Kurser

Strategikonsulentrollen – facilitering

Facilitering af processer og workshops
Varighed 1 dag
Sted København
Moduler 1 modul
Sprog Dansk
Pris 5.999 kr. ekskl. moms Tilvalgskursus
Vælg startdato, eller se alle datoer:
28. nov 2024
København
Dansk
Ledige pladser
25. feb 2025
København
Dansk
Ledige pladser
Ledelse
Strategikonsulentrollen – facilitering

Styrk din rolle som Strategikonsulent

Facilitering er en del af mange strategikonsulenters og lederes hverdag. Og en succesfuld strategikonsulent eller leder af strategiprocesser behersker facilitering af involverende processer og brug af værktøjer, der skaber de ønskede løsninger samt motiverede og engagerede medarbejdere og interessenter.

På dette kursus som er en del af Strategikonsulent uddannelsen lærer du at varetage facilitatorrollen før, under og efter møder og workshops. Alt sammen i en kontekst at arbejdet som strategikonsulent.

Du får indsigt i og lærer de vigtige og grundlæggende faciliteringsteknikker og værktøjer så alle bliver engageret i dit møde, din workshop eller dit strategi seminar.

Kursets opbygning og indhold

Dette kursus er tredje og sidste modul på Strategikonsulentuddannelsen. Ud over undervisning i facilitering er der fremlæggelse af egne cases og feedback på disse.

Undervisningen er en kombination af teori, eksempler, dialog og praktiske øvelser, hvor der er god tid til at prøve tingene af.

På kurset arbejder du bl.a. med:

De forskellige konsulentroller

 • Måder at indgå i konsulentrollen på
 • Faldgruber og tips til strategikonsulentrollen

Facilitering af processer og workshops

 • Strategikonsulentens facilitatorrolle
 • Faciliteringstrekanten
 • Inddragelse og engagement ved facilitering

Spørge- og lytteteknik for strategikonsulenten

 • Spørgsmål og spørgsmålsteknikker som led i afdækningsprocessen
 • Aktiv lytning til at forstå interessentmotiver

Fremlæggelse af egne cases og feedback på disse

i

Praktisk gennemførelse

På dagen gennemgås der en række værktøjer og teknikker til facilitering og involvering. Vi arbejder med praktiske øvelser, hvor du får lejlighed til at prøve værktøjerne og vi diskuterer dem i plenum. Udover dette vil du også skulle gennemføre en kort præsentation af egen case samt fremlægge dine tanker om din facilitatorrolle i forbindelse med gennemførelse af en workshop, seminar, møde eller proces.

Hvem deltager på kurset?

Kurset er for alle ledere, medarbejdere og konsulenter, der arbejder med udvikling og implementering af strategi på organisations- og/eller afdelingsniveau.

Det er ikke muligt at tilmelde sig dette kursus uden du har deltaget på de første to moduler Strategiudvikling og Strategi-implementering.

Det får du ud af kurset

Når du deltager i dette kursus, får du ikke bare personlige kompetencer, men også færdigheder, som din virksomhed eller organisation kan få stor gavn af.

Dit personlige udbytte

 • Kompetencer i at involvere og engagere medarbejdere og interessenter i strategiarbejdet. Både i forberedelsen, gennemførelsen og opfølgningen

 • Bedre til håndtering af mennesker og individuelle interesser

 • Øget bevidsthed om dine egne styrker og svagheder som facilitator

 • Du bliver bedre til at skabe involvering og engagement omkring strategien

 • En coachende tilgang i forhold til teams og grupper, gennem praktiske redskaber og spørgeteknikker

 • Samtalefærdigheder til at skabe effektive og udviklende møder og samarbejdssituationer

Din virksomheds udbytte

 • En leder/medarbejder der kan facilitere en strategiproces – herunder seminarer, workshops og møder.

 • En leder/medarbejder der kan skabe større engagement, indlevelse og forankring hos alle involverede

 • En leder/medarbejder der kan drive den strategiske proces i jeres organisation

 • En leder/medarbejder der kan koordinere processen og sikre, at I kommer succesfuldt i mål

 • En leder/medarbejder der formår at få alle gode ideer frem i lyset og skabe engagement samt energi omkring en problemstilling og løsning

Har du spørgsmål?

Er du i tvivl om, hvorvidt dette kursus er det rigtige for dig?

Så lad mig ringe dig op til en rådgivende samtale.

René Fabricius Weichel
Commercial & Product Manager

rfw@mannaz.com
+45 4517 6140

Få kurset ud til jer

Med et virksomhedsinternt forløb vælger I et kursus fra vores brede portefølje. Forløbet afholdes kun for jeres medarbejdere og tilpasses jeres konkrete behov, ønsker og forretningsmæssige mål.

Mariann Illum Vendler
Relation Manager

miv@mannaz.com
+45 4517 6189

Mød dine undervisere

Client Director
Kurser

Vi anbefaler også

Mød vores kunder

The potential is people