Roller og ansvar – metodebeskrivelse

Projektejer har ansvar for, at

 • der udarbejdes projektbeskrivelse
 • projektets interessenter bliver inddraget i processen
 • projektets rammer fastlægges (tid, ressourcer og indhold)
 • resultater i form af indtjening/besparelser realiseres.

 

 

Styregruppen har ansvar for, at

 • projektet gennemføres i henhold til projektbeskrivelse
 • beslutte kursændringer
 • beslutte målepunkter i projektet for vurdering af forløb
 • projektets klassificering i forhold til værdi for virksomheden
 • skaffe/fastholde ressourcer til projektet
 • informere målrettet i virksomheden om projektet
 • fastsætte/fastholde aftalte rammer (indhold, tid, ressourcer)
 • godkende projektbeskrivelse
 • godkende/følge op på projektplaner
 • tage de nødvendige beslutninger

Projektejer er styregruppeformand og har vetoret i alle beslutningsspørgsmål vedrørende projektet.

 

 

Projektleder har ansvar for, at

 • udarbejde projektbeskrivelse
 • projektopgaven løses inden for aftalt tid, kvalitet og ressourcer
 • planlægge projektet
 • lede projektarbejdet
 • informere og kommunikere vedr. projektforhold
 • rekruttere kvalificerede ressourcer via styregruppe
 • motivere og inspirere interessenter
 • rapportere til styregruppen
 • overvåge risici og tage action på uacceptable risici
 • motivere projektmedarbejdere
 • sikre fremdrift og resultater
 • indkalde til styregruppemøder, skrive referater m.v.
 • gøre styregruppen opmærksom på ethvert forhold, der kan have negativ indflydelse på projektets muligheder for at overholde aftale rammer
 • foreslå løsninger/kursændring, hvis projektet er nødt til at afvige fra aftalte rammer
 • arkivere projektets dokumenter (projektbeskrivelse, projektrapporter, statusrapporter, mødereferater etc.) i dedikeret projektarkiv

 

 

Projektgruppen har ansvaret for, at

 • løse opgaver i henhold til aftale om leveringsfrist og kvalitet
 • påpege forbedringer
 • arbejde for projektet i aftalt omfang
 • være opmærksomme på/informere om problemer/risici
 • rapportere tidsforbrug og fremdrift til projektleder
 • være ambassadører for projektet

 

 

Referencegruppen har ansvaret for, at

 • rådgive
 • deltage i forpligtende gennemgange af materialer, analyser o.lign.
 • informere om projektet

Kontakt Mannaz

Kontakt os for personlig rådgivning.

Kontakt os

 

Mannaz.com - Dette websted bruger cookies

Cookies hjælper os til at give dig den bedst mulige oplevelse af dette websted. Læs mere her
×