Personuppgiftspolicy

×

Behandling av personuppgifter

Sidst opdateret: 25.11.2021

På Mannaz A/S skyddar vi dina personuppgifter och vi ser gärna att du som kund hos oss känner till hur vi behandlar dem. På den här sidan kan du läsa hur vi använder dina personuppgifter, hur länge vi lagrar dem och vem vi delar dem med. Du kan också läsa vilka rättigheter du har och hur du kan kontakta Mannaz A/S om du har frågor som rör användningen av dina personuppgifter.

 

Mannaz A/S är personuppgiftsansvarig – hur kontaktar du oss?

Den juridiska enhet som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter hos Mannaz A/S är:

Mannaz A/S
Farvergade 8, 2. sal
DK-1463 København
Telefon: + 45-45-17 60 00
Reg.-nr 17 96 92 34

Om du har frågor som rör vår behandling av dina personuppgifter får du gärna kontakta oss på gdpr@mannaz.com.

Syfte med behandling av personuppgifter

Mannaz A/S behandlar dina personuppgifter för en rad ändamål, som beskrivs nedan. Under varje ändamål kan du se vilka kategorier av personuppgifter Mannaz A/S behandlar, varifrån Mannaz A/S samlar in personuppgifterna, varför vi har rätt att behandla dina personuppgifter och vem Mannaz A/S kan dela dina personuppgifter med.

1

Kurs-/utbildningsaktiviteter & Konsulttjänster

Vi behandlar i vissa fall personuppgifter om dig när vi eller du själv anmäler dig till en kurs eller utbildning. Eller när du deltar i en konsulttjänst i din organisation med Mannaz som en extern konsult. Detta görs för att se till att din utbildningsprocess hos oss blir så bra som möjligt eller at vi kan lösa uppgiften för din organisation.

1.1 Kategorier av personuppgifter

I samband med kurs-/utbildningsaktiviteter behandlar vi följande personuppgifter om dig:

 • Namn, kundnummer, födelsedatum, e-postadress, telefonnummer, titel, företagsnamn, befattning, demografiska förhållanden, kursköp och ev. EAN-nummer samt ev. rekvisitions-/PO-/referensnummer.
 • Dina svar i test och utvärderingar.

1.2 Varför har vi rätt att behandla personuppgifter om dig?

Mannaz A/S samlar in, använder och sprider dina personuppgifter på följande rättsliga grunder:

Insamling, användning och spridning av allmänna personuppgifter om dig sker på avtalsbasis när du köper en tjänst från Mannaz A/S. Vi gör detta för att levererar uppdraget till dig, ditt företag eller den organisation som du ingår i ett erbjudande om fortsatt kompetensutveckling hos Mannaz A/S (dataskyddsförordningen art. 6, första stycket, led a).

1.3 Varifrån får vi personuppgifter om dig?

Mannaz A/S kan ta emot dina personuppgifter från dig själv, din arbetsgivare eller en organisation (som du är medlem i).

1.4 Spridning av dina personuppgifter

Mannaz A/S kan sprida dina personuppgifter till samarbetspartner som hjälper oss att bedriva vår verksamhet genom exempelvis teknisk support, leverantörstjänster och samarbete kring att hålla kurser. Detta sker i samband med e-utbildningsplattformar, olika testplattformar, externa undervisningsnätverk och kursregistrering. Vi har tecknat databehandlingsavtal med de företag som erbjuder dessa tjänster för att säkerställa att de lever upp till våra höga krav på datasäkerhet.

2

Marknadsföring

Mannaz A/S har olika marknadsföringsprocesser avsedda att se till att du får just den information av oss som är mest relevant för dig utifrån dina intressen. Mannaz A/S förser dig med information, erbjudanden och nyheter inom kompetensutveckling som är skräddarsydd för dig, din situation och dina behov under olika faser av arbetslivet.

Om du samtycker till det behandlar vi dina personuppgifter när vi marknadsför våra produkter och tjänster via de kanaler som anges i samtycket. Du kan läsa mer om detta samtycke här.

Om du ännu inte har gett ditt samtycke till att Mannaz A/S får skicka relevant marknadsföring till dig kan du göra det här.

2.1 Kategorier av personuppgifter

I samband med marknadsföring kan vi behandla följande personuppgifter om dig som du själv har uppgett i samband med anmälan till kurser, utbildningar eller nyhetsbrev:

 • Namn, kundnummer, födelsedatum, e-postadress, telefonnummer, titel, företagsnamn, befattning, demografiska förhållanden, länk till LinkedIn-profil, kursköp och dina egna valda intresseområden.

