Kurser

Project Management Office (PMO) manager uddannelse

Omsæt teori, metode og best practice til handling, så I får det meste ud af virksomhedens projektkontor
4.3/5.0 tilfredshed
Baseret på 37 anmeldelser
Varighed 5 dage
Sted København
Moduler 4 moduler
Sprog Dansk
Pris 27.999 kr. ekskl. moms
Vælg startdato, eller se alle datoer:
20. sep - 4. dec 2024
København
Dansk
Ledige pladser
31. jan - 25. mar 2025
København
Dansk
Ledige pladser
Projektledelse
Project Management Office (PMO) manager uddannelse

Skab større effekt med et Project Management Office

Mange projektkontorer (PMO´er) har et forbedringspotentiale. Større effekt eller mere fokus på resultater kan ofte fås ved at gå mere systematisk og målrettet til værks. På denne uddannelse lærer du at skabe grundlaget for større effekt med din virksomheds PMO.

Når PMO´et fokuserer på den forretningsmæssige værdi, der skal leveres, øges effekten og troværdigheden af det arbejde som projektkontoret bidrager med. Det er altså ikke bare en instans der styrer projektmetoder og værktøjer, men er også vital i forretning, strategi og eksekvering.

På denne praksisnære uddannelse lærer du at finde balancen mellem strategi og forretning på den ene side, og værktøjer og projektmodeller på den anden, og få viden og kompetencer til at udvikle, revitalisere og implementere et effektfuld PMO.

På uddannelsen arbejder du med:

 • PMO-strategi
 • Governance, organisering og mandat i et PMO
 • PMO’ets servicekatalog
 • Udvælgelse af PPM system, udvikling af en projektmodel og hvordan laver man ressourceallokering i en projektorganisation
 • Implementering af PMO og projektmetoder
 • Måling og synliggørelse af effekten af et PMO
 • Udvikling eller videreudvikling af dit eget PMO
 • Teorier inspireret af bl.a. P3O® fra OGC og M3P3® fra PMI® (Project Management Institute)

Uddannelsens moduler

Virtuel kick-off

 • Gennemgang af programmet for hele PMO Manager-uddannelsen
 • Introduktion til metoder for undervisning, gruppearbejde og individuelt arbejde
 • Forventninger til indhold og metoder afstemmes blandt deltagerne
 • Forventningsafklaring med egen organisation
 • Første personlige målsætning udarbejdes
 • Stakeholder mapping for dit PMO-arbejde
1

Modul 1

PMO-strategi, Governance-struktur og mandat
 • Hvordan ser en PMO-strategi ud?
 • Fordelene ved at have en særskilt PMO-strategi
 • Elementerne i et PMO charter
 • Formulering af din egen PMO justification
 • Hvilken governance-struktur vil være den bedste for dit PMO?
 • Hvordan du får dit mandat og til hvad
 • Hvad er en PMO-service ambassadør?
 • Hjemmeopgave og forberedelse til modul 2
2

Modul 2

PMO-services og skræddersyning af disse
 • Overblik over typer af PMO-services
 • Hvilke PMO-services skal dit PMO tage ansvaret for og hvilke skal det ikke?
 • Hvad er skræddersyning af PMO-services, og hvor høj grad skal i justere?
 • Udfordringer og dilemmaer i dit PMO
 • Hjemmeopgave og forberedelse til modul 3
3

Modul 3

Implementering og måling af effekt af PMO-et
 • Vigtigheden af implementeringsfokus på PMO-services
 • Hvordan du sikrer buy-in og engagement fra organisationen
 • Forandringsledelse og modstand
 • Gennemgang af implementeringsdiamanten
 • Effektmåling af PMO-services og formidlingen af effekt/resultater
 • Eksempler på implementeringsaktiviteter, der virker
 • Opfølgning på din personlige målsætning for PMO Manager-forløbet
 • Hjemmeopgave og forberedelse til modul 4
4

Modul 4

I dybden med udvalgte PMO services (to dage)

Dag 1:

 • Portfolio Management-systemer og AI
 • Understøttelse af jeres projekt-og porteføljeledelse via data-opsamling
 • Udvælgelse af konkret PPM løsning og samarbejdspartner
 • Hvilke muligheder giver AI og hvordan kan I komme i gang med dette?

Dag 2:

 • Projekthåndbog og projektmodel – vandfald vs. agil
 • Hvordan du kommer i gang med at udvikle jeres projektmodel
 • Implementering og effektmåling af projektmodellen
 • Ressource Management
 • Principper for og implementering af ressourceallokering

 

i

Praktisk gennemførelse

Uddannelsen består af 4 moduler og en virtuel kickoff. De modul 1-3 er hver af én dags varighed og modul 4 består i to sammenhængende dage.  Modulerne ligger med 2-3 ugers mellemrum.

