fbpx
×
Hållbarhet

Sätt dagordningen baserad på FN:s 17 världsmål - och få en konkurrensfördel.
Läs mer (på engelska)

Mångfald och inkludering

Siffrorna ljuger inte. Mångfald är bra för företagen.
Läs mer (på engelska)

Inner Development Goals

Utveckla din personliga förmåga att övervinna komplexa problem.
Läs mer (på engelska)

Kunder och uppdrag

Vi genomför uppdrag för verksamheter inom många olika branscher och sektorer.

Se några kundprojekt

Vi levererar över hela världen

Med kontor i London, Köpenhamn, Malmö och Århus samt ett nätverk av 300 konsulter kan Mannaz leverera över hela världen.

Läs mer  

Cecilia Fagerberg Wästfelt Country Manager

+46 735 22 29 82
cfw@mannaz.com

Joakim Eriksson Client Director

+45 4517 6000
jer@mannaz.com

Magnus Ramdén Senior Consultant

+46 735 01 63 21
mra@mannaz.com

Anna Rosdahl Senior Consultant

+46 708 23 84 41
aro@mannaz.com

Sanna Turesson Senior Consultant

+46 (0)76 3133321
sat@mannaz.com

Peter Wang Maarbjerg VP Consulting Denmark

+45 2428 5973
pwm@mannaz.com

Henrik Bjerregaard Nielsen Vice President

+45 4517 6000
hbn@mannaz.com

Line Thatt Jensen Client Director

+45 4517 6000
ltj@mannaz.com

Thomas Peter Rønholt Client Director

+45 4517 6000
tpr@mannaz.com

Berit Kristine Bøggild Client Director

+45 4517 6000
bkb@mannaz.com

Anette Forsner-Hansen Client Director

+45 4517 6000
afh@mannaz.com

Anne Friland Client Director

+45 4517 6262
afr@mannaz.com

Emil Lindeløv Vestergaard Digital Client Director

+45 4517 6000
elv@mannaz.com

Lars Nellemann Manager, Ph.d.

+45 51396043
lne@mannaz.com

Marianne Bruun Okholm Manager

+45 4517 6000
mok@mannaz.com

Morten Flørnæss Kerrn-Jespersen Client Director

+45 4517 6000
mfk@mannaz.com

Dorte Spiegelhauer Client Director

+45 4517 6000
dsp@mannaz.com

Berit Urup Hankelbjerg Senior Consultant

+45 4517 6000
buh@mannaz.com

Lars Østerby Client Director

+45 4517 6000
los@mannaz.com

Martin Bo Nielsen Senior Consultant

+45 4517 6000
mni@mannaz.com

Nanna Gry Mahler Tolborg Senior Consultant

+45 6178 2404
nto@mannaz.com

Christina Lundsgaard Ottsen Senior Consultant

+45 2682 8885
cot@mannaz.com

Peter Stensig Consultant

+45 3024 6404
pst@mannaz.com

Ditte Enevoldsen Client Director

+45 6170 8230
den@mannaz.com

Markus Rohde Engholm Consultant, Cand.psych.

+45 4517 6000
mej@mannaz.com

Per Krull Senior Consultant

+45 2330 0715
pkr@mannaz.com

Rasmus Hviid Bach Consultant

+45 3090 0264
rhb@mannaz.com

Henrik Schelde Andersen Client Director

+ 45 2156 0156
hsa@mannaz.com

Nanna Svart Consultant

+45 2068 0120
nsa@mannaz.com

Kasper Arentoft Client Director

+45 4517 6000
kar@mannaz.com

Oscar Gomez Svendsen Senior Consultant


osv@mannaz.com

Kari Johannsen Senior Consultant


kjo@mannaz.com

Stuart Turnbull Senior Vice President, Consulting International

+44 7789 546 100
stu@mannaz.com

Nathan Hobbs Client Director

+44 203 119 1240
nho@mannaz.com

Stuart Schofield Client Director

+44 203 119 1240
ssc@mannaz.com

×
Malmö

Stora Varvsgatan 6A
211 19 Malmö
Sweden

+46 4012 7218
info@mannaz.com

Köpenhamn

Farvergade 8, 2. sal
1463 København
Denmark

+45 4517 6000
info@mannaz.com

Aarhus

Olof Palmes Allé 20
8200 Aarhus
Danmark

+45 4517 6000
info@mannaz.com

London

16 St John’s Lane
London EC1M 4BS
United Kingdom

+44 (0)203 119 1240
info@mannaz.com

Vi har ett brett utbud av konsulttjänster

Vi tror att allt börjar med ett samtal. Kontakta oss för att resonera kring hur vi kan hjälpa er frigöra er potential för framtiden.

