Kurser

Konflikthåndtering – forebyg og løs konflikter effektivt

Bliv tryg i konflikthåndtering/-løsning på din arbejdsplads
4.5/5.0 tilfredshed
Baseret på 75 anmeldelser
Varighed 2 dage
Sted København
Moduler 1 modul
Sprog Dansk
Pris 12.999 kr. ekskl. moms
Vælg startdato, eller se alle datoer:
12. sep - 13. sep 2024
København
Dansk
Ledige pladser
31. okt - 1. nov 2024
København
Dansk
Ledige pladser
Kommunikation
Konflikthåndtering – forebyg og løs konflikter effektivt

Få værktøjer til effektiv konflikthåndtering

Enhver virksomhed og organisation er afhængig af gode relationer. Selvom vi alle ved, hvor vigtige gode relationer er, så støder vi jævnligt på behovet for konfliktløsning. For konflikter fjerner fokus og energi fra det, der bidrager til vækst.

Dette kursus i konflikthåndtering har både fokus på konfliktforebyggelse og konflikthåndtering. Du får indsigt i, hvordan og hvorfor du selv reagerer, som du gør, og du får værktøjer til at ændre de negative reaktionsmønstre.

Samtidig får du også indsigt i, hvorfor og hvordan andre mennesker kan reagere i en konflikt, så du kan lære at forstå og navigere i konfliktfyldte situationer. Alt sammen så du bliver tryg i konflikthåndtering på arbejdspladsen og lærer, hvordan du kan komme styrket ud af konflikter.

Konflikthåndtering i organisationer

Konflikter vil uundgåeligt opstå, når forskellige personer med forskellige faglige baggrunde og vidensgrundlag skal samarbejde og nå til enighed, ligegyldigt om det er på tværs af teams, afdelinger eller hele organisationer. Derfor er det afgørende vigtigt, at man lærer, hvordan disse konflikter kan håndteres på den mest konstruktive måde for at sikre det bedst mulige udfald samt undgå unødige problematikker. Et kursus i praktisk konflikthåndtering er derfor relevant for alle – uanset niveau.

Den positive og negative konflikt

Omkostninger ved konflikter er høj personaleomsætning, sygefravær, stress, frygt, dårligt omdømme, faldende produktivitet mv. Hver eneste konflikt koster i form af uudnyttet potentiale og forkert brugt energi.

Til gengæld udvikler vi os også i modvind. Konflikter tvinger os til at tænke og handle anderledes. Konflikter og uoverensstemmelser er en naturlig del af en dynamisk hverdag. Udfordringen består i at udnytte dem konstruktivt som led i din egen selvudvikling, udviklingen af dine medarbejdere og din arbejdsplads.

Lær at genkende egne og andres konfliktmønstre

Kurset har fokus på udvikling af to centrale kompetencer:

 • at forebygge konflikter
 • at håndtere en konfliktsituationer

På kurset bliver du klogere på egne og andres motivationsstyrker – hvad der motiverer os, og hvad der kan udløse konflikter hos os. Ved at analysere forskellige konfliktsituationer lærer du at genkende egne og andres konfliktmønstre. Samtidig får du adgang til praktiske værktøjer til at løse konflikter.

Kursets opbygning og indhold

Kurset foregår over 2 sammenhængende dage.

På kurset arbejder du bl.a. med:

Forstå konflikter og konflikttyper – hvad ligger bag vores handlinger

Identificere og forudse konfliktsituationer – hvad kan udløse konflikter?

Komme videre efter en konflikt – hvad lærte vi af konflikten?

Forstå motivation og adfærd – hvordan finder jeg frem til egne og andres værdier?

Håndtere og løse konflikter – hvordan ser et konfliktforløb ud, og hvordan styrer jeg konflikten mod en løsning?

Skabe forankring af konfliktløsningen og lave fremtidige handleplaner

i

Praktisk gennemførelse

Læringsformen veksler mellem oplæg om teori og metode i plenum, træning af konkrete færdigheder og metoder til at integrere lærings- og udviklingsproces i par og mindre grupper.

På kurset udfylder du en simpel test med henblik på at kortlægge dine primære konfliktstile.

