Kurser

Data Protection Officer uddannelse

Bliv klar til rollen som Data Protection Officer, og få redskaber til at implementere databeskyttelsesloven
Varighed 3 dage
Sted København
Moduler 1 modul
Sprog Dansk
Pris 15.900 kr. ekskl. moms
Vælg startdato, eller se alle datoer:
6. nov - 8. nov 2024
København
Dansk
Ledige pladser
HR
Data Protection Officer uddannelse

Få overblik over organisationens persondata

DPO-uddannelsen sikrer, at du får den nødvendige indsigt i og viden om persondataforordningen, herunder hvordan forordningen kan blive implementeret i praksis, så du bedst håndterer rollen som Data Protection Officer (DPO).

På uddannelsen arbejder du med

Under uddannelsen vil der være flere små workshops, som vil foregå individuelt eller i hold, afhængigt af hvor meget fra dit arbejde, du må dele med andre.

Her vil de praktiske opgaver, man møder som DPO, blive gennemgået, og det er alt fra dokumentationsudarbejdelse og vedligehold til, hvordan du håndterer et sikkerhedsbrud samt tilsyn i form af audit og compliance.

Kursets opbygning og indhold

DPO-uddannelsen forløber over 3 dage, hvor emnerne “Din rolle som DPO”, “Grundlægggende persondataret”, “Compliance”, “Informationssikkerhed” og “Implementering og handleplan” vil blive behandlet.

Dag 1: Din rolle som DPO & grundlæggende persondataret

 • Grundlæggende persondataret samt de centrale definitioner
 • Grundlæggende rettigheder
 • Datatilsynets rolle (vejledning samt sanktioner)
 • Samspil med anden lovgivning (heriblandt markedsføringsloven)
 • Kunne der være ny lovgivning på vej?
 • Forskellige krav til DPO’en og involvering i organisationen
 • Hvilken rolle har DPO’en i organisationen? (underretning, rådgivning, overvågning samt kontaktpunkt for datasubjekter og Datatilsynet)

Dag 2: Compliance & informationssikkerhed

 • Kortlægning af organisationens behandling af personoplysninger og en udvidet Artikel 30 fortegnelse
  • Gennemsigtighed / Oplysningspligt
  • Udtrykkelige og legitime formål
  • Hjemmel til behandlingen
 • Internationale overførsler af personoplysninger
 • Forskellige overvejelser vedrørende organisatorisk og teknisk sikkerhed
  • Privacy by design
  • Privacy by default
  • Samspillet med ISO 27001
 • Håndtering af risikovurderinger samt hvordan konklusionerne bør resultere i kravspecifikation både til intern IT og eksterne partnere
 • Specifikke og skærpede krav om sikkerhed – eksv. transmissionskryptering af e-mails, der indeholder følsomme og fortrolige personoplysninger
 • Datatilsynets vejledning til konsekvensanalyse
 • Tilsyn med Databehandlere

Dag 3: Implementering & handleplan

 • Projektplan
 • Intern kommunikation samt træning
 • Optimal håndtering af henvendelser fra den registrerede
  • Indsigtsret
  • Berigtigelse
  • Sletning/indsigelse
 • Håndtering af databrud – kravene – beredskab – NemID
  • Overvågning samt kontroller
  • Anmeldelse til datatilsynet
  • Underretningspligt
 • Compliance og interne audits – hvad skal man som DPO holde særligt øje med?
 • Konkrete og praktiske erfaringer samt udfordringer fra DPO-rollen
 • Tips til at holde sig opdateret på emnet gennem fx. konferencer, events, sociale medier, blogs mv.

Hvem deltager?

Kurset er henvendt til dig, der arbejder med personoplysninger. Du skal måske stå med ansvaret for GDPR implementeringen, eller til at indgå i et projekt, der er relateret til GDPR.

Det kan også være, at du er ansvarlig for overvågningen af virksomhedens overholdelse af persondataforordningen samt interne politikker vedrørende beskyttelse af personoplysninger.

Det får du ud af uddannelsen

Når du deltager i denne uddannelse, får du ikke bare personlige kompetencer, men også færdigheder, som din virksomhed eller organisation kan få stor gavn af.

Dit personlige udbytte

 • Overblik over databeskyttelsesforordningen (GDPR)

 • Overblik over forskellige krav til behandling af personoplysninger

 • Håndgribelig handlingsplan for hvordan du og din organisation kan gribe opgaven an

 • Redskaber samt skabeloner til håndtering af opgaven

 • Relevant viden om de specifikke krav til en DPO – altså både DPO’ens og organisationens forpligtelser

Din virksomheds udbytte

 • Korrekt databehandling af personoplysninger

 • Regelmæssig og systematisk overvågning

 • En integreret DPO i organisationen

 • Opfylde krav til Datatilsynet

 •  

Har du spørgsmål?

Er du i tvivl om, hvorvidt denne uddannelse er noget for dig?

Så lad mig ringe dig op til en rådgivende samtale.

René Fabricius Weichel
Commercial & Product Manager

rfw@mannaz.com
+45 4517 6140

Få uddannelsen ud til jeres medarbejdere

Med et virksomhedsinternt forløb vælger I et kursus eller en uddannelse fra vores brede portefølje. Forløbet afholdes kun for jeres medarbejdere og tilpasses jeres konkrete behov, ønsker og forretningsmæssige mål.

Mariann Illum Vendler
Relation Manager

miv@mannaz.com
+45 4517 6189

Ofte stillede spørgsmål

Herunder kan du få svar på nogle af de spørgsmål, vi ofte får i forbindelse med dette kursus.

Hvad er Databeskyttelsesforordningen i EU

Databeskyttelsesforordningen trådte i kraft den 25. maj 2018, og derfor blev Persondataloven erstattet af Databeskyttelsesloven i Danmark.

Det har blandt andet betydet, at alle offentlige myndigheder samt en række private virksomheder er blevet underlagt et lovkrav om udpegelse eller ansættelse af en Data Protection Officer (DPO) eller en Databeskyttelsesrådgiver, eftersom kravene til behandlingen af personoplysninger er blevet skærpet.

Skal min virksomhed have en Data Protection Officer (DPO)?

Det er ikke alle virksomheder der skal have en Data Protection Officer (DPO).

Kort fortalt skal din virksomhed have en DPO, hvis:

 • Jeres kerneaktivitet er behandling af personoplysninger,
 • Der sker behandling af personoplysninger i et stort omfang, og
  • behandlingen er regelmæssig og systematisk overvågning af personer eller
  • behandlingen omfatter følsomme oplysninger eller oplysninger om strafbare forhold.

Virksomheder, hvis produkt eller tjeneste direkte består i behandling af personoplysninger, skal have en DPO. Det skal de, da deres kerneaktivitet er behandling af personoplysninger.

Hvad er en Data Protection Officer (DPO)?

En Data Protection Officer (DPO) er en form for intern databeskyttelsesombudsperson, der skal understøtte, at virksomheden overholder reglerne i persondataforordningen.

Personen skal inddrages i alle spørgsmål, der drejer sig om databeskyttelse, og er også virksomhedens kontaktperson til Datatilsynet.

Kurset udbydes i samarbejde med IDA

Vi har et tæt samarbejde med IDA, INGENIØRFORENINGEN I DANMARK.

Når du tilmelder dig dette kursus, bliver din tilmelding varetaget af Mannaz, men selve kurset gennemføres af IDA.

Dit navn, e-mail og telefonnummer videregives til IDA. Kontaktoplysningerne bruges udelukkende i forbindelse med kurset.

Uddannelse

Vi anbefaler også

Mød vores kunder

The potential is people