Projektledelse
PRINCE2®

PRINCE2® kurser og certificering

Er PRINCE2® det rigtige for mig? Hvordan kommer jeg videre og i gang med certificering og kursus i PRINCE2®? Her kan du blive klogere påPRINCE2® og find det rigtige kursus til dig.

 

Se kurser

Hvad er PRINCE2®?

Mislykkede projekter er desværre alt for almindelige. Undersøgelser viser, at der er nogle generelle årsager til, at projekterne mislykkes. PRINCE2® eller “Projects in Controlled Environments” er en metode, der sikrer, at disse årsager adresseres og dermed øger chancen for succes. Læs mere de 7 principper og 7 temaer, der er grundlaget PRINCE2®.

PRINCE2® er en international anerkendt projektledelsesmodel, der bygger på best-practice og kan bruges i alle typer projekter. Med en certificering i PRINCE2®-metoden får du et stærkt bevis på dine kompetencer.

prince 2, prince2, prince II, prince2 prio

Hvem henvender PRINCE2® sig til?

Både offentlige, private organisationer og NGO’er anerkender og bruger PRINCE2®, som deres metode til at styre projekter. Og det er der flere grunde til.

Først og fremmest giver PRINCE2® et fælles sprog – opad som nedad. Modellen giver klarhed over roller og fordelingen af ansvar i projektet, og mindsker risikoen for at opgaver tabes på gulvet.

En anden fordel ved kendskab til metoden er, at den kan tilpasses de specifikke omstændigheder i organisationen, og skaleres i størrelse og kompleksitet alt afhængigt af projekterne.

Er PRINCE2® relevant for mig?

Et PRINCE2®-kursus er relevant for projektledere, der vil forbedre succesraten på sine projekter. Det er en fordel med nogle års erfaring med projektledelse, men det er ikke et krav. Du får mest ud af kurset, hvis din virksomhed specifikt bruger procesorienteret projektledelse efter PRINCE2®-metoden.

Ønsker du at forbedre dig som projektleder eller at få konkrete værktøjer til projektledelse, bør du tage en projektlederuddannelse. Få et overblik over vores kurser i projektledelse. Hos Mannaz kan du kombinere Foundation med Projektledelse modul 1 på Mannaz Projektlederuddannelse. Kombinationen er ideel for nye projektledere, der ønsker værktøjer og en best practise metode at styre efter.

Læs evt. om PRINCE2® egne forbehold til metoden.

PRINCE2® kurser hos Mannaz

Har du brug for personlig rådgivning?

Har du spørgsmål om vores kurser i PRINCE2® ? Så lad mig ringe dig op til en rådgivende samtale.

Lotte Foged
Commercial & Product Manager

lfo@mannaz.com
+45 4517 6235

Mød vores undervisere

Her kan du møde nogle af vores konsulenter, der underviser i PRINCE2®.

Associated Consultant
Associated Consultant
Associated Consultant
Associated Consultant

PRINCE2® - en unik model

PRINCE2® (Projects IN Controlled Environments) er en overordnet projektledelsesmetode, der kan anvendes i alle typer projekter, miljøer og brancher. Metoden er baseret på best practice.

PRINCE2® fokuserer på selve ledelsen af et projekt – og ikke på udviklingen af et projekts produkter. PRINCE2 indeholder et komplet sæt af begreber og projektledelsesprocesser, som er et minimumskrav til korrekt gennemførelse og ledelse af et projekt.

Processer med forretningsmæssig udbytte
PRINCE2®-metoden har fokus på at skalere processerne til et aktuelt projekt. Den består af en procesmodel, der sikrer, at ledelsen af projektet guides gennem alle de processer, som er nødvendige for at sikre, at projektet leverer det resultat, der kan give det forventede forretningsudbytte.

Grundpillen i metoden er således det forretningsmæssige udbytte. Uden en forretningsmæssig fordel er der nemlig ingen grund til at starte og/eller fortsætte et projekt.

Processerne defineres som de ledelsesaktiviteter, der skal udføres i løbet af projektet. Desuden beskriver PRINCE2® en række temaer og principper, der bruges i disse processer.

Metoden består desuden af en række komponenter, som sikrer, at der tages hånd om de rette aspekter på rette tid. Det er fx projektets risici, der skal håndteres fra projektets start til afslutning, og projektets kvalitet, som omfatter fastlæggelse af det ønskede kvalitetsniveau samt styring mod dette gennem hele projektforløbet. De øvrige komponenter er Business Case, Organisation, Planer, Kontroller, Konfigurationsstyring og Ændringskontrol.

