Kurser

Project Management Office (PMO) manager uddannelse

Omsæt teori, metode og best practice til handling, så I får det meste ud af virksomhedens projektkontor
4.3/5.0 tilfredshed
Baseret på 37 anmeldelser
Varighed 5 dage
Sted Ikke fastlagt
Moduler 4 moduler
Sprog Dansk
Pris 23.999 kr. ekskl. moms
Vælg startdato, eller se alle datoer:
Dato er ikke fastlagt
Ikke fastlagt
Dansk
Bliv kontaktet
Projektledelse
Project Management Office (PMO) manager uddannelse

Skab større effekt med et Project Management Office

Mange projektkontorer (PMO´er) har et forbedringspotentiale. Større effekt eller mere fokus på resultater kan ofte fås ved at gå mere systematisk og målrettet til værks.

Når PMO´et fokuserer på den forretningsmæssige værdi, der skal leveres, øges effekten og arbejdsglæden. Det får du viden, værktøjer og træning i at opnå på denne uddannelse, som kommer 360 grader omkring det at starte, revitalisere, udvikle og implementere et effektfuldt PMO.

På uddannelsen arbejder du med:

 • PMO-strategi
 • Governance, organisering og mandat i et PMO
 • PMO servicekatalog
 • Implementering af PMO og projektmetoder
 • Måling og synliggørelse af effekten af et PMO
 • Udvikling eller videreudvikling af dit eget PMO
 • Teorier inspireret af bl.a. P3O® fra OGC (dem med PRINCE2® og MSP®) og M3P3® fra PMI® (Project Management Institute)

Uddannelsens moduler

Virtuel kick-off
 • Gennemgang af programmet for hele PMO Manager-uddannelsen med flere detaljer om indholdet
 • Introduktion til metoder for undervisning, gruppearbejde og individuelt arbejde
 • Forventninger til indhold og metoder afstemmes blandt deltagerne
 • Forventningsafklaring med egen organisation
 • Første personlige målsætning udarbejdes
 • Stakeholder-mapping for dit PMO-arbejde
 • Hjemmeopgave og forberedelse til modul 1
1 Modul 1 PMO-strategi, Governance-struktur og mandat
 • Hvorfor en særskilt PMO-strategi?
 • Hvordan ser en PMO-strategi ud?
 • Hvilke elementer indeholder et “PMO charter”?
 • Hvordan formulerer du din egen ”PMO justification”?
 • Hvilken governance-struktur vil være den bedste for dit PMO?
 • Hvordan får du dit mandat og til hvad?
 • Hjemmeopgave og forberedelse til modul 2
2 Modul 2 PMO-services og skræddersyning af disse
 • Hvilke PMO-aktiviteter og services findes der?
 • Hvilke PMO-aktiviteter og services skal dit PMO tage ansvaret for?
 • Hvilke PMO-aktiviteter skal dit PMO IKKE tage ansvaret for?
 • Detaljerede eksempler på PMO-services
 • Hvad er skræddersyning af PMO-services?
 • I hvor stor grad skal denne skræddersyning finde sted?
 • Hvordan ser jeres værdikæde ud, og hvor bidrager PMO´et?
 • Udfordringer og dilemmaer i dit PMO
 • Hjemmeopgave og forberedelse til modul 3
3 Modul 3 Implementeringsdiamanten
 • Hvorfor fokus på implementering af PMO-services?
 • Hvordan sikrer du buy-in og engagement fra organisationen?
 • Basal indføring i forandringsledelse og modstand
 • Gennemgang af implementeringsdiamanten?
 • Hvordan får du forretningen til at bakke dig og dit PMO op?
 • Hvordan sikrer du PMO’ets overlevelse på lang sigt?
 • Eksempler på implementeringsaktiviteter, der virker
 • Hjemmeopgave og forberedelse til modul 4
4 Modul 4 PMO-services og måling af effekt
 • Hvorfor skal du måle effekten af dine PMO-aktiviteter og -services?
 • Hvilke PMO-aktiviteter skal måles?
 • Hvordan kommunikerer du effekten af dine PMO-services?
 • Hvordan gøres det rent praktisk?
 • Eksempler fra den virkelige verden på måling af effekt
 • Hvordan er det gået med din personlige målsætning for PMO Manager-forløbet?
i Praktisk gennemførelse

PMO Manager-uddannelsen starter med en virtuel kick off og en hjemmeopgave. Derefter kommer 4 moduler, som ligger med 2-3 ugers mellemrum.

