Kurser

Fra specialist til leder

Opnå resultater gennem andre
4.8/5.0 tilfredshed
Baseret på 26 anmeldelser
Varighed 2 dage
Sted Aarhus, København
Moduler 1 modul
Sprog Dansk
Pris 16.999 kr. ekskl. moms
Vælg startdato, eller se alle datoer:
30. sep - 1. okt 2024
København
Dansk
Ledige pladser
2. okt - 3. okt 2024
Aarhus
Dansk
Ledige pladser
Ledelse
Fra specialist til leder

Stå stærkere som ny leder

Som ny leder er det ikke længere nok, at du er fagligt dygtig og når dine mål. Du skal slippe kontrollen, udvise tillid, uddelegere, skabe engagement og kommunikere på en måde, så du skaber gode relationer og resultater gennem andre.

På dette kursus får du indsigt i essentielle ledelsesteorier, anerkendte modeller og effektfulde værktøjer, der giver dig viden om, hvordan du leder og motiverer dine medarbejdere, så I sammen når jeres mål. Du får også indsigt i, hvordan din adfærd kan påvirke andre – og hvordan du undgår typiske faldgruber for nye ledere.

Kursets opbygning og indhold

Kurset foregår over 2 sammenhængende dage og 2 coachingsamtaler med underviseren. Se mere om forløbets 5 trin under ‘Praktisk gennemførelse’.

På kurset arbejder du bl.a. med:

Indblik i essentielle ledelsesteorier

Viden om hjernen

Grundlæggende ledelsesmodeller

Konkrete ledelsesværktøjer

Dig selv som person og leder

i

Praktisk gennemførelse

Forløbets 5 trin

Trin 1: Forberedelse

Du får tilsendt et spørgeskema for at afdække dine ønsker og mål for forløbet. Inden forløbets start udfylder du skemaet, som bliver sendt til underviseren.

Du skal også lave en forventningsafstemning af forløbet med din nærmeste leder og have en dialog om, hvordan du implementerer de nye kompetencer efter endt forløb. Dette sikrer, at du får det fulde udbytte – også når du kommer tilbage til hverdagen.

 

Trin 2: Profilanalyse og sparring med underviseren

Du får tilsendt en række spørgsmål, der munder ud i en personprofilrapport, der vil give dig et værdifuldt indblik i, hvilke specifikke behov og udfordringer du kan opleve i samspil med andre.

Vi benytter MBTI, som er et anerkendt personprofilværktøj. Dette – og din unikke situation – lægger til grund for en personlig sparring med din underviser.

 

Trin 3: To kursusdage uden overnatning

Kurset gennemføres som en interaktiv workshop skiftende mellem underviseroplæg, diskussioner og øvelser.

Vi arbejder med veldokumenteret ledelsesteori, ny hjerneforskning og med etiske principper, som tilsammen skaber et miljø med stor tillid, der bidrager til læring og medfølgende høj performance.

 

Trin 4: Afprøvning af de nye værktøjer

På baggrund af din profiltest, unikke situation og dine nye indsigter, får du mulighed for at arbejde med dine styrker og udfordringer hjemme i hverdagen.

Her kan du omsætte det, du har lært, til nye eksperimenter og reflektere over, hvad der fungerer godt, og hvor du med fordel kan justere lidt.

 

Trin 5: Opfølgningssamtale – sparring med underviseren

Dit udbytte af kurset og muligheden for at fastholde det, du har lært, bliver betragteligt større ved at have en ekstra sparring med din underviser.

I kommer spadestikket dybere, og du får mulighed for at fordybe dig i det, der er vigtigst for din fremtidige udvikling og succes som leder.

Hvem deltager på kurset?

Kurset er for dig, der for nylig er gået fra en stilling som specialist til din første stilling som leder.

Eller du skal til at bestride din første ledelsesstilling inden for en overskuelig fremtid.

