Kurser

Selvstyrende teams inspireret af Buurtzorg-modellen

Vær med til at skabe en arbejdsplads med brugeren i centrum
Varighed 2 dage
Sted København
Moduler 2 moduler
Sprog Dansk
Pris 12.999 kr. ekskl. moms
Vælg startdato, eller se alle datoer:
Dato er ikke fastlagt
Ikke fastlagt
Dansk
Bliv kontaktet
Ledelse
Selvstyrende teams inspireret af Buurtzorg-modellen

Skab positive forandringer med Buurtzorg-modellen og slip arbejdsglæden fri

Lær hvordan du med principper fra Buurtzorg-modellen skaber en arbejdsplads, hvor I sammen lykkes bedre, alle tager ansvar, brugertilfredsheden stiger og arbejdsglæden bobler

Rigtig mange kommuner forsøger sig med selvstyrende teams inspireret af Buurtzorg-modellen. Vi ved fra erfaringer, at det er både sjovt og svært. Derfor har vi i samarbejde med Buurtzorg skabt et kursus, der kan hjælpe jer på vej.

På kurset får du en grundig indføring i Buurtzorg-modellen. Du lærer, hvordan man arbejder med brugerens behov og opgaveløsning som et team, om de forskellige roller og processer i et selvstyrende team.

 

Vær opmærksom på at deltagelse på kurset, forudsætter at du har deltaget på Introduktion til Buurtzorg-modellen. 

Du tilmelder dig Introduktion til Buurtzorg-modellen her.

Kursets opbygning og indhold

Kurset er bygget op over 2 moduler med to hele dage, hvor du både får teori, strategiske værktøjer, eksempler og praktisk indsigt.

På kurset arbejder du bl.a. med:

Hvordan samarbejder vi med brugeren på nye måder?

Hvad kræver det af dig at være i et selvstyrende team?

Hvordan træffer vi beslutninger som et team?

Hvordan holder vi gode teammøder?

Hvad er coachens rolle?

Hvad gør vi når samarbejdet bliver svært?

Hvordan arbejder vi med de opgaver, der naturligt ligger hos et selvstyrende team?

i

Praktisk gennemførelse

Modul 1: Vi arbejder i dybden med de to obligatoriske roller, Teammøde, beslutningstagen og bruger tilgange

 • Fagligrolle og teammedlemsrollen, som er de to obligatoriske roller i et Buurtzorg team foldes ud og forankret i praksis.
 • Teammøder i et selvstyrende team, møderoller, afholdelse og struktur, hvordan skabes der en mødekultur hvor der er psykologisk tryghed
 • Beslutningstagning, hvordan tager vi de nødvendige beslutninger som et team og vigtigheden af at evaluere vores beslutninger og fortage justeringer
 • Vi arbejder med LOT (løsningsorienteret tilgang) som et værktøj til at skabe mere effektive teammøder.
 • Mødet med brugeren, kaffe først – så pleje og omsorg, vi arbejder med at skabe en tillidsrelation og interessere os oprigtigt for brugerens liv, lærer at anskue bruger-medarbejder relationen som et samarbejde hvor brugerens ressourcer bringes i spil ud fra rehabiliterings tankegangen.

 

Modul 2: Træning i at være en del af et selvstyrende team inspireret af Buurtzorg

På modul 2 dykker vi ned i nogle af de lidt svære elementer fra Buurtzorg modellen, vi tager de 6 øvrige roller, coach rollen, konflikthåndtering, netværk og tilrettelæggelse af arbejdet i et selvstyrende team.

 • Vi arbejder med de 6 roller der tilsammen udgør grundstrukturen til at kunne udfører kerneopgaven og er med til at skabe den nødvendige struktur i teamet
 • Coachens rolle og funktion foldes ud og gøres brugbar i praksis
 • Vi arbejder med konflikthåndtering og forståelse af hvordan konflikter kan takles i et selvstyrende team og hvor man kan hente hjælp
 • Vi arbejder med netværksmodellen – løgmodellen, som tager udgangspunkt i brugerens netværk og giver mandat til, at arbejde med styrkelse og inddragelse af såvel uformelt, som formelt netværk
 • En vigtig del af det at være et selvstyrende team, er at man har indflydelse på eget arbejde og dermed bliver det at kunne planlægge arbejdet som et team vigtigt. Vi arbejder med at holde øje på opgaven som teamet skal løse og hvordan de får hinandens kompetencer i spil, samt skaber den eftertragtede kontinuitet i brugerens forløb.

Hvem deltager på kurset?

Dette kursus er for dig der enten allerede er i et selvstyrende team, hvor I arbejder med en eller flere af Buurtzorg principperne. Eller dig der er på vej ind i et selvstyrende team eller bare er i berøring med et selvstyrende team fx som leder, projektleder eller samarbejdspartner til et selvstyrende team.

Det får du ud af kurset

Når du deltager i dette kursus, får du ikke bare personlige kompetencer, men også færdigheder, som din virksomhed eller organisation kan få stor gavn af.

Dit personlige udbytte

 • Du lærer kerneprincipperne i, hvordan du får et selvstyrende team til at fungere

 • Du opnår praktisk forståelse af hvordan organisering og samarbejde med brugeren i centrum fungerer

 • Du får indsigt i, hvorfor Buurtzorg er blevet succesfuld hos såvel medarbejdere som brugere

 • Du lærer at indgå i et team centreret omkring brugeren

Din virksomheds udbytte

 • Organisationen vil opleve både øget brugertilfredshed og øget medarbejdertilfredshed som resultat af arbejdet med selvstyrende teams

 • Organisationen vil se teams, hvor alle tager ansvar for at løse kerneopgaven og lykkes sammen

 • Organisationen bliver forandringsparat og attraktiv for den næste generation af brugere og medarbejdere

Har du spørgsmål?

Er du i tvivl om, hvorvidt dette kursus er det rigtige for dig?

Så lad mig ringe dig op til en rådgivende samtale.

René Fabricius Weichel
Commercial & Product Manager

rfw@mannaz.com
+45 4517 6140

Få kurset ud til jer

Med et virksomhedsinternt forløb vælger I et kursus fra vores brede portefølje. Forløbet afholdes kun for jeres medarbejdere og tilpasses jeres konkrete behov, ønsker og forretningsmæssige mål.

Mariann Illum Vendler
Relation Manager

miv@mannaz.com
+45 4517 6189

Mød dine undervisere

Senior Consultant
Associated Consultant
Kurser

Vi anbefaler også

Mød vores kunder

The potential is people