Om Mannaz

Med fokus på människorna levererar Mannaz tjänster inom tre sammanlänkade verksamhetsområden: Kurser och utbildningar, Konsulttjänster samt Process-outsourcing.

Mannaz brinner för att utveckla människor och organisationer, så att de kan utnyttja sin fulla potential. Med innovation och ett affärsdrivet tänkande utbildar och stärker Mannaz företagsledare, chefer, projektledare och specialister för att möta dagens och morgondagens utmaningar. 

Människor i fokus

Vi hjälper människor och verksamheter att utveckla sin fulla potential

Med innovation och ett affärsdrivet tankesätt utbildar och stärker Mannaz företagsledare, chefer, projektledare och specialister med den kompetens som krävs för att möta dagens och morgondagens utmaningar.

Genom att stimulera till förändring internt i verksamheten kan både ledare och medarbetare utvecklas till sin fulla potential.

Med fokus på människor levererar vi tjänster inom tre sammanhängande verksamhetsområden: Kurser och utbildningar, Konsulttjänster och Process-outsourcing. Detta trippelutbud är vi ensamma om.

Med skandinaviska rötter och en global räckvidd och förståelse arbetar vi framgångsrikt med nätverksfokus – ett arbetssätt som främjar utveckling av människor genom att bygga upp, stärka och skapa tillit till allas kompetens genom delegering.

Den skandinaviska ledarstilen är ett välkänt begrepp världen över och har blivit kännetecknet för en progressiv och humanistisk ledningsfilosofi baserad på transparens och delegerat ansvar. Vi vet att detta leder till ett högre medarbetarengagemang med bättre resultat som följd.

Vårt namn Mannaz bekräftar vår värdegrund där människan står i fokus. Ordet betyder människa på fornnordiska, och är också namnet på en gammal nordisk runa som symboliserar människan. Det engelska ordet man (man) är en av de äldsta och mest autentiska tolkningar av begreppet människa. Mannaz logo är därför handskrivet för att betona det centrala i vår verksamhet – den unika människan.

Vårt arv

 

””Mannaz frigör potentialen hos människor och organisationer.”

 

Kontakta Mannaz

Kontakta oss för personlig rådgivning.

KONTAKTA OSS

Mannaz.com - Dette websted bruger cookies/kakor

Cookies hjälper oss att skapa den bästa upplevelsen av hemsidan. Läs mer här Accepter cookies