Kurser

Certificeret systemisk coach

Bliv coach med en international anerkendt certificering
4.7/5.0 tilfredshed
Baseret på 45 anmeldelser
Varighed 19 dage
Sted Aarhus, København
Moduler 8 moduler
Sprog Dansk
Pris 69.999 kr. ekskl. moms
Vælg startdato, eller se alle datoer:
4. sep 2024 - 28. maj 2025
Aarhus
Dansk
Ledige pladser
7. okt 2024 - 16. sep 2025
København
Dansk
Ledige pladser
Coaching
Certificeret systemisk coach

Løft dine samtaler og din kommunikation til højeste niveau

Samtaler og personlig kommunikation er vigtig for trivsel, effektivitet og sammenhængskraft på arbejdspladsen. Mannaz’ coachinguddannelse er, som én af de få udbydere i Danmark akkrediteret på Senior Practitioner niveau under European Mentoring & Coaching Council (EMCC). Det er en certificering på næsthøjeste niveau i Danmark. Det betyder, at uddannelsen er en af de bedste i Danmark.

Du lærer at styre professionelle samtaler på procesniveau, samtidig med at du lærer at mestre en lang række løsningsorienterede og konstruktive spørgeteknikker.

En certificeret coachuddannelse giver dig de tænke- og handleværktøjer, der skal til, for at du kan navigere i komplekse, kommunikative udfordringer og muligheder. Uddannelsen styrker og videreudvikler dine kompetencer, så du med et professionelt sigte kan planlægge, gennemføre og evaluere dine samtaler.

Denne coachinguddannelse består af to kurser, som du også kan vælge at købe hver for sig.

Vi ser det som en stor fordel at deltag i ét samlet forløb, da du følger den samme netværksgruppe gennem hele uddannelsen. Gennem coachinguddannelse opbygger du et tættere forståelsesmæssigt forhold til de øvrige deltagere, og derfor giver det mening forblive i sammen netværk, når du uddanner dig til coach.

Hvis du ønsker at opdele coachinguddannelsen i to dele, skal du  først deltage på Professionel coaching. Derefter kan du deltage på Certificering (overbygning på Professionel coaching).

EMCC-akkrediteret coachuddannelse

Certificeret coach
Uddannelsen er EMCC-akkrediteret under European Mentoring & Coaching Council. Akkrediteringen sikrer et højt fagligt etikniveau i professionelle samtaler. Derfor vil vores erfarne og certificerede coaches også vise live-demonstrationer af teknikker og redskaber på alle moduler. Når du har gennemført uddannelsens otte moduler, modtager du et diplom som bevis på, at du har certificeret dig som systemisk coach.

Systemisk coaching
Udgangspunktet for undervisningen er den systemiske teori, der tilbyder en række stærke forståelser, redskaber og teknikker til en anerkendende, positiv og konstruktiv coachingstil. Coaching handler her om at udvikle den coachede person med udgangspunkt i hans/hendes styrker og evner – ikke om at finde fejl og mangler.

Vi arbejder med en forståelse af coachen som gamemaster. Gamemasteren har en ”dobbelt færdighed”, der gør ham/hende i stand til effektivt at styre og koordinere samtaler hen mod fælles definerede mål samtidig med, at han/hun skaber rum for udvikling gennem inspirerende spørgsmål og hypoteser, der tilbyder nye vinkler på situationer.

“Vores underviser var fantastisk nærværende, veloplagt og oprigtigt interesseret i vores læring. Han tilføjede løbende ny inspiration og litteratur, som var betydningsfuld for vores læring- meget dynamisk i sin form”
Berit Ryhammer, Udviklingskonsulent, University College Nordjylland

På uddannelsen arbejder du med:

