Projektledelse
Kurser i agil projektledelse

Kurser i agil projektledelse

Agil projektledelse er en populær og effektiv tilgang til at styre projekter i en foranderlig verden.

Hos Mannaz tilbyder vi kurser i agil projektledelse, som kan hjælpe dig med at blive en succesfuld og agil projektleder.

Hvad er agil projektledelse

Agil projektledelse er et paradigme, som oprindeligt kom fra softwareudvikling.

Med agil projektledelse er der ingen langsigtede planer og estimater. I stedet arbejder du ud fra et princip om, at verden er foranderlig, at du undervejs i en proces bliver klogere og derfor ikke kan planlægge hele projektet og dets leverancer fra begyndelsen.

Her adskiller agil projektledelse sig væsentligt fra den klassiske projektledelse, hvor der arbejdes mere plandrevet, ud fra det, der hedder vandfaldsmodellen.

Den agile tilgang

Agile er en måde at arbejde på. I dag står vi overfor en konstant foranderlig verden og dette sætter krav om fleksibilitet og en evne til at håndtere og implementere forandringer undervejs.

Det er derfor ikke kun gavnligt, men også nødvendigt at være forandringsparat og omstillingsklar og være i stand til at kunne tilpasse sig. Den agile tilgang er derfor blevet et afgørende værktøj i denne udvikling.

Det agile projekt

Som projektleder kan du ikke styre uden om den agile arbejdsmetode, fordi kernen i agil projektledelse er hurtigskabende værdi.

I agil projektledelse deler vi et projekt op i mindre etaper, i sprints. Så kan du hele tiden reagere på de forandringer, der måtte komme undervejs i processen og prioritere, hvad der er vigtigst.

Se en oversigt over kurser i projektledelse hos Mannaz.

Kurser i agil projektledelse

Kurser i SAFe®

Har du brug for personlig rådgivning?

Har du spørgsmål om vores kurser i agil projektledelse?

Så lad mig ringe dig op til en rådgivende samtale.

Lotte Foged
Commercial & Product Manager

lfo@mannaz.com
+45 4517 6235

Mød vores undervisere

Her kan du møde nogle af vores konsulenter, der underviser i agil projektledelse.

Associated Consultant
Associated Consultant
Associated Consultant
Associated Consultant
Associated Consultant

Ofte stillede spørgsmål om agil projektledelse

Herunder kan du få svar på nogle af de spørgsmål, vi ofte får i forbindelse med agil projektledelse.

Hvad er Scrum?

Den mest anvendte metode til at arbejde agilt er Scrum. Scrum arbejder iterativt, dvs. i sprints på max 4 uger.

Her er rækkefølgen på opgaverne ikke fastlagt på forhånd. Du kan derimod starte og slutte, som du har lyst.

Frihed er i det hele taget, det mest centrale i Scrum. Der arbejdes nemlig i selvstyrende teams, som næsten dagligt kan skifte retning, hvis det giver mening for teamet.

LÆS MERE OM SCRUM

Hvad er SAFe®?

SAFe® står for Scaled Agile Framework.

Hvor Scrum er den agile metode til teams, er SAFe® den agile metode til organisationer – dvs. hvordan hele organisationen kan arbejde agilt sammen. SAFe®-certifikatet er ejet af Scaled Agile Inc., og med en certificering i SAFe® kan du hjælpe din organisation med at implementere de agile principper.

Mange organisationer oplever nemlig store udfordringer, når der skal omstilles fra plandrevet projektledelse til agilt projektledelse, og her tilbyder Safe® en række værktøjer til hele organisationen – ikke kun for det enkelte team.

LÆS MERE OM SAFe®

Hvad er forskellen på agile og traditionelle projektledelsesmetoder?

En af de vigtigste forskelle mellem den agile og traditionelle projektledelsesmetode er selve tilgangen til planlægning og styring af projekter.

Hvor den traditionelle og klassiske projektledelse fokuserer på detaljerede planer med fastlagte tidsplaner og milepæle, vil den agile metode i stedet være langt mere fleksibel, og vil hurtigt kunne tilpasses uforudsete forandringer.

Er agil projektledelse relevant for alle brancher?

Som projektleder kan du ikke styre uden om den agile arbejdsmetode.

Det gælder uanset, hvilken type virksomhed du sidder i – om det er software, udviklingen af fysiske produkter eller produktion af viden.

Hvad er agil ledelse?

Agil ledelse handler om at bringe den agile tilgang ind i din ledelsesstil. Det handler om at være omstillingsparat og derfor tilpasse sin ledelse til den enkelte situation, opgave eller medarbejder.

Agil ledelse kan i et omfang anvende samme metoder som anvendt i agil projektledelse, men den agile leder bør altså gå ud over de gængse rammeværker og arbejde på smidighed og høj grad af tilpasning i sin ledelsesstil.

Hvad er agil transformation og udvikling?

Den agile transformation handler om udbredelsen af de agile metoder og principper i en virksomhed, et projekt eller i et team.

Transformationen følger den agile tilgang, og det drejer sig derfor i høj grad om at tilegne sig evnen til at tilpasse sig kundemønstre og situationsbestemte forandringer.

The potential is people