Kurser

Mannaz Strategikonsulentuddannelse

Få værktøjer og metoder til at udvikle og implementere din organisations strategi
Varighed 8 dage
Sted København
Moduler 5 moduler
Sprog Dansk
Pris 41.999 kr.51.997 kr. ekskl. moms Spar 19%
Vælg startdato, eller se alle datoer:
19. sep 2024
København
Dansk
Ledige pladser
12. nov 2024
København
Dansk
Ledige pladser
Ledelse
Mannaz Strategikonsulentuddannelse

Deltag på Mannaz strategikonsulentuddannelse for ledere og konsulenter

Gennem et praksisorienteret forløb opbygger du en solid værktøjskasse og får en helhedsforståelse for strategiarbejdet, der er med til at I som organisation kan nå jeres mål.

På Mannaz’ Strategikonsulentuddannelse får du teori, værktøjer og træning i at planlægge dine strategiprocesser, udarbejde en strategisk analyse af jeres organisation og jeres omverden, udvikle jeres strategi samt hvordan du styrer implementeringen i mål med henblik på at opnå de ønskede resultater.

Du får også en indgående forståelse for facilitering og inddragende processer, lederunderstøttelse samt hvordan du sikrer forankring i organisationen og følger op på fremdriften.

Uddannelsens opbygning og indhold

Med denne kombination af vores fem strategimoduler får du fyldt hele din strategiværktøjskasse op.

Du lærer at komme hele vejen fra analyse over strategi til handling, så du og din virksomhed eller organisation opnår de bedste resultater.

Hele uddannelsens består af kurserne Strategiudvikling – fra analyse til strategi, Strategiimplementering – fra strategi til handling samt Strategikonsulentrollen – facilitering med en fremlæggelse af egen case som ”eksamen”. Køber du hele uddannelsen samlet, får du den til 41.999 kr. ekskl. moms – en besparelse på 19% ift. at købe hvert modul/kursus enkeltvis*.

Bemærk det er ikke muligt at tilmelde sig sidste modul Strategikonsulentrollen – facilitering som enkeltstående kursus.

Strategiudvikling – fra analyse til strategi

En god strategi har et solidt fundament af analyse og viser retning for årene, der kommer. Lær at komme i dybden med analyse og design af virksomhedens strategi.

Læs mere

Strategiimplementering – fra strategi til handling

Din strategi er færdiggjort, nedskrevet og klar – men hvordan får du den omsat til konkrete handlinger og målbare resultater? Få konkrete værktøjer og metoder til at implementere din virksomheds strategi.

Læs mere

Strategikonsulentrollen – facilitering

Facilitering er en del af mange strategikonsulenters og lederes hverdag. Og en succesfuld strategikonsulent eller leder af strategiprocesser behersker facilitering af involverende processer…..

Læs mere

i

*Kurserne skal bestilles samlet og afvikles inden for et år i den rækkefølge, der passer dig bedst. Såfremt du afmelder et af kurserne, vil du blive faktureret fuld pris på det kursus, du har deltaget på.

Hvem deltager på Strategikonsulentuddannelsen

Ledere, projektledere eller konsulenter, der ønsker at styrke deres kompetencer inden for udvikling, eksekvering og implementering af strategi.

Det får du ud af uddannelsen

Der er mange gode grunde til at tage Mannaz’ Strategikonsulentuddannelse. Du lærer de grundlæggende principper og værktøjer, som er nødvendige for at kunne styre og kunne udvikle, styre og implementere strategiprocesser på en effektiv og succesfuld måde.

Du får også mulighed for at arbejde og udvikle dine ledelseskompetencer, får værdifuld indsigt og perspektiver og lærer at arbejde med andre mennesker i en strategiskbaseret sammenhæng

Dit personlige udbytte

  • Helhedsforståelse for de grundlæggende metoder og effektive værktøjer i strategiarbejdet.

  • Sikre effektive processer og styringskoncepter der understøtter projektgrupper, styregrupper, organisation og ledelse.

  • Skabe større involvering og engagement omkring strategien.

  • Træning i at levere klare og levende strategiske budskaber.

  • Blive bedre til at eksekvere en strategi effektivt og målrettet.

Virksomhedens udbytte

  • En professionel strategikonsulent -leder, der effektivt kan styre og organisere strategiprocesser.

  • En målrettet strategikonsulent, der kan lede og sikre velgennemførte processer internt såvel som eksternt.

  • En leder eller nøglemedarbejder, som tilfører organisationen systematisk tilgang til forandringsprocesser med klare koncepter og værktøjer.

  • Undgåelse af de hyppigste – og dyre – faldgruber i forhold til implementering af ny strategi og forandringsprocesser.

  • Bedre forankring af strategier så I hurtigere kan nå de opstillede mål.

Har du spørgsmål?

Er du i tvivl om, hvorvidt dette kursus er det rigtige for dig?

Så lad mig ringe dig op til en rådgivende samtale.

