Kurser

Mannaz Offentlige Lederuddannelse

Systemisk anerkendende ledelse i teori og praksis
4.8/5.0 tilfredshed
Baseret på 30 anmeldelser
Varighed 12 dage
Sted Aarhus, København, Snekkersten
Moduler 6 moduler
Sprog Dansk
Pris 49.999 kr. ekskl. moms
Vælg startdato, eller se alle datoer:
9. sep 2024 - 2. apr 2025
København, Snekkersten
Dansk
Ledige pladser
30. okt 2024 - 27. mar 2025
Aarhus
Dansk
Ledige pladser
Ledelse
Mannaz Offentlige Lederuddannelse

Denne systemiske lederuddannelse styrker din ledelsespraksis og gør dig til en dygtig personaleleder

På uddannelsen få din værktøjskasse fyldt op med konkrete ledelsesværktøjer og systemiske metoder til at sikre driften, udviklingen og forandringerne i din afdeling og hos den enkelte medarbejder.

Med afsæt i din egen ledelsespraksis gør uddannelsen gør dig også i stand til at mestre forskellige tilgange til at bedrive ledelse af teams og afdelinger.

Du bliver stærk i personaleledelsen af dine medarbejder, og får evnen til at motivere og facilitere opgaveløsningen. Du bliver en dygtig forandringsleder der kan eksekvere og lykkes med de ledelsesopgaver du løfter, og du får redskaberne til at lede i det krydspres af forventninger og krav du navigerer i.

Mannaz Offentlige Lederuddannelse tager afsæt i systemisk tænkning og anerkendende teorier samt metoder til arbejdet med ledelse i praksis.

“Uddannelsen har givet mig konkrete og brugbare ledelsesværktøjer, samt en værdifuld erfaringsudveksling og sparring med andre ledere.”
Christian Ditlevsen, Dansk Skoleidræt

På uddannelsen arbejder du med:

 • Grundig indføring i en systemisk anerkendende tilgang til ledelse
 • Udvikling af medarbejdere og team
 • Relationel og systemisk tænkning
 • Dit personlige lederskab
 • Udvikling af best practice gennem et konkret forandringsprojekt
 • Lederens professionelle samtaler
 • Forandrings- og udviklingsledelse

Uddannelsen sætter fokus på at udvikle det relationelle lederskab – herunder hvordan lederskabet former sig i samspil med medarbejdere, lederkolleger og øvrige ledelseslag i organisationen. Vi inddrager forskellige teoretiske perspektiver på lederskabet og arbejder gennem samtaler og træning med lederens forskellige forståelser af ledelsesopgaverne. På den måde opøver du din ledelsesstil til at være fremsynet, modig og innovativ.

Uddannelsens moduler

Generelt om uddannelsen

Særligt vil vi gennem Mannaz Offentlige Lederuddannelse skabe tid og rum til refleksion over og udvikling af din selvforståelse som leder. Dette sker også i forbindelse med afslutningen på uddannelsen, hvor du som deltager får mulighed for at sammenfatte og reflektere over dele af din udviklingsproces.

Uddannelsen tager afsæt i systemisk tænkning og anerkendende teorier samt metoder til arbejdet med ledelse i praksis. Du stifter bekendtskab med den nyeste forskning på området, hvilket kobles tæt til dine egne erfaringer, så du kan videreudvikle din ledelsespraksis. Vi skaber et intensivt læringsforum for afprøvning, feedback og udvikling af metoder i den daglige ledelse.

På uddannelsen bliver du tilknyttet en netværksgruppe, hvor du mødes med andre deltagere 2-3 timer imellem hvert modul.

Når du har gennemført uddannelsen modtager du et uddannelsesbevis, som dokumenterer dine nye lederevner.

