Kurser

Diversitets- og inklusionsuddannelse – Bliv certificeret facilitator og rådgiver i DEI

Få DEI som en del af dit lederskab og opnå succes med alt indenfor DEI strategi og implementering, der skaber en inkluderende og bæredygtig arbejdsplads
Varighed 12 dage
Sted København
Moduler 6 moduler
Sprog Dansk
Pris 49.999 kr. ekskl. moms NYHED
Vælg startdato, eller se alle datoer:
29. apr - 15. nov 2024
København
Dansk
Ledige pladser
Bæredygtighed
Diversitets- og inklusionsuddannelse – Bliv certificeret facilitator og rådgiver i DEI

Skab en fremtidssikret organisation med inkluderende ledelse

På denne praksisnære uddannelse modtager du viden og værktøjer, der gør jeres organisation fremtidssikret og bæredygtig.  

Uddannelsen styrker din indsigt, faglighed og dine kompetencer, så du både kan lede og understøtte opgaven med at skabe en mangfoldig og inkluderende organisation med øget trivsel, bedre beslutningskraft og bundlinje, samtidig med at I udfordrer vanemønstre og gør op med fordomme og stereotyper. 

Du kommer til at arbejde med alle aspekter inden for diversitet, ligestilling, og inklusion (DEI; Diversity, Equity and Inclusion) – fra den vigtigste teori og viden, til strategier, handleplaner og konkret implementering. 

Uddannelsen varetages af nogle af de mest anerkendtefremtrædende ledere og forskere inden for feltet. 

Hvorfor arbejde med diversitet, ligestilling og inklusion (DEI)?

Når diversitet, ligestilling og inklusion spiller sammen, styrker det en organisation, og det kan aflæses på både den økonomiske og bæredygtige bundlinje.

Diversitet sikrer således bedre beslutninger, fordi vi hele tiden bliver mindet om, at vi bør overveje flere alternativer, hvilket i sidste ende fører til mere succesfulde resultater.

Derudover sikrer inklusion, at alle talenter og kompetencer kommer i spil, og at trivslen forbedres for alle medarbejdere.

På uddannelsen arbejder du med:

 • De forretnings- og organisationsfordele, der kommer af diversitet, ligestilling og inklusion
 • De relationelle, adfærdsmæssige, ubevidste og strukturelle barrierer til inklusion
 • Psykologisk tryghed som en forudsætning for at skabe resultater
 • Inkluderende ledelse som en måde at engagere medarbejdere og organisation
 • Strategi og implementering af DEI-indsatsen
 • Den nyeste forskning inden for DEI-området
 • Diversitetens dybde og omfang; fra alder, etnicitet, køn, handicap, religiøs overbevisning, seksuel orientering til kognitive og professionelle forskellige tilgange til arbejdsprocesser

Uddannelsens moduler

Forløbet består af seks moduler á to dage og strækker sig over ca. 6-8 måneder, så du har mulighed for at afprøve det lærte i organisationen samt forberede dig.

1

Modul 1:

Dit stærke fundament og forståelse

Baggrund, begreber, argumentet for DEI i organisationer

Føl dig hjemme i begreberne, din motivation for at arbejde med DEI, og hvordan du kan gøre en forskel med DEI indsatser i organisationer.

På det første modul arbejder vi med:

 • Baggrund, behov og gavn af DEI-arbejdet
 • Kulturforståelse
 • Antiracisme, diskrimination, mikroagressioner
 • Helhedsorienterede transformationer
 • 9 interventioner af best practice på DEI-området
2

Modul 2:

Inkluderende ledelse

Dit ledelsespotentiale i at skabe inkluderende arbejdsmiljøer og psykologisk tryghed

Skab forandring på de punkter, din organisation har brug for ved at se indad og implementere en ny ledelsesstil.

På det andet modul arbejder vi med:

 • Skab psykologisk tryghed og få mere innovation, trivsel og samarbejde
 • Sikring af det inkluderende kollegaskab
 • Bias og de psykologiske mekanismer bag bias
 • Biasbevidsthed i ledelse
 • Mindfulness, compassion og MBSR
 • Allyship i ledelse
 • Designstrategi – designmodellen og netværksmodellen i strategisk ledelse
 • Det personlige “Hvorfor” i DEI-transformationer
3

Modul 3:

Strategi og struktur

DEI i HR-værdikæden, strukturer i samfund og organisationer, forandringsledelse i DEI-arbejde

Skab kvalificeret strategi og projektering inden for DEI-forandringer, som giver reelle resultater og minimerer barrierer.

