Kurser

Mannaz Lederuddannelse

Få styr på den grundlæggende teori og praksis
4.7/5.0 tilfredshed
Baseret på 144 anmeldelser
Varighed 10 dage
Sted Aarhus, København
Moduler 6 moduler
Sprog Dansk
Pris 59.999 kr. ekskl. moms
Vælg startdato, eller se alle datoer:
1. maj - 29. nov 2024
København
Dansk
Udsolgt
27. aug 2024 - 25. feb 2025
Aarhus, København
Dansk
Ledige pladser
Ledelse
Mannaz Lederuddannelse

Styrk din lederrolle

På Mannaz Lederuddannelse får du konkrete ledelsesværktøjer, sparring på dine ledelsesudfordringer og bliver inspireret af de nyeste ledelsesteorier.

Du arbejder med ledelse i praksis og bliver trænet i, hvordan du gør mål til handlinger og kommunikerer dem til dine medarbejdere.

Undervejs i lederuddannelsen opbygger du et aktivt ledernetværk med de øvrige deltagere.

 

“Mit uddannelsesforløb hos Mannaz har været meget praktisk orienteret, hvilket klart var en fordel. Jeg kunne inkludere mit arbejde med implementeringen af strategien i selve forløbet. Det sparede mig for en del tid, fordi jeg fik værdifuld sparring og gode råd baseret på konkrete erfaringer både af underviseren og de andre ledere på holdet.”
Søren Husted, Regionschef hos AP Pension

På uddannelsen arbejder du med:

 • At udvikle dine lederkompetencer i et trygt og udfordrende forum
 • Klassiske ledelsesværktøjer og konkrete ledelsesmæssige udfordringer
 • Feedback, coaching, motivation og metoder til at skabe følgeskab
 • Strategiske udviklingsprocesser, herunder kommunikation og eksekvering
 • Nye tendenser og effektive ledelsesmetoder
 • Værdier, følelsesmæssig intelligens og lederstile
 • Forståelse og indsigt i strategisk ledelse – at drive forretning i en foranderlig verden
 • Forandringsmodeller, forandringshastighed og agile organisationer

Uddannelsens moduler

Mannaz Lederuddannelse er en praktisk orienteret uddannelse bygget op omkring fem moduler, som kan ses på modellen nedenfor. Uddannelsen er baseret på aktiv involvering og træning i forhold til den virkelighed, som du og din virksomhed befinder sig i.

Cases, gruppearbejde, øvelser og opgaver på uddannelsen indeholder direkte brugbar viden. I praksis spiller de enkelte elementer sammen i et flow, hvor aktiviteter, opgaver og indsigter giver mulighed for at arbejde intensivt med refleksion, vidensdeling, træning og erfaringsudveksling.

Hør en af vores undervisere fortælle om Mannaz Lederuddannelse

 

 

 

 

 

1

Opstart

Lederportræt og MBTI-test

Mannaz Lederuddannelse starter med Lederportrættet, som er en individuel samtale mellem dig og underviser/erhvervspsykolog.

Portrættet tegner et billede af din nuværende lederrolle, dine udfordringer samt dine forventninger til udbyttet af lederuddannelsen.

Du får endvidere en tilbagemelding på personprofilen MBTI trin II og dit ledelsesprojekt igangsættes.

2

Modul 1

Dit ledelsesansvar

På modul 1 sætter vi fokus på, hvad ledelsesansvaret betyder, og hvilke vilkår du har for at bedrive ledelse.

Vi arbejder med dilemmaledelse, forandringshastighed og agile organisationer og ser nærmere på, hvordan man kan arbejde med strategi og skabe handling i en verden i forandring.

3

Modul 2

Ledelse og følgeskab

På modul 2 sætter vi fokus på ledelse og følgeskab, og vi beskæftiger os bl.a. med dine værdier, styrker og udfordringer.

Du får nogle effektive værktøjer til, hvordan du bedst sætter rammer, kommunikerer, motiverer og skaber følgeskab.

På modulet træner vi konkrete ledelsesmæssige udfordringer hentet fra din ledelseshverdag.