Mellem hvert modul vil der være hjemmeopgaver, som alle handler om at udvikle dit eget PMO. Du får mulighed for feedback og kommentarer fra de andre deltagere og fra underviseren.

Under hele uddannelsen arbejder du med at videreudvikle dit eget projektkontor. De metoder, du lærer, kan altså anvendes i praksis undervejs i forløbet.

Deltagelse tager udgangspunkt i dit projektkontor og virksomhed. Alle cases vil altså være virkelige og aktuelle udfordringer, som deltagerne sidder med. Uddannelsen giver altså mest mening, hvis du allerede arbejder i et PMO eller står til at gøre det.

Undervejs inddrages vi teorier og best practices, ligesom underviserens 20 års erfaring med PMO-udvikling også kommer i spil.

Prisen for uddannelsen indeholder

 • 3 timers virtuelt kickoff
 • 5 dages undervisning
 • Mulighed for personlig feedback undervejs i forløbet
 • Fuld forplejning
 • Kursusmateriale
 • Kursusbevis
 • Mulighed for tilkøb af individuel coaching

Hvem deltager?

Project Management Office Manager-uddannelsen er noget for dig, hvis du arbejder i eller er i meget tæt relation til din virksomheds projektkontor.

Da uddannelsen tager udgangspunkt i dit eget PMO og din egen virksomhed, er det vigtigt at du arbejder i/med PMO-et. Det er ikke vigtigt, om I er i gang, eller hvor langt i udviklingen I er kommet med PMO-et. Det er heller ikke vigtigt, om I kalder det for et PMO, eller om topledelsens opbakning IKKE helt er på plads. Alt dette bliver du klædt på til at håndtere på uddannelsen. Det er dog vigtigt, at PMO-arbejde er en stor del af det, du beskæftiger dig med.

Uddannelsen er relevant for dig, hvis:

 • Du er Head of PMO
 • Du er Head of PMO og står over for en omstrukturering eller revitalisering af jeres projektkontor (PMO)
 • Du arbejder i et projektkontor
 • Du har fået opgaven med at undersøge, om et projektkontor kunne være noget for din virksomhed
 • Du arbejder med porteføljeledelse og hjælper virksomheden med at udvælge de rigtige projekter og har fokus på projektmetoder
 • Du er ansat i det offentlige, private eller en NGO

Det får du ud af uddannelsen

Når du deltager i denne uddannelse, får du ikke bare personlige kompetencer, men også færdigheder, som din virksomhed eller organisation kan få stor gavn af.

Dit personlige udbytte

 • Større indsigt i PMO’ets og virksomhedens strategi

 • Overblik over hvad jeres PMO bidrager med, og hvad det IKKE skal bidrage med.

 • Udvikling af jeres eget PMO-servicekatalog

 • Indsigt i hvordan organisering og mandat kan understøtte udviklingen af jeres PMO

 • Kompetencer til implementering af det PMO’et arbejder med

 • Metoder til hvordan effekten af dit PMO kan måles og synliggøres

 • En lang række værktøjer, metoder og skabeloner til at styrke din virksomheds PMO

 • Du kommer i dybden med udvalgte PMO services og får inspiration til at udvikle og implementere disse i din egen virksomhed

Din virksomheds udbytte

 • En klar PMO-strategi

 • Klarhed over hvad PMO’et skal levere, og hvad det ikke skal levere

 • Klar og tydelig måde at håndtere projekter på

 • Større succes med projekter og programmer

 • Kvalificeret modspil til topledelsen og input til, hvordan virksomhedens strategi kan eksekveres

Har du spørgsmål?

Er du i tvivl om, hvorvidt denne uddannelse er noget for dig?

Så lad mig ringe dig op til en rådgivende samtale.

Lotte Foged
Commercial & Product Manager

lfo@mannaz.com
+45 4517 6235

Få uddannelsen ud til jeres medarbejdere

Med et virksomhedsinternt forløb vælger I et kursus eller en uddannelse fra vores brede portefølje. Forløbet afholdes kun for jeres medarbejdere og tilpasses jeres konkrete behov, ønsker og forretningsmæssige mål.

Mariann Illum Vendler
Relation Manager

miv@mannaz.com
+45 4517 6189

Mød dine undervisere

Associated Consultant
Uddannelse

Vi anbefaler også

Mød vores kunder

The potential is people