Kurser

Mannaz HR-uddannelsen

Grundlæggende teori og træning i HR-funktionens kerneopgaver
4.7/5.0 tilfredshed
Baseret på 48 anmeldelser
Varighed 4 dage
Sted København
Moduler 2 moduler
Sprog Dansk
Pris 19.999 kr. ekskl. moms
Vælg startdato, eller se alle datoer:
5. feb - 12. mar 2024
København
Dansk
Ledige pladser
8. apr - 14. maj 2024
København
Dansk
Ledige pladser
HR
Mannaz HR-uddannelsen

Sæt fokus på dig og din HR-rolle

På denne HR uddannelse får du et intensivt træningsforløb, hvor du bliver stillet over for konkrete HR-udfordringer og kommer tæt på alle aspekter af HR-funktionens ansvar.

Du kommer bl.a. til at arbejde med konkrete HR-opgaver såsom rekruttering, ansættelse, afskedigelse, medarbejderudvikling og fastholdelse. En individuel opgave danner grundlaget for din læring.

Efter uddannelsen er du klar til at være en bedre sparringspartner for både medarbejdere og ledelse samt forankre og implementere din nye viden i din dagligdag.

“Uddannelsen gav mig det forkromede overblik, jeg havde brug for.”
Lene Henriette Poulsen, HR-ansvarlig, Valdal Advokatfirma

På uddannelsen arbejder du med:

 • Rekruttering, ansættelse og afskedigelse
 • Det formelle ansættelsesforhold
 • Personalepolitik og -administration
 • HR som strategisk sparringspartner
 • Medarbejderudvikling og –samtaler, fastholdelse

Uddannelsens moduler

HR uddannelsen gennemføres med en blanding af undervisning og gruppeøvelser, hvor du får lejlighed til at diskutere konkrete erfaringer og problemstillinger.

1 Modul 1 Ansættelse og fastholdelse af medarbejdere

Tiltrækning og rekruttering

 • Jobanalyse
 • Metodisk kortlægning af jobbets krav
 • Personprofil – hvilke kompetencer og personlighedstræk er vigtige for jobbet?
 • Gennemførelse af det strukturerede jobinterview
 • Anvendelse af psykologiske tests – værktøjer og procedurer
 • Udvælgelsen – sådan får du den rette ansat
 • Det kvalificerede afslag

Ansættelse

 • Kontraktens indhold, forhandling og proces
 • Introduktion – få medarbejderen godt fra start
 • Få styr på lovkrav omkring ansættelsen Udvikling og fastholdelse af medarbejdere – Del I
 • Forholdet mellem medarbejder, chef og HR – hvad er din rolle, og hvad kan forbedres?
 • Styrk de vigtige og til tider vanskelige samtaler, HR tager del i
 • Få bedre kvalitet i udviklingssamtaler som bl.a. MUS/GRUS/LUS
 • Fastholdelse – gode råd og redskaber
 • Stresshåndtering – beredskab og muligheder

Det formelle ansættelsesforhold og personalejura

 • Formulering af personalepolitik og -administration
 • Overenskomster/aftalesystemet
 • Barsel, orlov og sygdom – generelle lovkrav
 • Løn og kompensation – få styr på rammer, rutiner og muligheder
 • Tjenstlige samtaler – hvad må drøftes; hvad er fortroligt?
2 Modul 2 HR som strategisk partner

Udvikling og fastholdelse af medarbejdere – Del II

 • Karriere- og kompetenceudviklingsværktøjer
 • Organisations- og lederudvikling
 • Medarbejderundersøgelser og -målinger
 • Skab sammenhæng mellem organisationens udvikling og medarbejdernes kompetencer
 • Håndtering af forandringsmodstand

HR som strategisk partner – Del I

 • HR-strategien i virksomheden – og HR som strategisk partner
 • Hvor vil I hen – og hvordan ser vejen ud?
 • Nye muligheder for HR
 • Styrk HR-funktionens interne gennemslagskraft med klar kommunikation

HR som strategisk partner – Del II

 • Hvordan kan du bidrage til virksomhedens udvikling?
 • Styrk HR-funktionens assistance ved karrierevejledning og udvikling
 • Brug HR-strategien til at målrette og planlægge dit arbejde
 • Lær at navigere i interne magtstrukturer

Afskedigelse og ændringer i ansættelsesforholdet

 • Afskedigelse, fritstilling og bortvisning – juridiske forhold og HR-funktionens rolle
 • Reorganisering og nedskæringer
 • Etik i afskedigelsen – få metoder til en god proces og til at tackle menneskelige reaktioner
 • Genplacering
 • Seniorpolitik, pensionering, efterløn og nedsat tid
 • Den fleksible arbejdsplads
3 Efter modul 2 Individuel opgave

Som afslutning på Mannaz HR uddannelse udarbejder du en kort, individuel og skriftlig opgave (ca. 5 sider). Opgaven hjælper dig med at få integreret de nye værktøjer i din hverdag. Du arbejder med en konkret udfordring fra din HR-funktion og diskuterer udvalgte emner og værktøjer fra undervisningen i relation til din konkrete udfordring.

Du får personlig feedback fra underviserne på din opgave. Efter afslutning af HR uddannelsen modtager du et uddannelsescertifikat, der dokumenterer dine nye kundskaber.

Prisen for uddannelsen indeholder

 • Spørgeskema
 • Individuel opgave, inkl. feedback
 • 4 dages (2 x 2 dage) undervisning
 • Fuld forplejning
 • Kursusmateriale
 • Uddannelsescertifikat
 • Mulighed for tilkøb af individuel coaching

Hvem deltager på HR-uddannelsen?

Uddannelsen er skræddersyet til medarbejdere med HR-ansvar i private og offentlige organisationer.

Du har begrænset eller ingen erfaring inden for HR-faget og arbejder med opgaver inden for personalepolitik, -jura, medarbejderudvikling og –ansættelse.

Det får du ud af uddannelsen

Når du deltager i denne uddannelse, får du ikke bare personlige kompetencer, men også færdigheder, som din virksomhed eller organisation kan få stor gavn af.

Dit personlige udbytte

 • Bliv opdateret på lovkrav og overenskomster

 • Få tjek på alt det med småt

 • Styrk dine HR-kompetencer

 • Vær klædt på til at rekruttere, ansætte, fastholde og afskedige

 • Tag rollen som strategisk sparringspartner

 • Få nye værktøjer til medarbejderudvikling

 • Få teknikker til de vigtige og vanskelige samtaler

 • Vær parat til nye og større udfordringer

Din virksomheds udbytte

 • Større gennemslagskraft i HR-funktionen

 • Få HR-medarbejderen klædt på til at løfte opgaverne

 • Opdatering på alt det formelle

 • Få styr på personalejura, overenskomster og aftalesystemet

Har du spørgsmål?

Er du i tvivl om, hvorvidt denne uddannelse er noget for dig?

Så lad mig ringe dig op til en rådgivende samtale.

René Fabricius Weichel
Commercial & Product Manager

rfw@mannaz.com
+45 4517 6140

Få uddannelsen ud til jeres medarbejdere

Med et virksomhedsinternt forløb vælger I et kursus eller en uddannelse fra vores brede portefølje. Forløbet afholdes kun for jeres medarbejdere og tilpasses jeres konkrete behov, ønsker og forretningsmæssige mål.

Mariann Illum Vendler
Relation Manager

miv@mannaz.com
+45 4517 6189

Mød dine undervisere

Associated Consultant
Kurser

Vi anbefaler også

Mød vores kunder

The potential is people