Kurser

Diversitets- og inklusionsuddannelse – Bliv certificeret facilitator og rådgiver i DEI

Skab en fremtidssikret organisation med diversitet, ligestilling og inklusion
4.3/5.0 tilfredshed
Baseret på 9 anmeldelser
Varighed 12 - 377 dage
Sted København
Moduler 6 moduler
Sprog Dansk
Pris 49.999 kr. ekskl. moms NYHED
Vælg startdato, eller se alle datoer:
24. okt 2024 - 25. okt 2025
København
Dansk
Ledige pladser
12. maj - 3. dec 2025
København
Dansk
Ledige pladser
Bæredygtighed
Diversitets- og inklusionsuddannelse – Bliv certificeret facilitator og rådgiver i DEI

Skab en mangfoldig og inkluderende organisation

På denne uddannelse vil du få dybdegående indsigt, faglighed og kompetencer indenfor diversitet, ligestilling og inklusion. Du vil lære at understøtte opgaven med at skabe en mangfoldig og inkluderende organisation med øget trivsel, bedre beslutningskraft og bundlinje.

Du kommer til at arbejde med alle aspekter inden for diversitet, ligestilling, og inklusion (DEI; Diversity, Equity and Inclusion) – og får dybdegående kendskab til den vigtigste teori og viden.

Uddannelsen varetages af fremtrædende ledere og praktikere inden for feltet.

Efter endt uddannelse kan du bl.a. bruge din nye viden til:

 • At omsætte viden til praksis og udfordre vanemønstre og at gøre op med fordomme og stereotyper.
 • Faglig rådgivning til ledelse, bestyrelse eller direktion
 • Ledelse af mangfoldige teams
 • Tiltrækning og fastholdelse af toptalenter
 • DEI-projekter i forskellige offentlige og private kontekster
 • Håndtering af modstand
 • HR-generalist- eller specialistopgaver
 • Navigering i S’et i ESG og ny DK/EU-lovgivning på området

Hvorfor arbejde med diversitet, ligestilling og inklusion (DEI)?

Når diversitet, ligestilling og inklusion spiller sammen, styrker det en organisation, og det kan aflæses på både den økonomiske, bæredygtige og sociale bundlinje.
Diversitet sikrer således bedre beslutninger, fordi vi hele tiden bliver mindet om, at vi bør overveje flere alternativer, hvilket i sidste ende fører til mere succesfulde resultater.

Derudover sikrer inklusion, at alle talenter og kompetencer kommer i spil, og at trivslen forbedres for alle medarbejdere.

På uddannelsen arbejder du med:

 • Din organisations DEI-strategi
 • De forretnings- og organisationsfordele, der kommer af diversitet, ligestilling og inklusion
 • De relationelle, adfærdsmæssige, ubevidste og strukturelle barrierer til inklusion
 • Inkluderende ledelse som en måde at engagere medarbejdere og organisation
 • Den nyeste forskning inden for DEI-området
 • Diversitetens dybde og omfang; fra alder, etnicitet, køn, handicap, religiøs overbevisning, seksuel orientering til kognitive og professionelle forskellige tilgange til arbejdsprocesser

Uddannelsens moduler

Forløbet består af seks moduler á to dage og strækker sig over ca. 6-8 måneder, så du har mulighed for at afprøve det lærte i organisationen samt forberede dig mellem de enkelte moduler.

1

Modul 1:

Afsæt, Pain & Gains, rammer, strategisk fundament

Føl dig hjemme i begreberne, og definer din egen motivation for at arbejde med DEI.

På det første modul arbejder vi med:

 • Baggrund, behov og gavn af DEI-arbejdet
 • De 9 interventioner af best practice på DEI-området
 • Antiracisme, diskrimination og ligestilling
 • Religion

 

2

Modul 2:

Inkluderende organisationer og biasbevidst ledelse

Øg biasbevidstheden i din organisations værdikæde, og understøt inkluderende arbejdsmiljøer og psykologisk tryghed.

På det andet modul arbejder vi med:

 • At skabe psykologisk tryghed og skabe bedre trivsel og samarbejde
 • Sikring af det inkluderende kollegaskab
 • Bias og de psykologiske mekanismer bag bias
 • Biasbevidsthed i ledelse
 • LGBT+

 

3

Modul 3:

DEI-strategi og Employer Branding

Sikr din indflydelse i samarbejde med interessenter inden for organisationen og lær at sætte mål for organisationens DEI-arbejde

På tredje modul arbejder vi med:

 • Virksomhedens DEI-målsætning
 • Håndtering af samtaler om DEI i bestyrelser
 • Formidling af organisationens DEI-indsatser ind- og udadtil
 • Employer branding
 • Generationsledelse og alder
4

Modul 4:

Coaching og facilitering ift. DEI

Lær at modvirke modstand, og få redskaber til at facilitere DEI-forandringer og coachende samtaler om DEI

På det tredje modul arbejder vi med:

 • Herskerteknikker
 • Sproglige rammer og feedbackkultur
 • Faciliterings- og coachingteknikker i DEI-arbejdet
 • Modstand
 • Neurodiversitet
5

Modul 5:

Rammer, lovgivning, involvering og organisering

Få kendskab til de juridiske grundlag, der er afgørende for at kunne opfylde krav, og sikre social bæredygtighed for din organisation/virksomhed.

