Scrum
Scrum

Kurser og certificering i Scrum

Lær at arbejde med Scrum-metoden og agil projektledelse – også i større organisationer.

 

Se kurser

Hvad er SCRUM

Scrum er et framework, som hjælper teams og organisationer med at få mest muligt ud af deres indsats. Scrum er simpelt og effektivt, hvilket gør det til den mest udbredte agile metode til at arbejde med komplekse problemer og projekter.

Frameworket er nemt at forstå, men svært at implementere succesfuldt, hvis man ikke har indsigt i de agile værdier og principper, der ligger bag.

Lær mere om Scrum længere nede på siden.

Hvad er scrum og agile

Hvad er scrum og agile

Scrum og den agile tilgang

Scrum-metoden er en af de mest anvendte metoder inden for agil udvikling, og den er derfor kommet for at blive.

Scrum bygger på principperne fra den agile tankegang, hvor der arbejdes ud fra en iterativ tilgang uden langsigtede planer og estimater. Tværtimod er agil udvikling fleksibel og åben for ændringer undervejs.

scrum metode, agile metode, SCRUM AGILE

Kurser og certificeringer i Scrum

Kurser i agil og hybrid projektledelse

Har du brug for personlig rådgivning?

Har du spørgsmål om vores kurser eller uddannelser? Så lad mig ringe dig op til en rådgivende samtale.

Lotte Foged
Commercial & Product Manager

lfo@mannaz.com
+45 4517 6235

Mød vores undervisere

Her kan du møde nogle af vores konsulenter, der underviser i agil projektledelse.

Associated Consultant
Associated Consultant
Associated Consultant

Mere om Scrum

Herunder kan du lære mere om de enkelte dele af Scrum. Hvad er et Scrum sprint? Hvordan arbejder man med et Scrum board? Og hvilke roller er der i Scrum-metoden? Det og meget mere får du svar på herunder.

SCRUM FRAMEWORK | Agil Projektledelse |Sprint iteration

Hvad er et Scrum-sprint?

I agil udvikling anskues en iteration som en projektcyklus, det man i scrum kalder for et sprint. Scrum er bygget op af disse korte forløb, der som regel varer 2-4 uger. Her er der altså ingen langsigtede planer for projektet, kun en fastlagt plan til næste sprint.

Dette giver dig mulighed for at justere og omprioritere arbejdet undervejs. Et sprint forløber på den måde, at der til hver opstart hænger en række opgaver på en tavle, et scrumboard, som teamet kan gå i gang med.

Hvad sker der før et Scrum-sprint?

Inden du påbegynder et sprint, er der 3 forberedende stadier, du skal forholde dig til:

Produktvision, produkt-roadmap og releaseplan

1. Produktvision

Det er her du definerer den overordnede plan for, hvad projektet skal levere. Det kan f.eks. være udviklingen af en ny e-commerce platform. Her er det essentielt at visionen er skarp og gennemtænkt, så alle features og funktioner kan formuleres i næste stadie.

Visionen skal selvfølgelig også være i overensstemmelse med virksomhedens strategi og målsætning. Dette formuleres i forberedelsens første stadie.

2. Produktroadmap

I forberedelsens andet stadie, nedbryder du projektvisionen i mindre delløsninger i et roadmap.

Roadmappen er en slags milepælsbeskrivelse, hvor visionen inddeles i enkelte delløsninger.

Her formuleres hvilke features, hver enkelt delløsning skal indeholde, og hvilken værdi de skal skabe.

3. Releaseplan

I forberedelsens tredje og sidste fase er en yderligere inddeling af roadmappens delløsninger i releases.

Her formuleres hvilken specifik funktionalitet hvert release skal indeholde.

Læs også om SAFe®.