Kursusprisen indeholder

 • 2 dages undervisning
 • Fuld forplejning
 • Kursusmateriale
 • Test i egen konfliktstil(e) som danner grundlag for dialog og sparring om konflikthåndtering
 • Kursusbevis
 • Mulighed for tilkøb af individuel coaching

Hvem deltager på kurset?

Dette er et grundlæggende kursus for dig, der har behov for og lyst til aktivt at arbejde med håndtering af konflikter og uoverensstemmelser.

Du kan være leder, projektleder, specialist, medarbejder, intern eller ekstern konsulent, tillidsrepræsentant, sidde i en personalefunktion eller have en anden nøglefunktion i din virksomhed.

Det får du ud af kurset

Når du deltager i dette kursus, får du ikke bare personlige kompetencer, men også færdigheder, som din virksomhed eller organisation kan få stor gavn af.

Dit personlige udbytte

 • Styrket evne til at opfange og reagere på konfliktsignaler

 • Bedre forebyggelse og håndtering af konflikter

 • Bedre tackling af følelsesmæssige reaktioner – også dine egne

Din virksomheds udbytte

 • Konfliktløsning i tide

 • Indsigt i forskellige konflikttyper og løsningsmodeller

 • Medarbejdere der forstår egen adfærd, værdier og triggere

 • Fokus på adfærd, som fremmer tillid og ligefremhed

Har du spørgsmål?

Er du i tvivl om, hvorvidt dette kursus er det rigtige for dig?

Så lad mig ringe dig op til en rådgivende samtale.

Lotte Foged
Commercial & Product Manager

lfo@mannaz.com
+45 4517 6235

Få kurset ud til jer

Med et virksomhedsinternt forløb vælger I et kursus fra vores brede portefølje. Forløbet afholdes kun for jeres medarbejdere og tilpasses jeres konkrete behov, ønsker og forretningsmæssige mål.

Mariann Illum Vendler
Relation Manager

miv@mannaz.com
+45 4517 6189

Mød dine undervisere

Associated Consultant
Kurser

Vi anbefaler også

Kommunikation

Kommunikation og dialog

Bliv bedre til at kommunikere effektivt og nærværende.
Bliver du ofte frustreret over, at andre misforstår, hvad du siger? Lær at styre og påvirke din kommunikation, så du taler på samme kanal som dine modtagere. Fokus er bl.a. ind på adfærd, kropssprog og følelser.

2 dage 12.999 kr. ekskl. moms
Ledelse

Psykologisk tryghed

Skab et inkluderende miljø, hvor alles perspektiver kan komme i spil .
Få viden, værktøjer og træning i at skabe tillid, psykologisk tryghed og et miljø, hvor alle føler sig hørt og inkluderet. Det styrker læring, resiliens og innovationskraft i din organisation.

2 dage 12.999 kr. ekskl. moms
Personlig udvikling

Succes i samarbejde og relationer

Skab resultater med tillid, gode relationer og et bedre samarbejde.
Øg dine sociale kompetencer, og opnå større succes i dine samarbejdsrelationer. Du får styrket din gennemslagskraft og evne til at håndtere konflikter.

2 dage 12.999 kr. ekskl. moms
Ledelse

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Skab bedre resultater med klar kommunikation.
Bliv bedre til at kommunikere overbevisende og personligt med gennemslagskraft, så du opnår følgeskab og skaber øget motivation.

3 dage 16.999 kr. ekskl. moms
Ledelse

Teamledelse

Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater.
Styrk din rolle som teamleder, og lær at opbygge, understøtte og udvikle dit team, så I sammen skaber de bedste resultater. Du arbejder bl.a. med at forbedre dit teams engagement, motivation, samarbejde og præsentationer.

3 dage 17.999 kr. ekskl. moms
Ledelse NYHED

Situationsbestemt Teamledelse

Skab målrettet teamledelse ud fra situationen.
Hvordan sikrer du dig, at anvende forskellige ledelsesstile mest hensigtsmæssigt? Hvordan sætter du dine kompetencer i spil, I forhold til hvad det er du som leder ønsker at opnå, og de behov den enkelte medarbejder eller teamet har?

2 dage 12.999 kr. ekskl. moms

Mød vores kunder

The potential is people