Undervejs vil der være hjemmeopgaver, som alle handler om at udvikle dit eget PMO. Du får mulighed for feedback og kommentarer fra de andre deltagere og fra instruktørerne.

Casebaseret og tæt på virkeligheden
Under hele uddannelsen arbejder du med at videreudvikle dit eget projektkontor. De metoder, du lærer, bliver straks oversat til praksis, ved at du bruger dem på de udfordringer, du har med netop dit projektkontor.

Alt arbejdet på uddannelsen handler om dit projektkontor og din virksomhed. Vi kommer altså ikke til at gennemgå en fiktiv case, og denne uddannelse giver mest mening, hvis du allerede arbejder i et PMO eller står over for at skulle gøre det.

Undervejs inddrager vi teorier og best practices, ligesom underviserens 20 års erfaring med PMO-udvikling også kommer i spil.

Prisen for uddannelsen indeholder

 • 3 timers virtuelt kickoff
 • 4 dages undervisning
 • Fuld forplejning
 • Kursusmateriale
 • Kursusbevis
 • Mulighed for tilkøb af individuel coaching

Hvem deltager?

Project Management Office Manager-uddannelsen er noget for dig, hvis du arbejder i eller er i meget tæt relation til din virksomheds projektkontor.

Da uddannelsen tager udgangspunkt i dit eget PMO og din egen virksomhed, er det vigtigt at du arbejder i/med PMO-et. Det er ikke vigtigt, om I er i gang, eller hvor langt i udviklingen I er kommet med PMO-et. Det er heller ikke vigtigt, om I kalder det for et PMO, eller om topledelsens opbakning IKKE helt er på plads. Alt dette bliver du klædt på til at håndtere på uddannelsen. Det er dog vigtigt, at PMO-arbejde er en stor del af det, du beskæftiger dig med.

Uddannelsen er relevant for dig, hvis:

 • Du er Head of Project Management Office
 • Du er Head of PMO og står over for en omstrukturering eller revitalisering af jeres projektkontor (PMO)
 • Du arbejder i et projektkontor
 • Du har fået opgaven med at undersøge, om et projektkontor kunne være noget for din virksomhed
 • Du arbejder med porteføljeledelse og hjælper virksomheden med at udvælge de rigtige projekter og har fokus på projektmetoder
 • Du er ansat i det offentlige, private eller en NGO

Det får du ud af uddannelsen

Når du deltager i denne uddannelse, får du ikke bare personlige kompetencer, men også færdigheder, som din virksomhed eller organisation kan få stor gavn af.

Dit personlige udbytte

 • Et link mellem PMO’ets strategi og virksomhedens strategi

 • Overblik over hvordan jeres PMO bidrager, og hvad det IKKE skal lave

 • Udvikling af jeres eget PMO-servicekatalog

 • Indsigt i hvordan organisering og mandat kan understøtte udviklingen af jeres PMO

 • Inspiration til implementering af, hvad PMO’et arbejder med

 • Metoder til hvordan effekten af dit PMO kan måles og synliggøres

 • En lang række værktøjer, metoder og skabeloner til at styrke din virksomheds PMO

Din virksomheds udbytte

 • En klar PMO-strategi

 • Klarhed over hvad PMO’et skal levere, og hvad det ikke skal levere

 • Klar og tydelig måde at håndtere projekter på

 • Større succes med projekter og programmer

 • Kvalificeret modspil til topledelsen og input til, hvordan virksomhedens strategi kan eksekveres

Har du spørgsmål?

Er du i tvivl om, hvorvidt denne uddannelse er noget for dig?

Så lad mig ringe dig op til en rådgivende samtale.

Lotte Foged
Commercial & Product Manager

lfo@mannaz.com
+45 4517 6235

Få uddannelsen ud til jeres medarbejdere

Med et virksomhedsinternt forløb vælger I et kursus eller en uddannelse fra vores brede portefølje. Forløbet afholdes kun for jeres medarbejdere og tilpasses jeres konkrete behov, ønsker og forretningsmæssige mål.

Mariann Illum Vendler
Relation Manager

miv@mannaz.com
+45 4517 6189

Mød dine undervisere

Associated Consultant
Uddannelse

Vi anbefaler også

Mød vores kunder

The potential is people