På det femte modul arbejder vi med:

 • Dansk lovgivning, ligestillings- og ligebehandlingsloven
 • Krænkende adfærd
 • Dansk Ledelsesstandard for ligestilling og diversitet 2022
 • ESG og social bæredygtighed
 • Taskforcedannelse
 • Engaging men og gender partnership
6

Model 6:

Co-creating the future + eksamen

Lær at bevare motivationen og skabe støtte til det lange seje træk.

På det sidste modul arbejder vi med:

 • Bevidsthed om omfanget af arbejdet og teknikker til at arbejde motiveret og langsigtet
 • Personlig trivsel som DEI-professional og egen omsorg
 • Ressourcer til videregående arbejde

 

Eksamen afvikles på uddannelsens næstsidste dag.

Eksamenen er et individuelt forsvar af din eksamensopgave, som afleveres ca. 2 uger før sidste modul.

Eksamenen varer 25 minutter inkl. bedømmelse og feedback.

Prisen for uddannelsen indeholder

 • 12 dages undervisning
 • Fuld forplejning
 • Kursusmaterialer
 • Bog: “Gid vi gad – Om viljen og vejen til ligestilling, diversitet og inklusion” af Marianne Egelund Siig
 • Bog: “Diversity in Organizations – Concepts and Practices” af Heike Mensi-Klarbach og Annette Risberg
 • Gæsteoplægsholdere som er eksperter indenfor området
 • Mannaz-certificering i Ledelse af diversitet, ligestilling og inklusion (ved bestået eksamen)
 • Kursusbevis

Hvem deltager på uddannelsen?

Mannaz og Courage Institutes diversitets- og inklusionsuddannelse er målrettet konsulenter og medarbejdere i den private og offentlige sektor, der ønsker at blive fortrolig med hele DEI-paletten og skal lede eller understøtte organisatoriske forandringer med DEI-fokus.

Derudover henvender uddannelsen sig til alle mellem- og topledere, der ønsker at tilegne sig indsigt i forskning og best practice indsatser i arbejdet med diversitet og inklusion for at styrke deres lederskab.

Du kan fx være:

 • Intern eller ekstern rådgiver eller konsulent
 • Leder
 • Head of Inclusion & Diversity
 • Ny i rollen som DEI Lead
 • Projektleder
 • HR-direktør/leder
 • HR-medarbejder
 • Forandringsleder
 • Arbejdsmiljø-/tillidsrepræsentant

Det får du ud af uddannelsen

Når du deltager i denne uddannelse, får du ikke bare personlige kompetencer, men også færdigheder, som din virksomhed eller organisation kan få stor gavn af.

Dit personlige udbytte

 • Nye dybdegående kompetencer og faglighed inden for DEI-koncepter, udvikling og begreber

 • En grundig indvielse i den nyeste forskning og teori inden for DEI

 • Kendskab til rammer og lovgivning på området

 • Viden om de psykologiske og systemiske barrierer ift. DEI-arbejdet

 • Redskaber til formel- og uformel ledelse af mangfoldige teams

 • Værktøjer til kontinuerligt at arbejde med både bevidst og ubevidst “bias” både i virksomheden, i teams og på individniveau

Din virksomheds udbytte

 • Viden, metoder og værktøjer til at skabe bedre kønsbalancer, diversitet og inklusion

 • En leder eller medarbejder klædt på til at øge ligestilling og inklusion, og få flere til at tage ejerskab for dagsordenen.

 • Værktøjer til optimering af organisationsprocesser og værdikæder for at skabe bedre kønsbalancer, diversitet og inklusion

 • Konkret viden og strategier til at gøre en forskel i organisationen og samfundet på DEI-plan

 • Interne kompetencer til at navigere i lovgivning på området samt S’et i ESG

Forberedelse, eksamen og certificering

Dette kursus kræver ca. 6-8 timers forberedelse inden modul 1 og mellem hvert af de efterfølgende moduler. Klik herunder for at læse mere om, hvad det indebærer, samt hvad du skal vide om eksamen.

i

Sådan forbereder du dig til kurset

Til hvert modul vil der være ca. 1 dags forberedelse. Forberedelsen vil bestå af:

 • Pensumlæsning i form af artikler og kapitler i uddannelsens grundbøger
 • Skriftlige afleveringer
 • Prøvehandlinger mellem hvert modul
 • evt. forberedelse af individuelle mundtlige oplæg

Udover pensumlisten med obligatorisk læsning, vil der desuden til hvert modul være en liste med frivillig supplerende læsning, hvis man ønsker at dykke endnu dybere ned i stoffet.

Al forberedelse til det næstkommende modul bliver tilgængeligt gennem din profil på Mannaz Academy dagen efter det modul du lige har gennemført.

i

Sådan foregår uddannelsen

Undervisningen veksler mellem oplæg fra underviserne med gennemgang af research, metoder, værktøjer og eksempler samt opgaver, som løses af deltagerne. Opgaverne fokuserer direkte på udfordringer og muligheder i din egen organisation.