Kom i mål med 7 principper

PRINCE2® giver projektlederen en række konkrete værktøjer til at strukturere og styre et forløb ud fra 7 specifikke principper, som kan overføres til både mindre og større projekter:

 1. Begrundelse for projektets igangsætning
 2. Erfaringer samles og bruges aktivt i forløbet
 3. Fastlagte roller og ansvar
 4. Faseopdeling
 5. Styring af afvigelser og risici
 6. Fokus på definition og levering af produkt – med særligt fokus på kvalitetskrav
 7. Tilpasning til projektets miljø, størrelse, kompleksitet, betydning, formåen og risici

PRINCE2-projekt

Styr det hele ud fra 7 temaer

Sidst men ikke mindst indeholder PRINCE2®-metoden  7 overordnede temaer:

 1. Business case: Besvarer spørgsmålet: Hvorfor?
  • Undersøger om projektet er levedygtigt og opnåeligt som en investering
 1. Organisation: Besvarer spørgsmålet: Hvem?
  • Definerer hvem der skal involveres og fastlægger ansvar
 1. Kvalitet: Besvarer spørgsmålet: Hvad?
  • Bekræfter at produkterne egner sig til deres formål i projektet
 1. Planlægning: Besvarer spørgsmålene: Hvordan? Hvor meget? Hvornår?
  • Formålet er at sikre kommunikationen og projektets forløb ved at fastlægge deadline og levering

 1. Risiko: Besvarer spørgsmålet: Hvad nu, hvis?
  • Identificerer eventuelle udfordringer og usikkerheder i projektet
 1. Ændringer: Besvarer spørgsmålet: Hvad er konsekvensen?
  • Identificerer alle mulige ændringer af produktet og leverancen
 1. Fremdrift: Besvarer spørgsmålet: Hvor er vi nu? Hvor er vi på vej hen?
  • Undersøger om projektet når sine mål

PRINCE2® - nu i en opdateret version

I september 2023 lancerede PeopleCert PRINCE2® version 7 for at imødekomme fremtidens behov for professionelt projektstyring.

Hvad er nyt?

Mere fokus på mennesker: Det menneskelige aspekt af at styre projekter er nu endelig blevet integreret i PRINCE2, bl.a. med fokus på kommunikation, forandringsledelse og ledelse af teams. Se vores lederkursus hos Mannaz.

Mere fokus på bæredygtighed: Bæredygtighed er tilføjet som det syvende præstationsmål på linje med tid, omfang, udbytte, omkostning, risiko og kvalitet og styrker projekters fokus på miljømæssige og sociale ansvarsmål.

Mere fokus på innovation: Omfavner digital og datastyring og giver de rette redskaber til at holde projekter opdaterede i den digitale æra.

Hvad er blevet forbedret?

Mere fleksibelt: Forbedret fleksibilitet og tilpasning med færre regler og strømlinede kapitler, samtidig med at kerneelementerne i PRINCE2 bevares, hvilket viser den sande værdi af metoden for alle projekter på tværs af alle sektorer.

Mere inkluderende: Ved hjælp af forenklet sprog og indhold i hele den officielle bog er PRINCE2 7 mere tilgængelig for alle, både aspirerende og erfarne projektledere.

Mere kompatibelt: PRINCE2 7 er nu endnu mere alignet med Agile, Lean og ITIL for at styrke den overordnede projektpræstation.

Ofte stillede spørgsmål

Herunder kan du få svar på nogle af de spørgsmål, vi ofte får i forbindelse med PRINCE2® som metode og vores PRINCE2®-kurser.

Download også PeopleCerts FAQ til PRINCE2® version 7 her.

Hvad er i fokus i PRINCE2®-metoden?

PRINCE2 fokuserer på, hvad der skal gøres og hvornår, men ikke på hvordan. De generelle teknikker og værktøjer i projektlederens værktøjskasse, som fx estimeringsteknikker, er altså ikke en del af metoden.

Det er nemlig ikke meningen, at PRINCE2® skal omfatte alle emner, der er relevante i forbindelse med projektledelse. PRINCE2® tilbyder derfor meget få teknikker, fordi brugeren af metoden hellere selv skal vælge den teknik, der passer bedst til omstændighederne ved et projekt. Metoden omfatter dog 3 teknikker, hvilke er teknikker til Ændringskontrol, Kvalitetsreview og Produktbaseret Planlægning, hvor sidstnævnte er en forudsætning for at køre et PRINCE2®-projekt.

PRINCE2® er en ledelsesmetode
PRINCE2® sikrer, at projektets organisation er på plads fra projektets start, så roller og ansvar i ledelsen er aftalte og synlige. Projektledelsen i PRINCE2® består af styregruppen, projektlederen og eventuelle teamledere. Metoden sikrer således en aktiv og effektiv involvering af beslutningstagere fra projektets start.

