Hvad er Buurtzorg

Buurtzorg-modellen er en holistisk hjemmeplejemodel, der sætter patienten, selvbestemmelse og livskvalitet i centrum. Modellen er baseret på små selvorganiserede og lokalt forankrede sundhedsteams, som sørger for personlig, social og klinisk støtte til ældre mennesker i egne hjem.

Teams
×

Introduktion til Buurtzorg

Buurtzorg betyder “lokal-omsorg” og er en Hollandsk non-profit virksomhed, der har udmærket sig som årets bedste arbejdsplads 4 år i træk. På blot ti år har virksomheden fået en dominerende position på markedet inden for hjemmesygepleje.

Virksomheden har skabt stor international opmærksomhed, da hjemmeplejen i mange lande ofte er forbundet med store udgifter, der ikke helt tilsvarer kvaliteten/effektiviteten. Arbejdsklimaet er ofte presset for både medarbejdere og borgere, og det er svært at rekruttere medarbejdere.

Buurtzorg er i dag udbredt i hele Holland og omfatter mere end 10.000 sygeplejersker og 100.000 patienter.

Læs mere om manden bag Buurtzorg, Jos de Blok

Buurtzorg-modellen

Buurtzorg-modellen er en holistisk hjemmeplejemodel, der sætter patienten, selvbestemmelse og livskvalitet i centrum. Modellen er baseret på små selvorganiserede og lokalt forankrede sundhedsteams, som sørger for personlig, social og klinisk støtte til ældre mennesker i egne hjem.

Buurtzorg anvender højest 8% på administration og ledelse, hvilket skal sammenlignes med op til 19-24% i traditionelt dansk, offentlig forvaltning. Eller med andre ord, mindre end en tredjedel af, hvad vi i Danmark bruger.

Modellen har haft en dokumenteret positiv effekt på både patienter, medarbejdertrivsel og bundlinje – og har spredt sig fra hjemmepleje til en lang række andre områder såsom mental sygdom og rengøring.

Læs mere om effekten

En ny model til teams, ledelse og helhedsorienteret pleje​

Buurtzorg har fokus på at levere hjemmepleje af høj kvalitet med stærke, motiverede teams. Med udgangspunkt i Buurtzorg-modellen organiserer sygeplejersker selv arbejdet i selvstyrende teams. Modellen bliver også omtalt som ”kaffe først”, da den først og fremmest fokuserer på nærvær og omsorg​.

Mannaz og Buurtzorg hjælper organisationer til at etablere og implementere en helhedsorienteret kvalitetsbevidst pleje og omsorg med udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker og ressourcer, inklusion af borgerens netværk og høj personkontinuitet mellem borger og medarbejder. Med udgangspunkt i dette har vi udviklet en parathedsmodel for den danske hjemme- og sygepleje.​

Hør mere om Buurtzorg-modellen

Buurtzorg i verden

På internationalt plan har Buurtzorg-metoden vundet udbredelse. Den er implementeret verden over og er nu til stede i 24 lande, bl.a. USA, Tyskland, Japan, Brasilien og Taiwan. Der er også stor interesse for modellen i Danmark, som i disse år står over for nogle af de samme udfordringer, som Holland gjor

Buurtzorg i dansk kontekst

Mannaz har hjulpet teams og plejepersoner i det offentlige med udvikling af samarbejde og ledelse. Derfor forstår vi, at en dansk Buurtzorg-model skal kunne favne visitering, plejelov og økonomisk rammesætning for at kunne fungere effektivt.​

Hør mere

Effekt og kompetencer

Effekt

Her er nogle af de mange fordele, som hjemmeplejen i Holland har opnået efter udbredelsen af Buurtzorg-modellen.

 • Sygefravær: Lavere sygefravær hos sygeplejersker​
 • Kvalitet: Færre UHT hos borgeren​
 • Borgertilfredshed: 9,1/10​
 • Rekruttering: Forbedring i rekruttering​
 • Motivation: Højeste medarbejdertilfredshed (‘Best Employer of the Year’ x 5)​

Læs mere

Buurtzorg-værdier​

På baggrund af Mannaz´ erfaring med offentlige organisationer har vi sammen med Buurtzorg identificeret 4 værdier:​

 • Kontinuitet, stabilitet og nærvær ​i relationerne
 • Inddragelse af borgeren og borgerens eget netværk i plejen​
 • Tillid, tryghed og tilfredshed hos borgerne og deres pårørende​
 • Kvalitet og faglighed i velfærdsarbejdet​


Kom videre med Buurtzorg-metoden

Kerneprincipper

De 3 kerneprincipper i Buurtzorg-organisationer​:

 • Selvorganiserende små teams med max 12 personer​
 • Faglige kompetencer i teamet 70%+​
 • Smart IT​


Er I klar til Buurtzorg?

Buurtzorg-kompetencer

Mannaz tilbyder en række kurser, hvor du kan udvikle dine kompetencer inden for nogle af de mest centrale områder af Buurtzorg-modellen:

Mannaz er Buurtzorg-samarbejdspartner

I 2022 indgik Buurtzorg og Mannaz et samarbejde, hvor Mannaz som lokal partner hjælper danske organisationer med at implementere den hollandske model. Få en dybere forståelse af samarbejdet i denne artikel.

Er du nysgerrig på konceptet, eller har du brug for materiale/input til seminar el.lign., så kontakt os.

Vice President

pwm@mannaz.com
+45 2428 5973

The potential is people