vigtigt, at interessentanalysen justeres løbende gennem projektforløbet. Oftest vil en interessentanalyse, der er lavet i starten af projektet, ikke være gældende senere hen i projektet.

Mannaz Projektlederuddannelse

Projektlederuddannelsen er bygget op af fire kurser, som du kan tage i rækkefølge eller efter behov.

Du kan også tage kurserne hver for sig, hvis du har et meget specifikt behov.

Projektledelse 1, Grundlæggende Projektledelse (virtuelt forløb) eller en tilsvarende viden er udgangspunktet for de øvrige kurser. Er du meget rutineret projektleder, er det muligt at springe direkte til Projektledelse 2.

Læs mere om Mannaz Projektlederuddannelse her.

Kontakt os for mere information

Lars Østerby

Client Director

los@mannaz.com

+45 5139 6221

Henrik Bjerregaard Nielsen

Client Director

hbn@mannaz.com

+45 5139 6259

Thomas Peter Rønholt

Client Director

tpr@mannaz.com

+45 5139 6257

Martin Bo Nielsen

Senior Consultant

mni@mannaz.com

+45 8192 5343