Porteføljeledelse

Forbliv konkurrencedygtige

For at forblive konkurrencedygtige i en altid foranderlig forretningsverden, har vi brug for den fulde værdi af vores strategiske projekter

Mannaz eksperter
+
PMO
×
Lars Østerby
Client Director
+45 4517 6000
Lars Bebe Johannessen
Client Director
+45 3177 0160
Thomas Peter Rønholt
Client Director
+45 4517 6000
Oscar Gomez Svendsen
Senior Consultant
Henrik Bjerregaard Nielsen
Vice President, Projects & Programmes
+45 4517 6000
Ditte Enevoldsen
Client Director
+45 6170 8230
Martin Bo Nielsen
Senior Consultant
+45 4517 6000
Daniel Ladefoged Jensen
Consultant
+45 30905754
Peter Stensig
Senior Consultant
+45 3024 6404
Lydie Lambert
Senior Consultant
Magnus Ramdén
Senior Consultant
+46 735 01 63 21
Henrik Challis
Vice President
+46 707 12 72 07

Få den fulde værdi af de strategiske projekter

For at forblive konkurrencedygtige i en altid foranderlig forretningsverden, har vi brug for den fulde værdi af vores strategiske projekter

I en omverden, hvor det globale marked påvirkes af tiltagende hastighed og konkurrence, er organisationer nødsagede til at høste den fulde værdi af deres projekter.

Mange virksomheder oplever for lav værdiskabelse af initierede projekter. Investeringer og realiserede afkast hænger ikke sammen. Enten fordi de ikke har investeret i de rette projekter eller fordi investeringen er eroderet af fragmenterede indsatser og ledelse. Uanset, lægger det pres på både økonomiske og menneskelige ressourcer.

​Nøgleudfordringer

  • Sikre at organisationen initierer de rette projekter til eksekvering af deres strategi
  • Sikre at projekterne leverer på deres forretningscases samt skabe gennemsigtighed i værdiskabelsen, dvs. sikre en høj ydelsesrealiserings parathed
  • Øge evnen til at planlægge og prioritere på langt sigt.
  • Balancere risiko og fordele
  • Sikre optimal brug af frie ressourcer
  • Sikre et godt arbejdsmiljø og høj grad af motivation blandt ledere og ansatte.
“1/3 af alle organisationer rapporterer om høj ydelsesrealiserings parathed. Ved at høj ydelsesrealiserings parathed opnår 33% af projekterne deres målsætninger, 43% af projekterne holder sig inden for budget og 58% af projekterne afsluttes til tiden. ”
Kilde: PMI Pulse of prof. 2017

Tilgang

Bring værktøjer, ledelse, kompetencer og kultur sammen for at have succes med porteføljeledelse

​I Mannaz hjælper vi organisationer til at realisere fordelene ved strategisk at forankre deres projekter. Vi arbejder med både eksisterende og fremtidige ledelsesstrukturer og ofte med afsæt i en vurdering af organisationens parathed.

​Det er afgørende at afdække årsagerne til, hvorfor projekterne ikke leverer de ønskede fordele samt udpege projekternes vigtigste udviklingsområder. På baggrund heraf identificerer vi behovet for udviklingsaktiviteter sammen med jeres ledere. I de fleste tilfælde ser vi et behov for et kombineret fokus på strategisk porteføljeledelse og projekternes operationelle praksis i dagligdagen.

success med porteføljeledelse

​Porteføljeledelsesydelser

  • Design og implementering af en ledelsesmodel, som skaber de nødvendige strukturer til at supportere værdiskabelse og realisering af forretningsmål
  • Vurdering af parathed og gap-analyser
  • Porteføljeledelsesværktøjer og PMO-mobilisering
  • Projektklassificering
  • Design og implementering af projektmodel
  • Projektledelsesværktøjer
  • Kompetenceudvikling
  • Implementering og forankring.

Effekt og implementering

Mannaz designer for at opnå effekt og implementerer sammen med organisationen for på langt sigt at opnå realisering af fordele
​I Mannaz muliggøre og facilitere vi for effekt. Dette betyder, at alt vi gør er rettet mod at skabe værdiskabende forandring og holdbar værdi.

​​Vi integrerer ledelse og organisationsudvikling samt den rette governance struktur med konkrete værktøjer og kompetencer, der er nødvendige for at sikre en succesfuld implementering af strategiske projekter.

Mannaz’ ydelser inden for porteføljeledelse:

Co-designed og skræddersyet til individuelle og organisatoriske aspirationer, behov og forventninger

Stakeholder forankret: Vi mener, at buy-in og engagement fra lederne og deres stakeholder er nødvendig for at opnå den højeste effekt

Strategi drevet driven: Vi sikre at indsatsen er relevant, engagerende og effektfuld ved at forankre indsatserne i organisationens strategiske prioriteter

Målbart: Vi måler kvaliteten og effekten af vores ydelser som en integreret del af hvert projekt for at sikre en langtidsvirkende og holdbar effekt.

Effekten af forbedret porteføljeledelses

  • Højere realisering af ønskede fordele og projekter
  • Stærkere kobling mellem projekter og strategi
  • Større gennemsigtighed i værdiskabelsen
  • Effektiv ressource management
  • Forøgede projekt management kompetencer
  • Motiverede projektledere og medarbejdere
Explore
Case study Rambøll

Rambøll er en ledende ingeniør-, design- og konsulentvirksomhed med stort fokus på projektledelse. De blev grundlagt i Danmark i 1945 og har i dag en global tilstedeværelse.

Case study COWI

COWI er en førende dansk rådgivningsvirksomhed med eksperter i verdensklasse inden for ingeniørkunst, miljø og samfundsøkonomi.

Kontakt en af vores eksperter for mere information:

Vice President, Projects & Programmes
Senior Consultant
Client Director
Senior Consultant
Client Director
The potential is people