Diversitet, ligestilling & inklusion

Ligestilling, diversitet, lighed og inklusion er en del af løsningen, ikke problemet.

I dag er alle typer af organisationer nødt til at forholde sig til kønsbalance, mangfoldighed, lighed og inklusion (DEI). Heldigvis. Og for at skabe en organisation, der er fremtidssikret, har en forbedret bundlinje, trivsel og inkluderende kultur, skal DEI være integreret gennem hele værdikæden og være en del af den større strategi. Men hvor skal man lige starte? Det skal vi nok hjælpe jer på vejen.

Mannaz eksperter
+
Ligestilling
×
Marianne Egelund Siig
CEO
+45 5139 6070
Joakim Eriksson
Client Director
+45 4517 6000
Claudia Maria Christensson Gomez
Senior Consultant
+44 7510 9675 35
Sarah DiMuccio
Senior Consultant
+45 25301525
Sivetha Sriranjan
Consultant
+45 4239 0277
Anne Sofie Lausen
Consultant
Lia Cai Sandager
Executive Assistant
+45 3090 1986
Molly Butler
Consultant
Lars Nellemann
Manager, Ph.d.
+45 51396043
Lydie Lambert
Senior Consultant
Emily Louise Thorsson Schöller
Executive assistant support
+45 2720 1643

Sådan gør I diversitet og inklusion til en strategisk driver

Diversitet, ligestilling, lighed og inklusion skaber robuste virksomheder, tilfredse medarbejdere og bedre bundlinjer. Tallene taler for sig selv. Diversitet er godt for forretningen*.

Egentlig er det enkelt. Når mennesker kan være sig selv på arbejdet, stimulerer man tillid, åbenhed og mod til at bidrage. Når man skaber et anerkendende miljø, hvor alle tør byde ind med deres perspektiver, interagere og sætte kompetencer i spil, bringer man det bedste frem i folk.

For organisationer, der vil innovere og ruste sig til morgendagens udfordringer, er diversitet, ligestilling og inklusion helt afgørende. Især når det handler om at involvere stakeholders, lede opad, engagere teamet eller sig selv i en brainstorm eller strømline en arbejdsgang mellem afdelinger.

Studier viser, at virksomheder, der er diverse, inkluderende og prioriterer strategisk DEI organisationer klarer sig langt bedre end deres konkurrenter – faktisk øges sandsynligheden for at træffe bæredygtige beslutninger med 87 %*.

 

*Diversitet skaber resultater:
Teams med stor diversitet øgede beslutningskvaliteten med op til 87% (Forbes)

Der er rigtig mange gode grunde til at arbejde med diversitet, ligestilling og inklusion

En kultur præget af inklusion nedbringer sygefravær og gør medarbejdere mere loyale over for deres arbejdsplads. Når alle har de samme muligheder, nedbrydes siloer, faggrupper og teams forstår hinanden bedre og talentfulde medarbejdere bliver naturligt tiltrukket, mens dygtige medarbejdere forbliver sunde og motiverede.

Der er dog et lille ‘men’. Trods et veldokumenteret potentiale, opstår diversitet og inklusion sjældent af sig selv. Mens ledere og bestyrelser verden over for længst har fået øje på mulighederne, er kønsbalance, diversitet, lighed og inklusion fortsat et område, hvor organisationer har brug for hjælp til at skabe en strategisk, struktureret, praktisk og målrettet tilgang.

Et stærkere fokus på diversitet handler om at forløse et kæmpe potentiale. I kan hjælpe kulturen på vej ved at formulere visioner, opsætte målsætninger og arbejde med både strategier, mennesker og processer i jeres organisation. Udbyttet i den anden ende er stort – i form af en stærkere kultur, øget innovation og bedre bundlinje. Og for alle omkring jer en bedre fremtid.

Inspiration
Diversitet & inklusion
Diversitet & Inklusion Mannaz og Goodtalks indgår strategisk partnerskab

Mangfoldighed og inklusion kommer ikke af sig selv. Det er noget, vi skaber sammen – for sammen kan vi mere.
Derfor har vi indgået et nyt strategisk partnerskab med Goodtalks.

Læs artiklen
Ledelse Diversitet på arbejdspladsen: Lær mere om diversitet og inklusion

I denne artikel kan du læse mere om diversitet og inklusion på arbejdspladsen. Du vil lære om værdien af mangfoldighed, og hvordan man skaber en inkluderende arbejdsplads med diversitet, ligestilling og inklusion.

Ledelse 6 råd til psykologisk tryghed på arbejdspladsen

Psykologisk tryghed på arbejdet er afgørende for trivsel og produktivitet. Når medarbejdere føler sig trygge, tør de tage chancer og komme med idéer.

Ledelse Ligestilling på arbejdsmarkedet

Ligestilling på det danske arbejdsmarked er en fortsat udfordring, men det er også en vigtig prioritet for at sikre retfærdige arbejdsforhold for alle. Mens der er gjort fremskridt i de seneste år, er der stadig en række problemer, der skal tackles for at opnå fuldstændig ligestilling.  

Ydelser

Læs mere om hvordan vi hjælper og inspirer vores kunder

i

ntroduktion til ligestilling, diversitet, lighed og inklusion

Forstå fordelene, udfordringerne og mulighederne i arbejdet med DEI i en organisatorisk kontekst.

Gennem denne workshop, bliver du introduceret til koncepterne inden for DEI, hvorfor det er vigtigt for dig og din organisation aktivt at arbejde med emnet, samt hvor og hvordan du skal starte.