 • Metoder og redskaber til at stille nysgerrige, organisatoriske spørgsmål, som giver fremdrift og energi til dine daglige samtaler
 • Forandringsledelse i din organisation eller dit team
 • Et stærkt teoretisk fundament, der beriger dine muligheder for effektiv og professionel kommunikation
 • Bedre relationsskabelse relationer på tværs af organisationen, processer eller projekter
 • Styring og håndtering af de svære samtaler
 • Motivation og engagement af mennesker
 • Grundig træning i samtalen som konstruktivt redskab til at løfte medarbejdere og organisationen mod nye mål
 • Konflikthåndtering og konfliktopløsning

Uddannelsens moduler

Uddannelsen er bygget op omkring otte undervisningsmoduler á to dage. Dertil kommer to læringssamtaledage, hvor du får personlig feedback på din coaching og udvikling. På uddannelsen er samtaleteori et gennemgående element, som du har tid og plads til at afprøve i din egen praksis og i et fortroligt rum blandt kursister og undervisere.

 

1

Modul 1

Introduktion til systematisk coaching
 • Teori om kommunikation og sociale systemer
 • Samtalestyring, sprogspil og nysgerrighed
 • Coaching som fænomen i tiden
 • Kontakt og kontrakt mellem coach og fokusperson.
2

Modul 2

Anerkendelse og spørgsmålstyper
 • Spørgeteknikker med et systemisk og cirkulært afsæt
 • Spørgeteknikker inspireret af den anerkendende og værdsættende tilgang (AI)
 • Anerkendende feedback og praksis
 • Coachens refleksivitet og kontekstbevidsthed.
3

Modul 3

Løsningsfokuseret coaching
 • Løsningsfokuseret tilgang i coaching (LØFT)
 • Hypotesedannelse
 • Det reflekterende team
 • Kommunikative positioner (Karl Tomm).
4

Modul 4

CMM og Teamcoaching
 • Domæneteori
 • Coordinated Management of Meaning (CMM)
 • Grundredskaber i teamcoaching: Struktureret dialog og brobygningsspørgsmål
 • Konflikthåndtering
 • Visuelle stilladser.
5

Modul 5

Magt og etik i coaching
 • Magt og etik i coachrummet – herunder moderne magt
 • Ledelsesbaseret coaching
 • Socialkonstruktionisme og fokus på sprog og relationer
 • Coaching i din organisatoriske kontekst.
6

Modul 6

Narrativ coaching
 • Narrativ tilgang til coaching
 • Eksternalisering i samtaler og klubmedlemsskaber
 • Genforfatning, remembering og det narratives forståelse af agenthed
 • Organisationer som fortællinger og identitet.
7

Modul 7

Nærvær og stemthed i coaching
 • Eksistentiel coaching
 • Coachens tilstedeværelse og nærvær i coaching
 • Nonverbale faktorer i coaching.
8

Modul 8

Personlig stil og eksamen
 • Fokus på din personlige stil og videreudvikling som coach
 • Eksamensforberedelse
 • Coaching i samtiden – nyeste viden og perspektiver.
i

Praktisk gennemførelse

Modulerne ligger med ca. 1 måneds mellemrum. I alt fordeler disse moduler sig over 18 dage inklusiv eksamen og strækker sig over ca. 1 år.

Undervejs i forløbet skal du selv udføre minimum 10 coachende samtaler, som en af forudsætningerne for at gå til eksamen.

Undervejs føres logbog, dokumenterede coachingsamtaler bliver gennemført, og i løbet af de sidste måneder arbejdes der på en synopsis på maks. 10 sider, der tager udgangspunkt i deltagerens eget foretrukne emne, og som tjener til at belyse tre ting:

 • Kendskab til systemisk (og anden) coachteori
 • Dokumentation af egen praksis
 • Evnen til at reflektere over egen praksis med afsæt i teorien

Undervisningen vil gennem hele forløbet være en blanding af teoretiske oplæg, øvelser og refleksioner, der søger at koble læringen til deltagernes organisatoriske hverdag.

Prisen for uddannelsen inkluderer

 • 16 dages undervisning
 • 2 samtaledage med individuel læringscoaching udført eller under supervision af en af underviserne med din læringsgruppe som reflekterende team
 • Fuld forplejning
 • Kursusmaterialer
 • Certificering som systemisk coach opnået på en EMCC-akkrediteret uddannelse (ved bestået eksamen)
 • Kursusbevis
 • Mulighed for tilkøb af individuel coaching

Hvem uddanner sig til coach?

