Projektorganisationsstruktur og retningslinier

Alle opgaver, der i henhold til ovenstående gennemføres som et projekt, skal organiseres i henhold til nedenstående struktur:

Styregruppe: 

 • Projektejer (formand)
 • Repræsentanter for de primære interessenter
 • Projektleder (sekretær for styregruppen)

 

Referencegruppe: In- eller eksterne specialister

Projektgruppe:

 • Projektleder
 • Deltagere fra fagområder, der berøres af projektet eller projektets resultat
 • Specialister
 • Eventuelt eksterne konsulenter

 

 

Retningslinier for mindre projekter

Små projekter kan gennemføres med projektejeren som styregruppe og med en projektleder udpeget af projektejer. Det er dog vigtigt, at styregruppen er sammensat så alle væsentlige interesser er tilgodeset. Interessenter indgår som kontaktpersoner i projektet i forbindelse med:

 • fastlæggelse af mål, succeskriterier og krav
 • kvalitetssikring af projektbeskrivelse og leverancer
 • indsats og ressourceafgivelse
 • formidling og information

 

Retningslinier for større projekter

Er der tale om projekter med en bred interessentkreds og/eller mange forskellige anvenderprofiler, organiseres projektet som følger:

Styregruppeformanden er projektejer og fungerer som projektets ”bestyrelsesformand”. Vedkommende er således ansvarlig for, at projektet tildeles de nødvendige midler for at løse opgaven med det ønskede indhold og inden for den ønskede tidshorisont. Øvrige styregruppemedlemmer udpeges af projektejer i samråd med projektleder blandt projektets væsentlige interessenter. Det vil normalt ikke være hensigtsmæssigt med mere end 3-4 medlemmer i styregruppen ud over projektlederen.

Projektlederen fungerer som sekretær for styregruppen.

Som oftest vil det også være nødvendigt at nedsætte en fagligt ansvarlig referencegruppe, der kan fungere som rådgiver og kvalitetssikringsorgan for projektet. Referencegruppen udpeges af styregruppen i samråd med projektleder. Der kan udpeges flere referencegrupper/personer afhængig af projektets faglige bredde.

Projektgruppen sammensættes af medarbejdere eller eksterne specialister. Det er normalt projektleder som foreslår deltagere baseret på projektets kompetencebehov – men det er styregruppen, der har ansvaret for, at ressourcer frigives til projektopgaven.

Kontakt Mannaz

Kontakt os for personlig rådgivning.

Kontakt os

 

Mannaz.com - Dette websted bruger cookies

Cookies hjælper os til at give dig den bedst mulige oplevelse af dette websted. Læs mere her
×