4

Modul 3

At skabe resultater gennem andre

På modul 3 vender vi blikket mod at skabe resultater gennem andre.

Vi arbejder med lederspejlet, der i al beskedenhed er verdens bedste feedbackproces. Inden modulet har dine medkursister indhentet feedback fra din organisation på områder, som du selv har defineret.

Vi bruger feedbacken til at lave hypoteser om dig, din rolle og organisation, der kan hjælpe dig til nye indsigter, perspektiver og handlemuligheder. Derudover arbejder vi med ledelse af teams – herunder gruppers udvikling samt dynamik og facilitering af grupper.

5

Modul 4

Ledelsessimulator

Modul 4 er en todages ledelsessimulator, hvor du inviteres ind i en fiktiv organisation med reelle og nærværende ledelsesudfordringer.

Vi kommer omkring temaer såsom strategi, eksekvering, forandring, distanceledelse, digitalisering, kommunikation, trivsel, personaleledelse m.m.

Modulet samler op på de foregående moduler, og du får mulighed for at prøve teorien af i praksis, diskutere centrale ledelsesdilemmaer, og mest af alt får du prøvet dig selv af i en tryg og fortrolig ramme.

6

Projektdagen

Dit ledelsesprojekt

Under hele lederuddannelsen forventes det, at du arbejder med et selvvalgt ledelsesprojekt, som relaterer sig til en konkret opgave i din virksomhed. Ledelsesprojektet er et stykke ledelse, som du alligevel skal arbejde med i din organisation, og som du vælger at give ekstra opmærksomhed på uddannelsen gennem både teori, refleksion og handling.

Uddannelsen afsluttes med, at du afleverer en mindre skriftlig opgave om dit ledelsesprojekt, som underviseren og de øvrige deltagere giver feedback på.

Som afslutning på uddannelsen afleverer du en mindre skriftlig opgave om dit ledelsesprojekt på projektdagen, som du har arbejdet med under uddannelsen. Du fremlægger dit projekt for de øvrige deltagere og får feedback. Efter uddannelsen får du et uddannelsescertifikat.

7

Mellem modulerne

Action Learning-grupper

Mellem modulerne mødes du og de andre deltagere i Action Learning-grupper, hvor I sammen løser opgaver, arbejder med jeres ledelsesprojekt, sparrer og reflekterer, hvilket er med til at opbygge en stor fortrolighed i jeres netværk.

Prisen for uddannelsen indeholder

 • Lederportræt – 1,5 times individuel samtale med underviser/erhvervspsykolog
 • MBTI® Step II™ – Personlighedsanalyse
 • 9 undervisningsdage (4×2) samt 1 dag med projektfremlæggelse
 • 3 netværksgruppemøder
 • Fuld forplejning
 • Kursusmateriale
 • Bøger om ledelse, artikler mv.
 • Involvering af egen organisation
 • Uddannelsesbevis
 • Mulighed for tilkøb af individuel coaching
 • Et netværk med ligestillede ledere

Hvem deltager på Mannaz Lederuddannelse?

Mannaz Lederuddannelse er for dig, som har min. ½ års erfaring som leder eller har erfaring fra en rolle som uformel leder.

Du har behov for nogle effektive ledelsesværktøjer, sparring på din lederrolle og ny inspiration, der kan styrke dig i hverdagens ledelsesudfordringer.

Det får du ud af uddannelsen

Når du deltager i denne uddannelse, får du ikke bare personlige kompetencer, men også færdigheder, som din virksomhed eller organisation kan få stor gavn af.

Dit personlige udbytte

 • At tage lederrollen på dig med resultatskabelse for øje

 • At anvende både klassiske og de nyeste ledelsesmetoder

 • At placere din afdelings indsats i en større strategisk sammenhæng

 • At lede i forhold til en vision

 • At skabe motivation og følgeskab

 • At lede udviklings- og forandringsprocesser

 • At have fokus både på individet og på afdelingens samlede performance

Din virksomheds udbytte

 • En leder med opdateret viden om nye tendenser og effektive ledelsesmetoder

 • En leder med konkrete og direkte anvendelige ledelsesværktøjer

 • En leder med et solidt ledelsesmæssigt fundament til at sætte mål, retning og skabe resultater

 • En leder der er bevidst om sin egen lederrolle og ledelsesadfærd

 • En leder der agerer situationsbestemt i forhold til gruppe og individ

 • En leder der driver en forandringsproces og håndterer de menneskelige reaktioner

Har du spørgsmål?

