SAFe® - Et anerkendt rammeværk til agile projekter

Hvad er SAFe®?

SAFe® står for Scaled Agile Framework og er et anerkendt rammeværk til agile projekter. Formålet med SAFe® er at skabe fælles rammer og principper for agile principper på tværs af en organisation.

Rammeværket definerer en række strukturer og processer, som egner sig til både produkt- og it-udvikling. Ønsket er at forbedre samarbejde og leverancer på tværs af hele organisationen, for på den måde at levere hurtigere med bedre resultater.

Udbred den agile tanke

SAFe® beskæftiger sig helt konkret med hvordan den agile tilgang udbredes til hele organisation, og giver dig metoder til at håndtere de udfordringer, der måtte opstå i den forbindelse. Der kan nemlig være en række udfordringer, når organisationer skal omstille sig til agile processer og her tilbyder SAFe® en række værktøjer.

Hvorfor SAFe®?

Hvor Scrum er den agile metode til teams er SAFe® den agile metode til organisationer. SAFe®-certifikatet er ejet af Scaled Agile Med, og med en certificering i SAFe® kan du hjælpe din organisation med at implementere de agile principper.

 

Skab gennemsigtighed

SAFe® beskriver de roller, ansvarsområder, genstande og aktiviteter, der er nødvendige for at komme i mål med projektet. Samtidig giver SAFe® metoder til at skabe gennemsigtighed på tværs af organisationens teams og programmer.

Operér på 5 niveauer

SAFe® er skalerbart forstået på den måde, at det kan tilpasses organisationens egne behov og situation – og kan skaleres op og ned alt efter organisationens størrelse og kompleksitet.

SAFe® beskæftiger sig med den agile organisation på 5 overordnede niveauer:

 • Grundniveau:
  Et niveau som samler og understøttende alle de processer og elementer, der kan udbrede den agile tankegang i organisationen.
 • Teamniveau:
  Et niveau der typisk følger Scrum-metoden. Her har hvert team ansvaret for at definere, udvikle og teste funktionalitet, som leveres efter hvert sprint.
 • Programniveau:
  Et niveau hvor selve udviklingsteamet er samlet i virtuelle programmer, Agile Release Train (ART), og er en længerevarende organisering som består af flere SAFe teams og andre relevante interessenter. Her er fokus at planlægge, eksekvere, teste og til sidst tilpasse leverancer som en samlet værdistrøm af organisationen.
 • Værdistrøm:
  Et niveau med udvikling af store og komplekse systemer. Disse kan splittes op i værdistrømme, og samler flere ARTs om en konkret løsning.
 • Porteføljeniveau:
  Et niveau som organiserer og finansierer en række værdistrømme, der understøtter organisationens strategiske mål.

 

Det gode team work

Med en SAFe®-certificering får du også indsigt i, hvordan du skaber et organisatorisk miljø, som skaber det gode samarbejde samt innovative og forbedrende løsninger. Når en virksomhed er under forandring, kan der opstå fejl og mangler.

 

Arbejd aktivt med transformation

SAFe® tilbyder her en række værktøjer til, hvordan du arbejder aktivt med at transformere kulturen i din virksomhed, så den er bedst rustet til at tolere forandringer og de fejl og udfordringer, der måtte opstå i den forbindelse.

SAFe - Agile for hele virksomheden

SAFe overblik - Lean Agile Leadership

Kilde: www.scaledagileframework.com

SAFe® giver udbytte

Hvad giver SAFe® dig?

Med en certificering i SAFe® vil du kunne:

 • Styrke de agile projekter i din virksomhed
 • Danne overblik over virksomhedens portefølje med agile udviklingsinitiativer
 •  Undgå mange af de risici der er forbundet med implementering af agile projekter
 •  Forstå, hvordan metoderne i SAFe® bedst kan udnyttes i din virksomhed

Hvad giver SAFe®virksomheden?

Som virksomhed er der mange fordele ved at implementere SAFe®. Med en certificering i SAFe® får virksomheden?

 • En medarbejder, der tager ansvar for den agile udvikling og eksekvering
 • En medarbejder, der varetager leverance-driften og kan agere i forskellige agile roller, som Product Manager, Product Owner og Scrum Master
 • En medarbejder med forståelse for agile principper, og hvordan de kan skabe værdi

SAFe® kurser og certificeringer

Leading SAFe®4.6

Lær at lede agile transformationer i din organisation, og bliv “Certified SAFe® Agilist”.

På kurset får du en solid introduktion til SAFe® rammeværket.

Læs om kurset

SAFe® Product Owner/Product Manager (4.6)

Kurset giver dig færdigheder, som skaber innovation og værdi i en Lean-Agile Enterprise med SAFe®.

Læs om kurset

SAFe® for Teams (4.6)

Få en dybdegående forståelse af et team i et SAFe® Agile Release Train, og hvordan I sammen skaber værdi, og effektivt udfører jeres roller ved hjælp af teknikker fra SAFe®.

Læs om kurset

SAFe® Scrum Master (4.6)

Bliv certificeret SAFe® Scrum Master.

På kurset lærer du at arbejde agilt og sikre samarbejde på tværs af organisationen. Du får kompetencer til at facilitere, planlægge og eksekvere.

Læs om kurset

Mannaz.com - Dette websted bruger cookies

Cookies hjælper os til at give dig den bedst mulige oplevelse af dette websted. Læs mere her
×