Kurser

Certificering (overbygning på Professionel coaching)

Bliv certificeret som systemisk coach på EMCC-akkrediteret coachuddannelse
Varighed 10 dage
Sted Aarhus, København
Moduler 5 moduler
Sprog Dansk
Pris 44.999 kr. ekskl. moms
Vælg startdato, eller se alle datoer:
26. jun 2024 - 3. mar 2025
København
Dansk
Ledige pladser
16. sep 2024 - 28. apr 2025
København
Dansk
Ledige pladser
Coaching
Certificering (overbygning på Professionel coaching)

Skab resultater gennem refleksiv coachingpraksis

Oplever du at have nået loftet for det, du kan med din nuværende viden om coaching, spørgeteknikker og positioner? Gennem målrettet undervisning og individuel coaching kan du tage din personlige stil og din coachingpraksis til det højeste niveau og blive certificeret på vores EMCC-akkrediterede coachinguddannelse under European Mentoring & Coaching Council. Ved bestået eksamen bliver du certificeret coach på Senior Practitioner Level.

EMCC-certificeringen sikrer et højt fagligt etikniveau i professionelle samtaler og er din garanti for et løft i dine professionelle samtaler. Efter endt forløb vil du kunne skabe resultater gennem en refleksiv coachingpraksis.

Del af forløb
Denne certificering kræver, at du allerede har taget vores kursus “Professionel coaching”. På denne ambitiøse overbygning kommer du ind i et læringsrum, hvor der er plads til praktisk og relevant træning af din coaching. Der er masser af feedback, tid og rum til at fordybe sig i og reflektere over samtalens kraft, effekt og muligheder.

“Jeg har været RIGTIG godt tilfreds. Spændende litteratur, dygtige og engagerede undervisere og fantastiske medkursister. Og så har jeg haft tid, rum og mulighed for at bruge coaching i mit job. Alle forudsætninger for et godt forløb har været til stede.”
May Birkeland, Studievejleder, University College Lillebælt

På uddannelsen arbejder du med:

 • Din evne til at hjælpe, understøtte og udvikle kolleger, medarbejdere og mennesker i en konstruktiv og bæredygtig retning
 • At fordybe dig endnu mere i muligheder, farer og faldgruber inden for coaching
 • At bruge samtalen som et konstruktivt redskab, der kan hjælpe medarbejdere med at koble organisatoriske mål og rammer til deres færdigheder og virkelighed
 • At bryde vante mønstre og tænke i nye baner
 • At skabe udvikling samt udnytte detaljerne i dine samtaler
 • At bruge coaching og samtaler som et ledelses- og udviklingsværktøj
coachinguddannelse

Uddannelsens moduler

Uddannelsen er bygget op omkring fem undervisningsmoduler á to dage. Dertil kommer to læringssamtaledage, hvor du får personlig feedback på din coaching og udvikling.

1

Modul 4

CMM og Teamcoaching

CMM og Teamcoaching

 • Domæneteori
 • Coordinated Management of Meaning (CMM)
 • Grundredskaber i teamcoaching: Struktureret dialog og brobygningsspørgsmål
 • Konflikthåndtering
 • Visuelle stilladser
2

Modul 5

Magt og etik i coaching

Magt og etik i coaching

 • Magt og etik i coachrummet – herunder moderne magt
 • Ledelsesbaseret coaching
 • Socialkonstruktionisme og fokus på sprog og relationer
 • Coaching i din organisatoriske kontekst.
3

Modul 6

Narrativ coaching

Narrativ coaching

 • Narrativ tilgang til coaching
 • Eksternalisering i samtaler og klubmedlemsskaber
 • Genforfatning, remembering og det narratives forståelse af agenthed
 • Organisationer som fortællinger og identitet.
4

Modul 7

Nærvær og stemthed i coaching

Nærvær og stemthed i coaching

 • Eksistentiel coaching
 • Coachens tilstedeværelse og nærvær i coaching
 • Nonverbale faktorer i coaching.
5

Modul 8

Personlig stil og eksamen

Personlig stil og eksamen

 • Fokus på din personlige stil og videreudvikling som coach
 • Eksamensforberedelse
 • Coaching i samtiden – nyeste viden og perspektiver.
i

Praktisk gennemførelse

Modulerne ligger med ca. 1 måneds mellemrum. I alt fordeler disse moduler sig over 10 dage inklusiv eksamen og strækker sig over ca. 7 måneder

Undervejs i forløbet skal du selv udføre minimum 10 coachende samtaler, som en af forudsætningerne for at gå til eksamen.

