Offentlig ledelse

Hvordan indgår jeg som medarbejder i faste teams?

I denne artikel belyses nogle af de spørgsmål du som medarbejder kunne sidde ind med, når snakken falder på organiseringen i faste teams.
·
Artikel

Introduktion

Kært barn, mange navne.

Nedenfor forklares de forskellige udtryk om faste teams, selvstyrende teams og tværfaglige teams.

Fælles for dem er, at de organiserer pleje og omsorg for borgerne på hver deres måde, som minder om hinanden.

Disse modeller omtales ofte som løsningen på de udfordringer Danmark har i ældreplejen, da selve organiseringen både giver borgere og medarbejdere større indflydelse, men altså på hver deres måde.

Her på sider kan du læse om:

Hvad er faste teams

1. Faste Teams

I faste teams oplever borgeren en mindre, fast gruppe hjælpere. Plejepersonalet har ansvaret for at organisere plejen. Dette koncept er inspireret af det hollandske selskab indenfor ældrepleje, Buurtzorg, og har også fundet anvendelse i danske kommuner. Nogle eksempler inkluderer:

2. Selvstyrende Teams

I selvstyrende teams har plejepersonalet mere ansvar for at organisere plejen.

Dette giver mulighed for større fleksibilitet og fokus på borgerens individuelle behov og ønsker.

3. Tværfaglige Teams

Hvad skal du være opmærksom på i faste teams?

Når du arbejder i faste, selvstyrende eller tværfaglige teams, er der nogle vigtige aspekter, du bør være opmærksom på:

 1. Kommunikation og samarbejde:
  • Aktiv lytning: Vær opmærksom på dine kollegers input og lyt til borgerens behov.
  • Kommunikation: Del information og koordiner opgaver med andre teammedlemmer.
  • Konflikthåndtering: Konflikter kan opstå, men det er vigtigt at løse dem konstruktivt.
 2. Fleksibilitet og ansvar:
  • Fleksibilitet: Selvstyrende teams kræver fleksibilitet. Du skal være parat til at tilpasse dig ændringer og udføre forskellige opgaver.
  • Ansvar: Med større ansvar for planlægning og organisering skal du være proaktiv og tage initiativ.
 3. Borgercentreret pleje:
  • Individuelle behov: Fokuser på den enkelte borgers behov og ønsker.
  • Helhedsorienteret pleje: Tværfaglige teams giver mulighed for at se på borgerens situation fra forskellige vinkler.
 4. Selvledelse og selvorganisering:
  • Prioritering: Selvstyrende teams kræver, at du prioriterer opgaver og tager ansvar for din egen tid.
  • Beslutningstagning: Du skal kunne træffe beslutninger og handle selvstændigt.
 5. Teamets Dynamik:
  • Roller og kompetencer: Forstå dine kollegers styrker og svagheder. Udnyt hinandens kompetencer.
  • Feedback: Giv og modtag konstruktiv feedback for at forbedre teamets præstation.

Hvordan fungerer den daglige ledelsen i faste teams?

I faste og selvstyrende teams er ledelsesstrukturen anderledes end den traditionelle top-down tilgang. Her er nogle nøglepunkter om, hvordan den daglige ledelse fungerer:

 1. Selvorganisering og ansvar:
  • Initiativ og problemløsning: I stedet for en enkelt ansvarlig leder deler teammedlemmerne ansvaret. De tager initiativ og løser problemer uden direkte tilsyn.
  • Beslutningstagning: Teamet træffer beslutninger sammen om, hvordan opgaver udføres og hvilke valg der skal træffes.
 2. Kommunikation og samarbejde:
  • Åben dialog: Teammedlemmer deltager i åbne diskussioner, hvor de udtrykker deres meninger og forslag.
  • Vidensdeling: Deling af viden og færdigheder er centralt. Teamkammerater lærer af hinanden.
 3. Fleksibilitet og hurtig beslutningstagning:
  • Smidighed: Selvstyrende teams kan træffe hurtige beslutninger uden at vente på godkendelse fra overordnede.
  • Reaktionsevne: Teamet kan hurtigt reagere på udfordringer og muligheder.
 4. Autonomi og ejerskab:
  • Indflydelse: Hvert medlem har indflydelse på beslutningstagning og opgaveafslutning.
  • Motivation: Følelsen af ejerskab øger motivationen og ansvarligheden.
 5. Udfordringer ved faste og selvstyrende teams:
  • Manglende hierarki: Fraværet af en udpeget leder kan føre til forsinkelser i beslutningstagning.
  • Koordinering: Koordinering kræver mere tid og indsats uden en klar myndighedsfigur.

Implementeringen af faste og selvstyrende teams kræver tålmodighed og tilpasning til den nye arbejdskultur. Det anbefales at rådføre sig med en erfaren konsulent.

Opstår der tit konflikter i faste teams og selvstyrende teams?

Konflikter kan opstå i både faste teams og selvstyrende teams, som i tradionelle teams.

