Kurser

Strategisk Lederuddannelse - for erfarne ledere

Virkelighedsnær sparring på dit lederskab og fokus på strategisk ledelse
4.5/5.0 tilfredshed
Baseret på 20 anmeldelser
Varighed 11 dage
Sted Helsingør, Roskilde
Moduler 5 moduler
Sprog Dansk
Pris 89.999 kr. ekskl. moms
Vælg startdato, eller se alle datoer:
14. nov 2024 - 29. aug 2025
Helsingør, Roskilde
Dansk
Ledige pladser
20. jan - 5. sep 2025
Helsingør, Roskilde
Dansk
Ledige pladser
Ledelse
Strategisk Lederuddannelse - for erfarne ledere

Selv de dygtigste ledere kan blive bedre

Styrk din kompetence til at lede i en foranderlig verden. Deltag på en ambitiøs lederuddannelse, der integrerer tre afgørende dimensioner i din ledelse:

 • Dine forretningsresultater
 • Din lederrolle og
 • Din personlige udvikling.

Nu – som aldrig før – er der behov for erfarne ledere med styr på professionelle virkemidler og personlige styrker. Ledere, der får organisationer og mennesker sikkert igennem uforudsigelige forandringer og udfordringer, bl.a. ved at sikre en stærk drift.

Det kræver af dig som leder at du:

 1. Kan tænke strategisk i med- og modvind, og at du har styr på dine professionelle virkemidler
 2. Kan holde et roligt fokus på at udvikle dig og din organisation ud fra stærke værdier og personlig gennemslagskraft

 

 

“Jeg har mødt rigtig mange mennesker på forløbet, som har haft et kæmpe engagement og en enorm vilje til at dele ud af deres viden og erfaring. Det har skabt et utroligt inspirerende og udviklende forum. Gennem 360-graders målingen har jeg fået input fra dem i min nære virkelighed. Samtidig har jeg fået lov til at se både mig selv og min organisation gennem undervisernes og andre lederes øjne. Rent personligt har min deltagelse givet mig stor energi og glæde – selvom det også har været hårdt og udfordrende. I dag er jeg blevet en mere opmærksom og forhåbentligt også en bedre leder.”
Sine Søgaard Jeppesen, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

På uddannelsen arbejder du med

Management

 • Lederen som manager
 • Den forretningsmæssige kerneopgave
 • Strategitænkning og -modeller
 • Strategisk fokus og eksekveringsplan
 • Commitment til strategien, herunder effektiv kommunikation og gennemslagskraft
 • Perfomance management
 • Feedback på 360-graders måling

Leadership

 • Ledelse under pres
 • Teamroller, teamdynamik og teamledelse
 • Inspirerende og motiverende ledelse
 • Facilitering
 • Ledelse af over- og underperformere
 • Forandringsledelsesmodeller
 • En samlet ledelsesmodel

Personal

 • 15FQ+ test
 • Magt og værdier/etik
 • Tillid og tryghed (”secure base leadership”)
 • Løbende feedback
 • Refleksion
 • Coaching
 • At fastholde sin udvikling: den refleksive leder

Uddannelsens moduler

Programmet løber over ca. et år og er nøje tilrettelagt med afsæt i de ledelsesmæssige dilemmaer, der er en del af hverdagen på dit ledelsesniveau. Du bliver inspireret af ny teoretisk viden og globale tendenser, ligesom du får nye perspektiver på din lederrolle gennem sparring med og feedback fra konsulenter og de øvrige erfarne ledere på holdet.

Indholdet på modulerne er fast, men dybden i de enkelte temaer afstemmes med holdets interesser, aktuelle udfordringer og resultaterne fra 360-graders målingerne.