Metoden omfatter desuden en ledelsesmæssig styring af tredjeparts leverandører, som sikrer leverancer til tiden, til aftalt pris og kvalitet.

Der er også andre aspekter ved projektledelse, som holdes uden for PRINCE2®, såsom:

 • Teknikker til personaleledelse, motivation, uddelegering og teamledelse
 • Generelle planlægningsteknikker, f.eks. Gantt-diagrammer og analyse af kritisk vej
 • Teknikker til risikostyring
 • Oprettelse og styring af virksomhedens kvalitetssystemer og mekanismer til kvalitetssikring
 • Budgetkontrol og teknikker til Cost Benefit-analyser

Hvad får jeg ud af at bruge PRINCE2®-metoden?

Styrk dine kompetencer og din virksomhed med en internationalt anerkendt projektlederuddannelse som f.eks. PRINCE2®. En certificering, som ikke er anerkendt i markedet, kan nemlig ikke bruges til særlig meget – og kunderne efterspørger i højere grad de internationalt anerkendte certificeringer.

Med en PRINCE2®-certificering sikrer du dig dermed, at du lever op til både din leders og samarbejdspartneres krav – også i fremtiden.

2.400 PRINCE2® Practitioner-eksaminerede er blevet spurgt om PRINCE2®-metodens udbytte:

 • 86 % mener, at PRINCE2®-metoden har hjulpet dem i deres nuværende rolle
 • 87 % mener, at PRINCE2® har været relevant og haft betydning for deres karriere
 • 74 % kan se værdien af at kombinere PRINCE2® med agile metoder

Hvilke certificeringer findes der inden for PRINCE2®?

En person kan dokumentere sit kendskab til PRINCE2®-metoden ved at bestå en officiel certificeringseksamen på 2 niveauer – Foundation og Practitioner/Agile Practitioner.

Der er ikke noget formelt krav til projektledelseserfaring, men det forudsættes, at man har et grundlæggende kendskab til projektledelseselementer, idet kurserne ikke fokuserer på specifikke værktøjer, men på PRINCE2®.

PRINCE2 Foundation®
En Foundation-eksamen er henvendt til dig, der ønsker indsigt i metoden. Typisk er du involveret i projekter, der gennemføres efter PRINCE2®-metoden, eller du indgår i samarbejde med kunder eller leverandører, der anvender metoden.

PRINCE2® Practitioner eller PRINCE2 Agile® Practitioner
En Practitioner/Agile Practitioner-eksamen er til dig, der har bestået sin Foundation-certificeringseksamen, og som ønsker at blive “Registered PRINCE2® Practitioner” eller “Registered PRINCE2 Agile® Practitioner”. Typisk er du projektleder i projekter, der gennemføres efter PRINCE2®-metoden og evt. agile metoder,  eller du indgår i tæt samarbejde med kunder eller leverandører, der anvender metoden.

Bliv PRINCE2® certificeret projektleder hos Mannaz

Kan jeg tage PRINCE2® Foundation og Practitioner på dansk i version 7?

Nej, desværre ikke.

Indtil videre er PRINCE2® 7 kun blevet lanceret på engelsk, dvs. at manual, undervisningsmateriale, testeksamener og eksamen i version 7 kun er tilgængelige på engelsk.

Hvis du gerne vil tage dit PRINCE2®-kursus 100% på dansk, kan du stadig gøre det i version 6.

Vi forventer, at PRINCE2® 7 på dansk bliver tilgængelig sidst i 2024.

Kan jeg bygge en Practitioner version 7 oven på min Foundation version 6?

Ja, det kan du sagtens tage et PRINCE2 Practitioner-kursus i version 7 på engelsk, selvom du har taget din Foundation efter version 6.

Ved at tage et PRINCE2® Practitioner-kursus på engelsk i version 7 får du både en Practitioner-certificering i version 7 og opgraderer din Foundation-certificering til version 7.

Det kræver dog, at du tilkøber en ny manual i version 7, da den ikke er en del af Practitioner-kurset (som naturligt bygger videre på dit Foundation-kursus og dermed også manualen). Derudover skal du nok også bruge lidt ekstra tid på forberedelsen, da du skal læse den nye version 7-manual.

Hvordan får jeg en PRINCE2® Foundation-certificering?

For at opnå en certificering i Foundation, skal du bestå den officielle PRINCE2® Foundation-certificeringseksamen.

Eksamenen varer 1 time og består af 60 multiple choice-spørgsmål. For at bestå skal du have 33 spørgsmål (55%) rigtigt besvaret.