På det tredje modul arbejder vi med:

 • HR-data og -systemer, indflydelse på medarbejderrejsen, employer branding, rekruttering og fastholdelse
 • DEI-servicetjek i hele værdikæden
 • Anti-racisme, diskrimination og ligebehandling
 • Konflikthåndtering
 • Systemisk coaching og NLP
 • Implementering af DEI-initiativer, processer, politikker og principper
 • Håndtering af samtaler og dialog om DEI med topledelse
 • HR-data og systemer, indflydelse på medarbejderrejsen, employer branding, rekruttering og fastholdelse
 • Hvordan resultater skabes og måles – ESG og anden datadrevet forandring
4

Modul 4:

Interessevaretagelse, indflydelse og personlig indvirkning

Kommunikation og facilitering i internt og eksternt arbejde med ledelse, bestyrelser, medier og andre interessenter

Sikr din indflydelse i samarbejde med alle interessenter inden for organisationen; få viden om hvordan du tilpasser din kommunikation i de forskellige organisationslag. Gør en forskel med mediehåndtering, journalistiske interviews og klæd bestyrelsen på til succes.

På det 4. modul arbejder vi med:

 • Interessevaretagelse og din personlige indflydelse
 • Designtænkning, præsentationsteknik og facilitering
 • Narrativer og storytelling, overbevisende oplæg
 • Magtstrukturer og kommunikation
 • Teamdynamikker og at aflede modstand
 • Fokusmodellen
 • Debattræning og krisestyring
 • Journalistiske interviews og medierelationer
 • At ære fortiden samtidig med at kalibrere fremtiden
5

Modul 5:

Implementering efter lovgivning

Dansk Standard 2022, DS 5001, ISO standard 30415, ESG, sunde arbejdsmiljøer og HR-arbejdet i DEI

Få kendskab til de juridiske grundlag, der er afgørende for at kunne skabe reelle resultater, opfylde krav, og sikre bæredygtighed for din organisation/virksomhed.

I det femte modul arbejder vi med:

 • Dansk lovgivning, ligestillings- og ligebehandlingsloven
 • Arbejdsmiljølovgivning; danske og internationale standarder
 • Krænkende adfærd
 • Dansk Ledelsesstandard for ligestilling og diversitet 2022
 • ISO Standard 30415: 2021 Human ressource management
 • Værktøjer til rapporteringer
 • Monitorering: datadrevet forandring
 • ESG og social bæredygtighed
 • Hvorfor halter Danmark bagud i DEI- hvad kan jeg gøre?
6

Model 6:

Co-creating the future + eksamen

Dig selv som ressource: Skab betydningsfulde resultater og bevar den langsigtede motivation

Lær at koble personlig motivation til organisationens visioner og skab støtte til det lange seje træk.

På det sidste modul arbejder vi med:

 • Øvelser og processer, som giver indsigt og et bæredygtigt udsyn
 • Bevidsthed om omfanget af arbejdet og teknikker til at arbejde motiveret og langsigtet
 • Personlig trivsel som DEI-professional og egen omsorg
 • Taskforce-dannelse og funktioner samt andre måder at organisere DEI-arbejdet på
 • Inkluderende samtaler, narrativer og historiefortælling
 • Strategisk DEI-kommunikation, der modvirker modstand og andre faldgruber
 • Ressourcer til videregående arbejde

Eksamen afvikles  sidste dag af modul 6: 

Som afslutning på uddannelsen har du mulighed for at deltage i eksamen, hvor du kan demonstrere dine nye færdigheder ved forskellige øvelser og praksis-baserede opgaver. Eksamen består af en case baseret gruppeopgave og en individuel mundtlig eksamen på 15 minutter.

Prisen for uddannelsen indeholder

 • 12 dages undervisning
 • Fuld forplejning
 • Kursusmaterialer
 • Bog: “Gid vi gad – Om viljen og vejen til ligestilling, diversitet og inklusion” af Marianne Egelund Siig
 • Bog: “Diversity in Organizations – Concepts and Practices” af Heike Mensi-Klarbach og Annette Risberg
 • Gæsteoplægsholdere som er eksperter indenfor området
 • Mannaz-certificering i Ledelse af diversitet, ligestilling og inklusion (ved bestået eksamen)
 • Kursusbevis

Hvem deltager på uddannelsen?

Mannaz og Courage Institutes diversitets- og inklusionsuddannelse er målrettet ledere, konsulenter og medarbejdere i den private og offentlige sektor, der ønsker at blive fortrolig med hele DEI-paletten og skal lede eller understøtte organisatoriske forandringer.

