×
Diversitet og inklusion

Diversitet og inklusion skaber robuste virksomheder, tilfredse medarbejdere og bedre bundlinjer.
Læs mere

Bæredygtighed

Lad os hjælpe med, at bæredygtighed hos jer bliver til resultater, ikke bare en agenda.
Læs mere

Inner Development Goals

Få kompetencerne til at skabe bæredygtig effekt - for dig og din organisation.
Læs mere

Buurtzorg & Mannaz

Mannaz er officiel Buurtzorg-samarbejdspartner. Vi hjælper jer med at skabe en fremtidssikret organisation.
Læs mere

Vi leverer i hele verden

Med kontorer i London, København, Malmö og Aarhus, samt et netværk af 300 konsulenter, kan Mannaz levere i hele verden.
Læs mere

Vi leverer i hele verden
Privat

Vi laver projekter for det private erhvervsliv i en lang række brancher.
Se vores cases

Offentlig

Vi leverer både i stat, regioner og kommuner.
Se vores cases

Konsulenter

Vores konsulenter hjælper jer med at skabe endnu bedre resultater.
Mød vores konsulenter

Peter Wang Maarbjerg VP Consulting Denmark

+45 2428 5973
pwm@mannaz.com

Henrik Bjerregaard Nielsen Vice President

+45 4517 6000
hbn@mannaz.com

Line Thatt Jensen Senior Consultant

+45 4517 6000
ltj@mannaz.com

Thomas Peter Rønholt Client Director

+45 4517 6000
tpr@mannaz.com

Berit Kristine Bøggild Client Director

+45 2295 0151
bkb@mannaz.com

Anette Forsner-Hansen Client Director

+45 4517 6000
afh@mannaz.com

Anne Friland Client Director

+45 4517 6262
afr@mannaz.com

Emil Lindeløv Vestergaard Chefkonsulent, cand.psych.

+45 4517 6000
elv@mannaz.com

Lars Nellemann Manager, Ph.d.

+45 5139 6043
lne@mannaz.com

Marianne Bruun Okholm Manager

+45 4517 6000
mok@mannaz.com

Morten Flørnæss Kerrn-Jespersen Client Director

+45 5139 6052
mfk@mannaz.com

Dorte Spiegelhauer Client Director

+45 4517 6000
dsp@mannaz.com

Berit Urup Hankelbjerg Senior Consultant

+45 4517 6000
buh@mannaz.com

Lars Østerby Client Director

+45 4517 6000
los@mannaz.com

Martin Bo Nielsen Senior Consultant

+45 8192 5343
mni@mannaz.com

Nanna Gry Mahler Tolborg Senior Consultant

+45 6178 2404
nto@mannaz.com

Christina Lundsgaard Ottsen Senior Consultant

+45 2682 8885
cot@mannaz.com

Peter Stensig Consultant

+45 3024 6404
pst@mannaz.com

Ditte Enevoldsen Client Director

+45 6170 8230
den@mannaz.com

Markus Engholm Jensen Consultant, Cand.psych.

