Agil projektledelse

Agil projektledelse er et paradigme

Agil projektledelse er et paradigme inden for især softwareudvikling. Grundtanken i agil projektledelse er at se fordelene i et projekts uforudsigelighed, hvor kompleksiteten ofte er så høj, at det er umuligt at lave realistiske, langsigtede planer.

Verden er foranderlig

Med agil projektledelse er der ingen langsigtede planer og estimater. I stedet arbejder du ud fra et princip om at verden er foranderlig, at du undervejs i en proces bliver klogere og derfor ikke kan planlægge langsigtet.

Udnyt projektets naturlige flow

Du prøver derfor at udnytte projekters naturlige flow, som ikke altid er den lige vej frem, og arbejder ud fra en overordnet tanke om at verden ikke er statisk.

Drop bare planlægningen

Når du arbejder agilt, arbejder du ud fra en overordnet tanke om at verden ikke er statisk, hvorfor et projekt ikke kan planlægges langt ude i fremtiden.
Her adskiller agil projektledelse sig væsentligt fra den klassiske projektledelse, hvor der arbejdes mere plandrevet, ud fra det, der hedder vandfaldsmodellen.

“Agil er netop en anden måde at håndtere kompleksitet på end at planlægge sig ud af det, så det giver måske en indikation af, hvorfor det agile vinder frem”
Kilde: Virksomheder har stadig svært ved den agile tilgang

Det agile manifest

Agil projektledelse bygger på en række principper, som er formuleret i “Det Agile Manifest”. Manifestet blev udarbejdet i 2001 af en gruppe software udviklere, og lyder sådan her:

Vi afdækker bedre måder at udvikle software på ved at gøre det og ved at hjælpe andre med at gøre det.

Gennem dette arbejde har vi lært at værdsætte:

  • Individer og samarbejde frem for processer og værktøjer
  • Velfungerende software frem for omfattende dokumentation
  • Samarbejde med kunden frem for kontraktforhandling
  • Håndtering af forandringer frem for fastholdelse af en plan

Der er værdi i punkterne til højre, men vi værdsætter punkterne til venstre højere.

Sprint dig igennem dit projekt

Sprint dig igennem dit projekt med Agil projektledelse

 

I agil projektledelse deler man i stedet et projekt op i mindre etaper, i sprints. Her er du hele tiden forberedt på at kunne reagere på de forandringer, der måtte komme undervejs i processen.

Det giver dig mulighed for at prioritere, hvad de vigtigste opgaver er her og nu, i stedet for at være underlagt en fastlagt plan.
Dagsordenen for et projekt kan nemlig hurtigt ændre sig, og her er agil projektledelse kommet for at blive.

Virksomheder har stadig svært ved den agile tangegang

Mange projektledere siger, de anvender den agile metode, men Projektlederundersøgelsen 2018 viser, at de fleste kun anvender få af de agile praktikker. Derfor gemmer der sig et stort uudnyttet potentiale, mener projektlederkonsulent fra Mannaz.

 

Læs med her

Er du interesseret i et kursus?

Projektledelse

Agil Projektledelse

Få effektive værktøjer til at arbejde hurtigt, fleksibelt og være parat til forandring og tilpasning i dine projekter. Du får bl.a. træning i at benytte Planlægningspoker, Scrum Boards og Burn Down-diagrammer.

2 dage 13.500 krekskl. moms Læs mere
Projektledelse

Eksamineret Scrum Master

En Scrum Master er en leder for et team, der arbejder med den agile metode Scrum. På dette kursus bliver du trænet i at fungere som Scrum Master og gøre dit Scrum-team højtydende.

1 dag 12.500 krekskl. moms Læs mere
Projektledelse

PRINCE2® Agile

Skab endnu stærkere PRINCE2®-projekter ved at udvide din PRINCE2®-værktøjskasse med agile metoder – hvad enten din virksomhed har valgt at arbejde agilt eller ej.

3 dage 13.900 krekskl. moms Læs mere
Agil transformation

Leading SAFe® 4.6

Lær at lede agile transformationer i din organisation, og bliv ”Certified SAFe® Agilist”. Få en solid introduktion til SAFe® rammeværket, og bliv klædt på til at arbejde effektivt med agil skalering.

2 dage 10.000 krekskl. moms Læs mere
Nyhed
Agil transformation

SAFe® for Teams (4.6)

Få en dybdegående forståelse af et teams rolle i et SAFe® Agile Release Train. Herunder hvordan I sammen skaber værdi, og effektivt udfører jeres roller ved hjælp af Scrum, Kanban og XP i en skaleret, agil organisation.

2 dage 10.000 krekskl. moms Læs mere
Nyhed
Agil transformation

SAFe® Product Owner/Product Manager (4.6)

Kurset udvikler de færdigheder, som skaber innovation og værdi i en Lean-Agile Enterprise med SAFe® - via de aktiviteter, værktøjer og metoder, der anvendes til backlogs, leverancer og programmer.

2 dage 10.000 krekskl. moms Læs mere
Nyhed
Agil transformation

SAFe® Scrum Master (4.6)

Bliv certificeret SAFe® Scrum Master. På kurset lærer du at arbejde agilt og sikre samarbejde på tværs af organisationen. Du får kompetencer til at facilitere, planlægge og eksekvere iterationer.

2 dage Fra 9.900 krekskl. moms Læs mere
Nyhed

Agile metoder

Scrum - en populær metode

Den mest anvendte metode til at arbejde agilt er scrum.
Scrum arbejder iterativt, dvs. i sprints på max 4 uger.

Her er rækkefølgen på opgaverne ikke fastlagt på forhånd. Du kan derimod starte og slutte, som du har lyst.

Frihed er i det hele taget, det mest centrale i scrum. Der arbejdes nemlig i selvstyrende teams, som næsten dagligt kan skifte retning, hvis det giver mening for teamet.

Læs mere om scrum

SAFe - en international anerkendt metode

Hvor Scrum er den agile metode til teams er SAFe® den agile metode til organisationer. SAFe® -certifikatet er ejet af Scaled Agile Med, og med en certificering i SAFe® kan du hjælpe din organisation med at implementere de agile principper.

Mange organisationer oplever nemlig store udfordringer, når der skal omstilles fra plandrevet projektledelse til agilt projektledelse, og her tilbyder Safe® en række værktøjer.

 

Læs mere om Safe®

Agil projektledelse er relevant for alle brancher

Som projektleder kan du ikke længere styre uden om den agile arbejdsmetode.

Det gælder uanset hvilken type virksomhed, du sidder i – om det er software eller udviklingen af fysiske produkter.

 

Læs artikel om agil projektledelse

Mannaz.com - Dette websted bruger cookies

Cookies hjælper os til at give dig den bedst mulige oplevelse af dette websted. Læs mere her
×