Læs mere om PRINCE2® Foundation-certificeringen

Hvordan får jeg en PRINCE2® Practitioner-certificering?

Det er en forudsætning, at du har bestået Foundation-eksamen (medmindre du er IPMA® A, B, C, D certificeret eller PMI® PMP eller CAPM certificeret), før du kan tage den officielle PRINCE2® Practitioner-certificeringseksamen.

Eksamenen varer 2½ time og består af 68 multiple choice-spørgsmål, der hver giver 1 point. For at bestå skal du have 38 spørgsmål (55%) rigtigt besvaret.

Læs mere om PRINCE2® Practitioner-certificeringen

Hvordan får jeg en PRINCE2 Agile® Practitioner-certificering?

Hvis du gerne vil kombinere PRINCE2’s strukturerede tilgang med agile metoder, kan du vælge at supplere din Foundation-certificering med en certificering som PRINCE2 Agile® Practitioner. Også her er det en forudsætning, at du har bestået din Foundation-eksamen (medmindre du er IPMA® A, B, C, D certificeret eller PMI® PMP eller CAPM certificeret), før du kan tage den officielle PRINCE2 Agile® Practitioner-certificeringseksamen.

Eksamenen er – ligesom materialet – på engelsk og varer 2½ time, hvis engelsk er dit modersmål, og 3 timer og 8 minutter, hvis du har et andet modersmål end dansk. Eksamenen består af 50 multiple choice-spørgsmål, der hver giver 1 point. For at bestå skal du have 30 spørgsmål (60%) rigtigt besvaret.

Læs mere om PRINCE2® Foundation og PRINCE2® Agile Practitioner-certificeringerne

Må alle kursusudbydere holde PRINCE2®-kurser?

Nej. Det er kun virksomheder, der er akkrediterede PRINCE2®-træningsorganisationer (ATO), der må udbyde PRINCE2®-kurser.

Mannaz er ATO, godkendt af PeopleCert, der administrerer PRINCE2®. Vores undervisere og materialer er ligeledes akkrediteret af PeopleCert.

Som ATO må man heller ikke udbyde et PRINCE2®-kursus uden den tilhørende certificering.

Hvilke andre projektledercertificeringer tilbyder Mannaz?

Udover PRINCE2® tilbyder vi også certificeringer i PMI® og IPMA®, som du kan læse om. Det er nemlig vigtigt, både for dig og din virksomhed, at du vælger den rigtige certificering med det fokus, som passer til jeres målsætning.

Når du vælger din certificering, er det også relevant at tænke ind, hvilket marked I henvender jer til. Der er nemlig forskel på, om I er orienteret mod det amerikanske eller europæiske marked.

Du kan blive klogere på, hvilken certificering der passer bedst til dig her.

Hvad er ikke omfattet af PRINCE2®-metoden?

PeopleCert, der administrerer PRINCE2®, skriver selv om områder, som metoden ikke omfatter:

Lederskab
Lederskab, motivationsevner og andre sociale kompetencer er vigtige elementer i din projektledelse, men umulige at formalisere i en metode. Ledelsesformen kan variere meget, og en form, der virker i én situation, kan være fuldstændig uegnet i en anden. Man kan bare se, hvor let det er at komme i tanke om ledere med succes, der har anvendt vidt forskellige ledelsesformer. PRINCE2® kan derfor ikke direkte omfatte denne del projektledelsen. Der findes flere ledelsesmodeller og kurser, der omhandler sociale kompetencer, som tager sig af dette behov. Læs eks. om Mannaz LederuddannelseMannaz ProjektlederuddannelsePersonlig gennemslagskraftSucces i samarbejde og relationerLedelse, Kommunikation og gennemslagskraft samt Dit Personlige Lederskab.

Brancher
Metoden sigter på en bred anvendelighed og derfor er branchespecifikke aktiviteter ikke inkluderet i metoden. Modeller for ingeniørarbejde, projektlivscyklusser eller specifikke teknikker (som f.eks. organisatorisk forandringsledelse eller indkøbsstyring) kan bruges sammen PRINCE2®. Læs evt. mere om kurser i forandringsledelse.

Detaljerede teknikker
Der er mange gennemprøvede teknikker til planlægning og styring, der kan bruges til at understøtte PRINCE2®‘s temaer. Eksempelvis kritisk vej-analyse (planlægning) og analyse af optjent værdi (fremdriftsstyring). Den slags teknikker inkluderes kun i PRINCE2®, hvor de bidrager til PRINCE2®‘s særlige håndtering af et tema, f.eks. den produktbaserede planlægningsteknik.

PRINCE2® and PRINCE2 Agile® are registered trade marks of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

The potential is people