Scrum ­­- din metode til agil projektledelse

Kom sikkert i mål med Scrum

Vil du gerne vide mere om scrum som metode, og hvordan den anvendes? Er du nysgerrig på hvad et sprint er, og hvilken rolle en scrum master spiller?

Så læs med her. Vi har nemlig samlet alt, hvad du har brug for at vide om scrum.

Scrum er populær

Scrum-metoden er en af de mest anvendte metoder inden for agil projektledelse, og den er derfor kommet for at blive.

Den bygger på principperne fra den agile tankegang hvor der arbejdes ud fra en iterativ tilgang uden langsigtede planer og estimater. Tværtimod er agil udvikling fleksibel og åben for ændringer undervejs.

 

Sprint dig igennem

I den agile projektledelse anskues en iteration som en projektcyklus, det man i scrum kalder for et sprint. Scrum er bygget op af disse korte forløb, der som regel varer 2-4 uger.

Her er der altså ingen langsigtede planer for  projektet, kun en fastlagt plan til næste sprint. Dette giver dig mulighed for at justere og omprioritere arbejdet undervejs.

Et sprint forløber på den måde, at der til hver opstart hænger en række opgaver på en tavle, et scrumboard, som teamet kan gå i gang med.

SCRUM Agile - Sprint iteration

Forberedelsen inden et sprint

Inden du påbegynder et sprint, er der 3 forberedende stadier, du skal forholde dig til:

 1. Produkt vision
 2. Produkt roadmap
 3.  Releaseplan

 

Produkt Vision

Det er her du definerer den overordnede plan for, hvad projektet skal levere. Det kan f.eks. være udviklingen af en ny e-commerce platform. Her er det essentielt at visionen er skarp og gennemtænkt, så alle features og funktioner kan formuleres i næste stadie.

Visionen skal selvfølgelig også være i overensstemmelse med virksomhedens strategi og målsætning. Dette formuleres i forberedelsens første stadie.

 

Produkt Roadmap

I forberedelsens andet stadie, nedbryder du projektvisionen i mindre delløsninger i et roadmap. Roadmappen er en slags milepælsbeskrivelse, hvor visionen inddeles i enkelte delløsninger Her formuleres hvilke features, hver enkel delløsning skal indeholde, og hvilken værdi de skal skabe.

 

Releaseplan

I forberedelsens tredje og sidste fase er en yderligere inddeling af roadmappens delløsninger i releases. Her formuleres hvilken specifik funktionalitet hvert release skal indeholde.

 

Selvstyrende teams

I et sprint arbejdes der i mindre teams, som kaldes scrumteams. Tanken med scrumteams er at de er selvstyrende og har medbestemmelse på hele forløbet. Det betyder at teammedlemmerne selv melder ind på de forskellige opgaver – også rækkefølgen på opgaverne.

På forhånd er der altså ikke udarbejdet en prioriteret liste over rækkefølge på opgaverne, hvorfor projektet dagligt kan ændre kurs.

Idéen er at skabe så meget fleksibilitet og frihed for de enkelte teammedlemmer, for på den måde at styrke motivationen og i sidste ende styrke leverancen.

 

Scrum Masteren

Scrumteamet bestemmer selv hvornår og hvordan opgaverne skal løses, ligesom de selv vurderer hvornår opgaven er løst. Her kommer en scrum master ind i billedet, for det er hendes opgave at kvalitetssikre alt arbejde.

Teamet er som regel tværfagligt og arbejder kollektivt på den måde at den enkelte løser sine egne opgaver, men hele teamet er ansvarlig for, at opgaverne løses.

Desuden må scrum-teams ikke opdeles i mindre grupper; alle i teamet skal arbejde sammen.

 

Læs også om SAFe®

Ny dag, ny start, nyt møde

Et sprint starter hver dag med et kort stå-op-møde på max 15 minutter. Her mødes scrumteamet ud fra en fast dagsorden:

 • Hvad lavede du igår?
 • Hvad skal du lave i dag?
 • Har du nogen problemer eller udfordringer?

Hvis et teammedlem har et problem, er det scrum masterens opgave at løse det. Pointen med disse daglige møder er at sikre, at alle hele tiden ved hvem der gør hvad og hvornår og sikre, at alle arbejder mod det samme mål.

 

Ingen fast tidsplan

Hvert sprint har en deadline, som teamet arbejder hen imod. Hvis tidsplanen er for presset eller budgettet er ved at skride, er det scrum masterens opgave at prioritere hvilke opgaver, der evt. kan skubbes til næste sprint.

Omvendt hvis teamet er foran, kan scrum masteren tilføje flere opgaver til et sprint.

 

Product owner vs. Scrum master

Når du arbejder agilt og benytter scrum-metoden skelnes der mellem 2 centrale roller; product owneren (projektejeren) og scrum masteren. En product owner har ansvaret for det overordnede projekt og planlægning af leverancerne, hvorimod scrum masteren i højere grad skal betragtes som en facilitator.

Hvert scrum-team har sin egen scrum master, som skal agere bindeled mellem teamet og omgivelserne samt sikre at alle arbejder efter scrum-metodens principper.

Til ethvert projekt er der altså én product owner og flere scrum masters.

 

Scrum har mange fordele

Scrum som udviklingsmetode har mange fordele. Metoden fokuserer i høj grad på fleksibilitet, kontinuerlig forbedring, frihed og høj hastighed.

Fokusområderne giver bl.a. disse fordele:

 • Ændringer imødegås hurtigere
 • Nemt at integrere nye behov og funktioner
 • Hurtigere leverancer i den rette kvalitet
 • Bedre kommunikation som skaber et stærkt samarbejde, både internt og på tværs af scrum-teams
 • Fokus på kunden/slutbrugeren da de undervejs i processen har bedre mulighed for at se dele af slutproduktet
 • Bedre mulighed for feedback undervejs, både internt og fra kunden/slutbrugeren
 • Løbende forbedringer da processen hele tiden evalueres
 •  Et motiveret team

Scrum har sine begrænsninger

Scrum egner sig rigtig godt til store, komplekse projekter,  i konstant forandring, og derfor er umulige at lave langsigtede projektplaner for.

Dog findes der projekter med helt fastlagte og definerede mål, og her egner scrum sig ikke.

Desuden kan det også give store udfordringer med den agile tankegang, hvis teammedlemmer ikke er rutinerede og selvkørende nok til at arbejde i selvstyrende teams.

Bliv eksamineret Scrum Master

På dette kursus bliver du trænet i at fungere som scrum master og gøre dit scrum-team højtydende og værdigfuldt. Du lærer også, hvordan du tilpasser scrum til din organisation og dit projekt.

Ved en bestået eksamen får du et certifikat som Eksamineret scrum master.

Læs om kurset

 

Agil Projektledelse

På dette kursus får du effektive værktøjer til at arbejde hurtigt, fleksibelt og omstillingsparat.

Du får bl.a. træning i at bruge planlægningspoker, Scrum-boards og Burn Down-diagrammer.

Læs om kurset

 

SAFe® 4 Advanced Scrum Master (SASM) med Certificering

Kurset giver dig optimale muligheder for at mestre rollen som Scrum Master, og for at udvikle dine leder kompetencer i en SAFe® baseret organisation. På dette kursus tager vi Scrum Master rollen til ’next level’, og slutter af med certificering.

Læs om kurset

Mannaz.com - Dette websted bruger cookies

Cookies hjælper os til at give dig den bedst mulige oplevelse af dette websted. Læs mere her
×