De typiske årsager er:

 1. Faste Teams:
  • Roller og ansvar: Konflikter kan opstå, når der er uklarhed om roller og ansvar. Det er vigtigt at afklare forventningerne.
  • Personligheder: Forskellige personligheder kan kollidere. Kommunikation og forståelse er nøglen til at løse dette.
  • Beslutningstagning: Uenighed om beslutninger kan føre til konflikter. Åben dialog og kompromisser er afgørende.
 2. Selvstyrende teams:
  • Autonomi: Selvstyrende teams har mere autonomi, hvilket kan føre til uenigheder om beslutninger.
  • Manglende hierarki: Fraværet af en leder kan skabe uklarhed om, hvem der træffer beslutninger.
  • Kommunikation: Hvis kommunikationen ikke er åben og ærlig, kan konflikter eskalere.
 3. Håndtering af Konflikter:
  • Tidlig intervention: Adressér konflikter tidligt, før de vokser.
  • Mediation: En neutral tredjepart kan hjælpe med at løse uenigheder.
  • Teamets kultur: Skab en kultur, hvor konflikter ses som muligheder for vækst og læring.

Er tilfredsheden højere eller lavere end traditionelle teams?

Medarbejderes tilfredshed i faste teams, og borgerne tilfredshed med servicen i ældreplejen, kan naturligvis variere fra team til team, fra by til by.

Men tilfredsheden er netop et af de stærkeste kort på hånden, når politikere, regionen og kommunen omtaler faste teams. Sammenlignet med traditionelle teams kan faste teams øge medarbejdernes tilfredshed, men det afhænger af den specifikke kontekst og individuelle præferencer.

Her er nogle af de fordele, der ofte er forbundet til faste teams:

 1. Kontinuitet og relationer:
  • Faste teams giver mulighed for at arbejde tæt sammen med de samme kollegaer. Dette kan føre til stærkere relationer og bedre samarbejde.
  • Medarbejdere kan opbygge tillid og kendskab til hinandens styrker og svagheder.
 2. Ansvar og indflydelse:
  • I faste teams har medarbejderne mere ansvar for at organisere deres arbejde. Dette kan føre til større indflydelse og tilfredshed.
  • Beslutninger træffes tættere på borgerne, hvilket kan give en følelse af mening og kontrol.
 3. Kontinuitet for borgerne:
  • Borgerne oplever samme hjælpere, hvilket skaber tryghed og kontinuitet.
  • Faste teams kan bedre imødekomme individuelle behov og præferencer.
 4. Udfordringer ved faste Teams:
  • Nogle medarbejdere kan føle sig begrænset af det samme team og ønsker variation.
  • Konflikter kan opstå, især hvis personlige relationer bliver anstrengte.

Hvordan forløber arbejdsdagen i faste teams?

I faste teams i ældreplejen er arbejdsdagen organiseret på en måde, der fremmer kontinuitet og tryghed for både medarbejdere og borgere. Her er nogle aspekter af, hvordan en arbejdsdag typisk forløber:

 1. Teamets sammensætning:
  • Medarbejderne arbejder i et fast team, hvor de kender hinandens styrker og svagheder.
  • Teamet består af forskellige faggrupper, såsom sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og terapeuter.
 2. Borgerkontakt:
  • Medarbejderne besøger ældre borgere i deres eget hjem.
  • De udfører plejeopgaver som personlig hygiejne, medicinadministration og sårpleje.
 3. Planlægning og koordinering:
  • Teamet planlægger dagens besøg og koordinerer opgaverne.
  • De tager hensyn til borgernes individuelle behov og ønsker.
 4. Dokumentation og rapportering:
  • Medarbejderne dokumenterer deres besøg og opgaver.
  • De rapporterer eventuelle ændringer i borgerens tilstand til kollegaer og ledelse.
 5. Tværfagligt samarbejde:
  • Teamet samarbejder med andre faggrupper, f.eks. læger, fysioterapeuter og visitatorer.
  • De udveksler viden og koordinerer plejen på tværs af fagområder.
 6. Selvstændighed og ansvar:
  • Medarbejderne har ansvar for at organisere deres arbejde.
  • De træffer beslutninger om plejen i samråd med borgeren og teamet.
 7. Afslutning af arbejdsdagen:
  • Efter dagens besøg dokumenterer medarbejderne og afslutter deres arbejdsdag.
  • De overdrager eventuelle opgaver til næste vagthold.

Arbejdsdagen i faste teams er præget af nærhed til borgerne, samarbejde og ansvar. Det er en model, der sigter mod at skabe bedre plejeoplevelser for både borgere og medarbejdere.

Vil du vide mere

Vores formål er at understøtte din undervikling og fremdrift i dine projekter. Vi ser frem til at dele vores erfaringer med faste teams og gøre dig i stand til at tage de første skridt.

Consultant

bkn@mannaz.com
+45 9394 6874

Vice President

pwm@mannaz.com
+45 2428 5973

Kurser

Relevante kurser om faste teams

Inspiration
Bliv inspireret til organisering af faste teams
Ledelse Buurtzorg og Mannaz i nyt stærkt samarbejde

Buurtzorg har revolutioneret den gængse opfattelse af det organisatoriske behov for kontrol, styring og rapportering, og erstattet det med tillid samt et stærkt fokus på borgerens behov. Læs med, og bliv inspireret til at rykke din organisation til næste niveau.

Ledelse 4 råd til velfungerende selvledelse

Selvledelse er blevet svaret på den medbestemmelse, som medarbejderne efterspørger, og virksomhederne gerne vil give. Men selvledelse kommer ikke uden udfordringer. Selvledelse kræver klare rammer, der defineres gennem dialog og en professionel samtalestruktur. Læs hvordan i denne artikel.

Ledelse Hvad er Buurtzorg?

Er du nysgerrig på Buurtzorg-modellen og selvstyrende teams i din organisation eller virksomhed? Mannaz hjælper dig på vej.

The potential is people