Projektorganisering

Formål

Formålet med denne aktivitet er, at overordnet få etableret en organisering omkring projektet, så de opstillede mål og krav der stilles kan indfries indenfor de givne rammer.

Det er vigtigt for projektets succes, at der etableres nogle klare roller, hvis ansvarsområder samtidig er tydeligt definerede.

Organisering af projektet vil ofte involvere flere parter, og den bør derfor tage højde for og repræsentere disse.

Mannaz Projektlederuddannelse

Projektlederuddannelsen er bygget op af fire kurser, som du kan tage i rækkefølge eller efter behov.

Du kan også tage kurserne hver for sig, hvis du har et meget specifikt behov.

Projektledelse 1, Grundlæggende Projektledelse (virtuelt forløb) eller en tilsvarende viden er udgangspunktet for de øvrige kurser. Er du meget rutineret projektleder, er det muligt at springe direkte til Projektledelse 2.

Læs mere om Mannaz Projektlederuddannelse her.

The potential is people