Undervejs føres logbog, dokumenterede coachingsamtaler bliver gennemført, og i løbet af de sidste måneder arbejdes der på en synopsis på maks. 10 sider, der tager udgangspunkt i deltagerens eget foretrukne emne, og som tjener til at belyse tre ting:

 • Kendskab til systemisk (og anden) coachteori
 • Dokumentation af egen praksis
 • Evnen til at reflektere over egen praksis med afsæt i teorien

Undervisningen vil gennem hele forløbet være en blanding af teoretiske oplæg, øvelser og refleksioner, der søger at koble læringen til deltagernes organisatoriske hverdag. Teori og praksis bliver koblet tæt sammen, og dine egne erfaringer og din egen situation vil danne grundlaget for din læring. Du lærer, og du afprøver i et trygt miljø med undervisere, der alle er certificerede coaches. Det gør dig hurtigt til en bedre samtalepartner, som tør bruge redskaberne i sit daglige arbejde.

Prisen for uddannelsen indeholder

 • 10 dages undervisning
 • 2 samtaledage med individuel læringscoaching udført eller under supervision af en af underviserne med din læringsgruppe som reflekterende team
 • Fuld forplejning
 • Kursusmaterialer
 • Certificering som systemisk coach opnået på en EMCC-akkrediteret uddannelse (ved bestået eksamen)
 • Kursusbevis
 • Mulighed for tilkøb af individuel coaching

Hvem uddanner sig til coach?

Kurset er målrettet medarbejdere og ledere på alle niveauer, som ønsker at styrke deres coaching- og samtalefærdigheder. For at deltage på kurset skal du have deltaget på kurset “Professionel coaching”.

Du kan f.eks. være:

 • HR-konsulent, der arbejder med samtaler i det daglige
 • Leder, der gennemfører MUS- og medarbejdersamtaler
 • Projektleder med små eller store teams, der skal finde fælles mål og definitioner
 • Udviklingskonsulent, der jævnligt arbejder med de svære samtaler

Det er vigtigt for kursusudbyttet, at du som deltager øver de færdigheder, som du udvikler på kurset, og at du indgår i netværksgrupper mellem hvert modul.

Læs hvordan coachinguddannelsen styrkede Senior HR-konsulent Rikke Vinther Guss i hendes jon.

Det får du ud af uddannelsen

Når du deltager i denne uddannelse, får du ikke bare personlige kompetencer, men også færdigheder, som din virksomhed eller organisation kan få stor gavn af.

Dit personlige udbytte

 • Styrket professionalisme ift. magt/etik i lønsamtaler, fyringssamtaler, omplaceringssamtaler m.m.

 • Kommunikative metoder som vil påvirke din måde at være i dialog med andre på

 • Professionalisering af din coachpraksis gennem teoretiske tilgange og temaer

 • Værktøjer der skaber effektive samtaler og møder

 • En reflekteret praksis hvor du opnår nye erkendelser af, hvad du kan med din kommunikation

 • Evnen til at udvikle samtalekulturen i projektgrupper og styrke samtalekulturen mellem f.eks. kunder og virksomhed

Din virksomheds udbytte

 • En medarbejder der har en forståelse af læringssamtaler og derved kan skabe konstruktive samtaler

 • En ekspert i facilitering af grupper og møder, hvor der samskabes og arbejdes effektivt

 • Organisationen får en medarbejder, som er tryg i de svære samtaler og kan skabe bevægelser i konflikter

 • Forbedret trivsel, sammenhængskraft og fremskidt i fælles opgaver og projekter.

