Kurser

Mannaz HR Business Partner-uddannelsen

Forretningsdrevet HR – fra strategi og vision til målrettede HR-aktiviteter
4.4/5.0 tilfredshed
Baseret på 52 anmeldelser
Varighed 4 dage
Sted København
Moduler 2 moduler
Sprog Dansk
Pris 22.999 kr. ekskl. moms
Vælg startdato, eller se alle datoer:
19. sep - 29. okt 2024
København
Dansk
Ledige pladser
20. nov 2024 - 10. jan 2025
København
Dansk
Ledige pladser
HR
Mannaz HR Business Partner-uddannelsen

Bind forretningen sammen ud fra et HR-perspektiv

Det kan være en stor udfordring at binde strategien sammen med det komplekse HR-arbejde og samtidig tale forretningens sprog.

Ved du, hvordan du sikrer, at HR arbejder værdiskabende, målrettet og synligt understøtter virksomhedens strategi og vision?

På denne HR Business Partner uddannelse får du værktøjer til og træning i at mestre både strategiske HR-indsatser samt operationelle og taktiske HR-tiltag i organisationen, der direkte understøtter og skaber værdi i kerneforretningen.

Hvorfor vælge HR Business Partner-uddannelsen?

På denne uddannelse får du værktøjer til og træning i at mestre både strategiske HR-indsatser samt operationelle og taktiske HR-tiltag, der direkte understøtter og skaber værdi i kerneforretningen.

På uddannelsen arbejder du med:

 • HR som strategisk sparringspartner
 • Forandringer og forandringsagentens rolle
 • Dilemmaer i HR – fravalg og tilvalg i rollen
 • HR-transformationen
 • Trusted Advisor – noget man gør sig fortjent til
 • Workforce planning

Uddannelsens moduler

HR Business Partner uddannelsen er opbygget af en blanding af undervisning, gruppeøvelser og egne refleksioner, hvor du får lejlighed til at diskutere konkrete erfaringer og problemstillinger. Du får også mulighed for at medbringe egne HR-udfordringer, som kan indgå i undervisningen.

En individuel opgave danner undervejs og afslutningsvis grundlaget for din læring og kobling til egen organisation. Vi bygger løbende under uddannelsen bro til din egen rolle, dine egne opgaver og din egen virksomhed.

1

Modul 1

Strategi og transformation

Dag 1:

 • Partnerskab med forretningen
 • At tale forretningens sprog
 • At blive Trusted Advisor med strategisk sigte
 • HR som værdiskabende enhed – den strategiske HR-funktion
 • ROI – kan det betale sig?

Dag 2:

 • Transformation via HR/HR Business Partneren
 • Forretningsstrategien og HR-indsatserne
 • Nøgletal – virksomheden og HR
2

Modul 2

HR Business Partnerens rolle

Dag 1:

 • HR Business Partneren som forandringsagent
 • HR som innovator, der integrerer nyskabelse i forretningen
 • HR-SWOT (styrker, svagheder, muligheder og trusler)
 • HR-teamet og din rolle/motivation (inkl. motivationstest)

Dag 2:

 • HR Business Partnerens dilemma i organisationen
 • At være mentalt klædt på til udfordringen
 • Fravalg og tilvalg i rollen for at lykkes
 • Workforce planning
 • Leder og specialist pipeline i jeres organisation

Afslutning

Individuel opgave

Individuel opgave

Som afslutning på Hr Business Partner uddannelsen udarbejder du en strategisk vigtig, individuel og skriftlig opgave (på 5-7 sider). Opgaven hjælper dig med at få integreret de nye værktøjer i din hverdag.

Du arbejder med en konkret udfordring fra din organisation (forretning/HR) og diskuterer udvalgte emner og værktøjer fra uddannelsen i relation til din konkrete udfordring.

Du får personlig feedback fra underviserne på din opgave. Efter afslutning modtager du et uddannelsescertifikat, der dokumenterer dine nye kundskaber.

Prisen for uddannelsen indeholder

 • 1-2 timers læseforberedelse (artikler/cases)
 • Egen motivationstest (mellem 1. og 2. modul)
 • Udlevering af bog
 • Spørgeskema
 • 4 dages undervisning (2 x 2)
 • Fuld forplejning
 • Kursusmateriale
 • Uddannelsescertifikat
 • HR-netværk

Hvem deltager på HR Business Partner uddannelsen?

HR Business Partner uddannelsen er for dig, der har min. 3 års HR-erfaring, eller som i dag allerede arbejder i en HR Business Partner rolle.

Du arbejder med at understøtte og supportere kerneforretningen på alle områder inden for HR.

Du kan fx være HR-chef, HR-udviklingskonsulent, HR Business Partner eller erfaren HR-konsulent.

Det får du ud af uddannelsen

Når du deltager i denne uddannelse, får du ikke bare personlige kompetencer, men også færdigheder, som din virksomhed eller organisation kan få stor gavn af.

Dit personlige udbytte

 • Kobling mellem din virksomheds strategi og målrettede HR-tiltag

 • Bedre synliggørelse af nytteværdien af HR’s arbejde og indsatser

 • Succesfulde forandringer med udgangspunkt i forretningens strategiske fokus

Din virksomheds udbytte

 • En forretningspartner, der binder strategi, vision og HR-arbejdet sammen

 • Målrettet og transformationsorienteret HR, der forstår forretningen

 • Øget værdi og synlighed omkring HR’s rolle og strategiske/taktiske tiltag

Har du spørgsmål?

Er du i tvivl om, hvorvidt denne uddannelse er noget for dig?

Så lad mig ringe dig op til en rådgivende samtale.

René Fabricius Weichel
Commercial & Product Manager

rfw@mannaz.com
+45 4517 6140

Få uddannelsen ud til jeres medarbejdere

Med et virksomhedsinternt forløb vælger I et kursus eller en uddannelse fra vores brede portefølje. Forløbet afholdes kun for jeres medarbejdere og tilpasses jeres konkrete behov, ønsker og forretningsmæssige mål.

Mariann Illum Vendler
Relation Manager

miv@mannaz.com
+45 4517 6189

Mød dine undervisere

Associated Consultant
Uddannelse

Vi anbefaler også

Mød vores kunder

The potential is people