Ledelse

Kurser i Situationsbestemt ledelse

Lær at motivere dine medarbejdere og teams ud fra deres færdigheder og modenhed.

Kurser i hele landet!

Hvad er
Situationsbestemt ledelse

Situationsbestemt ledelse er en ledelsesstil, der indebærer, at ledere tilpasser deres tilgang og adfærd baseret på de specifikke situationer, de står overfor, og de medarbejdere, de arbejder med. Denne tilgang anerkender, at der ikke er en “one-size-fits-all” ledelsesmetode, der fungerer i enhver situation, og at effektiv ledelse kræver fleksibilitet og tilpasningsevne.

I situationsbestemt ledelse fokuserer ledere på at analysere den aktuelle situation, herunder opgavens kompleksitet, medarbejdernes færdigheder og motivation samt andre relevante faktorer. På baggrund af denne analyse vælger lederen den mest hensigtsmæssige ledelsesstil.

Mød vores kunder

Har du brug for hjælp eller personlig rådgivning?

Hvis du har spørgsmål til vores kurser eller uddannelser, så lad mig hjælpe dig.

René Fabricius Weichel
Commercial & Product Manager

rfw@mannaz.com
+45 4517 6140

Vi fik kurset på kontoret i Esbjerg og København

“Vi fik afholdt et kursus for 12 ledere på vores kontorer i København og Esbjerg. Det sikrede os det samme faglige niveau og gjorde super nemt for os og vores medarbejdere at deltage.”

Mariann Illum Vendler
Relation Manager

miv@mannaz.com
+45 4517 6189

Mød vores undervisere

Associated Consultant

FaQ om
Situationsbestemt ledelse

Situationsbestemt ledelse blev først introduceret af Paul Hersey og Kenneth Blanchard i deres bog “Management of Organizational Behavior: Utilizing Human Resources” fra 1969 og har siden fået stor indflydelse på ledelsespraksis verden over.

Teorien blev udviklet ud fra hovedargumentet, at der ikke blot findes én ledelsesstil og dermed heller ikke en rigtig måde at lede på. Situationsbestemt ledelse er blevet et vigtigt ledelsesværktøj, som giver lederen 4 forskellige ledelsesstile at tage udgangspunkt i, når de skal lede en succesfuld organisation og arbejdsplads

Hvad er fordelene ved situationsbestemt ledelse?

Når du har fået de helt rigtige redskaber til at drage det fulde udbytte af situationsbestemt ledelse, så er du bedre klædt på til at skabe rammerne om en bedre arbejdskultur og medarbejdertrivsel – og kan i højere grad øge medarbejdernes motivation og engagement. Det kan i sidste ende lede til, at I som team opnår bedre resultater, samt mere effektivitet i organisationen.

Du vil få en langt bedre forståelse for dine medarbejdere – og det er en stor fordel ved situationsbestemt ledelse, når du vil spille alle medarbejderne gode. Dermed øges også fastholdelsen af medarbejderen, fordi du altid vil sørge for at medarbejderens behov matcher den udvikling de har i jobbet.

Hvorfor er det vigtigt at kunne mestre situationsbestemt ledelse?

Situationsbestemt er mere relevant end nogensinde – og er en meget effektiv metode, når du skal have et fleksibelt og agilt værktøj til at håndtere og lede i en dynamisk hverdag og en dynamisk arbejdsplads.

Det er desuden vigtigt, at du som leder er bevidst om dine egne styrker og svagheder, så du også er på forkant med, hvordan du skal påvirke din egen ledelse i forskellige situationer.

De mest kendte ledelsesstile

Instruerende ledelse: Når medarbejderne har begrænset erfaring eller færdigheder, anvender lederen en mere direktiv tilgang, der indeholder klare instruktioner og retningslinjer.

Støttende ledelse: Når medarbejderne har nogle færdigheder, men mangler selvtillid eller motivation, tilbyder lederen støtte og opmuntring for at hjælpe dem med at udføre deres opgaver mere effektivt.

Deltagende ledelse: Når medarbejderne har en vis erfaring og er motiverede, inddrager lederen dem i beslutningsprocessen og skaber et mere samarbejdende miljø.

Delegerende ledelse: Når medarbejderne er kompetente og motiverede, giver lederen dem en høj grad af autonomi og ansvar for at tage beslutninger og udføre opgaver.

The potential is people