Modul 1

Relationel og systemisk organisations- og ledelsesforståelse – scenen sættes
 • Introduktion til teoretiske grundbegreber omkring relationel og systemisk ledelse
 • Etablering af holdet som ”lærende organisation” – herunder rammer for netværksdannelse og feedback
 • Træning af metoder til professionelle samtaler i organisationer – gamemastering, del 1.
 • Arenaer for ledelse – en forståelsesramme for ledelse i relation til samfundet, organisationen, afdelingen og det personlige lederskab
 • Inspiration til en udvidet forståelse og forankring af egne udviklingstemaer og læringsmål

Modul 2

Lederens professionelle samtaler
 • Lederens rolle og magt i forhold til samtaler i organisationen
 • Grundelementerne i den professionelle samtale: anerkendelse, nysgerrighed, spørgsmålstyper og deres effekt – træning med feedback
 • Integration og forankring af samtaleelementerne i formelle og uformelle samtaler i egen organisation (MUS, den svære samtale, jobsamtalen m.m.)
 • Ledelsesmæssig navigering i spændingsfeltet mellem definerende og faciliterende samtaler
 • Feedback som samtaleform: at give og modtage feedback som leder, herunder forberedelse til rammesætning af feedbacksamtaler i egen organisation

Modul 3

Teamledelse og koordinering af samarbejdsprocesser
 • Ledelse af samarbejdsprocesser i teams og grupper: 4R (Rammer, Retning, Relationer og Råderum) som lederens navigationsværktøj
 • Konfliktløsning med fokus på lederens rolle
 • Perspektiver på relationelle dynamikker i samarbejdsprocesser: Hvad er der i spil, når mennesker skal samarbejde?
 • Metoder til energigivende og inspirerende mødeledelse samt facilitering af samtaler i grupper

Modul 4

Forandrings- og udviklingsledelse
 • Teoretiske perspektiver på forandrings- og udviklingsledelse
 • Den værdsættende tilgang, AI som metode til forandringsledelse. Dynamisk og involverende rammesætning af overgange i forandringsprocesser
 • Menneskelige reaktioner på forandring og lederens rolle i forhold til at give plads til bekymringer, forbehold og forskellige forståelser på samme tid
 • Arbejde med eget udviklings- eller forandringsprojekt gennem metoden ”5F” – herunder inspiration til forankring i egen organisation

Modul 5

Det personlige lederskab
 • Værdier, troværdighed og autenticitet i det personlige lederskab
 • Dilemmaer og paradokser i ledelsesopgaven
 • Udvikling af den personlige ledelsesfortælling ved brug af den narrative tilgang
 • Ledelse i eksistentielle spændingsfelter: Hvad fordrer lederskabet af dig? Og hvordan agerer du i udspændtheden mellem frihed og nødvendighed i det organisatoriske landskab? Integration af feedback fra organisationen i arbejdet med det personlige lederskab og optakt til den afsluttende refleksionsopgave

Modul 6

Ledelse mod fremtiden
 • Feedback og sparring på den afsluttende refleksionsopgave
 • Inspiration fra teorier eller forskning der perspektiverer de metoder, der er arbejdet med på de foregående moduler: Hvilke fremadrettede bevægelser er i gang i feltet?
 • Arbejde med læringsrefleksioner i et fremadrettet perspektiv: Hvilke fremadrettede bevægelser er i gang i organisationen og i det personlige lederskab?
 • Arbejde med en dynamisk fremadrettet udviklingsplan
i

Skriftlig opgave

Uddannelsen afsluttes med aflevering af en skriftlig 6-siders opgave, hvor en del af det arbejde med forandring og udvikling du har lavet i løbet af uddannelsen, præsenteres. Opgaven evalueres dels af din læringsgruppe, og dels gives der personlig feedback fra underviserne efter en mundtlig fremlæggelse.

i

Netværksgrupper

Med henblik på at opnå maks. læring og forankring af nye metoder i egen organisation og ledelse så vil deltagerne blive inddelt i netværksgrupper, der mødes mellem modulerne for at træne og give sparring. Der er i alt 5 møder á ca. 3 timers varighed. Vi sammensætter læringsgrupperne, og den enkelte gruppe organiserer selv møderne mellem modulerne.