Forberedelse, eksamen og certificering

EMCC

i

Forberedelse

Når du deltager på denne uddannelse får du også en studiehåndbog og læsevejledning, som specificerer hvilke artikler samt kapitler i undervisningsbøgerne du skal læse til hvert modul. Vi anbefaler at du sætter god til af imellem hvert modul til at få læst og forberedt dig til næste undervisningsgang. Regn med at bruge mellem 5-10 timer på læsning mellem modulerne.

Til uddannelsen skal du anskaffe i alt 7 grundbøger – du er velkommen til selv at skaffe dem, men du kan også købe dem som en bogpakke hos os til en favorabel pris (1.750 kr. ekskl. moms)

Køb bogpakken her

Forberedelse og hjemmearbejde inkluderer desuden: 

 1. Deltagelse i en læringsgruppe, som du mødes med mellem undervisningsmodulerne, hvor du træner og reflekterer over teori, metoder og øvelser i
  uddannelsen. Møderne vil ofte være af et par timers varighed bortset fra to af møderne, som er heldags-møder, og som ligger i forbindelse med læringssamtale
 2. Minimum 10 coachingsamtaler som du skal gennemføre mellem undervisningsmodulerne. Samtalerne skal dokumenteres, og du skal indhente systematisk feedback fra de personer, du coacher
i

Eksamen og certificering

Synopsis

Efter undervisning og inden eksamen, skal du skal udarbejde en opgave/synopsis. Emnet er selvvalgt, men skal naturligvis knytte an til uddannelsens tematikker, og den skal vise, at du har tilegnet dig en forståelse af systemisk coaching og formår at anvende systemiske teorier, begreber, metoder og analyseredskaber på reflekteret vis i coaching og i din tænkning om coaching.

Eksamen

Eksamen varer maksimalt en time inklusive feedback fra eksaminator og censor. Selve eksaminationen med din præsentation og dialogen om din opgave varer cirka 45 minutter.
Eksaminator er den underviser, du har haft dine læringssamtaler sammen med. Derudover er der en ekstern censor fra et universitet eller med lignende kvalifikationer.

Din præstation bedømmes med en af følgende to markeringer:

 1. Certificeret. Gives hvis du certificeres som systemisk coach og dermed lever op til kravene, som de er formuleret af Mannaz og EMCC.  For at blive certificeret kræver det, at du demonstrerer din evne til at navigere i komplekse samtalesammenhænge, at du udviser en reflekteret praksis.
 2. Ikke certificeret. Gives hvis du demonstrerer utilstrækkelig forståelse for systemisk coaching eller utilstrækkelige praktiske færdigheder som coach eller
  ikke formår at reflektere relevant over din praksis som coach.

Ved bestået eksamen kan du kalde dig EMCC-certificeret coach på Senior Practitioner-niveau.

Har du spørgsmål?

Er du i tvivl om, hvorvidt denne uddannelse er noget for dig?

Så lad mig ringe dig op til en rådgivende samtale.

Lotte Foged
Commercial & Product Manager

lfo@mannaz.com
+45 4517 6235

Få uddannelsen ud til jeres medarbejdere

Med et virksomhedsinternt forløb vælger I et kursus eller en uddannelse fra vores brede portefølje. Forløbet afholdes kun for jeres medarbejdere og tilpasses jeres konkrete behov, ønsker og forretningsmæssige mål.

Mariann Illum Vendler
Relation Manager

miv@mannaz.com
+45 4517 6189

Mød dine undervisere

Alle vores undervisere har praktisk erfaring med professionelle samtaler og er alle certificerede coaches. De har erfaring fra både private og offentlige virksomheder, og derfor har de mange års praktisk erfaring med coaching og i mange forskelligartede situationer. Du kan møde:

Associated Consultant
Consultant, Cand.psych.
Associated Consultant
Associated Consultant
Kurser

Vi anbefaler også

Mød vores kunder

The potential is people