Strategisk DEI for topledelsen

For at sikre at din organisation er en del af fremtidens arbejdsplads, er DEI som en del af den overordnede strategi en nødvendighed. Vi hjælper derfor dig som topleder, direktør eller bestyrelse med hvordan man sikrer en succesfuld integration af dette.

Diversitet- og inklusionsuddannelse

Bliv certificeret facilitator og rådgiver i DEI med vores Diversitet- og inklusionsuddannelse.

På denne praksisnære uddannelse modtager du viden og værktøjer, der gør jeres organisation fremtidssikret og bæredygtig.

Du kommer til at arbejde med alle aspekter inden for diversitet, ligestilling, og inklusion (DEI; Diversity, Equity and Inclusion) – fra den vigtigste teori og viden, til strategier, handleplaner og konkret implementering.

DEI kompetenceudvikling for HR-professionelle og udviklingskonsulenter

Integrere DEI i alle dine HR og udviklingsprocesser.

HR-professionelle og udviklingskonsulenter står til ansvar for flere og flere kompleksiteter når det gælder People & Growth.

I kurset HR’s rolle i arbejdet med DEI lærer du hvordan du skaber værdifuld udvikling af medarbejderstaben og får konkrete værktøjer til opgradere dine HR og udviklingsprocesser til den mangfoldige og inkluderende arbejdsplads.

Bias bevidst ledelse

Bliv bevidst om din bias, så du kan tage bedre beslutninger.

Du lærer her at forstå mekanismerne bag bias, at vi alle er biased og hvad du aktivt kan gøre for at minimere bias, bryde gamle vaner og tankemønstre for bedre beslutningstagning.

Hjælpe med at styrke tværkulturelt samarbejde

Styrk dine tværkulturelle intelligens og færdigheder for et bedre samarbejde med dine kollegaer og kunder.

Gennem disse workshops får du forståelse for de kulturer du møder i forbindelse med dit arbejde, samt værktøjer til at styrke dine tværkulturelle færdigheder og intelligens til mødet med andre kulturer.

Træning i psykologisk tryghed

Bliv en psykologisk tryg arbejdsplads.

Psykologisk tryghed skaber ikke kun bedre trivsel blandt dine medarbejdere, men det øger også team performance, kvalitet af produkter og services, og er en grundsten i en inkluderende kultur. Gennem træning i PT, får du konkrete værktøjer og hjælpemidler til at højne psykologisk tryghed i din organisation.

Rekruttering, fastholdelse og talent udvikling gennem en DEI linse

Træning i hvordan du rekrutterer de bedste talenter og sørger for at de bliver.

Dansk Erhverv fandt at vi i 2030 kommer vi i Danmark til at mangle op mod 130.000 kollegaer både i det offentlige og private, og kampen om arbejdskraft er allerede i gang.

Vi i Mannaz mener at det at se på rekruttering, fastholdelse og talentudvikling med DEI briller er nøglen til den større talentpulje – men også at vi samtidig med god rekruttering giver redskaber til fastholdelse og talentudvikling.

Diversitet og inklusion opstår sjældent af sig selv
“Men man kan hjælpe kulturen på vej ved at formulere visioner, opsætte målsætninger og arbejde konkret med både strategier, mennesker og processer i organisationer. Udbyttet i den anden ende er til gengæld stort i form af en stærkere kultur, øget innovation og bedre bundlinje.”

Mød vores rådgivere

Vores team har en bred, imponerende baggrund inden for specifikke fagområder, akademisk teori og menneskelig adfærd.

Consultant
Manager, Ph.d.
Consultant
Senior Consultant
Kurser

Andre kurser

Bæredygtighed

Introduktion til ligestilling og diversitet

Bliv klogere på Dansk Standard 5001, og lær at arbejde målrettet med ligestilling og diversitet.
Ønsker du at styrke dit nærvær og skabe rum til refleksion? Som leder skal du være noget for dig selv for at have noget at give til dine medarbejdere. På dette kursus lærer du et nyt tankesæt, en ny måde at være leder på, og du få konkrete redskaber til at skabe tid til refleksion.

1 dag 5.550 kr. ekskl. moms
Bæredygtighed NYHED

Diversitets- og inklusionsuddannelse – Bliv certificeret facilitator og rådgiver i DEI

Skab en fremtidssikret organisation med diversitet, ligestilling og inklusion.
Deltag på denne unikke uddannelse, og få fyldt din værktøjskasse med viden og konkrete strategier, så du kan lede og understøtte forankringen af diversitet og inklusion i din organisation. Dermed øger du trivslen, skaber bedre beslutningskraft og øger bundlinjen.

12 dage 49.999 kr. ekskl. moms
Bæredygtighed NYHED

Biasbevidst Ledelse (Masterclass)

Træf bedre beslutninger med diversitet.
Den biasbevidste leder ved, at det er lederens mindset, der skal trænes, så der kan opøves en adfærd, som gør diversitet til den virksomme ingrediens. Deltag på kurset, og lær at mestre den nye ledelsesstil, der gør op med fordomme, stereotyper og vanemønstre, så du kan opnå endnu større succes.

3 dage 16.999 kr. ekskl. moms
HR NYHED

HR’s rolle i arbejdet med ligestilling, diversitet og inklusion

Deltag på 2-dages kursus, og få værktøjer til at skabe større kønsbalance, diversitet og inklusion i din virksomhed/organisation.
Få viden, værktøjer og træning i at skabe et inkluderende arbejdsmiljø, hvilket bidrager til øget bundlinje, bedre trivsel og innovation. På kurset lærer du at kunne bruge diversitet og inklusion som drivkraft for medarbejdertilfredshed, bedre organisering og resultater.

2 dage 11.999 kr. ekskl. moms
The potential is people