Prisen for uddannelsen indeholder

 • 6 moduler á 2 dage – i alt 12 kursusdage
 • 5 netværksmøder med deltagere fra uddannelsen
 • 3 dages undervisning
 • Fuld forplejning
 • Kursusmateriale og bøger
 • Uddannelsesbevis
 • Mulighed for tilkøb af individuel coaching

Hvem deltager?

Mannaz Offentlige Lederuddannelse henvender sig til ledere inden for alle faggrupper i den offentlige sektor, men ledere fra den private sektor kan også have stort udbytte af uddannelsen.

Uddannelsen henvender sig til ledere med personaleansvar, herunder også nye ledere. Er du kommende leder eller har været leder i maks. seks måneder, så læs mere om kurset: Introduktion til ledelse

Derudover er uddannelsen relevant for personer med interesse for ledelse eller med ledelseselementer i deres job, såsom projektledere, udviklingskonsulenter og teamkoordinatorer.

Det får du ud af uddannelsen

Når du deltager i denne uddannelse, får du ikke bare personlige kompetencer, men også færdigheder, som din virksomhed eller organisation kan få stor gavn af.

Dit personlige udbytte

 • En stærkt funderet systemisk anerkendende ledelsesstil

 • Nye metoder, teknikker og inspiration til din ledelsespraksis

 • Metoder til at reflektere over og udvikle din selvforståelse som leder

 • Udvikling af konkrete tiltag og nye perspektiver på fastlåste problemstillinger – du arbejder med egne organisatoriske problemstillinger og daglige udfordringer i en systematiseret og udviklende ramme

 • Forskellige tilgange til at organisere og mestre samtaler, der skaber udvikling i dine medarbejderes og kollegers faglige samt personlige kompetencer

 • Udvikling af dit personlige lederskab i et sparrende og udviklende forum på kurset samt i netværk mellem modulerne

 • Styrkelse af en anerkendende kommunikation, der fremmer en involverende og samskabende praksis omkring forandringer i organisationer, grupper og i forhold til individer.

 • Redskaber til at udvikle din relationelle og kommunikative ledelsespraksis (møder, MUS, svære samtaler, konfliktfyldte episoder m.m.)

Din virksomheds udbytte

 • Ledelse der skaber merværdi både indadtil i organisationen og udadtil i forhold til kunder eller borgere

 • Optimalt udbytte af de forskelligheder og styrker, der er i organisationen

 • En leder, der mestrer flere tilgange til at lede og udvikle relationer samt samarbejdsprocesser i egen organisation

 • Øget trivsel og bedre samarbejde i organisationen

Det siger andre deltagere om uddannelsen
”Uddannelsen har været mega anvendelsesorienteret og inspirerende. På alle moduler var der noget konkret at tage med hjem i tasken. Jeg fik en hel anden bevidsthed om min egen ledergerning og kan nu forholde mig kritisk og reflekteret til ledelse, og hvad den bygger på. Jeg savner at have de her frirum, hvor der har været tid til at reflektere og dele tanker med hinanden.”
Ole Kjeld Hansen, enhedsleder, Direktoratet for Kriminalforsorgen
”Det vigtigste, jeg har lært, er samtaleteknikker, højere selvforståelse, forståelse af mit TEAM, hvor jeg gerne vil hen som leder, mødestyring mm.”
Nora Badawi, GEUS
”Jeg lærte flere forskellige brugbare modeller, jeg nemt kan bringe i spil i min hverdag.”
Rikke Schjøtz Jensen, Horsens Kommune
”Underviseren var særlig god til at gøre undervisningen interaktiv, vedrørende og spændende.”
Kenneth Roland Blaaberg, Direktoratet for Kriminalforsorgen
”Skulle jeg fremhæve tre ting, er det koblingen mellem teori og praksis, underviser, kursisternes sammensætning (privat og offentlig)”
Ulrik Bak Kirk, Aarhus Universitet
”Uddannelsen er brugbar, godt struktureret og tilpasset den enkelte. Der er en klar rød tråd gennem kurset, der klæder én på til at strukturere, indkalde og afholde samtaler. Lige fra starten var der en fortrolighed i rummet.​ Jeg sparer stadig jævnligt med de kollegaer, der var med på kurset, om indholdet, og hvordan vi kan bruge det i vores hverdag. ​Det var virkelig godt at møde personer fra andre organisationer med helt andre problemstillinger. Det lærte jeg virkelig meget af.”
Marianne Wodstrup, Direktoratet for Kriminalforsorgen