+45 6053 6355
mej@mannaz.com

Per Krull Senior Consultant

+45 2330 0715
pkr@mannaz.com

Rasmus Hviid Bach Consultant

+45 3090 0264
rhb@mannaz.com

Henrik Schelde Andersen Client Director

+45 2156 0156
hsa@mannaz.com

Nanna Svart Consultant

+45 2068 0120
nsa@mannaz.com

Kasper Arentoft Client Director

+45 2161 3195
kar@mannaz.com

Oscar Gomez Svendsen Senior Consultant


osv@mannaz.com

Cecilia Fagerberg Wästfelt Country Manager

+46 735 22 29 82
cfw@mannaz.com

Joakim Eriksson Client Director

+46 735 286 071
jer@mannaz.com

Magnus Ramdén Senior Consultant

+46 735 01 63 21
mra@mannaz.com

Anna Rosdahl Senior Consultant

+46 708 23 84 41
aro@mannaz.com

Sanna Turesson Senior Consultant

+46 (0)76 3133321
sat@mannaz.com

Stuart Turnbull Country Manager

+44 7789 546 100
stu@mannaz.com

Nathan Hobbs Director, Client Solutions

+44 796 288 1445
nho@mannaz.com

Stuart Schofield Client Director

+44 7990 036110
ssc@mannaz.com

×
København

Farvergade 8, 2. sal
1463 København
Denmark

Læs om Mannaz House

+45 4517 6000
info@mannaz.com

Aarhus

Olof Palmes Allé 20
8200 Aarhus
Danmark

+45 4517 6000
info@mannaz.com

London

15-19 Bloomsbury Way, Holborn,
London WC1A 2TH
United Kingdom

+44 (0)203 119 1240
info@mannaz.com

Malmö

Stora Varvsgatan 6A
211 19 Malmö
Sweden

+46 4012 7218
info@mannaz.com

Ønsker du personlig rådgivning?
Kontakt: René Fabricius Weichel

+45 4517 6140
rfw@mannaz.com

Vil du have et virksomhedsinternt kursus?
Kontakt: Mariann Illum Vendler

+45 2978 2170
miv@mannaz.com

Er du tilmeldt et kursus?

Hvis du er kommet i tvivl om det praktiske vedr. dit kursus, så kan du se, hvem du skal kontakte her

Vil du høre mere om vores konsulentydelser? Se liste over alle konsulenter
Peter Wang Maarbjerg

VP Consulting Denmark +45 2428 5973
pwm@mannaz.com

Henrik Bjerregaard Nielsen

Vice President +45 4517 6000
hbn@mannaz.com

Line Thatt Jensen

Senior Consultant +45 4517 6000
ltj@mannaz.com

Thomas Peter Rønholt

Client Director +45 4517 6000
tpr@mannaz.com

Berit Kristine Bøggild

Client Director +45 2295 0151
bkb@mannaz.com

Anette Forsner-Hansen

Client Director +45 4517 6000
afh@mannaz.com

Anne Friland

Client Director +45 4517 6262
afr@mannaz.com

Emil Lindeløv Vestergaard

Chefkonsulent, cand.psych. +45 4517 6000
elv@mannaz.com

Lars Nellemann

Manager, Ph.d. +45 5139 6043
lne@mannaz.com

Marianne Bruun Okholm

Manager +45 4517 6000
mok@mannaz.com

Morten Flørnæss Kerrn-Jespersen

Client Director +45 5139 6052
mfk@mannaz.com

Dorte Spiegelhauer

Client Director +45 4517 6000
dsp@mannaz.com

Berit Urup Hankelbjerg

Senior Consultant +45 4517 6000
buh@mannaz.com

Lars Østerby

Client Director +45 4517 6000
los@mannaz.com

Martin Bo Nielsen

Senior Consultant +45 8192 5343
mni@mannaz.com

Nanna Gry Mahler Tolborg

Senior Consultant +45 6178 2404
nto@mannaz.com

Peter Stensig

Consultant +45 3024 6404
pst@mannaz.com

Christina Lundsgaard Ottsen

Senior Consultant +45 2682 8885
cot@mannaz.com

Ditte Enevoldsen

Client Director +45 6170 8230
den@mannaz.com

Markus Engholm Jensen

Consultant, Cand.psych. +45 6053 6355
mej@mannaz.com

Per Krull

Senior Consultant +45 2330 0715
pkr@mannaz.com

Rasmus Hviid Bach

Consultant +45 3090 0264
rhb@mannaz.com

Henrik Schelde Andersen

Client Director +45 2156 0156
hsa@mannaz.com

Nanna Svart

Consultant +45 2068 0120
nsa@mannaz.com

Kasper Arentoft

Client Director +45 2161 3195
kar@mannaz.com

Oscar Gomez Svendsen

Senior Consultant
osv@mannaz.com

Cecilia Fagerberg Wästfelt

Country Manager +46 735 22 29 82
cfw@mannaz.com

Joakim Eriksson

Client Director +46 735 286 071
jer@mannaz.com

Magnus Ramdén

Senior Consultant +46 735 01 63 21
mra@mannaz.com

Anna Rosdahl

Senior Consultant +46 708 23 84 41
aro@mannaz.com

Sanna Turesson

Senior Consultant +46 (0)76 3133321
sat@mannaz.com

Stuart Turnbull

Country Manager +44 7789 546 100
stu@mannaz.com

Nathan Hobbs

Director, Client Solutions +44 796 288 1445
nho@mannaz.com

Stuart Schofield

Client Director +44 7990 036110
ssc@mannaz.com

Guidelines til Risikostyring

1. Introduktion til risikostyring

1.1 Formål

Ved en risiko forstås enhver trussel mod et projekt eller projektets resultat/produkt.

