Ligestilling på arbejdsmarkedet

10. juni 2023 - Berit Kristine Bøggild, Cand.merc., Client Director, Mannaz Del siden

Ligestilling på det danske arbejdsmarked er en fortsat udfordring, men det er også en vigtig prioritet for at sikre retfærdige arbejdsforhold for alle. Mens der er gjort fremskridt i de seneste år, er der stadig en række problemer, der skal tackles for at opnå fuldstændig ligestilling.  

Ligestilling på arbejdsarbejdet

En stor forskel i løn og kønsfordeling på arbejdspladser

En af de største udfordringer, i forbindelse med ligestilling, er kønsforskellen i løn mellem kønnene. Ifølge tal fra Danmarks Statistik tjener kvinder i gennemsnit 14,5% mindre end mænd i Danmark. Dette kaldes også for lønkløften, og det er en alvorlig hindring for ligestilling på arbejdspladsen.

Kønsfordelingen på arbejdspladserne er også en udfordrinKvinder er stadig underrepræsenterede i ledende positioner og inden for visse brancher såsom teknologi og ingeniørvirksomheder. Ifølge en rapport fra KVINFO i 2021, er kun 18% af bestyrelsesmedlemmerne i de største danske virksomheder kvinder.

Kvinder tager markant mere barsel end mænd

En anden udfordring er forældreorloven, hvor det ofte er kvinder, der tager hovedparten af orloven. Ifølge tal fra Danmarks Statistik tager kvinder i gennemsnit 32 uger på forældreorlov, mens mænd i gennemsnit tager 7 uger. Dette kan føre til en ulige fordeling af arbejdsbyrden og begrænse kvinders karrieremuligheder.

Hvorfor er ligestillingen så vigtig og altafgørende?

Men hvorfor er ligestilling på arbejdspladsen så vigtig? For det første er det en grundlæggende rettighed for alle at have lige muligheder for lige resultater og lige behandling på arbejdspladsen – uanset køn eller andre faktorer. Det er også vigtigt for at sikre en effektiv og produktiv arbejdsstyrke. Forskellige perspektiver og idéer kan føre til bedre beslutninger og innovation, hvilket kan gavne virksomhederne.

Ifølge en undersøgelse foretaget af McKinsey & Company, kan øget mangfoldighed i arbejdsstyrken føre til en forbedring af virksomhedens resultater. De fandt, at virksomheder med en mangfoldig arbejdsstyrke var 35% mere tilbøjelige til at have højere finansielle resultater end virksomheder med en mindre divers arbejdsstyrke.

Hvordan løses problemerne, så der kommer mere ligestilling?

Så hvordan sørger vi for mere ligestillet og diverse arbejdspladser? En måde kan være ved hjælp af kvoter. Kønskvoter i ledelsespositioner kan være en særlig effektiv måde at øge repræsentationen af kvindelige ledere. Ifølge en undersøgelse fra Københavns Universitet, fra 2020, har indførslen af kvoter, for kvinder i bestyrelser i Danmark, ført til en markant stigning i antallet af kvinder i bestyrelser indenfor børsnoterede selskaber.

En af de største udfordringer i arbejdet med ligestilling på arbejdsmarkedet er den såkaldte “glaskuppel”, som refererer til usynlige barrierer, der hindrer kvinder i at avancere i karrieren. Disse barrierer kan omfatte stereotyper om kvinders evner, manglende fleksibilitet på arbejdspladsen og manglende støtte fra ledere. For at tackle disse udfordringer er der brug for en bred vifte af løsninger, herunder oplysning og uddannelse, fleksible arbejdsforhold og støtte til forældre, ligestillingspolitikker og -programmer, og en større indsats for at øge kvinders repræsentation i ledelse og bestyrelser.

Bæredygtighed

Introduktion til ligestilling og diversitet

Ønsker du at styrke dit nærvær og skabe rum til refleksion? Som leder skal du være noget for dig selv for at have noget at give til dine medarbejdere. På dette kursus lærer du et nyt tankesæt, en ny måde at være leder på, og du få konkrete redskaber til at skabe tid til refleksion.

1 dag 5.550 DKK
Læs mere
Bæredygtighed

Diversitets- og inklusionsuddannelse – Bliv certificeret facilitator og rådgiver i DEI

Deltag på denne unikke uddannelse, og få fyldt din værktøjskasse med viden og konkrete strategier, så du kan lede og understøtte forankringen af diversitet og inklusion i din organisation. Dermed øger du trivslen, skaber bedre beslutningskraft og øger bundlinjen.

12 dage 49.999 DKK
Læs mere

Berit Kristine Bøggild

Berit Kristine Bøggild er uddannet cand.merc. og Client Director og Lead på Sustainability hos Mannaz. Berit har i 20 år arbejdet med forandringer og transformationer. Hun har selv mange gange stået i rollen som lead på strategiske forandringsprojekter. Hun har efterfølgende i en lang årrække understøttet kundernes transformationer som konsulent og undervist i forandrings- og transformationsledelse. Berit har arbejdet i flere virksomheder og organisationer med at implementere større bæredygtighed både for at spare ressourcer, skabe mere forretning og et stærkere brand. Hun er optaget af at komme fra fine ord til ændret adfærd og resultater.

Berit underviser på kurset ”Transformation til større bæredygtighed” og er lead på Mannaz’ samarbejde med ”UN Global Compact Network Denmark” og programmet ”Target Gender Equality”, hvor Mannaz´ CEO Marianne Egelund Siig og Berit faciliterer programmets workshops.

Du er velkommen til at kontakte Berit på bkb@mannaz.com eller +45 2295 0151.