Roller i Scrum

Der er tre roller i Scrum: Product Owner, Scrum-teamet og Scrum Master

Product Owner

En Scrum Product Owner har til opgave at maksimere værdien af produktet for både kunder og brugere. Det kan dog blive gjort på mange forskellige måder på tvær af organisationer, projekter og personer. En product owner samarbejder og repræsentere flere interessenter, både interne og eksterne i forhold til produktet og teams. Det er derfor op til product owneren at tydeliggøre den nødvendige prioritering ved at bruge en Product Backlog, som er en rangeret oversigt over opgaver, der afspejler denne prioritering.

Der er kun én Product Owner på et produkt, og denne person har den afgørende stemme i forhold til Product Backlog.

Scrum Team

Et Scrum Team (Developers) består af ofte af mellem 3 og 9 medlemmer. Deres opgave er at udføre selve arbejdet i et givent Scrum sprint.

Teamet er selvorganiserende og tværfunktionelt og skal have de kompetencer, der er brug for for at kunne producere de ting, der er defineret i produktbagloggen.

Scrum-teamet bestemmer selv, hvornår og hvordan opgaverne skal løses, ligesom de selv vurderer, hvornår opgaven er løst. Her kommer en Scrum Master ind i billedet.

Scrum Master

En Scrum Masters opgave er at kvalitetssikre Scrum-teamets arbejde.

Scrum Masteren, som er en såkaldt ’servant leader’. Det vil sige, at han ikke har autoritet over teamet, men over processen. Man opererer ikke med projektledere i Scrum, så Scrum Masteren er med til at sætte møder og events op og er med til at skabe hele fundamentet for Scrum-processen, hvor udviklingen af teamet er essentielt.

Han/hun planlægger og organiserer arbejdet i samarbejde med teamet og sørger for, at man arbejder under Scrum-rammeværket, og at teamet fungerer bedst muligt.

Ofte stillede spørgsmål

Herunder kan du få svar på nogle af de spørgsmål, vi ofte får i forbindelse med vores kurser i Scrum.

Hvad betyder Scrum?

Scrum blev udviklet og præsenteret i 1995 af Ken Schwaber og Jeff Sutherland, og er rammeværk til, hvordan et team kan arbejde med forskellige problemstillinger og effektivt levere værdi.

Scrum er altså metodens navn og ikke en forkortelse.

Hvad er forskellen på Kanban og Scrum?

Hvor Kanban primært levere teknikker samt principper, er Scrum et mere udført rammeværk hvori der også indgår forskellige roller samt en overordnet struktur.

Hvilke fordele er der ved at arbejde efter Scrum-metoden?

Scrum som udviklingsmetode har mange fordele. Metoden fokuserer i høj grad på fleksibilitet, kontinuerlig forbedring, frihed og høj hastighed.

Fokusområderne giver bl.a. disse fordele:

 • Ændringer imødegås hurtigere
 • Nemt at integrere nye behov og funktioner
 • Hurtigere leverancer i den rette kvalitet
 • Bedre kommunikation som skaber et stærkt samarbejde, både internt og på tværs af scrum-teams
 • Fokus på kunden/slutbrugeren da de undervejs i processen har bedre mulighed for at se dele af slutproduktet
 • Bedre mulighed for feedback undervejs, både internt og fra kunden/slutbrugeren
 • Løbende forbedringer da processen hele tiden evalueres
 • Et motiveret team

Hvilke begrænsninger har Scrum-metoden?

Scrum egner sig rigtig godt til store, komplekse projekter, i konstant forandring, og derfor er umulige at lave langsigtede projektplaner for.

Dog findes der projekter med helt fastlagte og definerede mål, og her egner scrum sig ikke.

Desuden kan det også give store udfordringer med den agile tankegang, hvis teammedlemmer ikke er rutinerede og selvkørende nok til at arbejde i selvstyrende teams.

Hvad er sprints?

Hvert sprint har en deadline, som teamet arbejder hen imod. Hvis tidsplanen er for presset eller budgettet er ved at skride, er det scrum masterens opgave at prioritere hvilke opgaver, der evt. kan skubbes til næste sprint.