Du kan fx være:

 • Leder
 • Head of Inclusion & Diversity
 • Global DEI Lead
 • Projektleder
 • DEI-arbejdsgruppemedlem
 • Selvstændig, intern eller ekstern konsulent
 • HR-direktør/leder
 • HR-medarbejder
 • Forandringsleder
 • Arbejdsmiljø-/tillidsrepræsentant

Derudover henvender uddannelsen sig til alle mellem- og topledere både inden for offentlige organisationer og private virksomheder, der ønsker at tilegne sig indsigt i forskning, best practice og strategiske indsatser i arbejdet med diversitet og inklusion for at styrke deres lederskab.

Uddannelsen gavner specifikt virksomheder med fokus på ESG eller med de 17 verdensmål på agendaen, da den understøtter og sikrer et kvalificeret arbejde med mål #5 (Gender Equality) og #10 (Reduced Inequality).

Du kan bruge din nye viden om DEI i forbindelse med:

 • Ledelse af mangfoldige teams
 • Tiltrækning og fastholdelse af top talenter
 • Projekter inden for det akademiske, organisatoriske eller politiske
 • Krisehåndtering og kriserådgivning til bestyrelser
 • HR-generalist- eller specialistopgaver
 • Faglig rådgivning til direktion/C-suite
 • Understøttelse af strategieksekvering

Det får du ud af uddannelsen

Når du deltager i denne uddannelse, får du ikke bare personlige kompetencer, men også færdigheder, som din virksomhed eller organisation kan få stor gavn af.

Dit personlige udbytte

 • Nye dybdegående kompetencer og faglighed inden for DEI-koncepter, udvikling og begreber 

 • En grundig indvielse i den nyeste forskning og teori inden for strategi, implementering, måling og resultater, som du vil være i stand til at få forankret i organisationen 

 • Kendskab til DEI-politikker og arbejdsmiljørelaterede vilkår 

 • Viden om de psykologiske og systemiske barrierer ift. DEI-arbejdet 

 • Redskaber til formel- og uformel ledelse af mangfoldige og innovationsrige teams 

 • Værktøjer til kontinuerligt at arbejde med både bevidst og ubevidst “bias” både i virksomheden, i teams og på individniveau 

 • Træning i at anvende DEI-initiativer i projektarbejde 

Din virksomheds udbytte

 • Viden, metoder og værktøjer til at skabe bedre kønsbalancer, diversitet og inklusion 

 • En forandringsleder eller nøgleperson klædt på til at øge ligestilling og inklusion, så flere tager ejerskab af dagsordenen og der skabes en mere mangfoldig og bæredygtig forretning klar til at støtte jeres ESG agenda  

 • Ressourcer, der dækker de juridiske og lovgivningsmæssige behov for politikker, håndtering af krænkende adfærd og internationale standarder inden for HR-ledelse 

 • Værktøjer til designtænkning samt optimering af organisationsprocesser og værdikæder for at skabe bedre kønsbalancer, diversitet og inklusion 

 • Konkret viden og strategier for at gøre en forskel i organisationen og samfundet 

Forberedelse, eksamen og certificering

Dette kursus kræver ca. 4-8 timers forberedelse inden modul 1 og mellem hvert af de efterfølgende moduler. Klik herunder for at læse mere om, hvad det indebærer, samt hvad du skal vide om eksamen.

i

Sådan forbereder du dig til kurset

Til hvert modul vil der være 1/2-1 dags forberedelse. Forberedelsen vil ændre sig fra gang til gang, men vil bestå af en kombination af en eller flere af følgende:

 • Kapitler i de udleveredede bøger
 • Artikler af varierende længde
 • Uddrag af afhandlinger og forskningsartikler
 • Skriftlige øvelser og opgaver
 • Forberedelse af individuelle mundtlige oplæg

Udover pensumlisten med obligatorisk læsning, vil der desuden til hvert modul være en liste med frivillig supplerende læsning, hvis man ønsker at dykke endnu dybere ned i stoffet.

Al forberedelse til det næstkommende modul bliver tilgængeligt gennem din profil på Mannaz Academy dagen efter det modul du lige har gennemført.

i

Sådan foregår dit kursus

Undervisningen veksler mellem oplæg fra underviserne med gennemgang af research, metoder, værktøjer og eksempler samt opgaver, som løses af deltagerne. Opgaverne fokuserer direkte på udfordringer og muligheder i din egen organisation.

Igennem hele forløbet arbejder du med din egen organisations case, som du får mulighed for at sætte ind i både en strategisk og praktisk kontekst. Derved vil du ved afslutningen af forløbet være i fuld gang med at implementere og skabe forandringer i din organisation.

Praksisnær træning

Det er afgørende, at teori bliver koblet til din praksis. Derfor er dine og de andre deltageres arbejdsmæssige udfordringer en vigtig del af uddannelsen. Det er i den praksis, du lærer og lærer af andre.

