Aalborg Kommune

Udvidelse af samtalefaglighed i ældreplejen

Få indblik i vores arbejde med Aalborg Kommune, omkring udviklingen en læringsplatform til at forbedre samtalefagligheden på ældreområdet.

Case
Aeldrepleje

Casen kort fortalt:

Udfordring

 • Hvordan indleder og styrer vi en samtale?
 • Hvad kan vi spørge ind til?
 • Hvilke positioner kan vi indtage?
 • Hvad gør vi, hvis der kommer noget svært op i samtalen?

Løsning

 • Læringsplatform som giver gode råd indenfor samtalefaglighed.
 • 10 film med enkle samtaleprincipper.
 • Sammenskabende proces med ledere og medarbejdere.

Resultat

 • Mere nærvær
 • Færre misforståelser
 • Forbedret kommunikation til borgerne, de pårørende og mellem medarbejderne
 • Mindre frustration mellem medarbejderne
 • Beboerne er mere glade, hvilket også de pårørende kan mærke

Udfordring

Den gode samtale

Gode samtaler mellem borger og medarbejder giver glæde og tilfredshed hos borgere i ældreplejen. Men undersøgelser tyder på, at medarbejdere ikke altid får prioriteret tiden til de gode samtaler, fordi de har mange opgaver og er under tidspres. Det var også tilfældet på flere plejehjem i Aalborg Kommune.

Ofte vinder de konkrete, praktiske, sundhedsfaglige og administrative opgaver over tiden til at lytte, spørge ind og vise omsorg. Det kan dels skyldes, at de praktiske opgaver er mere synlige og rammesatte – det er mere legitimt at bruge tid på de opgaver, som er konkrete, og som kan krydses af på skemaerne.

Usikkerhed kræver værktøjer

Undersøgelser har også vist, at mange medarbejdere er usikre på, hvordan de kan indgå i samtaler med ældre – både dagligdagens samtaler om gøremål og interesser, men også de mere eksistentielle samtaler om fx ensomhed, sygdom og død.

De fleste medarbejdere ved, at omsorg og samtaler er vigtige, og de har selvfølgelig mange samtaler allerede. Men de har ikke et fælles sprog om og kompetencer til at styrke de professionelle samtaler. Flere oplever at de er overladt til dem selv og deres personlige kompetencer og savner værktøjer til at indgå i dagligdagens samtaler med de ældre. Sådan var problemstillingen også på flere plejehjem i Aalborg Kommune.

Løsning

Professionelle samtaler er noget, som kan læres med den rette hjælp. Derfor har Mannaz i samarbejde med fire plejehjem i Aalborg Kommune udviklet en læringsplatform og en værktøjskasse med film, konkrete værktøjer og tips til, hvordan medarbejderne i kommunens ældrepleje kan træne teknikkerne i hverdagens samtaler.

Læringsplatformen giver også gode råd til, hvordan plejehjemmenes ledere kan sætte samtalefagligheden på dagsordenen som et fælles udviklingsområde i personalegruppen.

Mannaz & Aalborg Kommune

Tryk på billedet for at se et preview af læringsplatformen.

 

Med økonomisk støttet fra Sundhedsstyrelsens pulje “Omsorg og nærvær i ældreplejen” blev samtalekonceptet udrullet i foråret 2022 på fire af kommunens plejehjem: Sofiegården, Storvorde Plejecenter, Lions Parken og Fjordparken.

Samtalekonceptet blev udviklet i en samskabende proces med ledere og medarbejdere fra de fire plejehjem, som har afprøvet værktøjerne i deres dagligdag og medvirket til den endelige udformning.

10 film med enkle samtaleteknikker
Plejehjemmene i Aalborg Kommune blev bl.a. præsenteret for 10 samtaleteknikker, som hver har et navn og en illustration – seks af dem er gengivet her:

Hver af disse teknikker er fokus i 10 film, hvor konsulenter fra Mannaz demonstrerer samtaleteknikkerne og giver eksempler på, hvordan de kan udleve dem. Derudover får medarbejderne gode råd til, hvordan de kan øve teknikkerne i deres hverdag. Se et eksempel nedenfor.

Resultat

Aalborg Kommune har været meget glade for læringsplatformen og de forskellige samtaleteknikker. De fleste medarbejdere har ført deres nye kompetencer ud i livet og bruger dem dagligt i deres kontakt med borgerne. Det har bl.a. resulteret i:

 • Mere nærvær
 • Færre misforståelser
 • Forbedret kommunikation til borgerne, de pårørende og mellem medarbejderne
 • Mindre frustration mellem medarbejderne
 • Beboerne er mere glade, hvilket også de pårørende kan mærke

 

Betydningen af deres forbedrede samtalefagligheder fortælles der også om i denne video:

Udtalelse
“Gode samtaler giver glade og tilfredse beboere - det er ikke nyt for os, men vi har fået et fælles sprog og en større bevidsthed om, hvordan vi gør.”
Medarbejder på plejehjem i Aalborg Kommune
Udtalelse
“Jeg er faktisk blevet gladere for mit arbejde. Jeg møder beboere, der er blevet gladere. Hvis de er glade, så er jeg også glad.”
Medarbejder på plejehjem i Aalborg Kommune
Udtalelse
“Bevidstheden om samtalerne smitter af på alle niveauer. Jeg bruger også værktøjerne meget i forhold til medarbejderne og de pårørende.”
Leder på plejehjem i Aalborg Kommune

Kontakt os

Du kan læse mere om projektet på Sundhedsstyrelsens hjemmeside her.

Hvis du vil vide mere omkring denne case, eller finde ud af, hvordan vi kan hjælpe med at styrke de professionelle samtaler i din organisation, så er du mere end velkommen til at kontakte os.

The potential is people