René Fabricius Weichel
Commercial & Product Manager

rfw@mannaz.com
+45 4517 6140

Få kurset ud til jer

Med et virksomhedsinternt forløb vælger I et kursus fra vores brede portefølje. Forløbet afholdes kun for jeres medarbejdere og tilpasses jeres konkrete behov, ønsker og forretningsmæssige mål.

Mariann Illum Vendler
Relation Manager

miv@mannaz.com
+45 4517 6189

Mød dine undervisere

Client Director

Ofte stillede spørgsmål

Herunder kan du få svar på nogle af de spørgsmål, vi ofte får i forbindelse med Strategikonsulentuddannelsen.

Hvorfor vælge Mannaz Strategikonsulentuddannelse?

Der er flere gode grunde til at tage en strategikonsulentuddannelse. Du vil ved denne strategikonsulentuddannelse lære de grundlæggende principper og værktøjer, som er nødvendige for at kunne udvikle, styre og implementere strategiprocesser på en effektiv og succesfuld måde.

Du vil på uddannelsen få muligheden for at arbejde og udvikle dine ledelseskompetencer, og få værdifuld indsigt og perspektiver samt lære at arbejde med andre mennesker i en strategiskbaseret sammenhæng.

Skal modulerne til Strategikonsulentuddannelsen tages i en bestemt rækkefølge?

Vi anbefaler, at du starter med kurset i Strategiudvikling efterfulgt af Strategi implementering. Det sidste modul Strategikonsulentrollen – facilitering vil altid følge efter Strategi implementeringskurset. Det sidste modul kan ikke tilmeldes som enkeltstående kursus.

Hvor lang tid skal der gå mellem de enkelte moduler i Strategikonsulentuddannelse?

Vi anbefaler, at der minimum går 1-2 måneder mellem de enkelte moduler i din Strategikonsulentuddannelse. På den måde kan du nå at få de nye kompetencer i spil i den hverdag, før du går videre til næste modul.

Vi anbefaler også, at du højst er 1 år om at gennemføre uddannelsen.

Henvender uddannelsen sig til specielle brancher og/eller strategiprocestyper?

Uddannelsen henvender sig til alle brancher og alle strategiprocestyper. Der tages udgangspunkt i et generelt tankesæt, som alle der arbejder med strategier kan gøre brug af. De værktøjer og teknikker, som vi arbejder med, er specielt udarbejdet til brug inden for alle områder af strategiudvikling og implementering.

Hvad er en strategi?

En strategi er en langsigtet plan, som er er udviklet til at føre organisationen frem mod et fælles defineret mål. Strategien beskriver, hvordan vi kommer hen til målet i form af strategiske fokusområder samt gør baggrunden for de valg vi har truffet klar. Strategien bør fungere som et ledelsesværktøj for organisationen, som både sætter retning og motiverer. Strategien anvendes også i forbindelse med at træffe beslutninger. Foruden mål og strategiske fokusområder (indsatsområder) indeholder strategien ofte komponenter som en vision, mission og værdier. Strategien kan nedbrydes i bl.a. projekt- og handlingsplaner

Hvilke strategimodeller er de mest populære?

Der findes en række populære strategimodeller, hvoraf nogle af de mest kendte er Strategy Mapping (Kaplan og Norton), Playing to Win (Lafley og Martin) og Must Win Battles (Killing og Malnight). På Mannaz’ strategiuddannelse besøger vi dem alle, men vi har et særligt fokus på Strategi Mapping (strategikortet). Herudover anvender vi en række analysemodeller på forløbet.

Hvorfor skal organisationen have en strategi?

En organisation kan have gavn af en strategi med henblik på at have en fælles forståelse af situationen, herunder muligheder og udfordringer. Samtidig skal strategien gerne opsætte fælles mål og udstikke en retning for organisationen. En strategi kan bruges til at have fælles fokus og prioriteringer i form af valg og fravalg for organisationen. Man kan sige, at en strategi kan gøre forskellen mellem at handle proaktivt (selv sætte retningen) eller reaktivt. En strategi og de strategiske indsatsområder skal være noget, der flytter organisationen fremad. Og så skal en strategi også gerne være motiverende for både ledelse og medarbejdere.

Hvad laver en strategikonsulent/leder?

Uanset om man er intern- eller ekstern strategikonsulent består en stor del af arbejdet med at facilitere processer, lave den strategiske analyse, udvikle strategien og implementere den. Dette inkluderer at analysere virksomhedens interne og eksterne miljø, identificere styrker og svagheder, evaluere konkurrenceforhold og foreslå strategiske initiativer. Strategikonsulenter kan også hjælpe med at facilitere strategiske workshops, lede diskussioner om virksomhedens vision og mission, og sikre, at alle niveauer af organisationen forstår og arbejder mod de overordnede strategiske mål. De kan også være involveret i evalueringen af strategiens effektivitet og justere den i overensstemmelse hermed.

Kurser

Vi anbefaler også

Mød vores kunder

The potential is people