Har du spørgsmål?

Er du i tvivl om, hvorvidt denne uddannelse er noget for dig?

Så lad mig ringe dig op til en rådgivende samtale.

René Fabricius Weichel
Commercial & Product Manager

rfw@mannaz.com
+45 4517 6140

Få uddannelsen ud til jeres medarbejdere

Med et virksomhedsinternt forløb vælger I et kursus eller en uddannelse fra vores brede portefølje. Forløbet afholdes kun for jeres medarbejdere og tilpasses jeres konkrete behov, ønsker og forretningsmæssige mål.

Mariann Illum Vendler
Relation Manager

miv@mannaz.com
+45 4517 6189

Mød dine undervisere

Undervisningen bliver varetaget af et team af erhvervspsykologer og/eller managementkonsulenter med bred praktisk samt teoretisk erfaring inden for systemisk ledelse. Du vil derfor møde undervisere, der har stor indsigt i organisatoriske, ledelsesmæssige, relationelle og psykologiske problemstillinger.

Associated Consultant
Uddannelse

Vi anbefaler også

Ledelse

Mannaz Lederuddannelse

Få styr på den grundlæggende teori og praksis.
På denne grundlæggende lederuddannelse får du styr på teori og praksis. Du bliver udfordret, styrket og får skabt et solidt fundament for dit lederskab. Samtidig opbygger du et aktivt ledernetværk med ligesindede.

10 dage 59.999 kr. ekskl. moms
Coaching

Professionel coaching

Brug samtalen som et redskab til udvikling og forandring.
Coaching er brugbar i mange situationer og på alle niveauer i organisationen. På dette kursus får du effektive samtale- og coachingteknikker til at motivere kunder, medarbejdere, kolleger m.m.

6 dage 29.999 kr. ekskl. moms
Ledelse

Strategisk Lederuddannelse - for erfarne ledere

Virkelighedsnær sparring på dit lederskab og fokus på strategisk ledelse.
Ambitiøst forløb til den erfarne leder. Du arbejder casebaseret med afsæt i strategiske værktøjer og de nyeste teorier. Og så får du den personlige udvikling, der rykker dig for alvor.

11 dage 89.999 kr. ekskl. moms
Ledelse

IDA Lederuddannelse

En STEM-lederuddannelse for dig med en ingeniør- eller specialistbaggrund.
Styrk dit personlige lederskab og dine ledelseskompetencer gennem et dynamisk lederudviklingsforløb. På denne grundlæggende lederuddannelse tager vi udgangspunkt i din hverdag som leder og i din lederrolle. Det er et krav, at du har en baggrund som ingeniør eller at dit team består af ingeniører og specialister.

6 dage 32.999 kr. ekskl. moms
Ledelse

Teamledelse

Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater.
Styrk din rolle som teamleder, og lær at opbygge, understøtte og udvikle dit team, så I sammen skaber de bedste resultater. Du arbejder bl.a. med at forbedre dit teams engagement, motivation, samarbejde og præsentationer.

3 dage 17.999 kr. ekskl. moms

Mød vores kunder

The potential is people