Risikostyring er essentiel for at kunne:

 • forebygge at risikoen/truslen bliver aktuel,
 • afbøde konsekvenser, hvis en risiko udvikler sig til et problem,
 • synliggøre og overvåge risici, som kan true projekt eller produkt.

Mangelfuld risikostyring resulterer ofte i væsentlige forsinkelser, fordyrelser og/eller kvalitetsbrister.

1.2 Afgrænsning
Der er forskel på behovet for risikostyring i projekter. Projekter, som opfylder nedenstående betingelser, kræver altid stor opmærksomhed på risikostyring:

 • strategisk vigtige projekter
 • projekter, hvor overholdelse af projektets rammer er afgørende (tid, forbrug og/eller kvalitet og krav), eksempelvis time-to-market projekter.

Skal et projekt løses som en fastpris opgave, kræver det altid fokus på risikostyring.

Alle projekter kræver en basal opmærksomhed på risici, således at væsentlige trusler mod projekt eller produkt er afdækket og kan overvåges.

I det følgende er risikostyringsopgaverne under projektforløbet kort belyst.

 

 

2. Roller og ansvar vedrørende risikostyring

Det er projektlederens ansvar, at projektet overholder virksomhedens krav til risikostyring i IT projekter. Afhængig af projektets opmærksomhed på risikostyring (jf. afsnit 3) kan der i projektet være udpeget:

 • en risk manager
 • en eller flere risikoejere
 • en eller flere handlingsansvarlige

Risk manager
Risk manager er en projektdeltager, som af projektleder og styregruppe får overdraget ansvaret for projektets risikostyring. Det er risk managers ansvar, at:

 • kravene til risikostyring i henhold til virksomhedens risikostyringskoncept overholdes,
 • projektet søger at reducere sandsynligheder og/eller konsekvenser for de mest betydningsfulde risici,
 • sikre rapportering til styregruppen af projektets risikoprofil og aktioner vedr. projektets betydningsfulde risici,
 • holde risikoejere orienteret om deres risici og planlagte aktioner for samme,
 • følge op på, om handlingsansvarlige gennemfører aftalte aktioner,
 • aftalt beredskab holdes ajour ved ændringer i projektets fremdrift og/eller planer,
 • at fastsætte og løbende tilpasse projektets risikobuffer,
 • at sikre opmærksomhed i projektgruppe og blandt projektets interessenter på nye risici og ændringer i sandsynlighed og/eller konsekvens af allerede konstaterede risici.

Opstår der uoverensstemmelser mellem projektleder og risk manager vedrørende håndteringen af projektets risici, har risk manager pligt til at rapportere uoverensstemmelsen direkte til styregruppeformanden.

Risikoejer
Risikoejer er en betegnelse for den eller de interessenter, som kommer til at lide under konsekvenserne af en risikohændelses indtræden. Risikoejer skal indgå i risk sessions og være hoveddrivkraften i konsekvensanalysen. Det et ligeledes risikoejers ansvar at forhåndsgodkende de aktioner, som projektet planlægger for at reducere en given risikos sandsynlighed eller konsekvens.

Handlingsansvarlig
Handlingsansvarlig er en betegnelse for den person, som er ansvarlig for, at en aftalt aktion gennemføres. Aktionen kan være af forebyggende karakter eller af beredskabsmæssig karakter.

Handlingsansvarlig skal:

  • afdække løsning og planlægge gennemførelse af risikoaktioner,
  • sikre gennemførelse af aftalte risikoaktioner,
  • rapportere status og ændringer i risikoløsning, plan eller ressourceforbrug til projektleder eller risk manager, hvis en sådan er udpeget.

 

3. Risikostyring under projektforløb

Behovet for at fokusere på trusler opstår allerede, når der udarbejdes idéoplæg som beslutningsgrundlag for etablering af et projekt, og her starter risikostyringen. Risikostyringen slutter med indarbejdelse af de indhøstede erfaringer i projektets slutrapport.

Skemaet kan anvendes af projektledere som guidelines for risikostyring i projektet. Projektlederen kan for den aktuelle projektfase se:

    • hvilke risikostyringsopgaver han forventes at udføre
    • hvad målet med den enkelte opgave er
    • hvilket resultat, der skal produceres
    • hvilke metoder og teknikker, som understøtter arbejdet

 

Download skema

Kontakt Mannaz

Kontakt os for personlig rådgivning.

Kontakt os

 

Søg efter artikler eller find kurser/konsulentydelser