Omvendt hvis teamet er foran, kan scrum masteren tilføje flere opgaver til et sprint.

Hvad er en Sprint Retrospective?

Et Sprint Retrospective giver Scrum teamet mulighed for at undersøge sin egen performance kritisk og derved udpege områder, der med fordel kan forbedres til det næste sprint. Et Sprint Retrospective skal udføres efter det forrige Sprint Review og inden planlægningen af næste sprint.

Denne del af Scrum er altså en mulighed for at opdage problematikker ved de enkelte sprint og derved forbedre processen overordnet.

Hvad er forskellen på product owner og Scrum master?

Når du arbejder agilt og benytter scrum-metoden, skelnes der mellem 2 centrale roller; product owneren (projektejeren) og scrum masteren. En product owner har ansvaret for det overordnede projekt og planlægning af leverancerne, hvorimod scrum masteren i højere grad skal betragtes som en facilitator.

Hvert scrum-team har sin egen scrum master, som skal agere bindeled mellem teamet og omgivelserne samt sikre, at alle arbejder efter scrum-metodens principper.

Til ethvert projekt er der altså én product owner og flere scrum masters.

Hvad menes med selvstyrende teams?

I et sprint arbejdes der i mindre teams, som kaldes scrumteams. Tanken med scrumteams er at de er selvstyrende og har medbestemmelse på hele forløbet. Det betyder, at teammedlemmerne selv melder ind på de forskellige opgaver – også rækkefølgen på opgaverne.

På forhånd er der altså ikke udarbejdet en prioriteret liste over rækkefølgen på opgaverne, hvorfor projektet dagligt kan ændre kurs.

Idéen er at skabe så meget fleksibilitet og frihed for de enkelte teammedlemmer, for på den måde at styrke motivationen og i sidste ende styrke leverancen.

Hvordan er sprints opbygget?

Et sprint starter hver dag med et kort stå-op-møde på max 15 minutter. Her mødes scrumteamet ud fra en fast dagsorden:

 • Hvad lavede du igår?
 • Hvad skal du lave i dag?
 • Har du nogen problemer eller udfordringer?

Hvis et teammedlem har et problem, er det scrum masterens opgave at løse det. Pointen med disse daglige møder er at sikre, at alle hele tiden ved hvem der gør hvad og hvornår og sikre, at alle arbejder mod det samme mål.

Hvad er forskellen på projektledelse og agil projektledelse?

Traditionel projektledelse betegnes ofte som vandfaldsmetoden (se eks. PRINCE2® , hvor hele projektet beskrives og planlægges i særskilte delprojekter (eller faser), der mere eller mindre afløser hinanden. Hele projektet og alle dens faser beskrives og planlægges inden første fase.

De typiske udfordringer ved vandfaldsmetoden er, at hele projektet i praksis kan være svært at overskue fra starten. Ønsker og behov kan være uklare, hvilket kan få store konsekvenser senere hen. Planlægning af store projekter tager ofte så lang tid, at omverdenen eller betingelserne kan være ændret undervejs.

I agile projekter er den indledende planlægningsfase kortere og mere konkrete på behovsafdækningen. Kort efter går agile projektteams i gang med at udvikle og prioritere de vigtigste dele af “produktet”. Rækkefølgen på opgaverne er ikke fastlagt på forhånd. Du kan derimod starte og slutte, som du har lyst.

Frihed er i det hele taget det mest centrale i den agile projektledelse. Der arbejdes nemlig i selvstyrende teams, som næsten dagligt kan skifte retning, hvis det giver mening for teamet. Der arbejdes i korte projektforløb (sprints), som testes i forhold til de forretningsmæssige ønsker. Processen gentages (iterationer), indtil det ønskede resultat er opnået.

Læs mere om agil projektledelse

The potential is people