Igennem hele forløbet arbejder du med din egen organisations case, som du får mulighed for at sætte ind i både en strategisk og praktisk kontekst. Derved vil du ved afslutningen af forløbet være i fuld gang med at skabe forandringer i din organisation.

Praksisnær træning

Det er afgørende, at teori bliver koblet til din praksis. Derfor er dine og de andre deltageres arbejdsmæssige udfordringer en vigtig del af uddannelsen. Det er i den praksis, du lærer og lærer af andre.

i

Om din eksamen

Eksamen afvikles  uddannelsens næstsidste dag 

Som afslutning på uddannelsen har du mulighed for at deltage i eksamen, hvor du kan demonstrere dine nye færdigheder. Eksamen består af et mundtligt forsvar af din skriftlige eksamensopgave.

Eksamen forløber således:

 • Ca. to uger inden eksamensdagen afleverer du din eksamensopgave på Mannaz Academy
 • Inden eksamensdagen vil du få skriftlig feedback på din opgave​
 • Du vil ca. en uge før eksamen få dit eksamenstidspunkt
 • Du møder op til din mundtlige eksamen min. en time før
 • Eksamen varer 25 minutter inkl. bedømmelse og feedback fra underviser og censor​​

Ved bestået eksamen modtager du Mannaz-certificering i Ledelse af diversitet, ligestilling og inklusion.

På uddannelsens sidste dag:

Er der undervisning og fælles opsamling. Vi afslutter med uddeling af certifikater og reception.

OBS: For at gå til eksamen og få din certificering er det en forudsætning at du har deltaget og medvirket aktivt i alle fremmødedage. Vi kan kun udstede en certificering, hvis du har deltaget i hele uddannelsen og maksimalt har haft sammenlagt to dages fravær (inkl. fravær på grund af sygdom). 

Har du spørgsmål?

Er du i tvivl om, hvorvidt denne uddannelse er noget for dig?

Så lad mig ringe dig op til en rådgivende samtale.

Lotte Foged
Commercial & Product Manager

lfo@mannaz.com
+45 4517 6235

Få uddannelsen ud til jeres medarbejdere

Med et virksomhedsinternt forløb vælger I et kursus eller en uddannelse fra vores brede portefølje. Forløbet afholdes kun for jeres medarbejdere og tilpasses jeres konkrete behov, ønsker og forretningsmæssige mål.

Mariann Illum Vendler
Relation Manager

miv@mannaz.com
+45 4517 6189

Mød dine undervisere

Senior Consultant
Associated Consultant
Uddannelse

Vi anbefaler også

Bæredygtighed NYHED

Biasbevidst Ledelse (Masterclass)

Træf bedre beslutninger med diversitet.
Den biasbevidste leder ved, at det er lederens mindset, der skal trænes, så der kan opøves en adfærd, som gør diversitet til den virksomme ingrediens. Deltag på kurset, og lær at mestre den nye ledelsesstil, der gør op med fordomme, stereotyper og vanemønstre, så du kan opnå endnu større succes.

3 dage 16.999 kr. ekskl. moms
HR

HR’s rolle i arbejdet med ligestilling, diversitet og inklusion

Deltag på 2-dages kursus, og få værktøjer til at skabe større kønsbalance, diversitet og inklusion i din virksomhed/organisation.
Få viden, værktøjer og træning i at skabe et inkluderende arbejdsmiljø, hvilket bidrager til øget bundlinje, bedre trivsel og innovation. På kurset lærer du at kunne bruge diversitet og inklusion som drivkraft for medarbejdertilfredshed, bedre organisering og resultater.

2 dage 12.999 kr. ekskl. moms
Bæredygtighed NY PRIS

Transformation til større bæredygtighed

Lær at implementere bæredygtighed i din organisation på dette videregående kursus.
Kurset er en overbygning til uddannelsen og til dig ønsker en konkret fremgangsmåde til at gøre organisationen mere bæredygtig med tæt kobling til jeres strategi, kunder/brugere, omverden – og ikke mindst de resultater, som I ønsker at skabe.

2 dage 13.499 kr. ekskl. moms
Ledelse Spar 19%NYHED

Mannaz Strategikonsulentuddannelse

Få værktøjer og metoder til at udvikle og implementere din organisations strategi.
Med denne kombination af vores tre strategikurser får du fyldt hele din strategiværktøjskasse op. Du lærer at komme hele vejen fra analyse over strategi til handling, så du og din virksomhed eller organisation opnår de bedste resultater.

8 dage 41.999 kr. ekskl. moms
Bæredygtighed NYHED

DI x Mannaz bæredygtighedsuddannelse

Masterclasses i bæredygtighed og ESG.
I en kombination af 4 undervisningsdage og 8 ekspertoptagelser får du på dette forløb en dybdegående indsigt og et omfattende kompetenceløft i de centrale koncepter inden for emnet bæredygtighed og ESG.

4 dage 23.999 kr. ekskl. moms

Mød vores kunder

The potential is people