Kurser

DI x Mannaz bæredygtighedsuddannelse

Masterclasses i bæredygtighed og ESG
4.4/5.0 tilfredshed
Baseret på 7 anmeldelser
Varighed 4 dage
Sted København
Moduler 4 moduler
Sprog Dansk
Pris 23.999 kr. ekskl. moms NYHED
Vælg startdato, eller se alle datoer:
4. sep - 12. dec 2024
København
Dansk
Ledige pladser
15. nov 2024 - 6. mar 2025
København
Dansk
Ledige pladser
Bæredygtighed
DI x Mannaz bæredygtighedsuddannelse

Vær med til at fremtidssikre din organisation

I en kombination af 4 undervisningsdage og 8 ekspertoptagelser får du på dette forløb en dybdegående indsigt og et omfattende kompetenceløft i de centrale koncepter inden for emnet bæredygtighed og ESG. Hvert bogstav i ESG bliver gennemgået, og du vil få klarhed over hvad fremtiden kræver af din og andres virksomhed. Som resultat går du fra masterclass-forløbet med en evne til at skabe og lykkes med en bæredygtig dagsorden.

De fire masterclasses taler ind i bæredygtighed, som man har brug for som rådgiver og til internt brug for at være en troværdig samarbejdspartner.

Forløbet er udviklet i samarbejde med DI Rådgiverne

Uddannelsens moduler

Forløbet består af fire masterclasses/moduler: en introduktiondag og en dag for hvert bogstav i ESG.  Forløbet strækker sig over ca. 3 måneder, så du har mulighed for at afprøve det lærte i organisationen, forberede dig og gennemgå de tilhørende virtuelle ekspertoptagelser.

 

1

Masterclass 1

Masterclass 1: Introduktion til bæredygtighed - 1 dag

Dit stærke fundament og forståelse

Baggrund, begreber og definitioner. Drivkræfterne bag den stærkt stigende efterspørgsel efter bæredygtighed hos virksomheder og organisationer. Forståelse af IRO (Impact, Risk, Opportunity) og vurdering af væsentlighed som grundlag for både strategiske beslutninger og rapportering.

2

Masterclass 2

Enviromental 1 dag

E’et i ESG

Overblik over de vigtigste udfordringer. Forståelse af den bredde der ligger i E’et, samt krav og standarder for rapportering. Vi dykker også ned i værdi- og forsyningskæder, indkøbs-og udbudspolitikker, og konkrete eksempler fra virksomheder og kommuner.

3

Masterclass 3

Social - 1 dag

S’et i ESG

Overblik over typiske udfordringer i at arbejde med virksomheders og organisationers sociale forhold. Hvad ligger der i DEI (diversity, equity & inclusion) og værktøjer til at lykkes med DEI. Overblik over krav til mål, målemetoder og beskrivelser.

ESG Due Diligence, med fokus på S med konkrete eksempler.

4

Masterclass 4

Governance - 1 dag

G’et i ESG

Ledelse, organisering og mål for governance. Ansvar for at beskrive og vurdere væsentlighed af IRO – impact, risk & opportunities. Ansvar for bæredygtighedsrapporting og ESG due diligence. Vigtigheden af både at have et compliance/rapporteringsfokus og et strategisk fokus på muligheder. Med konkrete eksempler.

Prisen for uddannelsen indeholder

 • 4 dages undervisning
 • Fuld forplejning
 • Kursusmaterialer
 • 8 ekspertoptagelser
 • Kursusbevis

Hvorfor vælge Bæredygtighedsuddannelsen

ESG står for Environmental, Social, and Governance (miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige faktorer). ESG er en ramme eller et sæt kriterier, som virksomheder og investorer bruger til at evaluere virksomhedens bæredygtighed og samfundsansvar.

Frem mod 2030 bevæger penge og regulering sig i retning af bæredygtighed. Det betyder, at økonomiske incitamenter og lov- og rapporteringskrav sætter nye retningslinjer for virksomheder og organisationer.

Det har betydning for, hvordan man gør klogt i at agere, prioritere og kommunikere både udadtil og indadtil.

Dette forløb af masterclasses og ekspertoptagelser giver deltagerne værktøjer til at udfylde rådgiverrollen ift. bæredygtighed både i egen og andres virksomheder. Hver masterclass behandler et af elementerne i ESG og kombinerer vigtige perspektiver og erfaringer fra eksperter og casevirksomheder.

Hvem deltager?

Masterclassen er for dig der arbejder med bæredygtighed, enten for din egen eller for andres virksomhed fx som rådgiver eller konsulent. Du kan også sidde i en anden position med ansvar for bæredygtighed:

 • Du har brug for at få lukket huller i egen viden om bæredygtighed
 • Du har brug for viden til at hjælpe kunder videre, også selvom du rådgiver indenfor et andet område end bæredygtighed
 • Du har brug for et sprog, få overblikket og sans for vigtige detaljer for at kunne tale med kunder eller vigtige samarbejdspartnere om bæredygtighed
 • Du har brug for at udvikle egen forretning og ydelser til at medtage bæredygtighedsaspekter
 • Du har brug for at kunne undgå greenwashing
 • Du har brug for at få styr på bæredygtighed og ESG på de indre linjer.