Coachinguddannelsen er målrettet medarbejdere og ledere på alle niveauer, som ønsker at styrke deres coaching- og samtalefærdigheder. Det kan f.eks. være:

 • HR-konsulenter, der arbejder med samtaler i det daglige
 • Ledere, der gennemfører MUS- og medarbejdersamtaler
 • Projektledere med små eller store teams, der skal finde fælles mål og definitioner
 • Udviklingskonsulenter, der jævnligt arbejder med de svære samtaler

Det er væsentligt for udbyttet, at du træner de færdigheder, som du udvikler på uddannelsen, og at du indgår og deltager aktivt i din netværksgruppe mellem hvert modul.

Det får du ud af uddannelsen

Når du deltager på denne uddannelse, får du ikke bare personlige kompetencer, men også færdigheder, som din virksomhed eller organisation kan få stor gavn af.

Dit personlige udbytte

 • Professionalisering af din coachpraksis gennem teoretiske tilgange og temaer

 • Værktøjer der skaber effektive samtaler og møder

 • Kommunikative metoder som vil påvirke din måde at være i dialog med andre på

 • En reflekteret praksis hvor du opnår nye erkendelser af, hvad du kan med din kommunikation

 • Styrket forståelse for magt/etik i f.eks. lønsamtaler, fyringssamtaler og omplaceringssamtaler

 • Forbedret evne til at udvikle samtalekulturen i projektgrupper og styrke samtalekulturen mellem f.eks. kunder og virksomhed

Din virksomheds udbytte

 • En medarbejder der har en forståelse af læringssamtaler og derved kan skabe konstruktive samtaler

 • En ekspert i facilitering af grupper og møder hvor der samskabes og arbejdes effektivt

 • En medarbejder som er tryg i de svære samtaler og kan skabe bevægelser i konflikter

 • Forbedret trivsel, sammenhængskraft og fremskidt i fælles opgaver og projekter.

Forberedelse, eksamen og certificering

EMCC coachinguddannelse

i

Forberedelse

Når du deltager på denne uddannelse får du også en studiehåndbog og læsevejledning, som specificerer hvilke artikler samt kapitler i undervisningsbøgerne du skal læse til hvert modul. Vi anbefaler at du sætter god til af imellem hvert modul til at få læst og forberedt dig til næste undervisningsgang. Regn med at bruge mellem 5-10 timer på læsning mellem modulerne.

Til uddannelsen skal du anskaffe i alt 7 grundbøger – du er velkommen til selv at skaffe dem, men du kan også købe dem som en bogpakke hos os til en favorabel pris (1.750 kr. ekskl. moms)

Køb bogpakken her

Forberedelse og hjemmearbejde inkluderer desuden: 

 1. Deltagelse i en læringsgruppe, som du mødes med mellem undervisningsmodulerne, hvor du træner og reflekterer over teori, metoder og øvelser i
  uddannelsen. Møderne vil ofte være af et par timers varighed bortset fra to af møderne, som er heldags-møder, og som ligger i forbindelse med læringssamtale
 2. Minimum 10 coachingsamtaler som du skal gennemføre mellem undervisningsmodulerne. Samtalerne skal dokumenteres, og du skal indhente systematisk feedback fra de personer, du coacher.
i

Eksamen og certificering

Synopsis
Efter undervisning og inden eksamen, skal du skal udarbejde en opgave/synopsis. Emnet er selvvalgt, men skal naturligvis knytte an til uddannelsens tematikker, og den skal vise, at du har tilegnet dig en forståelse af systemisk coaching og formår at anvende systemiske teorier, begreber, metoder og analyseredskaber på reflekteret vis i coaching og i din tænkning om coaching.