Læs mere om tid til forberedelse, eksamen og certificering under “Om din certificering”

i

Om din eksamen

Eksamen afvikles  sidste dag af modul 6: 

Som afslutning på uddannelsen har du mulighed for at deltage i eksamen, hvor du kan demonstrere dine nye færdigheder ved forskellige øvelser og praksis-baserede opgaver. Eksamen består af en case baseret gruppeopgave og en individuel mundtlig eksamen på 15 minutter.

Eksamensdagen forløber således: 

 • Eksamenstrækning og uddeling af opgaver
 • Forberedelse af opgaverne i grupper 
 • 15-minutters individuel mundtlig eksamen 
 • Check ud 
 • Reception 

Ved bestået eksamen modtager du Mannaz-certificering i Ledelse af diversitet, ligestilling og inklusion.

OBS: For at gå til eksamen og få din certificering er det en forudsætning at du har deltaget og medvirket aktivt i alle fremmødedage. Vi kan kun udstede en certificering, hvis du har deltaget i hele uddannelsen og maksimalt har haft sammenlagt to dages fravær (inkl. fravær på grund af sygdom). 

Har du spørgsmål?

Er du i tvivl om, hvorvidt denne uddannelse er noget for dig?

Så lad mig ringe dig op til en rådgivende samtale.

Lotte Foged
Commercial & Product Manager

lfo@mannaz.com
+45 4517 6235

Få uddannelsen ud til jeres medarbejdere

Med et virksomhedsinternt forløb vælger I et kursus eller en uddannelse fra vores brede portefølje. Forløbet afholdes kun for jeres medarbejdere og tilpasses jeres konkrete behov, ønsker og forretningsmæssige mål.

Mariann Illum Vendler
Relation Manager

miv@mannaz.com
+45 4517 6189

Mød dine undervisere

Senior Consultant
Associated Consultant
Uddannelse

Vi anbefaler også

Bæredygtighed NYHED

Biasbevidst Ledelse (Masterclass)

Træf bedre beslutninger med diversitet.
Den biasbevidste leder ved, at det er lederens mindset, der skal trænes, så der kan opøves en adfærd, som gør diversitet til den virksomme ingrediens. Deltag på kurset, og lær at mestre den nye ledelsesstil, der gør op med fordomme, stereotyper og vanemønstre, så du kan opnå endnu større succes.

3 dage 16.999 kr. ekskl. moms
HR NYHED

HR’s rolle i arbejdet med ligestilling, diversitet og inklusion

Deltag på 2-dages kursus, og få værktøjer til at skabe større kønsbalance, diversitet og inklusion i din virksomhed/organisation.
Få viden, værktøjer og træning i at skabe et inkluderende arbejdsmiljø, hvilket bidrager til øget bundlinje, bedre trivsel og innovation. På kurset lærer du at kunne bruge diversitet og inklusion som drivkraft for medarbejdertilfredshed, bedre organisering og resultater.

2 dage 11.999 kr. ekskl. moms
Bæredygtighed NY PRIS

Transformation til større bæredygtighed

Lær at implementere bæredygtighed i din organisation på dette videregående kursus.
Kurset er en overbygning til uddannelsen og til dig ønsker en konkret fremgangsmåde til at gøre organisationen mere bæredygtig med tæt kobling til jeres strategi, kunder/brugere, omverden – og ikke mindst de resultater, som I ønsker at skabe.

2 dage 13.499 kr. ekskl. moms
Ledelse Pakkepris -13%

Mannaz Strategiuddannelse

Få værktøjer til at udvikle og implementere din virksomhedsstrategi.
Med denne kombination af vores to strategikurser får du fyldt hele din strategiværktøjskasse op. Du lærer at komme hele vejen fra analyse over strategi til handling, så du og din virksomhed eller organisation opnår de bedste resultater.

7 dage 39.999 kr. ekskl. moms
Bæredygtighed

Skab bæredygtige resultater med FN´s 17 verdensmål

Styrk din virksomheds markedsposition og bæredygtighed med FN's 17 verdensmål.
Har du hørt om FN´s 17 verdensmål, og er du i tvivl om, hvordan din virksomhed kan drage nytte af dem? Få redskaber til at gøre de abstrakte verdensmål til konkrete handlinger i din virksomhed, og opnå en bæredygtig forretning.

2 dage 10.999 kr. ekskl. moms
Bæredygtighed NYHED

DI x Mannaz bæredygtighedsuddannelse

Masterclasses i bæredygtighed og ESG.
I en kombination af 4 undervisningsdage og 8 ekspertoptagelser får du på dette forløb en dybdegående indsigt og et omfattende kompetenceløft i de centrale koncepter inden for emnet bæredygtighed og ESG.

4 dage 23.999 kr. ekskl. moms

Mød vores kunder

The potential is people