Det får du ud af uddannelsen

Når du deltager i denne uddannelse, får du ikke bare personlige kompetencer, men også færdigheder, som din virksomhed eller organisation kan få stor gavn af.

Dit personlige udbytte

 • Du bliver komfortabel med at ”tale sproget” for bæredygtighed og lærer at kommunikerer uden greenwashing

 • Kendskab til de mange centrale begreber og evnen til at forklare ”the why” for bæredygtighed på en kvantificerbar måde

 • Indsigt i værdikædeperspektiv og -ansvar og hvad det giver af krav til store virksomheder og SMV’er

 • Indsigt i både klima- og miljømål og målinger og det vigtige arbejde med cirkulær økonomi og biodiversitet

 • Indblik i hvad det vil sige at være en socialt bæredygtig arbejdsplads

 • Værktøjer til at arbejde med ligestilling, diversitet og inklusion

 • Overblik over og indsigt i, hvordan du kan understøtte god selskabsledelse og ESG Due Dilligence

 • Overblik over krav til bæredygtighedsrapportering

 • Netværk med andre som arbejder med bæredygtighed

Din virksomheds udbytte

 • En medarbejder der kan udforme en business case for bæredygtighed

 • En medarbejder der kan identificere risici og muligheder, som skal ligge til grund for en strategisk prioritering af virksomhedens bæredygtighedsstrategi, mål, indsatser og rapportering.

 • En medarbejder der har styr på, hvad der er omfattet af ESG – både de forskellige dele af miljømæssig bæredygtig, social bæredygtighed og god selskabsledelse

 • En medarbejder der kan fremme ligestilling, diversitet og inklusion

 • En medarbejder der har styr på hvordan i kommunikerer om jeres bæredygtighed uden greenwashing

 • En medarbejder der har styr på rapporteringskravene, inklusiv ESG Due Diligence

Har du spørgsmål?

Er du i tvivl om, hvorvidt denne uddannelse er noget for dig?

Så lad mig ringe dig op til en rådgivende samtale.

Lotte Foged
Commercial & Product Manager

lfo@mannaz.com
+45 4517 6235

Få uddannelsen ud til jeres medarbejdere

Med et virksomhedsinternt forløb vælger I et kursus eller en uddannelse fra vores brede portefølje. Forløbet afholdes kun for jeres medarbejdere og tilpasses jeres konkrete behov, ønsker og forretningsmæssige mål.

Mariann Illum Vendler
Relation Manager

miv@mannaz.com
+45 4517 6189

Mød dine undervisere

Uddannelse

Vi anbefaler også

Bæredygtighed NY PRIS

Transformation til større bæredygtighed

Lær at implementere bæredygtighed i din organisation på dette videregående kursus.
Kurset er en overbygning til uddannelsen og til dig ønsker en konkret fremgangsmåde til at gøre organisationen mere bæredygtig med tæt kobling til jeres strategi, kunder/brugere, omverden – og ikke mindst de resultater, som I ønsker at skabe.

2 dage 13.499 kr. ekskl. moms
Bæredygtighed NYHED

Biasbevidst Ledelse (Masterclass)

Træf bedre beslutninger med diversitet.
Den biasbevidste leder ved, at det er lederens mindset, der skal trænes, så der kan opøves en adfærd, som gør diversitet til den virksomme ingrediens. Deltag på kurset, og lær at mestre den nye ledelsesstil, der gør op med fordomme, stereotyper og vanemønstre, så du kan opnå endnu større succes.

3 dage 16.999 kr. ekskl. moms
Bæredygtighed NYHED

Diversitets- og inklusionsuddannelse – Bliv certificeret facilitator og rådgiver i DEI

Skab en fremtidssikret organisation med diversitet, ligestilling og inklusion.
Deltag på denne unikke uddannelse, og få fyldt din værktøjskasse med viden og konkrete strategier, så du kan lede og understøtte forankringen af diversitet og inklusion i din organisation. Dermed øger du trivslen, skaber bedre beslutningskraft og øger bundlinjen.

12 - 377 dage 49.999 kr. ekskl. moms
HR NYHED

HR’s rolle i arbejdet med ligestilling, diversitet og inklusion

Deltag på 2-dages kursus, og få værktøjer til at skabe større kønsbalance, diversitet og inklusion i din virksomhed/organisation.
Få viden, værktøjer og træning i at skabe et inkluderende arbejdsmiljø, hvilket bidrager til øget bundlinje, bedre trivsel og innovation. På kurset lærer du at kunne bruge diversitet og inklusion som drivkraft for medarbejdertilfredshed, bedre organisering og resultater.

2 dage 11.999 kr. ekskl. moms
Projektledelse NYHED

Bæredygtig projektledelse

Lær at navigere i begreber og krav indenfor bæredygtighed, og udvid dine projektlederkompetencer med nye vigtige værktøjer.
Lær at inkorporere bæredygtighed i dine projekter og få kendskab til den grundlæggende terminologi og nøglebegreber. Du får bl.a. styr på interessentanalyse, målformulering og planlægning fra et bæredygtigt perspektiv.

2 dage 10.999 kr. ekskl. moms

Mød vores kunder

The potential is people