Eksamen
Eksamen varer maksimalt en time inklusive feedback fra eksaminator og censor. Selve eksaminationen med din præsentation og dialogen om din opgave varer cirka 45 minutter.
Eksaminator er den underviser, du har haft dine læringssamtaler sammen med. Derudover er der en ekstern censor fra et universitet eller med lignende kvalifikationer.

Din præstation bedømmes med en af følgende to markeringer:

 1. Certificeret. Gives hvis du certificeres som systemisk coach og dermed lever op til kravene, som de er formuleret af Mannaz og EMCC.  For at blive certificeret kræver det, at du demonstrerer din evne til at navigere i komplekse samtalesammenhænge, at du udviser en reflekteret praksis.
 2. Ikke certificeret. Gives hvis du demonstrerer utilstrækkelig forståelse for systemisk coaching eller utilstrækkelige praktiske færdigheder som coach eller
  ikke formår at reflektere relevant over din praksis som coach.

Ved bestået eksamen kan du kalde dig EMCC-certificeret coach på Senior Practitioner-niveau.

Har du spørgsmål?

Er du i tvivl om, hvorvidt denne uddannelse er noget for dig?

Så lad mig ringe dig op til en rådgivende samtale.

Lotte Foged
Commercial & Product Manager

lfo@mannaz.com
+45 4517 6235

Få uddannelsen ud til jeres medarbejdere

Med et virksomhedsinternt forløb vælger I et kursus eller en uddannelse fra vores brede portefølje. Forløbet afholdes kun for jeres medarbejdere og tilpasses jeres konkrete behov, ønsker og forretningsmæssige mål.

Mariann Illum Vendler
Relation Manager

miv@mannaz.com
+45 4517 6189

Mød dine undervisere

Alle vores undervisere har praktisk erfaring med professionelle samtaler og er alle certificerede coaches. De har erfaring fra både private og offentlige virksomheder, og derfor har de mange års praktisk erfaring med coaching og i mange forskelligartede situationer. Du kan møde:

Associated Consultant
Consultant, Cand.psych.
Associated Consultant
Associated Consultant

Ofte stillede spørgsmål

Herunder kan du få svar på nogle af de spørgsmål, vi ofte får i forbindelse med denne uddannelse.

i

Hvad er coaching?

Når en coach og en coachee har en professionel samtale, kalder vi det coaching. Det kan foregå i privat regi, men samtalen vil altid være professionel. De anvendte teknikker kan også bruges på arbejdspladsen, når en leder fx coacher en medarbejder.

En invitation til refleksion
Det er vigtigt, at coachen altid er neutral og ikke-rådgivende, og at han eller hun styrer processen ved hjælp af åbne spørgsmål. Styrken i coaching er, at modtageren selv kommer igennem alle refleksionerne. Det er derfor ikke rådgivning, vejledning eller terapi, men en styret refleksionsproces.

i

Hvem har brug for coaching?

Coaching er personlig kommunikation, som kan bruges på alle niveauer i organisationen og af mange forskellige fagprofessionelle. Det kan fx være:

 • Ledere med personaleansvar
 • Projektledere der skal lykkes på tværs i en projektorganisation
 • Ledere som afholder MUS- eller trivselssamtaler
 • HR-konsulenter som ofte afholder ansættelsessamtaler
 • Eksterne konsulenter der skal arbejde ind i en kompleks organisation eller problemstilling.
i

Hvorfor tage en coaching uddannelse?

Som leder er det vigtigt at vise vejen for dine ansatte. Derfor kan det være en rigtig god investering at tage en coaching uddannelse, der gør dig i stand til at løfte dine medarbejdere.
Hos Mannaz har vi stor erfaring med coaching for ledere, og vi har en bred vifte af forskellige kurser i coaching, specielt målrettet ledere.

Med en coaching uddannelse kan du:

 • Skabe større motivation hos dine medarbejdere
 • Hjælpe mennesker med at finde deres potentiale frem
 • Udvikle dine lederevner
 • Genkende de forskellige personlighedstyper og deres individuelle behov
 • Få styrket dine kommunikationsevner
Uddannelse

Vi anbefaler også

Mød vores kunder

The potential is people