Kontakta: Cecilia Fagerberg Wästfelt

+46 735 22 29 82
cfw@mannaz.com

Vi erbjuder utbildning internt och externt

Alla våra utbildningar kan också genomföras internt i ditt företag. Ring eller skriv för att höra mer.

Kontakta: René Fabricius Weichel

+45 4517 6140
rfw@mannaz.com

Vill du kontakta någon av våra konsulter? Se lista över alla konsulter
Cecilia Fagerberg Wästfelt

Country Manager +46 735 22 29 82
cfw@mannaz.com

Joakim Eriksson

Client Director +45 4517 6000
jer@mannaz.com

Magnus Ramdén

Senior Consultant +46 735 01 63 21
mra@mannaz.com

Anna Rosdahl

Senior Consultant +46 708 23 84 41
aro@mannaz.com

Sanna Turesson

Senior Consultant +46 (0)76 3133321
sat@mannaz.com

Peter Wang Maarbjerg

VP Consulting Denmark +45 2428 5973
pwm@mannaz.com

Henrik Bjerregaard Nielsen

Vice President +45 4517 6000
hbn@mannaz.com

Line Thatt Jensen

Client Director +45 4517 6000
ltj@mannaz.com

Thomas Peter Rønholt

Client Director +45 4517 6000
tpr@mannaz.com

Berit Kristine Bøggild

Client Director +45 4517 6000
bkb@mannaz.com

Anette Forsner-Hansen

Client Director +45 4517 6000
afh@mannaz.com

Anne Friland

Client Director +45 4517 6262
afr@mannaz.com

Emil Lindeløv Vestergaard

Digital Client Director +45 4517 6000
elv@mannaz.com

Lars Nellemann

Manager, Ph.d. +45 51396043
lne@mannaz.com

Marianne Bruun Okholm

Manager +45 4517 6000
mok@mannaz.com

Morten Flørnæss Kerrn-Jespersen

Client Director +45 4517 6000
mfk@mannaz.com

Dorte Spiegelhauer

Client Director +45 4517 6000
dsp@mannaz.com

Berit Urup Hankelbjerg

Senior Consultant +45 4517 6000
buh@mannaz.com

Lars Østerby

Client Director +45 4517 6000
los@mannaz.com

Martin Bo Nielsen

Senior Consultant +45 4517 6000
mni@mannaz.com

Nanna Gry Mahler Tolborg

Senior Consultant +45 6178 2404
nto@mannaz.com

Christina Lundsgaard Ottsen

Senior Consultant +45 2682 8885
cot@mannaz.com

Peter Stensig

Consultant +45 3024 6404
pst@mannaz.com

Ditte Enevoldsen

Client Director +45 6170 8230
den@mannaz.com

Markus Rohde Engholm

Consultant, Cand.psych. +45 4517 6000
mej@mannaz.com

Per Krull

Senior Consultant +45 2330 0715
pkr@mannaz.com

Rasmus Hviid Bach

Consultant +45 3090 0264
rhb@mannaz.com

Henrik Schelde Andersen

Client Director + 45 2156 0156
hsa@mannaz.com

Nanna Svart

Consultant +45 2068 0120
nsa@mannaz.com

Kasper Arentoft

Client Director +45 4517 6000
kar@mannaz.com

Oscar Gomez Svendsen

Senior Consultant
osv@mannaz.com

Kari Johannsen

Senior Consultant
kjo@mannaz.com

Stuart Turnbull

Senior Vice President, Consulting International +44 7789 546 100
stu@mannaz.com

Nathan Hobbs

Client Director +44 203 119 1240
nho@mannaz.com

Stuart Schofield

Client Director +44 203 119 1240
ssc@mannaz.com

Vårt hållbara upplägg

Få en inblick i vad hållbarhet betyder för oss, vad vi gör, vad vi vill göra och varför vi gör det.

Mannaz strävar efter en mer hållbar värld

Vad betyder hållbarhet för oss?

