Bliv certificeret i den anerkendte PRINCE2®-metode

Mislykkede projekter er desværre alt for almindelige. Undersøgelser viser, at der er nogle generelle årsager til, at projekterne mislykkes. PRINCE2® er en metode, der sikrer, at disse årsager adresseres og dermed øger chancen for succes.

PRINCE2® er en international anerkendt projektledelsesmodel der bygger på best-practice og kan bruges i alle typer projekter. Det stiller PRINCE2®-metoden stærkt til sammenligning med så mange andre projektledelsesuddannelser på markedet.

Vi udbyder følgende kurser inden for PRINCE2®

Klik på linket, og læs mere om de enkelte kurser:

Facts om PRINCE2®

PRINCE2®fra den offentlige sektor i England. PRINCE2® ejes af Office of Government Commerce (OGC) og administreres af organisationen AXELOS i England.

Mannaz er akkrediteret PRINCE2®-træningsorganisation godkendt af AXELOS. Både undervisere og materiale er akkrediteret af AXELOS.

Kurser og eksamener afholdes på dansk.

Hvad er PRINCE2®?

PRINCE2® (Projects IN Controlled Environments) er en overordnet projektledelsesmetode, der kan anvendes i alle typer projekter, miljøer og brancher. Metoden er baseret på best practice.

PRINCE2® fokuserer på selve ledelsen af et projekt – og ikke på udviklingen af et projekts produkter. PRINCE2 indeholder et komplet sæt af begreber og projektledelsesprocesser, som er et minimumskrav til korrekt gennemførelse og ledelse af et projekt.

Processer med forretningsmæssig udbytte
PRINCE2®-metoden har fokus på at skalere processerne til et aktuelt projekt. Den består af en procesmodel, der sikrer, at ledelsen af projektet guides gennem alle de processer, som er nødvendige for at sikre, at projektet leverer det resultat, der kan give det forventede forretningsudbytte. Grundpillen i metoden er således det forretningsmæssige udbytte. Uden en forretningsmæssig fordel er der nemlig ingen grund til at starte og/eller fortsætte et projekt.

Processerne defineres som de ledelsesaktiviteter, der skal udføres i løbet af projektet. Desuden beskriver PRINCE2® en række temaer og principper, der bruges i disse processer.

Metoden består desuden af en række komponenter, som sikrer, at der tages hånd om de rette aspekter på rette tid. Det er fx projektets risici, der skal håndteres fra projektets start til afslutning, og projektets kvalitet, som omfatter fastlæggelse af det ønskede kvalitetsniveau samt styring mod dette gennem hele projektforløbet. De øvrige komponenter er Business Case, Organisation, Planer, Kontroller, Konfigurationsstyring og Ændringskontrol.

Copyright © AXELOS Limited 2009. Material is reproduced under licence from AXELOS Limited. All rights reserved.

 

PRINCE2 projektledelse

Metodens fokus

PRINCE2 fokuserer på, hvad der skal gøres og hvornår, men ikke på hvordan. De generelle teknikker og værktøjer i projektlederens værktøjskasse, som fx estimeringsteknikker, er altså ikke en del af metoden.

Det er nemlig ikke meningen, at PRINCE2® skal omfatte alle emner, der er relevante i forbindelse med projektledelse. PRINCE2® tilbyder derfor meget få teknikker, fordi brugeren af metoden hellere selv skal vælge den teknik, der passer bedst til omstændighederne ved et projekt. Metoden omfatter dog 3 teknikker, hvilke er teknikker til Ændringskontrol, Kvalitetsreview og Produktbaseret Planlægning, hvor sidstnævnte er en forudsætning for at køre et PRINCE2®-projekt.

Der er også andre aspekter ved projektledelse, som holdes uden for PRINCE2®, såsom:

  • Teknikker til personaleledelse, motivation, uddelegering og teamledelse
  • Generelle planlægningsteknikker, f.eks. Gantt-diagrammer og analyse af kritisk vej
  • Teknikker til risikostyring
  • Oprettelse og styring af virksomhedens kvalitetssystemer og mekanismer til kvalitetssikring
  • Budgetkontrol og teknikker til Cost Benefit-analyser

 

PRINCE2® er en ledelsesmetode

PRINCE2® sikrer, at projektets organisation er på plads fra projektets start, så roller og ansvar i ledelsen er aftalte og synlige. Projektledelsen i PRINCE2® består af styregruppen, projektlederen og eventuelle teamledere. Metoden sikrer således en aktiv og effektiv involvering af beslutningstagere fra projektets start.

Metoden omfatter desuden en ledelsesmæssig styring af tredjeparts leverandører, som sikrer leverancer til tiden, til aftalt pris og kvalitet.

 

Udbyttet af PRINCE2® metoden

2.400 PRINCE2® Practitioner-eksaminerede er blevet spurgt om PRINCE2®-metodens udbytte:

  • 86 % mener, at PRINCE2®-metoden har hjulpet dem i deres nuværende rolle
  • 87 % mener, at PRINCE2® har været relevant og haft betydning for deres karriere
  • 74 % kan se værdien af at kombinere PRINCE2® med agile metoder

Eksamen

En person kan dokumentere sit kendskab til PRINCE2®-metoden ved at bestå en eksamen på 2 niveauer – Foundation og Practitioner. Der er ikke noget formelt krav til projektledelseserfaring, men det forudsættes, at man har et grundlæggende kendskab til projektledelseselementer, idet kurserne ikke fokuserer på specifikke værktøjer, men på PRINCE2®.

Foundation-eksamen er for den person, der ønsker indsigt i metoden. Typisk er personen involveret i projekter, der gennemføres efter PRINCE2®-metoden eller indgår i samarbejde med kunder eller leverandører, der anvender metoden.

Practitioner-eksamen er for den person, der har bestået Foundation-eksamen, og som ønsker at blive “Registered PRINCE2® Practitioner”. Typisk er personen projektleder i projekter, der gennemføres efter PRINCE2®-metoden eller indgår i tæt samarbejde med kunder eller leverandører, der anvender metoden.

Kontakt Mannaz

Ønsker du rådgivning om PRINCE2® kan du sende en mail til René Fabricius Weichel på rfw@mannaz.com eller på tlf. 4517 6140.

 

Projektstyringsværktøjer

Hvis du ønsker viden om de basale projektstyringsværktøjer, kan du læse mere om Mannaz Projektlederuddannelse eller Mannaz It Projektlederuddannelse.

 

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited used under the permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Mannaz.com - Dette websted bruger cookies

Cookies hjælper os til at give dig den bedst mulige oplevelse af dette websted. Læs mere her
×