Modul 1

2 dage: Kick-off
 • Din 360-graders måling gennemgås
 • Din personlige handlingsplan

Modul 2

2 dage: Personal/Leadership
 • Strategisk fokus og forretningsforståelse
 • Tillid, magt og etik
 • Kommunikation og gennemslagskraft
 • Feedback

Modul 3

3 dage: Management/Leadership
 • Performance management
 • Ledelse i kompleksitet
 • Teams og teamledelse

Modul 4

2 dage: Leadership
 • Forandringsledelse
 • Inspirerende ledelse
 • Mødeledelse/facilitering
 • Innovationsledelse
 • Coaching

Modul 5

1 dag: Netværksdag
 • Sparring med din netværksgruppe
 • Inspiration til at fortsætte netværket

Modul 6

2 dage: Personal
 • Feedback på din 15FQ test
 • Refleksiv ledelse
 • Lederens handlekompetence
i

Praktisk gennemførelse

Sådån foregår din uddannelse

På Strategisk Lederuddannelse videreudvikler du dine strategiske og forretningsmæssige ledelseskompetencer, samtidig med at du får ny inspiration og sparring fra konsulenter og netværk.

Målinger giver et solidt grundlag
Programmet starter med en 360-graders måling. Målingen bruges som udgangspunkt for en personlig udviklings- og handleplan. Programmet afsluttes med en 15FQ+ test til afdækning af emotionel intelligens i ledelsesregi.

11 intense dage i løbet af et år
Programmet løber over 11 intense undervisnings- og træningsdage, netværksdag og coachingsessions fordelt over et år. Selve forløbet starter med et kick-off-modul, hvorefter der følger fire moduler, der i et dynamisk flow skaber fokus på henholdsvis Management, Leadership og Personal, som indholdsmæssigt dækker de tre områder fra 360-graders målingen.

Du skal regne med en forberedelsestid på ca. 1-1,5 dag mellem hvert modul samt aktiviteter i form af hjemmeopgaver og møder med egne medarbejdere, chef, mentor eller lignende.

Cases, dilemmaer og action learning
På modulerne træner du aktivt og bliver udfordret på dine ledelseskompetencer inden for konkrete ledelsesmæssige opgaver, dilemmaer og udfordringer baseret på virkelighedsnære cases og action learning principper. Du skal være klar til at give og modtage feedback med det formål at udvikle dig selv og dine deltagerkolleger.

Som hold bruger I således hinanden aktivt til sparring, feedback, erfaringsudveksling, reflekterende teams m.v. Alle deltagere bliver medlemmer af en gennemgående udviklingsgruppe

Individuel afslutningssamtale
På afslutningsmodulet får du individuel feedback på din 15FQ+ test med fokus på forbedringer og nye indsatsområder. Dertil samles trådene, og der tjekkes op på dine overordnede succesmål.

Prisen for uddannelsen indeholder

 • 11 dages undervisning
 • 1 netværksdag
 • 6 dage med overnatning
 • 360° Leadership Profile – Advanced med feedback
 • Option på 1 telefonisk sparring/coaching i løbet af forløbet
 • Sidst i forløbet gennemføres en 15FQ+ test til afdækning af emotionel intelligens i ledelsesregi
 • Kursusmateriale
 • Fuld forplejning
 • Kursusbevis
 • Mulighed for tilkøb af individuel coaching

Hvem deltager på Strategisk Lederudannelse?

Forløbet er for erfarne ledere med personaleansvar.

Du kender og behersker de grundlæggende ledelsesværktøjer, men vil gerne udfordre og styrke dig selv i forhold til medarbejdere, organisation og forretningsmæssige resultater.

Du søger seriøs ledertræning og –udvikling, der kan inspirere, forny og optimere din daglige ledelse.

Det får du ud af uddannelsen

Når du deltager i denne uddannelse, får du ikke bare personlige kompetencer, men også færdigheder, som din virksomhed eller organisation kan få stor gavn af.

