Rambøll

Ny virtuel uddannelse hos Rambøll imponerer

Få et indblik i vores arbejde med Rambøll, og bliv inspireret til hvordan du kan skabe større succes i jeres organisation.

Case
Rambøll

Casen kort fortalt:

Udfordringen

 • Et uforløst potentiale inden for Rambølls interne projektledelsesuddannelse
 • Lav fremmødeprocent til uddannelsens klasseundervisning pga. for store tids- og økonomiomkostninger

Løsningen

 • Tæt samarbejde mellem Rambøll og Mannaz med at effektivisere, strømline og optimere projektledelsesuddannelsen – uden at gå på kompromis med kvaliteten
 • Intensiv uddannelse med 9 træningssessioner á 2 timer, digitalt læringsunivers og en afsluttende case-eksamen
 • Bedre udnyttelse af digitale muligheder med en 100% virtuel uddannelse

Resultatet

 • Større hold og derfor flere deltagere igennem ad gangen
 • Halvering af tidsforbrug for deltagere men intakt retention af det lærte
 • Meget tilfredse deltagere

Udfordringen

Optimering af projektlederuddannelse

Som en af verdens førende ingeniør- og rådgivningsvirksomheder har Rambøll naturligvis fokus på projektledelse. Hver eneste dag er dygtige projektledere fra alle hjørner af verden med til at styre projekter i mål. Men man kommer ikke så langt som Rambøll ved at hvile på laurbærrene.

Indfri potentialet

Rambøll kunne se, at der stadig var et uforløst potentiale inden for selve uddannelsen af projektledere til trods for, at de i forvejen havde oprettet egne, skræddersyede uddannelsesforløb.

Udfordringen opstod særligt i forhold til fremmødet til den klasseundervisning, der er en del af Rambølls eksisterende projektledelsesuddannelse. Rambøll kunne konstatere, at mange af deres internationale projektledere fravalgte klasseundervisningen i Danmark, fordi den indebar for store omkostninger både i penge og tid væk fra projektet.

Nye digitale muligheder

Rambøll gik i tænkeboks sammen med Mannaz. Der måtte være en måde, man kunne strømline og forkorte undervisningen – uden at gå på kompromis med kvaliteten. Da Rambøll samtidig havde en strategisk målsætning om at blive bedre til at udnytte digitale muligheder, var det oplagt, at uddannelsen fremover skulle være 100% virtuel.

Løsningen

100% virtuel uddannelse med fokus på kernekompetencer

Det var ikke nogen nem opgave, der var landet på Mannaz’ bord. Rambøll ønskede en rendyrket, virtuel uddannelse for projektledere, der opretholdt det høje kvalitetsniveau, men som blev afviklet på den halve tid.

Prioritering af uddannelsens indhold blev derfor et afgørende omdrejningspunkt, og Rambøll og Mannaz fik i tæt samarbejde defineret, hvad der var de vigtigste kompetencer for en projektleder hos Rambøll. Herefter blev uddannelsesforløbet skåret til og effektiviseret, så forløbet havde fokus på netop disse kernekompetencer.

Tættere samarbejde

Samtidig var Mannaz klar over, at en intensiv virtuel uddannelse med mindre og korte virtuelle sessioner gav mulighed for at arbejde tættere og oftere sammen med projektlederne samt indarbejde projektledernes egne cases i materialet.

Denne tilgang kalder Mannaz for deres ”Explore-Engage-Apply”-model, som giver deltagerne mulighed for at udforske materialet digitalt, engagere sig i det lærte i et virtuelt samarbejde og anvende det lærte i deres egen hverdag.

Det nye forløb har følgende faser:

 • Indledende forventningsafstemning – med både deltagerne og deres ledere
 • 9 træningssessioner á 2 timer og forberedelse i et digitalt læringsunivers
 • Løbende samarbejde om egne cases og dilemmaer fra egen praksis
 • Afsluttende case-eksamen

Processen

Rendyrket viden og ingen spildtid

Uddannelsesforløbet er blevet gennemført af flere grupper af internationale projektledere.

Da forløbet er blevet skåret ind til kernen, har det været en afgørende faktor, at deltagerne kommer velforberedte for derved at minimere spildtid. Deltagerne er derfor blevet inddelt i grupper, hvor en enkelt person har varetaget projektlederrollen og sørget for at arrangere samarbejde omkring gruppeopgaverne, samt at deltagerne er forberedte før de virtuelt faciliterede sessioner.

Evaluering og afsluttende eksamen

Midtvejs i forløbet har der været en evaluering med de enkeltes chefer og relevante kollegaer samt en vurdering af deltagernes foreløbige feedback.

Uddannelsen afsluttes med en eksamen i form af en casebaseret opgave, der inkluderer 5-7 elementer af pensum, som implementeres på eget projekt.

Resultater

Bedre resultater på den halve tid

Da første afholdelse af det nye virtuelle uddannelsesforløb for projektledere var nået til ende, målte Mannaz som altid på resultaterne. Og det nye virtuelle forløb imponerer.

I præ- og post-tests samt i jobtesten, der måler ønskede adfærdsændringer, ligger deltagerne på samme niveau eller højere end Rambølls tidligere undervisningsmodel.

Konklusionen er klar

Indlæringen er intakt eller sågar forbedret selv med en halvering af timeantallet. Det kommer både af den målrettede prioritering af forløbet i forhold til kernekompetencer, et fokus på at inddrage deltagernes egen virkelighed og dilemmaer samt de virtuelt faciliterede sessioner, som leveres i kortere sessioner over en længere periode, end tidligere forløb gjorde. Der er derfor rig mulighed for at bringe ny læring i spil i hverdagen undervejs.

Rambølls nye virtuelle projektledelsesuddannelse leverer:

 • Tilsvarende eller bedre resultater med et 100% virtuelt forløb
 • Halvering af tidsforbrug for deltagere men intakt retention af det lærte
 • Strømlinet uddannelsesforløb med fokus på kernekompetencer
 • Større hold og derfor flere deltagere igennem ad gangen
 • Besparelser på rejse- og tidsforbrug
 • Meget tilfredse deltagere

Kontakt mig

Hvis du vil vide mere omkring denne case, eller høre mere om hvordan vi kan styrke jeres organisations faglige kundskaber, så er du mere end velkommen til at kontakte mig.

Vice President, Projects & Programmes
The potential is people