Vår kvalitetspolicy

Kvalitet är ett av nyckelorden för vårt företag, och vi arbetar målmedvetet varje dag för att säkerställa att våra kunder får en bra service och upplever tjänster med hög kvalitet.

Kvalitet
×

Vårt uppdrag

Mannaz har som uppdrag att ta fram människors, organisationers och samhällets potential. Vi skapar värde genom att göra det möjligt för organisationer att åstadkomma ambitiösa och hållbara resultat – med människor och för människor.

Mannaz är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001-standarden sedan 1996.

Mannaz & ISO 9001

Kvalitet i leveranser

Mannaz är drivande i att leverera högkvalitativa kurser, utbildningsprogram och konsultprojekt för våra kursdeltagare och kunder.

Vi säkerställer detta genom att fokusera på kvalitet i allt vårt arbete och våra arbetsprocesser. Vi utvärderar våra kurser och kundprojekt kontinuerligt för att säkra hög kvalitet och förbättrar våra leveranser i nära dialog med våra kunder och kursdeltagare.

 

Engagemang

Vår ledning strävar efter att åstadkomma en konsekvent hög kvalitetsnivå för våra kunder och kursdeltagare genom att säkerställa att vår kvalitetspolicy är implementerad och upprätthålls i hela företaget.

Kontakta Mannaz

Kontakta oss för personlig rådgivning.

Kontakte oss

The potential is people