Det får du ud af kurset

Når du deltager i dette kursus, får du ikke bare personlige kompetencer, men også færdigheder, som din virksomhed eller organisation kan få stor gavn af.

Dit personlige udbytte

  • Bevidsthed om dine styrker og udviklingspotentiale i dit samarbejde med andre, så du lettere opbygger tillid, gode relationer og et bedre samarbejde

  • Indblik i grundlæggende ledelsesmodeller, viden om hjernen og praktiske ledelsesredskaber til at skabe performance i dit team

  • Selvindsigt ved brug af øvelser, feedback og sparring

  • Kompetencer til at kunne uddelegere, motivere og kommunikere med forskellige medarbejdere

  • Adgang til et nyt netværk med ledere, der står i samme situation som dig

Din virksomheds udbytte

  • En leder, der motiverer og skaber følgeskab

  • En leder, der med større ro og sikkerhed udfylder sin nye rolle

  • En leder, der har indsigt i de grundlæggende lederkompetencer

  • En leder, der løfter sine medarbejdere

  • En leder, der på baggrund af ny selvindsigt udvikler sig på de faglige og personlige udfordringer, der er forbundet med den nye rolle

Har du spørgsmål?

Er du i tvivl om, hvorvidt dette kursus er det rigtige for dig?

Så lad mig ringe dig op til en rådgivende samtale.

René Fabricius Weichel
Commercial & Product Manager

rfw@mannaz.com
+45 4517 6140

Få kurset ud til jer

Med et virksomhedsinternt forløb vælger I et kursus fra vores brede portefølje. Forløbet afholdes kun for jeres medarbejdere og tilpasses jeres konkrete behov, ønsker og forretningsmæssige mål.

Mariann Illum Vendler
Relation Manager

miv@mannaz.com
+45 4517 6189

Mød dine undervisere

Associated Consultant
Kurser

Vi anbefaler også

Ledelse

Fra specialist til leder 2 – NeuroLeadership Advanced

Få effektivt mennesker med dig nye steder hen!.
Overalt møder vi forandringer, som i udgangspunktet er ”den største trussel” for vores hjerner. Derfor bygger vi ovenpå indsigterne fra Fra specialist til leder modul 1, så du lærer endnu mere om, hvordan du effektivt får mennesker igennem forandringens svære faser på en hjernevenlig måde.

2 dage 14.999 kr. ekskl. moms
Ledelse

Fra kollega til leder

Find dig til rette som nyudnævnt leder for dine tidligere kollegaer.
Når dine tidligere kolleger er blevet dine medarbejdere, er en af dine største udfordringer at indse, at alt ikke kan forsætte som det plejer. Få indsigt i og redskaber til at håndtere din nye lederrolles mange facetter.

2 dage 11.999 kr. ekskl. moms
Ledelse

Introduktion til ledelse

Bliv klar til lederrollen.
Få indsigt i de udfordringer og det ansvar som følger med rollen som ny leder – og styrk dine forudsætninger for at udfylde lederrollen med succes.

3 dage 17.999 kr. ekskl. moms
Ledelse

Situationsbestemt ledelse

Lær at tilpasse din ledelsesform til situationen .
Hvordan sikrer du dig, at dine medarbejdere bliver mødt med den ledelse, de faktisk har behov for? Situationsbestemt ledelse er et konkret og praktisk ledelsesværktøj, som hjælper dig med at vælge de mest egnede ledelsesstile i forhold til den konkrete situation.

2 dage 12.999 kr. ekskl. moms
Ledelse NYHED

Situationsbestemt Teamledelse

Skab målrettet teamledelse ud fra situationen.
Hvordan sikrer du dig, at anvende forskellige ledelsesstile mest hensigtsmæssigt? Hvordan sætter du dine kompetencer i spil, I forhold til hvad det er du som leder ønsker at opnå, og de behov den enkelte medarbejder eller teamet har?

2 dage 12.999 kr. ekskl. moms

Mød vores kunder

The potential is people