IT projektledelse

Kurser i IT projektledelse

Giv dine kvalifikationer og kompetencer inden for IT-projektledelse et stort løft i den rigtige retning. Med en IT-projektlederuddannelse hos Mannaz bliver du klædt på til at komme i mål med virksomhedens IT-projekter.

Hvad er IT-projektledelse?

Der findes mange former for IT-projekter, men god IT-projektledelse handler om at gøre brug af de helt rigtige værktøjer, så projektet hverken går over tid eller budget og samtidigt bliver styret sikkert i mål. Læs mere om kurser i projektledelse hos Mannaz.

Der findes flere projektledelsesmetoder og modeller, såsom ScrumAgilePRINCE2®, PMI® og SAFe.

Både du og din arbejdsplads kan drage fordel af et kursus eller en uddannelse i IT-projektledelse. Her vil I få et overblik over de mange IT-værktøjer og processer samt de rigtige begrebet inden for IT, men også de menneskelige aspekter, som er tilknyttet god IT-projektledelse. Med et IT-projektlederkursus, kan du som projektleder få et bedre kendskab til eventuelle faldgruber og teammodellerne.

Kurser og uddannelser i IT-projektledelse

Har du brug for personlig rådgivning?

Har du spørgsmål om vores kurser eller uddannelser? Så lad mig ringe dig op til en rådgivende samtale.

Lotte Foged
Commercial & Product Manager

lfo@mannaz.com
+45 4517 6235

Mød vores undervisere

Her kan du møde nogle af vores konsulenter, der underviser i IT-projektledelse, agil projektledelse og PMI®.

Associated Consultant
Senior Consultant
Associated Consultant

Ofte stillede spørgsmål om IT-projektledelse

Herunder kan du få svar på nogle af de spørgsmål, vi ofte får i forbindelse med vores kurser i IT-projektledelse.

Hvad laver en IT-projektleder?

IT-projektlederen har typisk ansvaret for at planlægge og organisere projekter inden for en lang række af områder.  IT-projektlederen holder det kolde overblik og sørger for at projektet afvikles, afsluttes og evalueres korrekt. Her gælder det om at få hele projektgruppen til at arbejde optimalt gennem alle projektets faser, samt indrrager de interessenter, som kan være tilknyttet projektet. Det kan være projektets målgruppe, brugere eller projektejeren, som IT-projektlederen sørger for at inddrage på de rigtige tidspunkter.

Hvad er forskellen mellem Mannaz' almindelige Projektlederuddannelse og IT Projektlederuddannelsen?

Den store forskel på de to uddannelser er, at Projektlederuddannelsen er en generel uddannelse, som er relevant for alle, der arbejder med projekter – uanset projektets karakter. It Projektlederuddannelsen behandler derimod projekter med it som fagområde. Ligesom man går på kursus for at lære om fagområder såsom økonomi, marketing og produktion, kan man gøre det samme med projekter med en it-vinkel. Her får du indsigt i projekt- og it-terminologi og finder ud af, hvorfor it-relaterede projekter har nogle andre udfordringer end projekter uden it.

Derudover er der også indholdsmæssige forskelle i de to uddannelser, som du kan læse om herunder:

Modul 1:
Det første og grundlæggende modul på begge uddannelser behandler nogle af de samme elementer, såsom interessenter, organisering, risici, planlægning og estimering osv. på et overordnet niveau. På It Projektledelse 1 runder vi dog også et it-projekts særlige kendetegn, processer og metoder og fokuserer på det højtydende team.

På Projektledelse 1 derimod fokuserer vi også på den DiSC-profil, som alle deltagere har udfyldt forud for kurset, og på hvad forskellige profiler betyder for dynamikken i et projektteam.

Modul 2:
Modul 2 på It Projektledelse giver et dybdegående kendskab til estimering, planlægning og opfølgning i et it-projekt, og vi udarbejder bl.a. en detaljeplan, der inkluderer afhængigheder, kritisk vej og usikkerhed. Derudover får deltagerne en konkret værktøjskasse til agil projektledelse, såsom stå-op møder, use cases og scrum boards. Endelig er basal forhandlingsteknik også på dagsorden, så du kan matche kunder og styregrupper.

Modul 2 på vores ”almindelige” Projektlederuddannelse fokuserer i høj grad på teamsamarbejde, og kurset er præget af en form for rollespil, som skal klæde deltagerne på til at kunne etablere og lede en effektiv projektgruppe. Vi fokuserer på konstruktiv feedback, facilitering og motivation.

Modul 3:
På begge uddannelser fokuserer modul 3 på, hvordan man effektivt gennemfører og afslutter sit projekt. På vores almindelig Projektlederuddannelse runder vi forandringsledelse og situationsbestemt ledelse – igen kører vi med mange gruppeøvelser og rollespil for at simulere konkrete situationer, fx møder med styregruppen.

It Projektledelse 3 fokuserer i høj grad på forandringsledelse, og hvordan du gør en reel forskel med dit it-projekt. Du får indsigt i faser, fælder og faldgruber inden for it projektledelse. Og du får hands-on redskaber til at lede forandringerne, så du kan implementere dem direkte i din arbejdsdag. Endelig får du et værktøj til at vælge den rigtige måde at forandre på – der er nemlig 10 forskellige måder, man kan gøre dette på.

Modul 4:
Modul 4 på vores Projektlederuddannelse handler om dig som uformel leder, din ledelsesstil osv. Her får du lavet en 360 graders undersøgelse og bliver klogere på dig selv som leder. Dette modul er ikke en del af vores It Projektlederuddannelse, men du vil sagtens kunne tilkøbe dette modul, efter du har gennemført din It Projektlederuddannelse.

Hvilke projektledelsescertificeringer har Mannaz? Og hvilken skal jeg vælge?

Mannaz tilbyder dig en certificering i PRINCE2® eller at blive klædt på til en IPMA-certificering.

Du kan bl.a. vælge certificering ud fra, om din virksomhed er primært orienteret mod det amerikanske eller europæiske marked. Dit valg kan også afhænge af, om du er projektleder med fokus på metode, proces eller praktik.

Læs mere om de forskellige certificeringer

The potential is people