Roller og ansvar – metodebeskrivelse

Projektejer har ansvar for, at:

 • Der udarbejdes projektbeskrivelse
 • Projektets interessenter bliver inddraget i processen
 • Projektets rammer fastlægges (tid, ressourcer og indhold)
 • Resultater i form af indtjening/besparelser realiseres.

 

Styregruppen har ansvar for, at:

 • Projektet gennemføres i henhold til projektbeskrivelse
 • Beslutte kursændringer
 • Beslutte målepunkter i projektet for vurdering af forløb
 • Projektets klassificering i forhold til værdi for virksomheden
 • Skaffe/fastholde ressourcer til projektet
 • Informere målrettet i virksomheden om projektet
 • Fastsætte/fastholde aftalte rammer (indhold, tid, ressourcer)
 • Godkende projektbeskrivelse
 • Godkende/følge op på projektplaner
 • Tage de nødvendige beslutninger.

Projektejer er styregruppeformand og har vetoret i alle beslutningsspørgsmål vedrørende projektet.

 

Projektleder har ansvar for, at:

 • Udarbejde projektbeskrivelse
 • Projektopgaven løses inden for aftalt tid, kvalitet og ressourcer
 • Planlægge projektet
 • Lede projektarbejdet
 • Informere og kommunikere vedr. projektforhold
 • Rekruttere kvalificerede ressourcer via styregruppe
 • Motivere og inspirere interessenter
 • Rapportere til styregruppen
 • Overvåge risici og tage action på uacceptable risici
 • Motivere projektmedarbejdere
 • Sikre fremdrift og resultater
 • Indkalde til styregruppemøder, skrive referater m.v.
 • Gøre styregruppen opmærksom på ethvert forhold, der kan have negativ indflydelse på projektets muligheder for at overholde aftale rammer
 • Foreslå løsninger/kursændring, hvis projektet er nødt til at afvige fra aftalte rammer
 • Arkivere projektets dokumenter (projektbeskrivelse, projektrapporter, statusrapporter, mødereferater etc.) i dedikeret projektarkiv.

 

Projektgruppen har ansvaret for, at:

 • Løse opgaver i henhold til aftale om leveringsfrist og kvalitet
 • Påpege forbedringer
 • Arbejde for projektet i aftalt omfang
 • Være opmærksomme på/informere om problemer/risici
 • Rapportere tidsforbrug og fremdrift til projektleder
 • Være ambassadører for projektet.

 

Referencegruppen har ansvaret for, at:

 • Rådgive
 • Deltage i forpligtende gennemgange af materialer, analyser o.lign.
 • Informere om projektet.

Kontakt Mannaz

Kontakt os for personlig rådgivning.

Kontakt os

The potential is people