Diversitet & Inklusion

Ligestilling på arbejdsmarkedet

Ligestilling på det danske arbejdsmarked er en fortsat udfordring, men det er også en vigtig prioritet for at sikre retfærdige arbejdsforhold for alle. Mens der er gjort fremskridt i de seneste år, er der stadig en række problemer, der skal tackles for at opnå fuldstændig ligestilling.  
·
Artikel

En stor forskel i løn og kønsfordeling på arbejdspladser

En af de største udfordringer, i forbindelse med ligestilling, er kønsforskellen i løn mellem kønnene. Ifølge tal fra Danmarks Statistik tjener kvinder i gennemsnit 14,5% mindre end mænd i Danmark. Dette kaldes også for lønkløften, og det er en alvorlig hindring for ligestilling på arbejdspladsen.

Kønsfordelingen på arbejdspladserne er også en udfordrinKvinder er stadig underrepræsenterede i ledende positioner og inden for visse brancher såsom teknologi og ingeniørvirksomheder. Ifølge en rapport fra KVINFO i 2021, er kun 18% af bestyrelsesmedlemmerne i de største danske virksomheder kvinder.

 

Se vores kurser i ligestilling, diversitet og inklusion

Kvinder tager markant mere barsel end mænd

En anden udfordring er forældreorloven, hvor det ofte er kvinder, der tager hovedparten af orloven. Ifølge tal fra Danmarks Statistik tager kvinder i gennemsnit 32 uger på forældreorlov, mens mænd i gennemsnit tager 7 uger. Dette kan føre til en ulige fordeling af arbejdsbyrden og begrænse kvinders karrieremuligheder.

Hvorfor er ligestillingen så vigtig og altafgørende?

Men hvorfor er ligestilling på arbejdspladsen så vigtig? For det første er det en grundlæggende rettighed for alle at have lige muligheder for lige resultater og lige behandling på arbejdspladsen – uanset køn eller andre faktorer. Det er også vigtigt for at sikre en effektiv og produktiv arbejdsstyrke. Diversitet og forskellige perspektiver og idéer kan føre til bedre beslutninger og innovation, hvilket kan gavne virksomhederne.

Ifølge en undersøgelse foretaget af McKinsey & Company, kan øget mangfoldighed i arbejdsstyrken føre til en forbedring af virksomhedens resultater. De fandt, at virksomheder med en mangfoldig arbejdsstyrke var 35% mere tilbøjelige til at have højere finansielle resultater end virksomheder med en mindre divers arbejdsstyrke.

Hvordan løses problemerne, så der kommer mere ligestilling?

Så hvordan sørger vi for mere ligestillet og diverse arbejdspladser? En måde kan være ved hjælp af kvoter. Kønskvoter i ledelsespositioner kan være en særlig effektiv måde at øge repræsentationen af kvindelige ledere. Ifølge en undersøgelse fra Københavns Universitet, fra 2020, har indførslen af kvoter, for kvinder i bestyrelser i Danmark, ført til en markant stigning i antallet af kvinder i bestyrelser indenfor børsnoterede selskaber.

En af de største udfordringer i arbejdet med ligestilling på arbejdsmarkedet er den såkaldte “glaskuppel”, som refererer til usynlige barrierer, der hindrer kvinder i at avancere i karrieren. Disse barrierer kan omfatte stereotyper om kvinders evner, manglende fleksibilitet på arbejdspladsen og manglende støtte fra ledere. For at tackle disse udfordringer er der brug for en bred vifte af løsninger, herunder oplysning og uddannelse, fleksible arbejdsforhold og støtte til forældre, ligestillingspolitikker og -programmer, og en større indsats for at øge kvinders repræsentation i ledelse og bestyrelser.

 

Gå på opdagelse i vores udvalg af kurser og uddannelser

Inspiration
Bliv inspireret indenfor Bæredygtighed
Diversitet, ligestilling & inklusion

I dag er alle typer af organisationer nødt til at forholde sig til kønsbalance, mangfoldighed, lighed og inklusion (DEI). Heldigvis. Og for at skabe en organisation, der er fremtidssikret, har en forbedret bundlinje, trivsel og inkluderende kultur, skal DEI være integreret gennem hele værdikæden og være en del af den større strategi. Men hvor skal man lige starte? Det skal vi nok hjælpe jer på vejen.

Læs artiklen
Ledelse Kvinder i ledelse

Kvinder i ledelse er et aktuelt emne i Danmark og resten af verden. I Danmark har vi længe fokuseret på at øge antallet af kvinder i ledende stillinger, men hvor står vi egentlig i dag?

Ledelse Ligestillingsåret 2022 er farvet af både mørke og modstand

I denne artikel ser vores CEO og ekspert inden for ligestilling, mangfoldighed og inklusion tilbage på 2022 med ligestillingsbrillen på. Sidste år var en orkan, der raserede pigers og kvinders rettigheder verden over, smadrede demokratier og sendte millioner af mennesker ind i et mørke, vi ikke kan se igennem. Som et modsvar rejste sig dog en modstand og styrket vilje til at kæmpe og til at støtte hinanden.

Ledelse Ligestillingsåret 2022 er farvet af både mørke og modstand - DEL 2

I denne artikel ser vores CEO og ekspert inden for ligestilling, mangfoldighed og inklusion tilbage på 2022 med ligestillingsbrillen på. Sidste år var en orkan, der raserede pigers og kvinders rettigheder verden over, smadrede demokratier og sendte millioner af mennesker ind i et mørke, vi ikke kan se igennem. Som et modsvar rejste sig dog en modstand og styrket vilje til at kæmpe og til at støtte hinanden.

The potential is people