Dessutom behandlar vi uppgifter om dig baserat på dina besök i Mannaz A/S digitala kanaler (t.ex. vilka mejl du öppnar, vilka artiklar du läser och vad du intresserar dig för på www.mannaz.com), dina kursköp hos Mannaz A/S, din kommunikation med Mannaz A/S (t.ex. om du har frågor som rör din kompetensutveckling eller vill veta mer om någon av våra produkter), offentligt tillgängliga eller köpta uppgifter och upplysningar som du har gett oss i samband med enkäter och utvärderingar.

2.2 Varifrån får vi uppgifter om dig?

Mannaz A/S får dina personuppgifter från dig själv, när du anmäler dig till en kurs, en utbildning eller vårt nyhetsbrev, från rådgivningssamtal per telefon, från vår webbplats, från vårt system för utskick av nyhetsbrev och från offentliga register.

2.3 Varför har vi rätt att behandla personuppgifter om dig?

Mannaz A/S behandlar bara dina personuppgifter för marknadsföring om du har gett ditt samtycke till det.

2.4 Spridning av dina personuppgifter

Mannaz A/S kan dela dina personuppgifter med våra samarbetspartner Face Media A/S och HubSpot, som hjälper oss att bedriva vår verksamhet. Vi har tecknat databehandlingsavtal med dessa partner för att säkerställa att de lever upp till våra höga krav på datasäkerhet.

3

Analys och statistik

Vi behandlar dina personuppgifter när vi tar fram statistik och genomför analyser för att utläsa tendenser och trender. Det kan ske i form av interna undersökningar och köpanalyser.

3.1 Kategorier av personuppgifter

I samband med att Mannaz A/S tar fram statistik och genomför analyser behandlar vi nedanstående personuppgifter om dig, dock alltid i anonymiserad form:

 • Titel, företagsnamn, befattning, demografiska förhållanden och kursköp.

3.2 Varför har vi rätt att behandla personuppgifter om dig?

I samband med analys och statistik behandlar Mannaz A/S dina personuppgifter i anonymiserad form, vilket innebär att vi inte behöver ditt samtycke.

3.3 Spridning av dina personuppgifter

I samband med analys och statistik sprider vi inte personuppgifter till andra mottagare.

4

Optimering av användarupplevelsen

Vi behandlar dina personuppgifter när du använder vår(a) webbplats(er), vår kundportal ”Mitt Mannaz” och/eller våra kontaktformulär. Detta gör vi för att kunna optimera användarupplevelsen på ovan nämnda platser.

 
4.1 Kategorier av personuppgifter

När vi använder dina data till att optimera ovan nämnda platser behandlar vi nedanstående personuppgifter om dig.

 • Namn, kundnummer, födelsedatum, e-postadress, telefonnummer, titel, företagsnamn, befattning, demografiska förhållanden, länk till LinkedIn-profil, kursköp och dina egna valda intresseområden.

När du hör av dig till oss via något av våra kontaktformulär registrerar Mannaz A/S enbart de upplysningar som du själv lämnar.

4.2 Varifrån får vi uppgifter om dig?

Mannaz A/S samlar in uppgifter om dina besök på webbplatsen och ”Mitt Mannaz” från följande källor:

 • Google Analytics – Mannaz A/S använder Google Analytics på Mannaz A/S webbplats(er) för att undersöka hur webbplatsen besöks och hur användarna navigerar på webbplatsen.
 • Cookies – Mannaz A/S använder fyra typer av cookies: 1) cookies som används i syfte att få webbplatsen att fungera 2) Funktionella cookies gör det möjligt att spara dina föredragna språk eller region  3) cookies till statistik och 4) cookies till marknadsföring. När du använder vår webbplats blir du upplyst om detta. Läs mer om hur vi använder cookies.

4.3 Varför har vi rätt att behandla personuppgifter om dig?

Mannaz A/S behandlar dina personuppgifter på följande rättsliga grunder:

Om du besöker vår(a) webbplats(er) och samtycker till användningen av cookies godkänner du att vi samlar in personuppgifter och spårar ditt besök på webbplatsen och ”Mitt Mannaz”.

4.4 Spridning av dina personuppgifter

Mannaz A/S kan dela dina personuppgifter med våra samarbetspartner Face Media A/S och HubSpot, som hjälper oss att bedriva vår verksamhet. Vi har tecknat databehandlingsavtal med dessa partner för att säkerställa att de lever upp till våra höga krav på datasäkerhet.

Nödvändig information

Mannaz A/S behöver personuppgifter om dig när vi t.ex. upprättar och administrerar din anmälan till en kurs eller ett utbildningsprogram. Om du inte lämnar ut personuppgifterna till Mannaz A/S blir följden att Mannaz A/S inte kan fullgöra ändamålet, t.ex. att vi inte kan lägga in dig som kund hos Mannaz A/S och att du därmed inte kan delta i kursen/utbildningen.

Överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES

Mannaz A/S överför endast personuppgifter till länder utanför EU/EES i fall då den tjänst som kunden har beställt kräver insatser av Mannaz A/S systerbolag i eller delar av Mannaz A/S globala nätverk, som inkluderar länder utanför EU/EES.

Mannaz A/S använder även samarbetspartner (databehandlare och underdatabehandlare) i England. Det innebär att dina personuppgifter kan komma att överföras till England. England har nu lämnat EU och anses vara ett tredjeland utanför EU/EES. All dataöverföring till Storbritannien sker i enlighet med Europeiska kommissionens standardavtal om överföring av personuppgifter.

Om Mannaz A/S tecknar EU-kommissionens standardavtal med de engelska samarbetspartnerna kan du när som helst begära en kopia av standardavtalet genom att kontakta Mannaz A/S på gdpr@mannaz.com .

Lagring av dina personuppgifter

Mannaz A/S lagrar dina personuppgifter tills de automatiskt raderas 5 år efter det att du senast har tagit del av en tjänst från Mannaz (kurs-/utbildningsaktivitet eller prenumeration på nyhetsbrev) eller tills du vill att de ska raderas. Personuppgifterna lagras emellertid så länge som Mannaz A/S har en rättslig förpliktelse att lagra personuppgifter enligt redovisnings- och bokföringslagen. Mannaz A/S lagrar uteslutande dina personuppgifter för det ursprungliga ändamål som uttryckligen anges när vi ber om ditt samtycke rörande personuppgifter.

Mannaz A/S förbehåller sig dock alltid rätten att anonymisera och sedan använda de anonymiserade uppgifterna för statistiska ändamål.

Dina rättigheter

När Mannaz A/S behandlar personuppgifter om dig har du följande rättigheter:

 • Rätt till tillgång
  Du har rätt att få veta vilka personuppgifter Mannaz A/S behandlar om dig.
 • Rätt till begränsning
  Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter och att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad. I synnerhet har du en ovillkorlig rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för att kunna användas till direktreklam och att invända mot profilering i den utsträckning som rör direktreklam.
 • Rätt till rättning
  Du har rätt att få oriktiga personuppgifter rättade utan onödiga dröjsmål och dessutom har du med hänsyn till ändamålet med behandlingen rätt att lägga till eventuella saknade personuppgifter.
 • Rätt till radering
  Du har rätt att få dina personuppgifter raderade – det gäller både elektroniska data och tryckta uppgifter. Det kan du begära genom att kontakta oss på gdpr@mannaz.com. Dina uppgifter raderas senast 30 dagar efter din förfrågan med den hänsyn till redovisnings- och bokföringslagen som nämns i avsnittet ”Lagring av dina personuppgifter”.
 • Rätt till begränsad behandling
  Du har rätt att begränsa Mannaz A/S behandling av dina personuppgifter under vissa omständigheter, bland annat när det råder tvivel om dina personuppgifters riktighet.
 • Rätt till dataportabilitet
  Du har rätt att få personuppgifter som du själv har lämnat till Mannaz A/S överförda till dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsligt format.
 • Indraget samtycke
  Om Mannaz A/S behandlar dina personuppgifter på grundval av ditt samtycke till marknadsföring har du rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Om du drar tillbaka ditt samtycke innebär det att Mannaz A/S i framtiden inte får behandla dina personuppgifter för det ändamål som du gav ditt samtycke till. Det indragna samtycket påverkar inte den behandling av dina personuppgifter som har skett innan samtycket drogs tillbaka, t.ex. om du har samtyckt till att låta oss sprida dina uppgifter.Om du drar tillbaka ditt samtycke kan följden bli att vi i vissa fall inte kan behålla vårt kundförhållande.Om du vill dra tillbaka ditt samtycke till marknadsföring kan du logga in på Mitt Mannaz eller kontakta oss på news@mannaz.com .

Åberopa dina rättigheter

Du kan åberopa dina rättigheter genom att skriva till Mannaz A/S på gdpr@mannaz.com . Mannaz behandlar din förfrågan inom 30 dagar.

Klagomål till Datainspektionen

Du har rätt att när som helst lämna in ett klagomål till Datainspektionen beträffande Mannaz A/S behandling av dina personuppgifter. Du bör dock alltid först kontakta Mannaz A/S om du anser att Mannaz A/S har behandlat dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen. På så sätt kan du få Mannaz A/S syn på saken. Du kan kontakta Datainspektionen genom att fylla i ett formulär och mejla det till datainspektionen@datainspektionen.se , läs mer på www.datainspektionen.se.

Det datum då vi senast uppdaterade den här policyn anges högst upp på sidan.

The potential is people