Hållbarhet är ett komplext begrepp som omfattar flera aspekter. De flesta tänker nog främst på miljöaspekten. Men hållbarhet omfattar också sociala och ekonomiska aspekter.

Social hållbarhet fokuserar på mänskliga faktorer och inkluderar människors liv, beteende och välbefinnande som viktiga faktorer för att skapa ett hållbart samhälle. Här fokuserar vi bland annat på integration, mångfald och psykologisk trygghet.

Ekonomisk hållbarhet handlar om att skapa långsiktiga resultat och säkerställa en ekonomiskt sund verksamhet.

Vi strävar efter att utveckla Mannaz inom alla tre aspekter för att bli ett hållbart företag fullt ut som bidrar till att skapa en bättre värld.

Varför arbetar vi med hållbarhet?

För Mannaz betyder det mycket att vara ett hållbart företag. Vi lever efter hållbarhetsprinciper eftersom de är förenliga med företagets starka kärnvärden och vår livssyn som individer.

Precis som för många andra företag är transformationen till ökad hållbarhet en lång process för Mannaz. Vi har ännu inte nått fram men vi befinner oss på en resa mot ökad hållbarhet.

Hur är vi hållbara?

Vårt mål är att bidra till att bygga en bättre och mer hållbar framtid för alla. För Mannaz innebär hållbarhet bland annat att vi minskar vårt koldioxidavtryck, begränsar vår resursanvändning och främjar mångfald och integration samtidigt som vi säkerställer en ekonomiskt sund verksamhet.

Vi engagerar oss för att verka för en mer jämställd värld, både internt genom våra kurser och vår utvecklingsprocess och externt i samarbete med våra kunder.

FN:s globala mål

På Mannaz har vi valt att fokusera på de fem globala målen nedan som en del av våra strategiska prioriteringar. De är nära kopplade till vår affärsverksamhet och våra kundrelationer. Vi arbetar kontinuerligt för att uppnå de globala målen och strävar efter att förbättra och mäta våra resultat i förhållande till dem.

Vi arbetar även med andra globala mål som exempelvis mål 3 (God hälsa och välbefinnande), mål 8 (Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt) och mål 17 (Genomförande och globalt partnerskap).

Exempel på våra initiativ inom alla de fem utvalda globala målen:

  • Vi utvecklar och testar beteendedesign för att göra det tydligare, enklare och mer attraktivt att handla hållbart.
  • Vi utvecklar och testar utbildningsformer för att snabbare kunna engagera och rusta ledare och medarbetare med uppdaterade attityder och kunskaper för att handla hållbart.

Hur långt har vi kommit?

År 2020 utvecklade vi en rapporteringsmetod för att mäta våra framsteg i fråga om hållbarhet, något som vi kommer att rapportera om årligen.

Vår hållbarhetsrapportering för 2020 visade att:

  • Vi har en jämn representation av män och kvinnor i vår styrelse, i ledningen och i vår personalstyrka.
  • Vi skulle kunna öka mångfalden bland våra medarbetare eftersom våra landskontor domineras av sina egna nationaliteter.
  • Vårt största koldioxidavtryck kommer från resor, vilket dock har minskat till en fjärdedel av vår tidigare nivå. Vi förväntar oss att kunna upprätthålla denna minskning genom att medvetet utveckla hybridlösningar, som inkluderar både virtuell och fysisk leverans.

Partnerskap – att samarbeta för en hållbar framtid

UN Global Compact Network Denmark

Mannaz har ett strategiskt samarbete med UN Global Compact Network Danmark. Vi är en del av FN:s Global Compact på Participant-nivå och har åtagit oss att följa 10 universella principer inom områden som mänskliga rättigheter, arbetstagarnas rättigheter, miljö, korruptionsbekämpning och de globala målen.

Som en del av samarbetet erbjuder vi ett antal av våra specialistkompetenser i UN Global Compact Danmarks program “Target Gender Equality”.

LÄS MER OM SAMARBETET LÄS “Communication on Progress 2022 (CoP)”

Om du har några frågor om vårt hållbara upplägg, får du gärna kontakta:

Berit Kristine Bøggild

Client Director

bkb@mannaz.com

+45 4517 6000

Filtrera din sökning efter artiklar eller utbildningar/konsulttjänster