Er du i tvivl om, hvorvidt denne uddannelse er noget for dig?

Så lad mig ringe dig op til en rådgivende samtale.

René Fabricius Weichel
Commercial & Product Manager

rfw@mannaz.com
+45 4517 6140

Få uddannelsen ud til jeres medarbejdere

Med et virksomhedsinternt forløb vælger I et kursus eller en uddannelse fra vores brede portefølje. Forløbet afholdes kun for jeres medarbejdere og tilpasses jeres konkrete behov, ønsker og forretningsmæssige mål.

Mariann Illum Vendler
Relation Manager

miv@mannaz.com
+45 4517 6189

Mød dine undervisere

På Mannaz Lederuddannelse møder du kompetente og erfarne undervisere med stor teoretisk indsigt og praktisk erfaring med ledelse- og organisationsudvikling. De er ikke bare undervisere, de bruger også deres færdigheder som ledelseskonsulenter og rådgiver i både offentlige og private virksomheder.

Associated Consultant
Client Director
Associated Consultant
Associated Consultant
Uddannelse

Vi anbefaler også

Ledelse

Mannaz Offentlige Lederuddannelse

Systemisk anerkendende ledelse i teori og praksis.
Opbyg dit ledelsesmæssige fundament på baggrund af en systemisk tilgang til ledelse, der styrker din egen og din organisations handlekraft. Styrk din kommunikation, dine procesfærdigheder og dine relationer i din organisation, så du opnår bedre resultater.

12 dage 49.999 kr. ekskl. moms
Ledelse

IDA Lederuddannelse

En STEM-lederuddannelse for dig med en ingeniør- eller specialistbaggrund.
Styrk dit personlige lederskab og dine ledelseskompetencer gennem et dynamisk lederudviklingsforløb. På denne grundlæggende lederuddannelse tager vi udgangspunkt i din hverdag som leder og i din lederrolle. Det er et krav, at du har en baggrund som ingeniør eller at dit team består af ingeniører og specialister.

6 dage 32.999 kr. ekskl. moms
Leadership Development New title

Leadership Programme

Develop your leadership skills in a safe environment with likeminded peers. This programme is for leaders at all levels in the organisation, with a minimum of 2 years´ experience of people management.
Future leadership calls for authenticity and an ability to create a developing environment for your team members. This programme will support your journey towards becoming the leader you want to be for yourself, your team, and your business.

8 dage 39.999 kr. ekskl. moms
Ledelse

Det uformelle lederskab

Opnå mandat og opbakning til at få succes som uformel leder.
Bliv bevidst om din egen rolle som leder uden formelt ledelsesansvar. Få inspiration og værktøjer til at udfylde din rolle, opnå indflydelse og få sikret mandat, så du når de resultater, du har ansvaret for at nå.

3 dage 17.999 kr. ekskl. moms
Ledelse

Dit personlige lederskab

Kend dit fundament som leder, og opnå større succes i din lederrolle.
Selvindsigt er afgørende for, om du er en god leder. Lær dig selv og dine personlige ressourcer bedre at kende, så du opnår følgeskab, engagement og bedre relationer med dine medarbejdere.

2 dage 11.999 kr. ekskl. moms
Ledelse

Agil ledelse

Bliv bedre til at lede agile teams og organisationer.
Få en mere dybdegående forståelse af, hvad agil ledelse egentlig er. Du vil på kurset få lejlighed til at træne en række ledelsesværktøjer, som du efterfølgende kan bruge til at styrke din daglige ledelse.

2 dage 12.999 kr. ekskl. moms

Mød vores kunder

The potential is people