Dit personlige udbytte

 • Nye perspektiver på strategi- og forretningsudvikling

 • Fornyet inspiration og styrket evne til at lede og motivere

 • Målbare forretningsmæssige resultater

 • Øget integritet og autenticitet som person og som leder

 • Øget performance

 • Opnåelse af fastsatte, personlige mål i forløbet

 • Solidt netværk med erfarne ledere fra andre branche

Din virksomheds udbytte

 • Målbare forretningsmæssige resultater

 • En mere målrettet og fokuseret leder

 • Effektiv organisering og udnyttelse af kompetencerne

 • Ny inspiration og perspektiver på lederrollen

 • Strategiske lederkompetencer

 • Øget performance og forretningsmæssig vækst

 • En leder med øget organisatorisk værdi, indsigt og handlekraft

“Arbejdet med egne cases og konsulenternes inddragelse af praksiseksempler skabte en meget virkelighedsnær ramme. Jeg fik allerede tidligt i forløbet sat den nye viden i spil, da jeg sideløbende med min deltagelse udviklede på en teamstrategi. Her kunne jeg afprøve hands-on redskaberne fra strategimodulet, samtidig med at jeg fik kompetent sparring fra konsulenterne. Alt i alt har det været en spændende rejse, som har løftet både mit team og mine ledelseskompetencer.”
Jens Antonsen, Novo Nordisk A/S

Har du spørgsmål?

Er du i tvivl om, hvorvidt denne uddannelse er noget for dig?

Så lad mig ringe dig op til en rådgivende samtale.

René Fabricius Weichel
Commercial & Product Manager

rfw@mannaz.com
+45 4517 6140

Få uddannelsen ud til jeres medarbejdere

Med et virksomhedsinternt forløb vælger I et kursus eller en uddannelse fra vores brede portefølje. Forløbet afholdes kun for jeres medarbejdere og tilpasses jeres konkrete behov, ønsker og forretningsmæssige mål.

Mariann Illum Vendler
Relation Manager

miv@mannaz.com
+45 4517 6189

Mød dine undervisere

Undervisningen bliver varetaget af et team af erhvervspsykologer og managementkonsulenter med solid praktisk og teoretisk ledererfaring. Du møder undervisere med stor indsigt i organisatoriske, ledelsesmæssige og psykologiske problemstillinger.

Der er gæsteforelæsere undervejs, når I dykker ned i emner såsom bæredygtig ledelse, strategiimplementering og digital transformation.

Associated Consultant
Client Director
Client Director
Uddannelse

Vi anbefaler også

Ledelse

Ledelse af ledere

Opnå dine resultater ved at lede gennem ledere .
Ledelse af ledere adskiller sig væsentligt fra ledelse af medarbejdere. På kurset arbejder du bl.a. med at skabe en effektiv ledergruppe, fremme bedre præstationer og resultater samt udnytte dine egne styrker bedre. Kurset indeholder en 360-graders ledermåling.

3 dage 24.999 kr. ekskl. moms
Bæredygtighed NYHED

Diversitets- og inklusionsuddannelse – Bliv certificeret facilitator og rådgiver i DEI

Skab en fremtidssikret organisation med diversitet, ligestilling og inklusion.
Deltag på denne unikke uddannelse, og få fyldt din værktøjskasse med viden og konkrete strategier, så du kan lede og understøtte forankringen af diversitet og inklusion i din organisation. Dermed øger du trivslen, skaber bedre beslutningskraft og øger bundlinjen.

12 dage 49.999 kr. ekskl. moms
Ledelse

Mannaz Lederuddannelse

Få styr på den grundlæggende teori og praksis.
På denne grundlæggende lederuddannelse får du styr på teori og praksis. Du bliver udfordret, styrket og får skabt et solidt fundament for dit lederskab. Samtidig opbygger du et aktivt ledernetværk med ligesindede.

10 dage 59.999 kr. ekskl. moms
Ledelse

Mannaz Offentlige Lederuddannelse

Systemisk anerkendende ledelse i teori og praksis.
Opbyg dit ledelsesmæssige fundament på baggrund af en systemisk tilgang til ledelse, der styrker din egen og din organisations handlekraft. Styrk din kommunikation, dine procesfærdigheder og dine relationer i din organisation, så du opnår bedre resultater.

12 dage 49.999 kr. ekskl. moms
The potential is people